Simple

Simple er et rent og minimalistisk tema som er perfekt for å vise produkter. Funksjoner inkluderer responsivt design som primært er ment for mobilenheter, navigasjon i sidefelt, bildeanimasjoner og zoom i produktbilder.

Eksempel på nettbutikk som bruker Simple

Simple er ideelt hvis du har

 • navigasjon i sidefelt
 • store menyer
 • mer enn 50 produkter

Temaredaktør

Bruk temaredigering til å tilpasse temaet. Ved hjelp av redigeringsprogrammet for temaer kan du redigere innholdet som vises i butikken din ved å legge til og redigere temaseksjoner. Du kan også endre butikkens utseende, følelse og funksjonalitet ved hjelp av temainnstillinger.

Tema innhold er bygget med seksjoner. Seksjoner er tilpassbare blokker med innhold som bestemmer oppsettet og utseendet til ulike sider i nettbutikken.

Statiske seksjoner er seksjoner som vises i forhåndsbestemte steder i nettbutikken. Disse seksjonene kan ikke fjernes eller ordnes på nytt. Statiske seksjoner kan inkludere topptekster, bunntekster, navigasjons seksjoner eller innholds seksjoner på sider som produktsider og samlings sider. For eksempel vil produkt seksjonen bestemme utseendet til hver produktside i nettbutikken.

Dynamiske seksjoner er valgfrie seksjoner du kan bruke for å tilpasse hjemmesidens oppsett. på butikkens hjemmeside kan du legge til, flytteog fjerne dynamiske seksjoner for å opprette sideoppsettet. Du kan ha opptil 25 dynamiske seksjoner på hjemmesiden din.

Du kan lese mer om Simple sine unike utvalg av seksjoner og hvordan du tilpasser dem slik at de passer til virksomeheten din.

Simple inkluderer følgende statiske deler:

 • Overskrift
 • Meny i sidefeltet
 • Bunntekst
 • Produktsider
 • Samlingsider
 • Samlingsliste-side
 • Artikkelsider

Dynamiske seksjoner

Du kan legge til, flytte og fjerne disse seksjonene for å tilpasse hjemmesidens oppsett. Hvert tema har et unikt sett med seksjoner du kan velge fra.

Simple inkluderer følgende dynamiske deler:

 • Blogginnlegg
 • Samlingsliste
 • Fremhevet samling
 • Utvalgt banner
 • Bilde med tekst
 • Lysbildefremvisning
 • Utvalgt produkt
 • Nyhetsbrev
 • Kart
 • Rik tekst
 • Video
 • Tilpasset HTML

Overskrift

Du kan legge til bedriftens logo i butikkoverskriften. Du kan bruke et tilpasset logobilde med Simple. Det beste formatet er en .png-fil med gjennomsiktig bakgrunn. Logobilder bør være 450 x 200 piksler. Du kan endre størrelsen til logobildet ved å redusere bredden.

Slik laster du opp en tilpasset logo:

 1. I Simple-delen klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Seksjoner-fanen.

 3. Klikk på Overskrift.

 4. I Logobilde-området klikker du på Velg bilde, og gjør en av følgende handlinger:

- Klikk på Bibliotek-fanen for å velge et bilde du allerede har lastet opp til Shopify-administrator. - Klikk på Bibliotek-fanen og deretter på plussknappen for å velge et bilde fra datamaskinen du bruker.

 1. Skriv inn logoens bredde i Tilpasset logobredde (i piksler)-feltet.

 2. I Slagord-området legger du til tekst som skal vises øverst til høyre i overskriften.

 3. Klikk på Lagre.

Meny i sidefeltet

Simple har et sidefelt som inneholder en navigasjonsmeny:

 1. I Simple-delen klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Seksjoner-fanen.

 3. Klikk på Sidefelt.

 4. Fra Meny-listen velger du en meny for menyen i sidefeltet.

 5. Klikk på Lagre.

Bunntekst

Simple har en bunntekst der du kan vise en navigasjonsmeny, et tekstområde og registrering for nyhetsbrev. Som standard har Simple én del på hjemmesiden:

 • Koblinger har koblinger fra en navigasjonsmeny.

Koblinger

Med Simple kan du vise koblinger i bunnteksten til hjemmesiden.

 1. I Simple-delen klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Seksjoner-fanen.

 3. Klikk på Bunntekst.

 4. Klikk på Koblinger.

 5. I Overskrift-feltet skriver du inn teksten du vil vise i over koblingene i bunnteksten.

 6. Fra Meny-listen velger du en meny for koblingene i bunnteksten.

 7. Klikk på Lagre.

Nyhetsbrev

Med Simple kan du vise et registreringsskjema for nyhetsbrev på hjemmesiden. Denne deltypen inkluderer ingen alternativer – hvis du vil vise et skjema for nyhetsbrev, så lar du delen stå som den er. Hvis du ikke vil vise et skjema for nyhetsbrev, kan du slette delen fra hjemmesiden.

Når noen registrerer seg for et nyhetsbrev, blir vedkommende lagt til som en kunde i butikken din. Nyhetsbrev-delen inkluderer en kobling til Kunde-siden i administratoren din. Du kan klikke på denne koblingen for å se en oppdatert liste over kundene dine.

 1. I Simple-delen klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Seksjoner-fanen.

 3. Klikk på Bunntekst.

 4. Klikk på Legg til innhold og deretter på Registrering for nyhetsbrev.

 5. Klikk på Lagre.

Tekst

Bruk Tekst-delen for å oppgi skriftlig innhold du vil vise i bunnteksten, eller for å legge inn en side som er opprettet i Shopify-administratoren. Du kan for eksempel fremheve kommende hendelser ved å legge inn bloggsiden din eller vise en side med følgende:

 1. I Simple-delen klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Seksjoner-fanen.

 3. Klikk på Bunntekst.

 4. Klikk på Legg til innhold og deretter på Tekst.

 5. I Overskrift-feltet skriver du inn teksten som du vil vise over rik tekst.

 6. Hvis du vil legge til tekst, skriver du inn teksten i Tekst-feltet. Klikk på ikonene for fet eller kursiv for å formatere den valgte teksten.

 7. Klikk på Lagre.

Produktsider

I Produktsider-seksjonen kan du legge til eller fjerne disse elementene:

 • En mengdevelger
 • Produktmerket eller leverandøren
 • Ikoner for deling på sosiale medier
 • Faner i produktbeskrivelsen
 • Bildezoom
 • En dynamisk knapp for å gå til kassen
 • Produktanbefalinger

Du kan også angi posisjonen til produktbeskrivelsen.

Slik redigerer du innstillingene for produktsider:

 1. Fra rullegardinmenyen i den øverste linjen velger du Produktsider.

 2. Klikk på Seksjoner.

 3. Klikk på Produktsider.

 4. Merk av for Vis mengdevelger for å vise en mengdevelger.

 5. Merk av for Vis produktleverandør for å vise produktmerket eller leverandøren. Du må legge til en leverandør til produktet for å vise en merkevare eller leverandør.

 6. Merk av for Aktiver deling for produkter for å vise ikoner for deling på sosiale medier.

 7. Fra Posisjon-rullegardinmenyen velger du enten Til høyre for bilder eller Under bilder for å angi posisjonen til produktbeskrivelsen.

 8. Gjør disse oppgavene for å bruke faner i produktbeskrivelsen:

  1. Merk av for Vis en fane ved siden av produktbeskrivelsen. Dette viser produktbeskrivelsen i én fane og ytterligere innhold, for eksempel diagram med størrelse eller bytteordninger, i en annen fane.
  2. I Faneinnhold-området klikker du på Velg side og velger en side med innhold du vil vise i den andre fanen.
 9. Fra Zoomtype-rullegardinmenyen velger du Lightbox, Zoom inn eller Ingen zoom for å velge type bildezoom for det utvalgte bildet.

 10. For å vise en dynamisk knapp for å gå til kassen merker du av for Vis dynamisk knapp for å gå til kassen.

 11. Klikk på Lagre.

Legge til eller fjerne produktanbefalinger

Du kan vise anbefalte produkter på produktsidene for å gjøre det enklere for kunder å oppdage andre produkter de kan ha interesse av.

 1. Fra rullegardinmenyen i den øverste linjen velger du Produktsider.

 2. Klikk på Produktanbefalinger.

 3. Bruk avmerkingsboksen Vis dynamiske anbefalinger for å vise eller skjule produktanbefalinger på produktsidene.

 4. Valgfritt: For å endre tittelen som vises over de anbefalte produktene, skriver du inn en ny tittel i overskrift-feltet.

 5. Valgfritt: Hvis du vil vise produktleverandøren i produktanbefalingene, velger du Vis produktleverandør.

 6. Klikk på Lagre.

Samlingsider

Du kan konfigurere samlingsidene dine for å la kunder filtrere og sortere gjennom produkter i samlingen.

Slik angir du oppsettet for samlingsidene dine:

 1. Naviger til en samlingside i redigeringsprogrammet for temaer.

 2. Klikk på Seksjoner-fanen.

 3. Klikk på Samlingsider.

 4. Merk av for Vis produktleverandør for å vise produktleverandøren.

 5. Merk av for Aktiver sortering av samling for å vise en sorteringsmeny.

 6. Merk av for Aktiver filtrering etter produkttagg for å la kundene dine filtrere samlingen etter produkttagger.

 7. Klikk på Lagre.

Fremhevet samling

Med Simple kan du fremheve produkter fra én av samlingene dine på hjemmesiden. Du kan velge en overskrift og antall rader du vil vise på hjemmesiden for den utvalgte samlingen.

 1. I Simple-området klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Seksjoner-fanen.

 3. I Overskrift-feltet skriver du inn teksten som du vil vise over samlingen.

 4. Velg en samling fra Samling-listen. Opptil 50 produkter vises fra samlingen du velger.

 5. Fra Antall rader-listen velger du antall rader du vil vise.

 6. Klikk på Lagre.

Utvalgt banner

Med Simple kan du legge til et tilpasset bannerbilde på hjemmesiden. Du kan også legge til en overskrift og bildekobling.

Legg til en fremhevet banner-seksjon på hjemmesiden din:

 1. I Simple-delen klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Seksjoner.

 3. Klikk på Legg til del.

 4. Klikk på FUtvalgt banner og deretter på Legg til.

 5. Skriv inn en ny tittel for denne delen i Overskrift-feltet.

 6. I Bilder-området klikker du på Velg bilde, og gjør en av følgende handlinger:

- Klikk på Bibliotek-fanen for å velge et bilde du allerede har lastet opp til Shopify-administrator. - For å velge et arkivbilde fra Shopifys samling av Burst-arkivbilder klikker du på Gratis bilder-fanen. Herfra kan du skrive inn søkeord eller bla gjennom bildekategoriene. - Klikk på Bibliotek-fanen og deretter på plussknappen for å velge et bilde fra datamaskinen du bruker.

 1. I feltet Bildekobling velger du en side i butikken du vil at bildet skal koble til.

 2. Klikk på Lagre.

Bilde med tekst

Med Simple kan du legge til et bilde med tekst som vises til høyre eller venstre for bildet. Du kan også legge til en knapp som kobler til en side i butikken din.

Vanligvis bruker du en Bilde med tekst-del for å annonsere et produkt eller en samling, eller lede trafikk til bloggsiden din.

Slik legger du til et bilde med en tekstdel på hjemmesiden:

 1. I Simple-delen klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Seksjoner-fanen.

 3. Klikk på Legg til del.

 4. Klikk på Bilde med tekst og deretter på Legg til.

 5. I Bilder-området klikker du på Velg bilde, og gjør en av følgende handlinger:

- Klikk på Bibliotek-fanen for å velge et bilde du allerede har lastet opp til Shopify-administrator. - For å velge et arkivbilde fra Shopifys samling av Burst-arkivbilder klikker du på Gratis bilder-fanen. Herfra kan du skrive inn søkeord eller bla gjennom bildekategoriene. - Klikk på Bibliotek-fanen og deretter på plussknappen for å velge et bilde fra datamaskinen du bruker.

 1. Fra Oppsett-listen velger du om du vil at bildet skal vises til høyre eller venstre for teksten.

 2. Angi en ny tittel for denne delen i Overskrift-feltet.

 3. Tast inn teksten du vil vise under overskriften i Tekst-feltet.

 4. I Knappetikett-feltet skriver du inn teksten du vil vise på knappen.

 5. I feltet Knappkobling velger du en side i butikken du vil knappen skal lenke til.

 6. Klikk på Lagre.

Lysbildefremvisning

Du kan opprette en lysbildefremvisning som roterer opptil seks bilder på hjemmesiden.

Lysbilder-seksjonen med det enkle temaet

Den anbefalte størrelsen for lysbildene er 1280 x 460 piksler.

Lysbildeseksjonen inkluderer følgende innstillinger:

 • Lysbildehøyde – Angi høyden til lysbildefremvisningen. Velg Tilpass etter første bilde for å basere høyden til lysbildefremvisningen på høyden til det første bildet.
 • Automatisk rotering av lysbilder – Angi at lysbildefremvisningen spilles av automatisk.
 • Endre lysbilde hvert – Velg hvor ofte lysbildene endres.
 • Overgangseffekt – Velg om du vil at bildene skal gli inn eller gå bort gradvis.
 • Tekststørrelse – Angi størrelse til teksten i lysbildefremvisningen.
 • Bilde – Legg til et lysbilde i lysbildefremvisningen.
 • Bildeposisjon – Velg det viktigste bildeområdet, slik at det blir fokusert på i lysbildefremvisningen.
 • Opasitet for overlegg – Angi skyggen til bildeoverlegget. Et overlegg gjør bildene dine mørkere og kan gjøre det lettere å lese tekst i lysbildefremvisningen.
 • Tekstfarge – Angi fargen til tekst i lysbildefremvisningen.
 • Tekstinnretting – Rett inn teksten i forhold til lysbildene.
 • Overskrift – Legg til en overskrift for lysbildet.
 • Knappetikett – Legg til en knapp med etikett på lysbildet.
 • Knappkobling – Koble knappen til en annen del av nettbutikken.

Legg til en lysbildefremvisning på hjemmesiden din:

 1. Ved siden av Simpleklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Lysbildefremvisning.

 3. Bruk innstillingene for å tilpasse lysbildefremvisningen.

 4. Klikk på Lagre.

Nyhetsbrev

Du kan legge til registrering for nyhetsbrev på hjemmesiden. På den måten kan du samle inn kunders e-postadresser for markedsføringskampaner via e-post. Du kan lese mer om e-postmarkedsføring på Shopify-bloggen.

Nyhetsbrev-seksjonen på et nettsted. Dette er et felt der kunder kan oppgi en e-postadresse og en knapp merket «Abonner».

Slik legger du til registrering for nyhetsbrev på hjemmesiden:

 1. Ved siden av Simpleklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Seksjoner.

 3. Klikk på Legg til seksjon > Nyhetsbrev.

 4. Skriv inn en overskrift for registrering for nyhetsbrevet ditt i Overskrift-feltet. Standardoverskriften er «Abonner på nyhetsbrevet vårt».

 5. Skriv inn en underoverskrift for registrering for nyhetsbrevet ditt i Undertekst-feltet. Standardteksten er «Kampanjer, nye produkter og salg. Direkte til innboksen din.»

 6. Klikk på Lagre.

Rik tekst

Bruk Rik tekst-delen for å oppgi skriftlig innhold du vil vise på hjemmesiden din, eller for å legge inn en side som er opprettet i Shopify-administratoren. Du kan for eksempel fremheve kommende hendelser ved å legge inn bloggsiden din eller vise en side med følgende:

 1. I Simple-delen klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Seksjoner.

 3. Klikk på Legg til del.

 4. Klikk på Rik tekst og deretter på Legg til.

 5. Hvis du vil legge til tekst, klikker du på Rik tekst og skriver inn teksten i Tekst-feltet. Klikk på ikonene for fet eller kursiv for å formatere den valgte teksten.

 6. Hvis du vil fremheve en side fra butikken din, klikker du på Legg til innhold og deretter på Side. Velg en side du vil fremheve som hjemmesiden din, fra rullegardinmenyen.

 7. I Overskrift-feltet skriver du inn teksten som du vil vise over rik tekst.

 8. Klikk på Lagre.

Video

Du kan legge til en video fra YouTube eller Vimeo på startsiden din. Videoer kan engasjere kunder og skape interesse for forretningen din.

Slik legger du til en video på hjemmesiden din:

 1. Ved siden av Simpleklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Seksjoner.

 3. Klikk på Legg til seksjon > Video.

 4. Skriv inn en overskrift for videoen din i Overskrift-feltet.

 5. Skriv inn delingskoblingen for videoen i Videokobling-feltet.

  En delingskobling for YouTube ser slik ut: https://youtu.be/OTJXAUZY9t0. Du kan finne ut hvordan du kopierer delingskoblingen for en YouTube-video i denne YouTube-hjelpeartikkelen.

  En delingskobling for Vimeo ser slik ut: https://vimeo.com/281332510. Du kan finne ut hvordan du kopierer delingskoblingen for en Vimeo-video i denne Vimeo-hjelpeartikkelen.

 6. Klikk på Lagre.

Tilpasset HTML

I Tilpasset HTML-seksjonen kan du bruke HTML-kode til å lage tilpasset innhold til hjemmesiden din. Du kan for eksempel bruke HTML til å formatere tekstblokker, opprette tabeller eller legge inn innhold fra et eksternt nettsted.

Slik legger du til tilpasset HTML på hjemmesiden:

 1. Ved siden av Simpleklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Deler.

 3. Klikk på Legg til del.

 4. I området Avansert oppsett klikker du på Egendefinert HTML > Legg til.

 5. Klikk på Egendefinert HTML og angi HTML-koden du vil legge til hjemmesiden.

 6. Klikk på Lagre.

Temainnstillinger Du kan bruke temainnstillingene til å tilpasse fargene og typografien i nettbutikken. Du kan også sette opp koblinger til kontoer på sosiale medier, redigere handlekurvinnstillinger og legge til et favicon.

Simple inkluderer følgende temainnstillinger:

 • Farger
 • Typografi
 • Handlekurv
 • Navigasjon
 • Sosiale medier
 • Favorittikon
 • Butikkens kasse

Farger

Du kan velge farger for de ulike delene av nettbutikken.

Tilpass fargeinnstillingene

 1. Ved siden av Simpleklikker du på Tilpass.
  1. Klikk på Temainnstillinger. 2. Klikk på Farger. 3. For hver type innhold klikker du på fargekartet for å bruke fargevelgeren. Området Nylig valgt viser farger som nylig har blitt valgt for temaet ditt. Området I bruk nå viser farger du bruker nå i andre deler av temaet ditt.
To set the color to transparent, click **None**.
 1. Klikk på Lagre.

Typografi

Med Simple kan du endre skrifttype og -størrelse for teksten i butikken din.

Du kan angi skrifttypens stil og størrelse for teksten i nettbutikken.

Tilpass typografiinnstillingene

 1. Ved siden av Simple klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Temainnstillinger.

 3. Klikk på Typografi.

 4. For hver type tekst klikker du på Endre for å bruke fargevelgeren.

 5. Utforske skrifttyper ved hjelp av søkefeltet eller ved å klikke på Last inn mer.

  Du finner alle tilgjengelige skrifttyper i Shopifys skrifttypebibliotek.

 6. Klikk på navnet til skrittypen du vil endre.

 7. Du kan endre skrifttypen til en annen stil, f.eks. fet eller kursiv, ved å klikke på Vanlig. Klikk deretter på stilen du bil bruke og deretter på Velg.

 8. Klikk på Lagre.

Sosiale medier

Du kan legge til knapper for deling på sosiale medier på produktene og blogginnleggene dine og koblinger til kontoene dine på sosiale medier.

For å tilpasse innstillingene for sosiale medier:

 1. Ved siden av Simpleklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Temainnstillinger.

 3. Klikk på Sosiale medier.

 4. For å laste opp et bilde for deling på sosiale medier, klikker du på Velg bilde eller Utforsk gratisbilder i Bilde for deling på sosiale medier-området.

 5. I Sosiale kontoer-området skriver du inn koblingene til kontoene i de oppgitte feltene for å legge til koblinger til kontoene dine på sosiale medier. Oppgi fullstendige koblinger, for eksempel https://instagram.com/shopify eller https://twitter.com/shopify.

 6. For å legge til Rich Site Summary eller RSS for en blogg klikker du på Velg blogg i Kontoer på sosiale medier-området.

  Koblinger til kontoene dine på sosiale medier og blogg-RSS vises i sidefeltet til nettbutikken din.

 7. Du kan legge til knapper for deling av produkter og blogginnlegg på sosiale medier ved å merke av noen eller alle avmerkingsboksene i Delingsalternativer-området.

  Du kan legge til disse knappene for deling:

- Del på Facebook - Tweet på Twitter - Fest i Pinterest (ikke tilgjengelig for deling av blogginnlegg)

 1. Klikk på Lagre.

Alternativer for deling

Du kan også la kundene dele innhold fra nettbutikken din på kontoene sine på sosiale medier. I Alternativer for deling-delen merker du av i avmerkingsboksen for hver type deling på sosiale medier du vil tillate:

 • Merk av for Del på Facebook for å aktivere knappen for deling av produkter eller blogginnlegg på Facebook.

 • Merk av for Tweet på Twitter for å aktivere knappen for deling av produkter eller blogginnlegg på Twitter.

 • Merk av for Fest i Pinterest for å aktivere knappen for deling av for produkter eller blogginnlegg på Pinterest.

Favorittikon

Du kan laste opp et favorittikon – eller et «favicon» – som kan hjelpe med merkevarebygging av nettbutikken din ved å vise logoen din på følgende steder:

 • fanen din i nettlesere
 • loggoppføringene dine i nettlesere
 • ikoner på skrivebordet
 • ved siden av navnet til nettbutikken din når det legges til i bokmerker.

Slik laster du opp et favicon:

 1. I Simple-delen klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Temainnstillinger.

 3. Klikk på Favorittikon.

 4. I Favorittikon-bilde-området klikker du på Velg bilde, og gjør en av følgende handlinger:

- Klikk på Bibliotek-fanen for å velge et bilde du allerede har lastet opp til Shopify-administrator. - Klikk på Bibliotek-fanen og deretter på plussknappen for å velge et bilde fra datamaskinen du bruker.

 1. Klikk på Lagre.

Legg til en rullegardinmeny

Du må opprette menyer i Navigasjon-siden din for å legge til rullegardinmenyer i hovedmenyen din. Denne artikkelen viser hvordan du gjør det.

Bildetips

Beste typer produktbilder for Simple

Bilder med høyere oppløsning ser bedre og mer profesjonelle ut i Simple-temaet. Derfor bør bilder være minst 1024 x 1024 piksler. Bildene dine kan være opptil 2048 x 2048 piksler. Bilder blir automatisk skalert ned når det er nødvendig, så du bør bruke høyest mulig bildekvalitet.

Det optimale bredde-til-høyde-forholdet for produktbildene er et kvadrat.

Ideelt sett bør bildene dine ha bakgrunn med jevn farge langs kantene. Jevn er ensfarget uten skygger eller fremheving. Alle bildene bør ha samme jevne farge langs kantene.

Angi et bilde for blogginnlegg

Det første bildet i en bloggartikkel brukes som det utvalgte bildet for målsiden for bloggen. Klikk her for å finne ut hvordan du kan legge til et bilde i en bloggartikkel.

Endre kredittkortikonene nederst på sider

Denne artikkelen viser hvordan du legger til kredittkort og fjerner noen av eller alle kredittkortene.

Vis miniatyrbilder for videoer i blogginnlegg

Hvis du har en video i bloggartikkelen din, kan du legge til et miniatyrbilde av videoen i artikkelens sammendrag, så vises det på bloggens målside.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis