Temainnstillinger for Supply

Temainnstillinger Du kan bruke temainnstillingene til å tilpasse fargene og typografien i nettbutikken. Du kan også sette opp koblinger til kontoer på sosiale medier, redigere handlekurvinnstillinger og legge til et favicon.

Supply inkluderer følgende temainnstillinger:

 • Farger
 • Typografi
 • Favorittikon
 • Handlekurv
 • Sosiale medier
 • Prisformat
 • Butikkens kasse

Farger

Du kan velge farger for de ulike delene av nettbutikken.

Tilpass fargeinnstillingene

 1. Ved siden av Supply klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Temainnstillinger.

 3. Klikk på Farger.

 4. For hver type innhold klikker du på fargekartet for å bruke fargevelgeren. Området Nylig valgt viser farger som nylig har blitt valgt for temaet ditt. Området I bruk nå viser farger du bruker nå i andre deler av temaet ditt

  Du kan sette fargen til gjennomsiktig ved å klikke på Ingen.

 5. Klikk på Lagre.

Typografi

Du kan angi skrifttypens stil og størrelse for teksten i nettbutikken.

Tilpass typografiinnstillingene

 1. Ved siden av Supply klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Temainnstillinger.

 3. Klikk på Typografi.

 4. For hver type tekst klikker du på Endre for å bruke fargevelgeren.

 5. Utforske skrifttyper ved hjelp av søkefeltet eller ved å klikke på Last inn mer.

  Du finner alle tilgjengelige skrifttyper i Shopifys skrifttypebibliotek.

 6. Klikk på navnet til skrittypen du vil endre.

 7. Du kan endre skrifttypen til en annen stil, f.eks. fet eller kursiv, ved å klikke på Vanlig. Klikk deretter på stilen du bil bruke og deretter på Velg.

 8. Klikk på Lagre.

Favorittikon

Med Supply kan du legge til et favicon for butikken din. Et favicon (favorittikon) er et lite ikon som representerer nettstedet ditt og gir en snarvei til det når ikonet vises, for eksempel:

 • fanen din i nettlesere
 • loggoppføringene dine i nettlesere
 • ikoner på skrivebordet
 • ved siden av navnet til nettbutikken din når det legges til i bokmerker.

Bruk av et favicon bidrar til å bygge merkevaren til butikken din og gir nettstedet et bedre utseende. Den anbefalte størrelsen på favicon i Supply er 16 x 16 piksler.

Slik legger du til et favicon:

 1. Klikk på Temainnstillinger-fanen.

 2. Klikk på Favorittikon.

 3. I Favorittikon-bilde-området klikker du på Velg bilde, og gjør en av følgende handlinger:

- Klikk på Bibliotek-fanen for å velge et bilde du allerede har lastet opp til Shopify-administrator. - Klikk på Bibliotek-fanen og deretter på plussknappen for å velge et bilde fra datamaskinen du bruker.

 1. Klikk på Lagre.

Handlekurv

Med Supply kan du tilpasse handlekurvsiden slik at den inkluderer bestillingsmerknader, og velge fra fire stiler for handlekurvsiden.

Slik åpner du handlekurvinnstillingene:

 1. Klikk på Temainnstillinger-fanen.

 2. Klikk på Handlekurv.

Aktiver bestillingsmerknader

Med Supply kan du oppgi et felt på handlekurvsiden der kunder kan legge igjen bestillingsmerknader. Disse kan brukes til gavemeldinger, spesielle forespørsler og leveringsinstruksjoner.

Handlekurvtype

Supply har fire handlekurvtyper:

 • Med Skuff-handlekurvtypen trekkes handlekurven ned fra toppen av siden. Når handlekurven lukkes, trekkes handlekurvteksten opp:
 • Flipp-handlekurvtypen er som Skuff-handlekurvtypen, bortsett fra at flippeanimasjonen vises når handlekurven åpnes og lukkes:
 • Panel-handlekurvtypen er et popup-vindu som vises over sideinnholdet. Popup-vinduet kan lukkes ved å trykk på X-en eller klikke utenfor popup-vinduet.
 • Side-handlekurvtypen er en side i nettbutikken. Kunder åpner handlekurvsiden ved å klikke på handlekurvkoblingen i overskriften eller legge en vare til i handlekurven.

Sosiale medier

Du kan legge til knapper for deling på sosiale medier på produktene og blogginnleggene dine og koblinger til kontoene dine på sosiale medier.

For å tilpasse innstillingene for sosiale medier:

 1. Ved siden av Supplyklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Temainnstillinger.

 3. Klikk på Sosiale medier.

 4. For å laste opp et bilde for deling på sosiale medier, klikker du på Velg bilde eller Utforsk gratisbilder i Bilde for deling på sosiale medier-området.

 5. I Kontoer-området skriver du inn koblingene til kontoene i de oppgitte feltene for å legge til koblinger til kontoene dine på sosiale medier. Oppgi fullstendige koblinger, for eksempel https://instagram.com/shopify eller https://twitter.com/shopify.

  Koblinger til kontoene dine på sosiale medier vises i bunnteksten til nettbutikken din.

 6. For å legge til knapper for deling på sosiale medier i produktene og blogginnleggene dine merker du av noen eller alle avmerkingsboksene i Deling-området.

  Du kan legge til disse knappene for deling:

- Del på Facebook - Tweet på Twitter - Fest i Pinterest (ikke tilgjengelig for deling av blogginnlegg)

 1. Fra Knappestil-menyen velger du en stil for å endre stilen til delingsknappene.

 2. Klikk på Lagre.

Prisformat

Med Supply kan du velge hvordan produktpriser vises i butikken din.

Slik angir du innstillinger for prisformat i Supply:

 1. Klikk på Temainnstillinger-fanen.

 2. Klikk på Prisformat.

 3. Hvis du selger i en valuta som bruker cent, merker du av for Vis cent som hevet skrift for å vise prisen i hevet skrift:

Butikkens kasse

I denne delen kan du tilpasse kassen til butikken din. Klikk her for å få mer informasjon om butikkens betalingsside.


Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis