Hastighetsrapport for nettbutikk

Optimalisering av hastigheten i nettbutikken kan forbedre handleopplevelsen for kundene dine, gjøre butikken enkere å oppdage, og øke konverteringen. Du kan finne ut hvordan butikken din gjør det i forhold til bransjestandarder og andre Shopify-butikker som din ved å se på Nettbutikkhastighet-rapporten.

Flere faktorer påvirker nettbutikkens hastighet, inkludert følgende:

 • Apper
 • Tredjepartsbiblioteker og-tjenester
 • Analysebiblioteker
 • Temakode
 • Antall og størrelse på bilder og videoer

Ved å gjøre forbedringer i nettbutikken kan du øke poengsummen og rangeringen. Forbedringer i lignende butikker kan senke rangeringen din i forhold til dem, selv om du ikke har gjort endringer i din butikk. Hvis noen lignende butikker for eksempel optimaliserer bilder og fjerner ubrukte apper, vil antall butikker som er raskere enn din kunne øke, og det senker din sammenlignbare rangering.

Finn ut mer om hvorfor nettbutikkens hastighet er viktig.

Se nettbutikkens hastighetspoeng og -rapport

For å se butikkens hastighetspoeng og åpne hastighetsrapporten trenger du personaltillatelsen Rapporter.

For å finne ut mer om hastighetspoengene dine og hvordan de er beregnet, kan du se hastighetspoengsummen din.

Steg:

 1. Klikk på rapporten Nettbutikkhastighet.

Hastighetspoengene dine

Hastighetspoengene dine måler hvor raskt nettbutikken din gjør det i Shopifys testmiljø, basert på Google Lighthouse ytelsesberegninger.

Hastighetspoengene dine beregnes på nytt hver dag. På grunn av måten poengsummen beregnes på, kan det være at poengene ikke endres umiddelbart når du gjør endringer i nettbutikken. Hvis butikken din er ny eller passordbeskyttet, er det ikke sikkert du har en poengsum.

Hvordan poengsummen din beregnes

Poengsummen din er basert på et vektet gjennomsnitt av Lighthouse-ytelsespoeng for butikkens hjemmeside, produktsiden din med mest trafikk de siste 7 dagene, og samlingssiden din med mest trafikk i løpet av de siste 7 dagene. Vektene er basert på flere faktorer, inkludert den relative trafikken til hver av disse sidetypene på tvers av alle Shopify-butikker.

Nettbutikkens hastighetspoengsum er et gjennomsnitt av flere dager med ytelsespoeng fra Lighthouse. Dette er fordi ytelsespoeng kan variere mellom tester, og et gjennomsnitt over flere dager er en bedre representasjon av butikkens daglige ytelser. Hvis butikken er ny, eller du nylig har fjernet passordsiden, kan det hende poengsummen er mindre nøyaktig. Klikk på Se hvordan poengsummen beregnes for å se poengsummen for hver sidetype.

Lighthouse-rapporter kjører på mobilversjonen av disse sidene. Dette er fordi 60 % av salg gjort i Shopify-butikker kommer fra mobile enheter.

Hvis du ikke har en samlingsside, produktside eller startside, eller en sidetype ikke har noen visninger, vil sidens poengsum være oppført som Ingen data tilgjengelig. Hastighetspoengsummen for nettbutikken beregnes bare ut fra de tilgjengelige sidene og deres vekter. Poengsummen din blir ikke påvirket negativt.

For å kjøre en Lighthouse-rapport på en bestemt samlingsside, produktside eller startsiden som brukes til å beregne poengsummen din, kan du klikke Se hvordan poengsummen din beregnes og deretter på Vis innsikt. Ved å kjøre en Lighthouse-rapport får du mer detaljerte beregninger for siden. For å finne ut hva disse beregningene betyr, kan du se dokumentasjonen for Google Lighthouse ytelsespoeng.

OBS: Når du klikker på Vis innsikt vil Lighthouse-rapporten kjøres gjennom Google PageSpeed Insights, og ikke gjennom Shopifys testmiljø. Fordi testforholdene er annerledes når de kjører fra Google PageSpeed Insights, kan poengsummen din være annerledes fra poengsummen som er oppført i Se hvordan poengsummen din beregnes-tabellen. Finn ut mer om Shopifys testmiljø.

Hva hastighetspoengsummen betyr

Hastighetspoengsummen din kan hjelpe deg med å forstå butikkens hastighet og den opplevde hastigheten for kundene dine.

En høyere poengsum representerer en nettbutikk som er rask for de fleste av kundene som besøker den. Selv en kunde med en treg telefon og dårlig tilkobling kan ha en positiv handleopplevelse

En lavere poengsum representerer en nettbutikk som kanskje ikke er tilgjengelig for alle kunder som ønsker å gjøre et kjøp i butikken.

Det er vanskelig å oppnå en høy Google Lighthouse-poengsum, og den blir vanskeligere å forbedre etterhvert som du oppnår en høyere poengsum. Lighthouse sammenligner nettbutikken med alle slags nettsteder, og mange av dem tilbyr ikke samme funksjonalitet som en nettbutikk. For å forstå mer om hvordan butikken din gjør det sammenlignet med andre Shopify-butikker, kan du se hastighetsrangeringen din. Deretter kan du bruke hastighetspoengsummen som en måling for å hjelpe deg med å gjøre nettbutikken bedre for kundene.

Hvis du vil forbedre hastighetspoengene eller rangeringen, kan du se Forbedre hastigheten i nettbutikken for noen forslag til hvor du bør starte.

Rangeringen din

Rangeringen din representerer hvordan nettbutikkens hastighetspoengsum er sammenlignet med andre Shopify-butikker som ligner på din. Nettbutikken kan ha en av følgende rangeringer:

 • Langsommere enn lignende butikker
 • Samme hastighet som lignende butikker
 • Raskere enn lignende butikker

Rangeringen din beregnes på nytt samtidig som hastighetspoengsummen. Hvis butikken din er ny eller passordbeskyttet, har du kanskje ikke noen rangering.

Hva rangeringen din betyr

Hvis butikken din er raskere enn lignende butikker, kan flere kunder ha en positiv handleopplevelse på grunn av butikkens hastighet.

Hvis butikken din har samme hastighet som lignende butikker, gir den en lignende handleopplevelse i andre butikker som i din, og er ikke spesielt rask eller treg.

Hvis butikken din er tregere enn lignende butikker, kan det hende butikken ikke er like tilgjengelig eller brukervennlig for alle potensielle kunder. Du bør vurdere å gjøre forbedringer i butikkens hastighet.

Hvis konkurrentene dine forbedrer hastigheten i sine butikker, kan rangeringen din falle selv om du ikke gjør noen endringer i din butikk.

Hva er en lignende butikk?

Lignende butikker kan ha noen av følgende egenskaper til felles. Det kan også være at andre faktorer som ikke er oppført brukes.

 • Antall salg til dags dato
 • Bruttosalg
 • Antall produkter og varianter
 • Type produkter
 • Trafikk
 • Installerte apper
 • Tema som brukes

Hastighetspoeng over tid

Seksjonen Hastighetspoeng over tid viser deg hvordan hastighetspoengsummen din har endret seg over den valgte tidsperioden. Seksjonen inkluderer et diagram som sporer poengsummen over tid, og en tabell som lister opp historiske poengsummer og appinstallasjon eller -avinstallasjonshendelser.

Diagrammet inneholder hendelsesmarkører, som representerer en app som installeres eller avinstalleres. Disse hendelsene kan påvirke hastighetspoengsummen, men ikke nødvendigvis. Du kan se en liste over apper som er installert eller avinstallert ved å klikke på hendelsesmarkøren.

Ved å bruke denne seksjonen kan du identifisere apprelaterte hendelser som påvirket poengsummen din positivt eller negativt, og undersøke dem nærmere. Hvis poengsummen din for eksempel synker etter at du har installert en app, bør du vurdere å evaluere appen for å finne ut om funksjonene appen gir veier opp for påvirkningen i butikkens hastighet.

Når hastighetsrapporten for nettbutikken laster inn vil diagrammet vise poengsummen for de siste 7 dagene. Du kan endre dato ved å bruke Datointervall-velgeren. Poengsummene beregnes på nytt kl. 09.00 UTC. Hvis du mangler den nyeste poengsummen i rapporten bør du sjekke igjen senere på dagen.

Du har kanskje ikke en hastighetspoengsum for hver dag. Manglende hastighetspoeng vises som et gap i diagrammet og som en tom poengsum () i tabellen. Finn ut mer om hvilke faktorer som kan forhindre hastighetsrapporten fra å kjøre.

Shopifys testmiljø

Poengsummer i hastighetsrapporten for nettbutikker kan være annerledes enn poeng du beregner med PageSpeed Insights, eller Chrome DevTools. Dette er fordi miljøet der Lighthouse-rapporten kjøres påvirker rapportresultatene, og fordi poengsummer på alle plattformer bare representerer en øyeblikksmåling av butikkens hastighet.

Lighthouse-rapporter som kjører på Shopifys testmiljø varierer ikke basert på vanlige faktorer som tilkoblingshastighet til internett, beregningskraft i enheten, nettleserutvidelser eller antivirusprogramvare. Fordi alle Lighthouse-ytelsesrapporter som brukes til hastighetspoeng kjører i det samme Shopify-miljøet, kan vi beregne en nøyaktig poengsum i forhold til andre butikker på Shopify-plattformen.

Andre faktorer kan føre til at poengsummen din endres fra dag til dag.

Vanlige spørsmål

Hvorfor har ikke jeg en poengsum eller rangering?

Nedenfor er noen grunner til at du kanskje ikke har en poengsum eller rangering:

Butikken din er passordbeskyttet

Hvis nettbutikken er passordbeskyttet får ikke Lighthouse tilgang til den for å kjøre en rapport. Du må fjerne passordsiden før Lighthouse kan samle inn dataene som brukes til å generere poengsummen og rangeringen.

Hvis du vil finne ut mer om butikkens hastighet og ikke vil fjerne passordsiden, kan du kjøre en Lighthouse-rapport manuelt med Chrome DevTools.

Butikken din er ny, eller du har nettopp fjernet passordet

Du har kanskje ikke hatt noen sidevisninger enda, eller butikkens poengsum eller rangering er kanskje ikke beregnet enda.

For at Lighthouse skal kunne evaluere sidene dine, kan du besøke butikkens sider slik at du har visninger. Neste gang Shopify prøver å beregne butikkens poeng, kan sidene du besøker brukes i rapporten. Denne prosessen kan ta noen dager. For å få informasjon om butikkens hastighet med én gang kan du kjøre en Lighthouse-rapport på Google PageSpeed Insights.

Butikken din har ikke hatt trafikk de siste 7 dagene

Du har kanskje ikke hatt noen sidevisninger på startsiden, en samlingsside eller en produktside de siste 7 dagene.

For at Lighthouse skal kunne evaluere sidene dine, kan du besøke butikkens sider slik at du har visninger. Neste gang Shopify prøver å beregne butikkens poeng, kan sidene du besøker brukes i rapporten. Denne prosessen kan ta noen dager. For å få informasjon om butikkens hastighet med én gang kan du kjøre en Lighthouse-rapport på Google PageSpeed Insights.

Hvorfor har en av poengsummene mine endret seg?

Poengene dine kan endre seg fra dag til dag, selv om du ikke har gjort noen endringer i nettbutikken. Poengsummene kan endre seg på grunn av følgende faktorer:

 • De relative poengsummene til andre butikker. Hvis en annen butikk har gjort forbedringer i poengsummen, kan poengsummen din bli lavere sammenlignet med denne.
 • Andre variasjonsfaktorer.

Poengene dine kan også endre seg når du gjør endringer i nettbutikken. Du kan for eksempel ha importert flere nye produkter, opprettet flere nye samlinger, endret tema eller lagt til en ny app. Finn ut mer om hvilke faktorer som kan påvirke hastigheten i nettbutikken.

Det kan hende at poengsummen ikke endrer seg på noen dager etter at du gjør endringer i nettbutikken.

Hvordan kan jeg forbedre poengsummen eller rangeringen?

For å finne ut hvordan du forbedrer hastighetspoengene eller rangeringen, må du forbedre hastigheten i nettbutikken. Se Forbedre butikkhastigheten for forslag.

Hvorfor bruker disse poengsummene Google Lighthouse?

Google har gjort forskning og bygget nyttige verktøy for å måle ytelser på nett. Mange forhandlere bruker allerede deres verktøy for å måle hastighet i nettbutikken.

I tillegg påvirker Googles standarder for nettytelser søkemotorrangeringene dine, som kan påvirke synligheten i nettbutikken din.

Hastighetsrapporten for nettbutikken bygger på Googles forskning og verktøy, med kontekst om Shopify-butikker og teknologi. Ved å sette Google Lighthouse-poengene i kontekst kan du enklere forbedre nettbutikkens hastighet og forbedre kundenes opplevelse.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis