Oppdateringer i temaredigeringsprogrammet

Shopifys temaredigeringsprogram er bygget om for å bli raskere, kraftigere og mer brukervennlig.

Du trenger ikke å gjøre noe for å få tilgang til det nye temaredigeringsprogrammet. Når butikken din har tilgang til det nye temaredigeringsprogrammet, mottar du automatisk de oppdaterte funksjonene.

Denne oppdateringen gir deg bare tilgang til funksjonene som er beskrevet under, og inkluderer ikke andre Nettbutikk 2.0-funksjoner som ble kunngjort under Unite. Nettbutikk 2.0-temaer som låser opp disse funksjonene vil bli lansert i løpet av de kommende månedene.

Forbedringer i sidefelt

Det nye temaredigeringsprogrammet har et oppdatert design av sidefeltet.

Temaredigeringsprogrammet viser en trevisning av alt innhold for den malen du ser på i sidefeltet. I stedet for å klikke på en seksjon for å se blokker og innstillinger, kan du utvide en seksjonsnode ved hjelp av utvidelsesikonet for å se blokkene, eller lukke den med lukkeikonet for å skjule blokkene. Du kan klikke på en hvilken som helst seksjon eller blokk for å se innstillingene.

Utvid og lukk seksjoner for å vise blokker

Sidefeltmodi

Redigeringsprogrammet tilbyr nå to modi for å utnytte all tilgjengelig plass på skjermen.

Dobbelt sidefeltmodus er for brede nettleservinduer og større skjermer, mens enkelt sidefeltmodus er for smalere nettleservinduer og mindre skjermer. Sidefeltmodusen avgjør hvor innstillingspanelet vises i redigeringsprogrammet.

Dobbelt sidefeltmodus

Hvis skjermen din er større enn 1600 piksler i bredden og nettleservinduet er helt utvidet, eller nettleservinduet er utvidet til minst 1600 piksler i bredden, vil du se to sidefelt. Det venstre sidefeltet inneholder navigasjonspanelet, mens det høyre sidefeltet inneholder innstillingspanelet.

Innstillingspanelet vises på høyre side av skjermen i dobbelt sidefeltmodus

Enkelt sidefeltmodus

Smalere nettlesere har bare ett sidefelt for å spare plass til forhåndsvisning av temaet. Når du klikker på en seksjon eller blokk for å redigere den, åpnes innstillingspanelet over navigasjonspanelet i sidefeltet.

Innstillingspanelet vises som et overlegg for navigasjonspanelet i enkelt sidefeltmodus

Seksjoner og blokker

I listen over seksjoner og blokker kan du nå se alle blokkene for seksjonene på en side som standard. I det tidligere temaredigeringsprogrammet måtte du velge en seksjon for å se blokkene.

Seksjoner som utgjør topptekst eller bunntekst er skjult som standard, men du kan se dem hvis du klikker på utvidelsesikonet ved siden av seksjonsnavnet.

Fjerne seksjoner

Du kan nå slette en seksjon eller blokk fra en mal fra innstillingsskjermbildet for hvert element. Knappen Fjern seksjon vises nederst i seksjonsinnstillingene.

Fjern en seksjon med Fjern seksjon-knappen

Steg:

  1. Klikk på seksjonen eller blokken du vil fjerne i sidemenyen i temaredigeringsprogrammet.
  2. Klikk på Fjern seksjon eller Fjern blokk.
  3. Klikk på Lagre. Hvis du redigerer et publisert tema, klikker du på Publiser for å lagre endringene og gjøre dem aktive i butikken din.

Skjule blokker

Nå kan du skjule alle seksjoner eller blokker med øyeikonet.

Fjern en seksjon med Fjern seksjon-knappen

Maler

Nå har du tilgang til alle temamalene fra sidevelgeren i øverste linje i temaredigeringsprogrammet.

Hvis du bruker et Nettbutikk 2.0-tema, kan du også opprette en ny mal direkte fra sidevelgeren ved å klikke på alternativet Ny mal.

Forhåndsvise maler med spesifikke ressurser

Når du ser på en mal, kan du se hvordan den ser ut med alle kompatible ressurser i butikken din. Hvis du for eksempel ser på en produktmal, kan du teste den med et hvilket som helst produkt i butikken.

Steg:

  1. Fra velgeren i temaredigeringsprogrammet velger du malen du vil forhåndsvise.
  2. Klikk på Endre i Forhåndsvisning-seksjonen fra navigasjonspanelet.
  3. Velg ressursen du vil forhåndsvise fra Velg-menyen.

Angre og gjøre om handlinger

Knappene Angre og Gjør om er nå flyttet øverst til høyre i temaredigeringsprogrammet.

Knappene Angre og Gjør om i topplinjen i temaredigeringsprogrammet.

Vise dokumentasjon, få brukerstøtte og kontrollere temaversjonen

Koblinger til temadokumentasjonen og støtteinformasjon er flyttet til Mer -menyen på menylinjen. I denne menyen finner du også temaversjon og informasjon om skaperen.

Denne informasjonen var tidligere tilgjengelig fra menyen Temahandlinger.

Bruk mer-knappen for å få tilgang til temainformasjon.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis