Rediger temaet ditt

Du kan redigere temaet ditt for å tilpasse nettbutikkens innhold, oppsett, typografi og farger. Hvert tema har seksjoner og innstillinger som lar deg endre utseendet og brukervennligheten i butikken uten å måtte redigere kode.

Før du tilpasser temaet ditt

Før du tilpasser temaet ditt, er det lurt å utføre følgende oppgaver:

  • Dupliser temaet for å opprette en sikkerhetskopi. Da blir det lettere å forkaste endringer og starte på nytt hvis det er nødvendig.
  • Sørg for at du forstår hvilket brukerstøttenivå som er tilgjengelig.
  • Finn ut mer om kravene og beste praksis for opplasting av bilder.

Rediger tema innhold og-innstillinger

Steg:

Ulike typer sider har ulike temaseksjoner. Når du først åpner temaredigeringsprogrammet, vises seksjonene for startsiden. For å få tilgang til seksjonene for andre sider velger du sidetypen fra rullegardinmenyen øverst på siden.

Rullegardinmeny for temaredigeringsprogram

Ved hjelp av redigeringsprogrammet for temaer kan du redigere innholdet som vises i butikken din ved å velge og redigere tema seksjoner. Du kan også endre butikkens utseende, følelse og funksjonalitet ved hjelp av generelle Temainnstillinger.

For å finne ut mer om redigering av seksjoner og temainnstillinger, kan du se Seksjoner og Temainnstillinger.

Få hjelp med tilpasninger

Hvis du trenger hjelp med å foreta endringer i temaet, kan du kontakte temautvikleren for brukerstøtte.

For å se hvilke andre ressurser som er tilgjengelige for hjelp med tilpasning av tema, se Ytterligere ressurser for temastøtte.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis