Fremhev et delsett av samlinger på en side

Du kan fremheve et delsett av samlinger på en tilpasset side ved å redigere temakoden. Denne opplæringen viser deg hvordan du oppretter en ny sidemal og tilordner samlinger som skal vises ved å bruke en meny.

eksempel på delsett av samlinger

Alle Shopify-butikker har en side med samlingsoversikter på URL-adressen www.mystore.com/collections, som viser alle samlinger i butikken. Som et alternativ til denne opplæringen, kan du redigere siden med samlingsoversikter slik at den bare viser et utvalg av samlingene dine.

Opprett den nye sidemalen

 1. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk > Temaer.
 2. Finn temaet du vil redigere og klikk på Handlinger > Rediger kode.
 3. Klikk på Legg til en ny mal i Maler-katalogen.

 4. Opprett en ny mal for side som kalles samlingsliste.

 1. Slett den eksisterende koden i den nye page.list-collections-filen. Finn temakoden din under, og kopier og lim inn koden i page.list-collections-filen.
 2. Klikk på Lagre.

Velg tema

Koden for denne tilpasningen varierer avhengig av tema. Klikk på knappen for ditt tema før du kopierer og limer inn i page.list-collections-filen:

Create a page on which to feature your collections

 1. From your Shopify admin, go to Online Store > Pages.
 2. Click Add page.
 3. In the page editor, enter a Title in the text box provided. You must use the same title for the menu that you'll create in the upcoming steps.
 4. Assign your new template to the page by selecting list-collections from the Theme template drop-down menu in the Online store section.

 5. Click Save.

Create the menu that controls which collections are shown

 1. From your Shopify admin, go to Online Store > Navigation.
 2. Click the Add menu button.
 3. Give your menu the same Title as the title that you gave the page that will feature your collections. For example, if the page you created has the title Living Room, then give your menu the title Living Room.
 4. Add links to your menu for each collection that you want to feature by clicking Add menu item. Choose collections from your store by clicking on Collections in the drop-down menu for the Link text box. Link to your collections in this way, instead of adding a URL to the text box.
 5. Click Save menu. ```

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis