Struktur for eldre temaer

Selv om alle temaer er ulike, har alle temaer noen felles funksjoner. Alle eldre temaer har de samme grunnleggende elementene, inkludert seksjoner og innstillinger. De lar deg også bruke samme type sider, og alle sider inneholder noen standardelementer. Følgende elementer og sidetyper utgjør strukturen i et tema.

Seksjoner

Temainnhold bygges med seksjoner. Seksjoner er tilpasningsbare blokker med innhold som styrer layout og utseende på ulike sider i nettbutikken. Du kan legge til, fjerne, redigere og tilpasse seksjoner med det oppdaterte temaredigeringsprogrammet.

Shopifys temaer har følgende seksjonstyper:

  • Statiske seksjoner: Seksjoner som vises på forhåndsbestemte plasseringer i nettbutikken. Disse seksjonene kan ikke fjernes eller flyttes. Statiske seksjoner kan være topptekster, bunntekster, navigasjonsseksjoner eller innholdsseksjoner på sider som produktsider og samlingssider. Produkt-seksjonen bestemmer for eksempel utseendet på hver enkelt produktside i nettbutikken.
  • Dynamiske seksjoner: Valgfrie seksjoner som du kan bruke til å tilpasse layouten på startsiden. Hvert tema har et unikt sett med seksjoner du kan velge fra. På butikkens startside kan du legge til, sortere og fjerne dynamiske seksjoner for å skape sidelayouten. Du kan legge til opptil 25 dynamiske seksjoner på startsiden din.

Du kan lese mer om your theme sine unike utvalg av seksjoner og hvordan du tilpasser dem slik at de passer til virksomeheten din.

Finn ut mer om seksjoner.

Innstillinger

Du kan bruke temainnstillinger for å gjøre endringer i nettbutikkens typografi, farger, koblinger til sosiale medier og kasseinnstillinger.

Temaseksjoner lar deg justere temainnstillinger fra temaredigeringsprogrammet. Når du gjør endringer i temainnstillingene, gjelder endringene for hele nettbutikken.

Finn ut mer om innstillinger.

Sideelementer

Alle sider i et eldre tema inkluderer disse sideelementene:

Elementer som er inkludert på alle sidene i et tema
Element Beskrivelse
Brødtekst Området mellom overskriften og bunnteksten på hver side i nettbutikken din. I motsetning til overskriften og bunnteksten, som er faste elementer som er like på alle sidene, er brødteksten på siden dynamisk og inneholder innhold som endres etter hvilken side du er på.
Bunntekst Innholdsbeholderen som vises nederst på hver side i butikken din. Bunnteksten kan inkludere menyer, ikoner for sosiale medier, kontaktinformasjon eller registrering for nyhetsbrev.
Overskrift Innholdsbeholderen som vises øverst på hver side av butikken din. Overskriften inneholder vanligvis butikkens navn, logoen din, navigasjon i hovedmenyen og kasseikon.
Navigasjon En meny eller serie med menyer som gir kundene en metode for å utforske eller bevege seg rundt på nettbutikken din. Navigasjon i hovedmenyen er inkludert i overskriften til et tema.

Sidetyper

Alle eldre temaer inneholder disse sidetypene:

Sider inkludert i alle temaer
Side Beskrivelse
Artikkel Artikkelsiden inkluderer innholdet til en enkelt bloggartikkel.
Blogg Bloggsiden inkluderer tittelen og beskrivelsen av bloggen din samt utdrag og koblinger til bloggartiklene dine.
Handlekurv Handlekurvsiden viser et sammendrag av alle produktene som en kunde har lagt til i butikken, en delsum og en totalpris for bestillingen, og en Gå til kassen-knapp som sender kundene til Shopifys sikre betalingssider. Når ingen produkter er lagt til, viser den tomme handlekurvsiden en Fortsett handelen-kobling som tar kunder tilbake til å se på produktene.
Samling Du kan organisere produktene dine i samlinger for å gjøre det enkelt for kunder å finne dem. Samlingsiden viser alle produktene du har inkludert i en gitt samling.
Samlingsliste Samlingsliste-siden viser alle samlingene i butikken din. Du finner denne siden på nettadressen «butikken-din.com/collections».
Kontakt Kontaktsiden inneholder et skjema kunder kan bruke til å kontakte deg.
Tilpasset En tilpasset side er hvilken som helst side du oppretter i Sider-delen av Shopify-administratoren.
Kunde Kundesider er bare tilgjengelige hvis du har aktivert kundekontoer i Innstillinger > Kasse-området av Shopify-administratoren. De inkluderer kundens registreringsside, kundens påloggingsside og kundens kontoside. Kundens kontoside inkluderer kundens leveringsadresse og informasjon om eksisterende bestillinger.
Startside Hjemmesiden er hovedsiden til nettbutikken din. Dette er standardsiden som åpnes når en kunde besøker nettstedet ditt.
Passord Passordsiden er en enkelt side du kan bruke midlertidig for å hindre kunder i å se nettbutikken din. Du kan vurdere å bruke en passordside før du åpner butikken eller når du er på ferie. På passordsiden kan du vise butikkens startdato, hvilke produkter du kommer til å selge, nylig mediedekning eller informasjon om et kommende salg. Passordsiden har også et e-postfelt som kunder kan bruke til å registrere seg, hvis de vil motta nyhetsbrev fra deg i fremtiden.
Produkt Produktsiden viser et produkt og variantene av det. Det inkluderer produktbilder, prisinformasjon, en produktbeskrivelse og en Legg i handlekurv-knapp.
Søk Søkesiden inkluderer et søkefelt og en liste over søkeresultater.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis