Seksjoner

Temainnhold bygges med seksjoner. Seksjoner er tilpasningsbare blokker med innhold som styrer layout og utseende på ulike sider i nettbutikken. Du kan legge til, fjerne, redigere og tilpasse seksjoner med det oppdaterte temaredigeringsprogrammet.

Shopifys temaer har følgende seksjonstyper:

 • Statiske seksjoner: Seksjoner som vises på forhåndsbestemte plasseringer i nettbutikken. Disse seksjonene kan ikke fjernes eller flyttes. Statiske seksjoner kan være topptekster, bunntekster, navigasjonsseksjoner eller innholdsseksjoner på sider som produktsider og samlingssider. Produkt-seksjonen bestemmer for eksempel utseendet på hver enkelt produktside i nettbutikken.
 • Dynamiske seksjoner: Valgfrie seksjoner som du kan bruke til å tilpasse layouten på startsiden. Hvert tema har et unikt sett med seksjoner du kan velge fra. På butikkens startside kan du legge til, sortere og fjerne dynamiske seksjoner for å skape sidelayouten. Du kan legge til opptil 25 dynamiske seksjoner på startsiden din.

Du kan lese mer om your theme sine unike utvalg av seksjoner og hvordan du tilpasser dem slik at de passer til virksomeheten din.

Rediger seksjoner

Du kan redigere innholdet i seksjoner.

Steg:

 1. Velg sidetypen du vil redigere.

  For eksempel: Hvis du vil redigere produkt -eller produktsider -delen, velger du produktsider fra rullegardinmenyen. Ettersom delene overskrift og bunntekst vises på hver side i nettbutikken, kan du redigere disse seksjonene uavhengig av sidetypen du velger. Avhengig av temaet kan andre deler være tilgjengelige på hver side.

 2. Klikk på seksjonen eller blokken som inneholder innholdet du vil redigere.

 3. Rediger innstillingene etter behovene dine.

 4. Klikk på Lagre.

Legg til seksjoner

Du kan legge til opptil 25 seksjoner på butikkens startside.

Steg:

 1. Klikk på Legg til seksjon.

 2. Klikk på seksjonen du vil legge til. Hvert tema har et unikt sett med seksjoner du kan velge fra.

 3. Endre seksjonens innhold ved å justere innstillingene i sidefeltet.

 4. Klikk på Lagre.

Når du legger til et bilde i en seksjon, legges filen til i Filer-delen av administratoren. Du kan gjenbruke et opplastet bilde i andre deler eller sider på butikken din.

Omorganisere seksjoner

Du kan omorganisere dynamiske seksjoner på startsiden.

Steg:

 1. På seksjonen du vil flytte, klikker du på ⋮⋮ og drar seksjonen til et annet sted:
 2. Klikk på Lagre.

Flytte en seksjon i temaredigeringsprogrammet

Skjul seksjoner

Du kan skjule seksjoner du ikke vil vise i nettbutikken din. Du kan skjule seksjoner som ikke er klare, eller som du ikke er klar til å publisere. Du kan for eksempel opprette en lysbildefremvisning av nye produkter og skjule seksjonen til du er klar til å begynne å selge de nye produktene. Eller du kan opprette en seksjon som annonserer en sesongbasert rabatt og skjule seksjonen til rabatten er aktiv.

Steg:

 1. I verktøyslinjen for temaredigeringsprogrammet klikker du på øyeikonet for den seksjonen du vil skjule. Hvis du ikke ser et øyeikon, holder du musepekeren over tittelen på seksjonen du vil skjule.

Verktøyslinje for temaredigeringsprogrammet med fremhevet øyeikon

Når en seksjon er skjult, er det en skråstrek over øyeikonet.

Verktøyslinje for temaredigeringsprogrammet med skjult seksjon

Klikk på øyeikonet igjen for å vise en skjult seksjon.

Fjern seksjoner

Du kan fjerne blokker fra en dynamisk seksjon eller fjerne en dynamisk seksjon fra startsiden. Sletting av innhold på denne måten fjerner seksjons- eller blokkinnholdet, men sletter ikke noe fra kontoen din. Hvis du sletter et produkt eller en samlingsblokk fra en seksjon, kommer produktet eller samlingen fremdeles til å eksistere i administrator. Hvis du fjerner et bilde fra en seksjon, kan du fortsatt legge til bildet i andre seksjoner.

Fjerne innhold fra en seksjon

Du kan fjerne innhold fra en dynamisk seksjon.

Steg:

 1. Klikk på seksjonen med innholdet du vil fjerne.

 2. Hvis seksjonen inneholder flere innholdsblokker, klikker du på trekanten for å utvide innholdet i seksjonen. Klikk på blokken som inneholder det innholdet du vil fjerne.

 3. For å fjerne en innholdsblokk fra seksjonen, klikker du på blokken og klikker så Fjern blokk.

 4. Klikk på Lagre.

Fjern en seksjon

 1. I verktøylinjen for temaredigeringsprogrammet klikker du på seksjonen du vil fjerne.

 2. Klikk på Fjern seksjon.

 3. Klikk på Lagre.

Ange endringer og utfør på nytt

Angre-knappen reverserer den siste endringen, mens Gjør om-knappen implementerer en endring du først angret. Hvis du klikker på Angre-knappen flere ganger, vil endringene angres, en endring om gangen. Knappene Angre og Gjør om er plassert i verktøyslinjen for temaredigeringsprogrammet.

Angre- og Gjør om-knappene i verktøylinjen for redigeringsprogrammet for temaer.

Klikk på Angre-knappen for å reversesere følgende endringer:

 • legge til, endre rekkefølge på og slette seksjoner
 • legge til farger, skrifttyper og andre innstillinger i fanen Temainnstillinger
 • tilbakestille en temastil

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis