Seksjoner og blokker

Temaer som er bygget for Nettbutikk 2.0 bruker seksjoner til å skape din ideelle layout. De fleste seksjoner består av blokker som har en spesifikk funksjon, som overskrifter, tekst, enkeltbilder, en bildekollasje eller koblinger. Ved å bruke seksjoner og blokker i malene får du økt fleksibilitet i hvordan du setter opp butikkens innhold, og får større kontroll over nettbutikkens utseende og følelse uten å måtte redigere kode.

Hver seksjon har et bestemt utvalg blokker du kan legge til. Hvilke seksjoner og blokker som er tilgjengelige avhenger av temaet. For mer informasjon om hvilke alternativer som er tilgjengelige for deg, kan du se temadokumentasjonen.

Noen seksjoner har begrensninger i antall blokker du kan legge til, eller begrensninger i antall blokker av en bestemt type. Seksjonen Bilde med tekst kan for eksempel bare vise blokkene som er angitt av temadesigneren. I Dawn, et gratis Shopify-tema, kan du bare legge til én av hver av følgende blokker:

 • en overskrift
 • et avsnitt
 • en knapp

Du kan tilpasse seksjonen ytterligere ved å redigere Innstillinger for å legge til et bilde og velge justering, størrelse, bakgrunnsfarge og hva som lastes inn først når kundene besøker nettbutikken.

Hvis seksjonene du legger til i butikklayouten ikke inneholder de innstillingene eller alternativene du trenger, kan du redigere temakoden eller kontakte temautvikleren for hjelp.

Tilpass temamalene dine med seksjoner og blokker

Når du åpner temaredigeringsprogrammet lastes butikkens startside som standard. Du kan bruke rullegardinmenyen til å velge en annen mal, eller bruke søkefeltet i rullegardinmenyen for maler til å søke etter en bestemt sidetype. Ved å velge en mal lastes den inn i temaredigeringsprogrammet, og endringene du gjør forhåndsvises i redigeringsprogrammet når du gjør dem.

Legg til en seksjon

Legg til en ny seksjon på en hvilken som helst side i nettbutikken din.

Steg:

 1. Velg en mal fra rullegardinmenyen. 4. Klikk på + Legg til seksjon, og velg en ny seksjon fra listen. 5. Klikk på den nye seksjonen for å redigere blokkene i seksjonen. 6. Valgfritt: Klikk og dra ⋮⋮-ikonet ved siden av en seksjon for å sortere seksjonene på siden. 7. Klikk Lagre.

Rediger en seksjon

 1. Fra rullegardinmenyen, velg malen som inneholder seksjonen du vil redigere. 4. Klikk på en seksjon for å laste inn innholdet til forhåndsvisningsvinduet og få tilgang til de tilgjengelige alternativene. 5. Valgfritt: Klikk på enkeltblokker for å redigere blokkene i seksjonen. 6. Klikk på Lagre.

Fjerne en seksjon eller blokk

 1. Fra rullegardinmenyen velger du malen som inneholder seksjonen du vil redigere. 4. Klikk på en seksjon for å laste inn innholdet i forhåndsvisningsvinduet og få tilgang til de tilgjengelige alternativene. 5. Klikk på øyeikonet for å skjule eller vise en seksjon eller en blokk. 6. Klikk på Fjern for å slette en blokk eller seksjon.

Noen seksjoner har faste blokktyper og -grenser. Hvis det finnes en grense for en bestemt seksjon eller blokk, vil grensesnittet gi deg beskjed om at du har brukt X av X tilgjengelige blokker. Hvis du har brukt det maksimale antallet blokker, vil du ikke kunne legge til flere blokker før du har slettet en eksisterende.

Arbeide med blokker

Blokker er tilpassbare moduler som utgjør seksjonene i sidemalene dine. Du kan bruke blokker til å legge til tekst, bilder, koblinger, knapper med mer.

Nettbutikk 2.0-temaer har seksjoner og blokker du kan tilpasse. Noen seksjoner har faste blokktyper, som betyr at du bare kan velge mellom blokkene som er gjort tilgjengelige for seksjonen av temadesigneren. Andre seksjoner lar deg velge alle typer blokker, men begrenser antall blokker du kan legge til i seksjonen. Hvis seksjonen når det maksimale antallet tilgjengelige blokker, vises en melding som forteller at grensen er nådd, og alternativet + Legg til blokk vil være utilgjengelig inntil en eksisterende blokk fjernes.

Legg til en blokk

 1. Fra rullegardinmenyen velger du malen som inneholder seksjonen du vil redigere. 4. Klikk på en seksjon for å laste inn innholdet i forhåndsvisningsvinduet og få tilgang til de tilgjengelige alternativene. 5. Klikk på + Legg til blokk, og konfigurer de tilgjengelige alternativene. 6. Klikk på Lagre.

Bruke metafelter og dynamiske kilder

Metafelter lar deg vise dynamisk informasjon i nettbutikken. Hvis du har et tema som støtter metafelter, kan du koble et metafelt til en seksjon eller blokk i temaredigeringsprogrammet.

En lysselger ønsker kanskje å vise brenntider for hver lystype som er tilgjengelig. Etter å ha konfigurert et metafelt for brenntider, kan selgerne legge til en blokk for brenntid i produktmalen og koble den til metafeltet.

Du kan vise dynamisk informasjon i nettbutikken ved å legge til seksjoner eller blokker som kan bruke dynamiske kilder. Dynamiske kilder kan brukes i alle seksjoner eller blokker i en produktmal. I ikke-produktmaler, kan dynamiske kilder brukes i seksjoner eller blokker som viser produkter. Du må legge til metafeltet ditt før du kan koble til det i malene. Se Dynamiske kilder for mer informasjon om bruk av metafelter og dynamiske kilder i temaet.

Når du har fullført konfigurasjonsprosessen, følger du disse trinnene for å sette den dynamiske kilden inn i malen:

 1. Fra rullegardinmenyen velger du malen som inneholder seksjonen du vil redigere. 4. Klikk på en eksisterende seksjon for å laste inn innholdet i forhåndsvisningsvinduet og få tilgang til de tilgjengelige alternativene, eller klikk på + Legg til seksjon. 5. Klikk på + Legg til blokk, og koble til en dynamisk kilde: * Hvis ikonet for tilkobling av dynamisk kilde vises, klikker du for å velge ett enkelt metafelt:
  Koble til dynamisk kilde
  * Hvis ikonet for tilkobling av dynamisk kilde viser en +, klikker du for å velge opptil 20 metafelter ved å legge dem til ett av gangen:
  Sett inn et dynamisk kildeikon
  6. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis