Innstillinger

Du kan bruke temainnstillinger for å gjøre endringer i nettbutikkens typografi, farger, koblinger til sosiale medier og kasseinnstillinger.

Endre temastiler

En temastil er en samling av innstillinger valgt av en temadesigner. Du kan legge til en temastil i butikken din for å gi den et mer polert utseende og følelse. Alle temaene har en temastil som brukes som standard. Når du tilpasser et tema, erstatter du temaets stilinnstillinger med dine egne. Når du legger til en temastil i temaet ditt, kan du endre gjeldende innstillinger, som farger og typografi.

Steg:

  1. Klikk på Temainnstillinger > Stiler.

  2. Velg temastilalternativene med rullegardinmenyene. De tilgjengelige alternativene avhenger av hvilket tema du bruker.

  3. Klikk på Lagre.

Ange endringer og utfør på nytt

Angre-knappen reverserer den siste endringen, mens Gjør om-knappen implementerer en endring du først angret. Hvis du klikker på Angre-knappen flere ganger, vil endringene angres, en endring om gangen. Knappene Angre og Gjør om er plassert i verktøyslinjen for temaredigeringsprogrammet.

Angre- og Gjør om-knappene i verktøylinjen for redigeringsprogrammet for temaer.

Klikk på Angre-knappen for å reversesere følgende endringer:

  • legge til, endre rekkefølge på og slette seksjoner
  • legge til farger, skrifttyper og andre innstillinger i fanen Temainnstillinger
  • tilbakestille en temastil

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis