Tilgjengelige seksjoner i Dawn

I Dawn kan du legge til seksjoner på alle sider. Det er noen standardseksjoner som vises på hver side, som kunngjøringslinjen, overskriften og bunnteksten.

Kunngjøringslinje

Kunngjøringslinjen lar deg kommunisere viktig informasjon til kundene dine fra alle sider. Seksjonen har ingen innstillinger for seg selv, men du kan tilpasse opptil 12 ulike kunngjøringsblokker for visning. Du kan legge til en kobling i en kunngjøringslinje for å gjøre den klikkbar, og omdirigere kundene til en bestemt side.

Kunngjøringsblokk

Innstillingene for kunngjøringsblokken i kunngjøringslinje-seksjonen
Innstilling Beskrivelse
Tekst Kunngjøringen du vil vise til kundene dine.
Fargepalett Fargevalget som skal brukes for kunngjøringslinjen.
Kobling Koblingen du vil at kundene skal navigere til hvis de klikker på kunngjøringslinjen.

Overskrift

Overskriften vises på alle sider i temaet.

Seksjonsinnstillinger

Innstillingene for overskriftsdelen
Innstilling Beskrivelse
Logobilde Logoen til butikken din.
Egendefinert logobredde Logoens bredde. Kan være en hvilken som helst multippel av 10, fra 50 px til 250 px. Standardverdien er 100 px.
Logoplassering på store skjermer

Hvor logoen vises i overskriften når en kunde ser nettstedet på en stor skjerm, som på en stasjonær datamaskin.

 • Midt til venstre – Viser logoen på linje med hovedmenyen, sentrert loddrett og justert mot venstre.
 • Øverst til venstre – Viser logoen over hovedmenyen, og justerer logoen og menyelementene mot venstre.
 • Midt til venstre (standard) – Viser logoen over hovedmenyen, og justerer logoen og menyelementene i midten.
Meny Menyen som skal brukes som hovedmeny.
Vis delelinje Viser en linje for å skille overskriften visuelt fra sideinnholdet.
Aktiver festet overskrift Viser overskriften på nytt når kunden blar opp igjen. Forsvinner når kunden blar nedover.

Bunntekst

Bunnteksten vises på alle sidene i temaet ditt.

Seksjonsinnstillinger

Innstillingene for bunntekst-seksjonen
Innstilling Beskrivelse
Fargepalett Bakgrunnen for bunnteksten kan velges mellom Aksent 1, Aksent 2, Bakgrunn 1, Bakgrunn 2 eller Omvendt.
Vis e-postregistrering Inneholder et skjema for e-postregistrering, der kundene kan abonnere på nyhetsbrev og markedsføring.
Overskrift Tittelen på skjemaet Vis e-postregistrering. Hvis Vis e-postregistrering ikke er aktivt, blir ikke dette vist.
Ikoner for sosiale medier Viser ikoner for alle sosiale medieplattformer du har lagt inn profilkoblinger til i temainnstillingene.
Ativer land-/regionvelger Legger til en velger der kunden kan velge blant land og regioner du har aktivert i betalingsinnstillingene, slik at kundene kan se produktpriser i sin ønskede valuta.
Aktiver språkvelger Legger til en velger der kunden kan velge blant land og regioner du har aktivert i språkinnstillingene, slik at kundene kan bla gjennom butikken på sitt ønskede språk.
Vis betalingsikoner Viser ikonene for alle betalingsmåtene som er aktivert i butikken.

Menyblokk

Innstillingene for menyblokken i bunntekstseksjonen
Innstilling Beskrivelse
Overskrift Tittelen på blokken.
Meny Menyen som skal vises i blokken.

Tekstblokk

Tekst-blokken kan brukes til å fremheve viktig informasjon, som butikkdetaljer, kampanjer eller kontaktinformasjon.

Innstillingene for tekstblokken i bunntekstseksjonen
Innstilling Beskrivelse
Overskrift Tittelen på blokken.
Undertekst Teksten som skal vises i blokken.

Bildeblokk

Innstillingene for bildeblokken i bunntekstseksjonen
Innstilling Beskrivelse
Bilde Bildet som skal vises i blokken.
Bildebredde Angir bredden til bildet. Kan være en hvilken som helst multippel av 5, fra 50 px til 200 px. Standardverdien er 100 px.
Bildejustering på stor skjerm

Justerer bildet i blokken:

 • Venstre – Justerer bildet til venstre i blokken.
 • Midtstilt (standard) – Justerer bildet midt i blokken.
 • Høyre – Justerer bildet til høyre i blokken.

Blogginnlegg

Hvis du har en blogg i Shopify-butikken, kan du bruke en Blogginnlegg-seksjon for å fremheve innlegg fra bloggen. Hvert blogginnlegg i Blogginnlegg-seksjonen viser de første 55 ordene i utdraget fra et innlegg. Hvis blogginnlegget ikke har et utdrag, vises de første 30 ordene av innlegget i stedet.

Seksjonsinnstillinger

Innstillingene for seksjonen med blogginnlegg
Innstilling Beskrivelse
Overskrift Tittelen på seksjonen.
Blogg Hvilken blogg du vil vise blogginnlegg fra. Som standard vises den første bloggen alfabetisk på Blogger-siden.
Blogginnlegg Antall blogginnlegg du vil vise i seksjonen. Maksimalt: 3 innlegg.
Vis fremhevet bilde Viser det utvalgte bildet for blogginnlegget. Foreslått bildeforhold: 2:3.
Vis dato Viser datoen blogginnlegget ble opprettet.
Vis forfatter Viser forfatteren av blogginnlegget.
Vis sekundærbakgrunn Justerer bakgrunnsfargen slik at den er basert på Tekst-farge.
Aktiver «Vis alle»-knapp hvis bloggen inneholder flere blogginnlegg enn de som vises Hvis bloggen har flere blogginnlegg enn det som er angitt i feltet Blogginnlegg, vises en «Vis alle»-knapp som sender kunden til bloggsiden.

Velg en blogg

 1. I temaredigeringsprogrammet klikker du på tittelen for blogginnleggseksjonen.
 2. I Blogg-seksjonen klikker du på Endre.
 3. Velg bloggen.
 4. Klikk Velg, og klikk deretter Lagre

Fotomontasje

Du kan opprette en kollasj med videoer, bilder, produkter og samlinger. Hver Kollasj-seksjon inneholder tre blokker. Som standard inneholder seksjonen en video-, en produkt- og en samlingsblokk.

For å opprette en kollasj med mer enn tre blokker, må du legge til flere kollasjseksjoner under den første, og ikke legge inn en Overskrift-verdi på de nedre kollasjseksjonene. Kollasjseksjonene vil flyte sammen som én enkelt seksjon.

Seksjonsinnstillinger

Innstillingene for kollasj-seksjonen
Innstilling Beskrivelse
Overskrift Tittelen på seksjonen.
Layout på datamaskin

Slik vises blokkene på en datamaskin.

 • Stor blokk til venstre (standard) – Den første blokken i seksjonen vises til venstre, og er større enn andre blokker.
 • Stor blokk til høyre – Den siste blokken i seksjonen vises til høyre, og er større enn andre blokker.
 • Layout for mobile enheter

  Slik vises blokkene på mobil.

  • Fotomontasje – Viser bildene i en fotomontasje-layout:
   • Hvis Stor blokk til venstre er aktivert i Layout for datamaskiner, vises den første blokken i seksjonen øverst, og er større enn alle andre blokker.
   • Hvis Stor blokk til høyre er aktivert i Layout for datamaskiner, vises den siste blokken i seksjonen nederst, og større enn andre blokker.
  • Kolonne – Viser bildene i samme størrelse og i en kolonne.

  Videoblokk

  Innstillingene for videoblokken i kollasj-seksjonen
  Innstilling Beskrivelse
  Forsidebilde Bildet som vises før en kunde spiller av videoen.
  Kobling YouTube- eller Vimeo-koblingen til videoen. Videoen må være offentlig tilgjengelig.
  Alt. tekst for video Alternativteksten for videoen. Beskriver videoen for kunder som bruker skjermlesere.
  Legg til bildemarg Legger til ekstra plass for å sikre at bildet ikke blir beskjært. For å unngå beskjæring av bilder må du laste opp et Forsidebilde med et høyde- og breddeforhold på 16:9.

  Produktblokk

  Innstillingene for produktblokken i kollasjseksjonen
  Innstilling Beskrivelse
  Produkt Produktet du vil vise.
  Vis sekundærbakgrunn Justerer bakgrunnsfargen slik at den er basert på Tekst-farge.
  Vis sekundærbilde når musepekeren beveges over Når kunden holder musepekeren over produktbildet, vises det sekundære produktbildet hvis produktet har et.
  Legg til bildemarg Legger til ekstra plass som kreves for å sikre at bildet ikke beskjæres. For å unngå beskjæring av bilder, bør du laste opp produktbilder i størrelsesforholdet 16:9.

  Samlingsblokk

  Innstillingene for samlingsblokken i kollasj-seksjonen
  Innstilling Beskrivelse
  Samling Samlingen du vil vise.
  Legg til bildemarg Legger til ekstra plass som kreves for å sikre at bildet ikke beskjæres. For å unngå beskjæring av bilder, bør du laste opp produktbilder i størrelsesforholdet 16:9.
  Fargepalett Bakgrunnsfargen på seksjonen for samlingsblokker. Kan velges mellom Aksent 1, Aksent 2, Bakgrunn 1, Bakgrunn 2 eller Omvendt.

  Bildeblokk

  Innstillingene for bildeblokken i kollasjseksjonen
  Innstilling Beskrivelse
  Bilde Bildet du ønsker å vise.
  Legg til bildemarg Legger til ekstra plass som kreves for å sikre at bildet ikke beskjæres. For å unngå beskjæring av bilder, bør du laste opp produktbilder i størrelsesforholdet 16:9.
  Fargepalett Bakgrunnsfargen på bildeblokken. Kan velges mellom Aksent 1, Aksent 2, Bakgrunn 1, Bakgrunn 2 eller Omvendt.

  Samlingsliste

  Du kan legge til en liste med samlinger du vil fremheve. Du kan legge til opptil 16 samlingsblokker i en samlingsliste.

  Seksjonsinnstillinger

  Innstillingene for seksjonen med samlingsliste
  Innstilling Beskrivelse
  Overskrift Tittelen på seksjonen
  Bildeforhold Bildeforholdet for de fremhevede bildene i samlingene:
  • Tilpass til bilde – Bruker størrelsesforholdet for bildene. Dette forhindrer at bildene beskjæres.
  • Portrett – Beskjærer bildet til et 2:3-størrelsesforhold.
  • Kvadratisk (standard) - Beskjærer bildene slik at de bruker et 1:1-forhold.
  Fargepalett Bakgrunnsfargen på seksjonen med samlingsliste og bildemarg. Kan velges mellom Aksent 1, Aksent 2, Bakgrunn 1, Bakgrunn 2 eller Omvendt.
  Aktiver sveip på mobil Endrer mobilvisningen fra kolonne til rad, der kunder kan sveipe sidelengs for å se flere samlingsblokker.
  Legg til bildemarg Legger til ekstra plass som kreves for å sikre at bildet ikke beskjæres. For å unngå beskjæring av bilder, bør du laste opp produktbilder i størrelsesforholdet 16:9.
  Aktiver «Vis alle»-knapp hvis listen inneholder flere samlinger enn de som vises Hvis samlingslisten har flere samlinger enn det som er angitt i feltet Maksimalt antall samlinger som vises, vises en «Vis alle»-knapp som sender kunden til samlingslisten.

  Velg samlinger

  1. Fra temaredigeringsprogrammet klikker du på Samling-blokken du vil legge til en samling i.
  2. Klikk på Velg samling.
  3. Klikk på en samling og klikk deretter på Velg.

  Kontaktskjema

  Kontaktskjemaet ditt sender alle innsendinger til butikkens Avsender-e-post-adresse. Du kan endre avsender-epostadressen under Generelle innstillinger i Shopify-administrator.

  Skjemaet har følgende felt:

  • Navn
  • E-post (påkrevd)
  • Telefonnummer
  • Kommentar

  Kontaktskjemaet bruker følgende fargevalg:

  • Bakgrunnsfargen er fargen for Bakgrunn 1.
  • Fargene for teksten og omrisset rundt tekstfeltet er fargen for Tekst.
  • Fargen på «send»-knappen er fargen for Aksent 1.

  Egendefinert Liquid

  Du kan legge til din egen Liquid-kode for å opprette en tilpasset seksjon.

  • Legg til kodeutdrag fra apper som er oppgitt i instruksjonene fra de nedlastede appene for å enkelt llegge inn apper på sidene dine.
  • Legg til tilpasset Liquid-kode direkte i redigeringsprogrammet.

  E-postregistrering

  Du kan legge til en seksjon der kunder kan angi e-postadressen sin, og abonnere på nyhetsbrev eller markedsføring. Når en kunde abonnerer, opprettes en kundekonto i Shopify-administrator.

  Seksjonen har tre standardblokker:

  • Overskrift
  • Underoverskrift
  • E-postskjema

  Seksjonsinnstillinger

  Innstillinger for seksjonen med e-postregistrering
  Innstilling Beskrivelse
  Fargepalett Bakgrunnsfargen for seksjonen med e-postregistrering Kan velges mellom Aksent 1, Aksent 2, Bakgrunn 1, Bakgrunn 2 eller Omvendt.
  Gjør seksjonen til full bredde Gjør seksjonen til full bredde for nettleservinduet.

  Overskriftsblokk

  Innstillingene for overskriftsblokken i samlingsliste-seksjonen
  Innstilling Beskrivelse
  Overskrift Tittelen på seksjonen.

  Underoverskriftsblokk

  Innstillingene for underoverskriftblokken i seksjonen for samlingsliste
  Innstilling Beskrivelse
  Beskrivelse Beskrivelsen for seksjonen.

  E-postskjema

  E-postskjemablokken viser et felt der en kunde kan angi en e-postadresse for å registrere seg for markedsføring. Blokken har ingen justerbare innstillinger.

  Utvalgt produkt

  Du kan legge til en seksjon som inneholder et bestemt produkt.

  Seksjonsinnstillinger

  Innstillingene for fremhevet produkt-seksjonen
  Innstilling Beskrivelse
  Produkt Produktet du vil fremheve i seksjonen.
  Vis sekundærbakgrunn Viser det utvalgte produktet på den sekundære bakgrunnsfargen din.
  Aktiver løkkeavspilling av video Tillater at videoen kan spilles av på nytt. Kundene må klikke for å starte avspillingen på nytt.

  Seksjonsblokker

  I Dawn kan du legge til følgende blokker i seksjonen Fremhevet produkt.

  Blokkene som er tilgjengelige i fremhevet produkt-seksjonen
  Blokk Innstillinger
  Tekst Skriv inn tekst for det utvalgte produktet ditt:
  • Tekst: Godtar tekst eller dynamisk kilde
  • Tekststil: Velg mellom Brødtekst, Undertittel eller Store bokstaver.
  Tittel Denne blokken har ingen justerbare innstillinger.
  Pris Denne blokken har ingen justerbare innstillinger.
  Variantvelger Velg mellom knapper eller en rullegardinmeny.
  Mengdevelger Denne blokken har ingen justerbare innstillinger.
  Vis dynamiske knapper for å gå til kassen Viser eventuelle dynamiske kassealternativer du har aktivert i Betalinger-innstillingene.
  Del Klikkbar tekst som lar kundene dele produktet i sosiale medier.
  Produktvurdering Viser den gjennomsnittlige produktvurderingen i stjerner med antall vurderinger i parentes, for eksempel: ★★★★★ (8). Krever også en produktvurderingsapp, som Shopify Product Reviews, og metafelt-definisjoner for reviews.rating_count og reviews.rating.
  Egendefinert Liquid Legg til tilpasset Liquid- eller HTML-kode.

  Fremhevet samling

  Du kan legge til en seksjon som viser produkter i en samling.

  Seksjonsinnstillinger

  Innstillingene for fremhevet samling-seksjonen
  Innstilling Beskrivelse
  Overskrift Tittelen på seksjonen.
  Samling Hvilken samling du vil vise produkter fra.
  Maksimalt antall produkter som vises Antall produkter fra samlingen som skal vises. Må være et partall. Minimum: 2. Maksimum: 12.
  Aktiver «Vis alle»-knapp hvis samlingen inneholder flere produkter enn de som vises Hvis samlingen har flere produkter enn det som er angitt i feltet Maksimalt antall produkter som vises, vises en «Vis alle»-knapp som sender kunden til samlingssiden.
  Aktiver sveip på mobil Endrer mobilvisningen fra kolonne til rad, der kundene kan sveipe sidelengs for å se flere produkter.
  Bildeforhold Bildeforholdet for produktbildene:
  • Tilpass til bilde – Bruker størrelsesforholdet for bildene. Dette forhindrer at bildene beskjæres.
  • Portrett – Beskjærer bildet til et 2:3-størrelsesforhold.
  • Kvadrat – Beskjærer bildet til et 1:1-størrelsesforhold.
  Vis sekundærbilde når musepekeren beveges over Når kunden holder musepekeren over produktbildet, vises det sekundære produktbildet hvis produktet har et.
  Legg til marg Legger til en marg rundt bildet for å sikre at bildet ikke blir beskjært.
  Vis kantlinje for bilde Legger til en tynn kant på produktbildene.
  Vis selger Viser selgerne av produktene.
  Vis produktvurdering Viser den gjennomsnittlige produktvurderingen i stjerner med antall vurderinger i parentes, for eksempel: ★★★★★ (8). Krever også en produktvurderingsapp, som Shopify Product Reviews, og metafelt-definisjoner for reviews.rating_count og reviews.rating.

  Bildeoverskrift

  Bildebanner-delen støtter ett eller to bilder, og en tekstboks med knapper. Hvis to bilder brukes, vises de side ved side på en datamaskin. På mobil kan du velge om bildene skal vises side ved side eller i en kolonne.

  På datamaskiner dekker tekstboksen delvis over bildet. På mobiltelefoner vises tekstboksen under bildet.

  Seksjonsinnstillinger

  Innstillingene for bildebanner-delen
  Innstilling Beskrivelse
  Første bilde Hovedbildet for banneret. Hvis to bilder legges til i seksjonen, vises dette bildet enten til venstre eller øverst, avhengig av om kunden bruker en datamaskin eller en mobiltelefon.
  Andre bilde Sekundærbildet for banneret Hvis to bilder legges til i seksjonen, vises bildet enten til høyre eller nederst, avhengig av om kunden bruker en datamaskin eller en mobiltelefon.
  Tilpass seksjonshøyden til den første bildestørrelsen Angir høyden til seksjonen til høyden for det første bildet. På mobil justeres begge bilder til høyden for det første bildet.
  Vis tekstboks på datamaskiner Viser en tekstboks over bannerbildet for kunder som handler fra en datamaskin.
  Tekstplassering på datamaskin

  Posisjonen til tekstboksen over bildet når den vises på en datamaskin.

  • Topp – Viser tekstboksen øverst på bildet.
  • Midtstill – Viser tekstboksen i midten av bildet.
  • Bunn – Viser tekstboksen nederst på bildet.

  Tekstboksen vises alltid horisontalt sentrert.

  Gjennomsiktighet for bildeoverlegg Toner ned bannerbildene med et overlegg. Bruk glidegbryteren for å angi gjennomsiktigheten for overlegget. Standardverdien er 0 %.
  Fargepalett Bakgrunnsfargen på bildebannerseksjonen og bildemargen. Kan velges mellom Aksent 1, Aksent 2, Bakgrunn 1, Bakgrunn 2 eller Omvendt. Fargetemaet som velges er bare synlig når alternativet Vis tekstboks på datamaskin er valgt.
  Stable bilder på mobil Hvis to bilder legges til i seksjonen, vises bildene i kolonne i stedet for side ved side.
  Vis tekst under bilder Viser tekst under bilder på mobil.

  Overskriftsblokk

  Innstillingene for overskriftsblokken i bildebanner-seksjonen
  Innstilling Beskrivelse
  Overskrift Stor tekst for tittelen på tekstboksen.
  Overskriftsstørrelse Endrer størrelsen på overskriftsteksten. Velg mellom middels og stor.

  Tekstblokk

  Innstillingene for tekstblokken i seksjonen for bildebanner
  Innstilling Beskrivelse
  Beskrivelse Viser tekst i avsnittstil.

  Knappeblokk

  Innstillingene for knappblokken i seksjonen for bildebanner
  Innstilling Beskrivelse
  Første knappetikett Teksten som vises på den første knappen.
  Første knappekobling URL-adressen du vil at den første knappen skal koble til.
  Bruk knappestil med omriss Justerer knappestilen til å være et omriss av en knapp, i stedet for å ha helfarget bakgrunn.
  Andre knappetikett Teksten som vises på den andre knappen.
  Andre knappekobling URL-adressen du ønsker at den andre knappen skal koble til.
  Bruk knappestil med omriss Justerer knappestilen til å være et omriss av en knapp, i stedet for å ha helfarget bakgrunn.

  Bilde med tekst

  Du kan legge til en seksjon som inneholder et bilde og en tekstblokk med en valgfri knapp som omdirigerer kundene til en ny side. Koble tekst med et bilde for å fokusere på det valgte produktet, samlingen eller blogginnlegget. Legg til opplysninger om tilgjengelighet, stil eller fremhev en omtale.

  Seksjonsinnstillinger

  Innstillingene for bilde med tekst-delen
  Innstilling Beskrivelse
  Bilde Bildet for seksjonen.
  Bildeforhold Bildeforholdet for bildet:
  • Tilpass til bilde – Bruker størrelsesforholdet for bildet. Dette forhindrer at bildet beskjæres.
  • Portrett – Beskjærer bildet til et 2:3-størrelsesforhold.
  • Kvadrat – Beskjærer bildet til et 1:1-størrelsesforhold.
  Fargepalett Bakgrunnsfargen på bildet med tekst- og bildemarg. Kan velges mellom Aksent 1, Aksent 2, Bakgrunn 1, Bakgrunn 2 eller Omvendt.
  Layout på datamaskin Layouten for seksjonen på datamaskin:
  • Bilde først – Viser bildet til venstre.
  • Tekst først – Viser teksten til venstre.

  Overskriftsblokk

  Innstillingene for overskriftsblokken i seksjonen for bilde med tekst
  Innstilling Beskrivelse
  Overskrift Stor tekst for seksjonstittelen.

  Tekstblokk

  Innstillingene for tekstblokken i seksjonen for bilde med tekst
  Innstilling Beskrivelse
  Beskrivelse Viser tekst i avsnittsstil i tekstseksjonen.

  Knappeblokk

  Innstillingene for knappblokken i seksjonen for bilde med tekst
  Innstilling Beskrivelse
  Knappetikett Teksten som vises på knappen.
  Knappekobling URL-adressen du ønsker at knappen skal koble til.

  Flerkolonne

  Du kan bruke seksjonen for flere kolonner for å vise innhold i et kolonneoppsett, og legge til en knapp under kolonnene for å omdirigere kunden til en ny side. Koble tekst med et bilde for å fokusere på det valgte produktet, samlingen eller blogginnlegget. Legg til detaljer om tilgjengelighet, stil eller fremhev en omtale.

  Seksjonsinnstillinger

  Innstillingene for flerkolonne-seksjonen
  Innstilling Beskrivelse
  Overskrift Tittelen på seksjonen.
  Bildebredde

  Bredden til bildene som er lagt til kolonnene.

  • Full bredde på kolonnen – Bredden til bildet er kolonnens fulle størrelse.
  • Halvbredde av kolonnen – Bredden til bildet er halve størrelsen til kolonnen.
  • En tredjedels bredde av kolonnen – Bredden til bildet er en tredjedel av størrelsen til kolonnen.
  Bildeforhold

  Bildeforholdet for bildet:

  • Tilpass til bilde – Bruker størrelsesforholdet for bildet. Dette forhindrer at bildet beskjæres.
  • Portrett – Beskjærer bildet til et 2:3-størrelsesforhold.
  • Kvadrat – Beskjærer bildet til et 1:1-størrelsesforhold.
  • Sirkel – Beskjærer bildet som skal vises i en sirkel
  Kolonnejustering

  Justeringen av bildene og teksten i kolonnene:

  • Venstre (standard) – Justerer bildene og teksten til venstre.
  • Midtstill – Justerer bildene og teksten i midten.
  Sekundær bakgrunn

  Justerer stilen for seksjonen basert på bakgrunnen:

  • Ingen – Kolonne- og seksjonsbakgrunnen forblir fargen til Bakgrunn 1, og kolonnene har ingen utfylling.
  • Vis som kolonnebakgrunn – Bakgrunnen for kolonnene er den opake fargen til teksten, og legger til en marg i kolonnene.
  • Vis som seksjonsbakgrunn – Bakgrunnen for seksjonen er den ugjennomsiktige fargen på teksten, bakgrunnen for kolonnene er Bakgrunn 1, og marger legges til i kolonnene.
  Knappetikett Teksten som vises på knappen.
  Knappekobling URL-adressen du ønsker at knappen skal koble til.
  Aktiver sveip på mobil Endrer mobilvisningen fra kolonne til rad, der kundene kan sveipe sidelengs for å se flere kolonneblokker.

  Kolonneblokk

  Du kan maksimalt ha 12 kolonner i én seksjon. Hvis du har blokker med én, to eller tre kolonner, vises de i én rad på datamaskiner. Hvis du har fire eller flere kolonneblokker, vises de i et oppsett med to kolonner. På mobiltelefoner vises kolonneblokkene i én enkelt kolonne, med mindre Aktiver sveip på mobil er aktivert.

  Innstillingene for kolonneblokken i flerkolonne-seksjonen
  Innstilling Beskrivelse
  Bilde Bildet du ønsker å vise.
  Overskrift Kolonnetittelen.
  Beskrivelse Avsnittsteksten i kolonnen.

  Side

  Du kan velge å vise innholdet fra en tilpasset side i en seksjon. Dette henter inn hele innholdet fra siden i seksjonen, men henter ikke inn noen Liquid-kode fra noen mal.

  Fargevalget for seksjonen bruker følgende innstillinger:

  • Som standard er tekstfargen angitt til fargen på Tekst. Eventuell spesifikk stilsetting som brukes for tekst på siden hentes inn i seksjonen.
  • Hyperkoblinger får fargen Aksent 1.

  Seksjonsinnstillinger

  Innstillingene for sideseksjonen
  Innstilling Beskrivelse
  Side Siden i nettbutikken som du vil vise.

  Rik tekst

  Du kan legge til en seksjon for rik tekst med en overskrift, avsnittsinnhold og en knapp som sender kundene til en ny side.

  Seksjonsinnstillinger

  Innstillingene for rik tekst-delen
  Innstilling Beskrivelse
  Fargepalett Bakgrunnen til seksjonen med rik tekst. Kan velges fra Aksent 1, Aksent 2, Bakgrunn 1, Bakgrunn 2 eller Omvendt.
  Gjør seksjonen til full bredde Seksjoner er fullbredde som standard.

  Overskriftsblokk

  Innstillingene for overskriftsblokken i seksjonen for rik tekst
  Innstilling Beskrivelse
  Overskrift Tittelen på seksjonen.
  Skriftstørrelse for overskrift

  Størrelsen på overskriftsteksten:

  • Liten
  • Medium
  • Stor

  Tekstblokk

  Tekst-blokken er en god måte å dele informasjon om merkevaren din med kundene. Du kan beskrive fordeler ved produktene, gjøre kunngjøringer, ønske kundene velkommen til butikken eller snakke om merkevarens verdier.

  Innstillingene for tekstblokken i seksjonen for rik tekst
  Innstilling Beskrivelse
  Beskrivelse Tekst i avsnittsstil for hovedinnholdet i seksjonen.

  Knappeblokk

  Innstillingene for knappblokken i seksjonen for rik tekst
  Innstilling Beskrivelse
  Knappetikett Teksten som vises på knappen.
  Knappekobling URL-adressen du ønsker at knappen skal koble til.
  Bruk knappestil med omriss Justerer knappestilen til å være et omriss av en knapp, i stedet for å ha helfarget bakgrunn.

  Video

  Du kan legge til en videoseksjon for å bygge inn en video fra YouTube eller Vimeo på en side i butikken din.

  Seksjonsinnstillinger

  Innstillingene for videoseksjonen
  Innstilling Beskrivelse
  Overskrift Tittelen på seksjonen.
  Forsidebilde Bildet som vises før en kunde spiller av videoen.
  URL-adresse YouTube- eller Vimeo-koblingen til videoen. Videoen må være offentlig tilgjengelig.
  Alt. tekst for video Alternativteksten for videoen.
  Gjør seksjonen til full bredde Fjerner standard utfylling og gjør seksjonen til full bredde på siden.

  Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

  Prøv det gratis