Redigere temakode

Du kan redigere temakoden for å gjøre detaljerte endringer i nettbutikken. De fleste filene som utgjør et tema inneholder Liquid, som er Shopifys målspråk. Temafiler inneholder også HTML, CSS og JavaScript. Rediger kun koden for et tema hvis du er kjent med HTML og CSS og har en grunnleggende forståelse av Liquid.

Før du tilpasser temaet ditt

Før du tilpasser temaet ditt, er det lurt å utføre følgende oppgaver:

  • Dupliser temaet for å opprette en sikkerhetskopi. Da blir det lettere å forkaste endringer og starte på nytt hvis det er nødvendig.
  • Sørg for at du forstår hvilket brukerstøttenivå som er tilgjengelig.
  • Finn ut mer om kravene og beste praksis for opplasting av bilder.

Rediger temakoden din

Du kan redigere koden til temaet.

Steg:

  1. Klikk Handlinger > Rediger kode.

Koderedigeringsprogrammet viser en katalog med temafiler til venstre og et område hvor du kan vise og redigere filene til høyre.

Du kan utvide koderedigeringsprogrammet slik at det fyller skjermen ved å klikke på utvidelsesikonet:

Utvidelsesikonet

Du kan tilbakestille siden til vanlig ved å klikke på kollapsikonet:

Kollapsikonet

Når du klikker på en fil i katalogen til venstre åpnes den i koderedigeringsprogrammet. Du kan åpne og redigere flere filer samtidig. For alle filer du endrer vises det en prikk ved siden av filnavnet:

Katalogen med temafiler viser en lilla prikk ved siden av filer som har blitt endret

Dette kan gjøre det enklere å holde oversikt over hvor du har gjort endringer.

Hvis du vil gjenopprette eventuelle endringer i en fil etter du har klikket Lagre, må du åpne filen og klikke Eldre versjoner. En rullegardinmeny viser dato og klokkeslett for hver gang du har lagret. Velg versjonen du vil gjenopprette og klikk Lagre.

Rullegardinmenyen for eldre versjoner

Når koderedigeringsprogrammet utvides til fullskjerm kan du veksle fargevalget mellom Lys og Mørk ved å klikke på knappene nederst på siden.

For å finne ut mer om fordelene ved bruk av det mørke redigeringsprogrammet kan du se Makten med den mørke siden: mørke brukergrensesnitt på Shopify Partners-bloggen.

Tilpasningsopplæringen for temakoder

Du kan følge opplæringer for temakodetilpasning for å gi deg en veiledning om hvordan du gjøre endringer i nettbutikken. Veiledningene organiseres basert på side- eller funksjonstypene de endrer.

Få hjelp med tilpasninger

Hvis du trenger hjelp med å foreta endringer i temaet, kan du kontakte temautvikleren for brukerstøtte.

For å se hvilke andre ressurser som er tilgjengelige for hjelp med tilpasning av tema, se Ytterligere ressurser for temastøtte.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis