Dynamiske seksjoner for Brooklyn

Brooklyn inneholder flere dynamiske seksjoner du kan bruke for å tilpasse layouten på startsiden. Du kan legge til, sortere og fjerne dynamiske seksjoner for å sette sammen sidelayouten. Du kan legge til opptil 25 dynamiske seksjoner på startsiden din.

Lysbildefremvisning

Du kan opprette en lysbildefremvisning på hjemmesiden som enten er full bredde eller tilpasset etter høyden til det første bildet i sekvensen.

Det er best å bruke bilder med høy oppløsning for lysbildene dine. Bruk bilder som er 3840 x 2160 piksler eller større, men ikke overskrid Shopifys grenser for opplasting.

Siden størrelsen og formen til lysbildefremvisningen er avhengig av størrelsen og formen til kundens enhet, blir lysbildene dine beskjært på enkelte skjermer. Prøv å bruke bilder som har fokuspunkt i midten, slik at den viktige delen av hvert bilde alltid er synlig.

Les Laste opp bilder for å finne ut mer om gode fremgangsmåter for lysbilder.

Innstillinger for lysbildeseksjoner

Lysbildeseksjonen inkluderer følgende innstillinger:

 • Lysbildehøyde – Velg mellom fullskjerm eller tilpasset til bilde.
 • Automatisk rotering mellom lysbilder – Angi at lysbildefremvisningen spilles av automatisk.
 • Endre lysbilde hvert – Bruk områdeskalaen til å justere hastigheten på lysbildefremvisningen.

Innstillinger for lysbildeblokk

Hvert lysbilde i en lysbildefremvisning inneholder følgende innstillinger:

 • Bilde – Legg til et bilde i lysbildefremvisningen.
 • Bildeplassering – Velg plassering for lysbildet. Midtstilt er valgt som standard.
 • Vis overlegg – Legg til et fargeoverlegg over lysbildet. Et overlegg kan gjøre det lettere å lese tekst i lysbildefremvisninger.
 • Gjennomsiktighet for overlegg – Bruk områdeskalaen til å velge gjennomsiktighet for overlegget på lysbildet.
 • Tekstjustering – Velg mellom venstre, midtstilt (standard) eller høyre.
 • Overskrift – Legg til en overskrift for lysbildet.
 • Underoverskrift – Legg til en underoverskrift på lysbildet. Underoverskriften vises før overskriften.
 • Knappetikett – Legg til en knapp med etikett på lysbildet.
 • Knappkobling – Koble knappen til en annen del av nettbutikken.
 • Fargevelgere for knapper og tekst i lysbildefremvisningen.

Tilpass lysbildefremvisningen

 1. Klikk på Legg til seksjon.
 2. Klikk på Lysbildefremvisning, og klikk på Velg. En ny lysbildeseksjon med to lysbilder vises i sidefeltet.
 3. Klikk på et lysbilde for å velge et bilde og justere innstillingene for lysbildet.
 4. Klikk på Lagre.

Blogginnlegg

Du kan fremheve opptil tre blogginnlegg på hjemmesiden din.

Blogginnleggdelen inkluderer følgende innstillinger:

 • Overskrift – Legg til en overskrift for blogginnleggdelen.
 • Blogg – Angi bloggen du vil fremheve innlegg fra.
 • Innlegg – Angi hvor mange blogginnlegg du vil fremheve.
 • Vis dato – Vis datoen blogginnleggene dine ble publisert.
 • Vis forfatter – Vis forfatteren av blogginnleggene dine.
 • Vis forsidebilde – Vis forsidebildet til blogginnleggene dine.
 • Vis utdrag – Vis et kort sammendrag av blogginnleggene dine.
 • Vis «Vis alt»-knapp – Legg til en knapp som kobler til bloggsiden til nettbutikken din.

Legg til blogginnlegg på hjemmesiden din

 1. Klikk på Legg til seksjon.
 2. Klikk på Blogginnlegg, og klikk deretter på Velg.
 3. Bruk innstillingene for å tilpasse bloggdelen på hjemmesiden din.
 4. Klikk på Lagre.

Samlingsliste

Du kan fremheve opptil ni samlinger på hjemmesiden din.

Samlingsliste-delen inkluderer følgende innstillinger:

 • Overskrift – Legg til en overskrift i samlingslisten din.
 • Samling – Angi samlingene du vil fremheve.

Legg til en samlingsliste på hjemmesiden din

 1. Klikk på Legg til seksjon.
 2. Klikk på Samlingsliste og klikk deretter på Velg.
 3. Bruk innstillingene for å tilpasse samlingsliste-delen.
 4. Klikk på Lagre.

Fremhevet samling

Du kan fremheve produkter fra én av samlingene dine på hjemmesiden.

Fremhevet samling-seksjonen inkluderer følgende innstillinger:

 • Overskrift – Legg til en overskrift i den fremhevede samlingen din.
 • Samling – Angi samlingen du vil fremheve produkter fra.
 • Rutenettstil – Angi oppsettet for de utvalgte produktene dine.

Legg til en fremhevet samling på hjemmesiden din

 1. Klikk på Legg til seksjon.
 2. Klikk på Utvalgt samling og deretter på Velg.
 3. Bruk innstillingene for å tilpasse fremhevet samling-seksjonen.
 4. Klikk på Lagre.

Bilde med tekst

Du kan fremheve et bilde og tilpasset tekst på hjemmesiden din.

Bilde med tekst-delen inkluderer følgende innstillinger:

 • Bilde – Velg et bilde du vil legge til i seksjonen.
 • Bildeinnretting – Angi hvor på siden du vil at bildet skal vises.
 • Overskrift – Legg til en overskrift for delen.
 • Tekst – Legg til tekst i delen.
 • Knappetikett – Teksten du vil vise på knappen.
 • Knappkobling – Koble knappen til en annen side eller et annet nettsted.

Legg til et bilde med tekst på hjemmesiden din

 1. Klikk på Legg til seksjon.
 2. Klikk på Bilde med tekst og deretter på Velg.
 3. Bruk innstillingene for å tilpasse bilde med tekst-delen.
 4. Klikk på Lagre.

Utvalgt produkt

Du kan fremheve et produkt på startsiden din. Fremheving av et produkt er en flott metode for å fremme et nytt produkt eller et produkt som er på salg.

Utvalgt produkt-delen inkluderer følgende innstillinger:

 • Produkt – Velg et produkt du vil fremheve på hjemmesiden.
 • Vis etiketter med varianter - Vis etikettene med produktvariantene, for eksempel «Størrelse» og «Farge».
 • Vis leverandør – Vis produktmerket eller leverandøren.
 • Tekst – Legg til tekst på det utvalgte produktet ditt.
 • Knappetikett – Legg til en knapp med etikett på det utvalgte produktet ditt.
 • Knappkobling – Koble knappen til en annen side eller et annet nettsted.

Legg til et utvalgt produkt på hjemmesiden din

 1. Klikk på Legg til seksjon.
 2. Klikk på Utvalgt produkt og deretter på Velg.
 3. Bruk innstillingene for å tilpasse utvalgt produkt-delen.
 4. Klikk på Lagre.

Nyhetsbrev

Du kan legge til registrering for nyhetsbrev på hjemmesiden. Med registrering for nyhetsbrev kan du samle inn kunders e-postadresser for markedsføringskampaner via e-post. Du kan lese mer om e-postmarkedsføring på Shopify-bloggen.

Legg til registrering for nyhetsbrev på hjemmesiden

 1. Klikk på Legg til seksjon.

 2. Klikk på Nyhetsbrev og klikk på Velg.

 3. Skriv inn en overskrift for registrering til nyhetsbrevet.

 4. Angi en underoverskrift for registrering for nyhetsbrevet.

 5. Klikk på Lagre.

Kart

Du kan legge til et Google-kart på hjemmesiden din for å vise kunder hvor forretningen din er.

Kartdelen inkluderer følgende innstillinger:

 • Overskrift – Legg til en overskrift for kartdelen.
 • Adresse og åpningstider – Legg til butikkens adresse og åpningstider i kartseksjonen.
 • Kartadresse – Angi at kartet viser butikkens beliggenhet.
 • Koblingsetikett for kart – Legg til en knapp som kobler til posisjonen din i Google Maps.
 • Vis stift – Legg til en stift som viser butikkens spesifikke posisjon på kartet.
 • Google Maps API-nøkkel – Legg til kartets API-nøkkel på kartdelen.
 • Bilde – Legg til et bilde som vises hvis kartet ikke lastes inn.
 • Bildeposisjon – Angi plasseringen til bildet.

Legg til et kart på hjemmesiden din

 1. Klikk på Legg til seksjon.
 2. Klikk på Kart og klikk deretter på Velg.
 3. Bruk innstillingene for å tilpasse kartdelen.
 4. Klikk på Lagre.

Rik tekst

Bruk Rik tekst-delen for å oppgi skriftlig innhold du vil vise på hjemmesiden din, eller for å bygge inn en side som er opprettet i Shopify-administratoren. Du kan for eksempel fremheve kommende hendelser ved å legge inn bloggsiden din eller vise en side med følgende:

Rik tekst-delen inkluderer følgende innstillinger:

 • Bred visning – Reduserer margen på begge sidene av teksten din.

 • Overskrift – Legg til en overskrift for rik tekst-delen.

 • Tekst – Legg til og formater den tilpassede teksten. Hvis du vil fremheve en side fra butikken din, klikker du på Legg til innhold og deretter på Side. Velg en side du vil fremheve som hjemmesiden din, fra rullegardinmenyen.

 • Størrelse – Angi størrelsen til teksten.

Legg til rik tekst på startsiden

 1. Klikk på Legg til del.

 2. Klikk på Rik tekst og klikk deretter på Velg.

 3. Bruk innstillingene for å tilpasse rik tekst-delen.

 4. Klikk på Lagre.

Video

Du kan legge til en YouTube- eller Vimeo-video på hjemmesiden din. Videoer kan engasjere kunder og skape interesse for forretningen din.

For å legge til en video må du finne koblingen for deling av videoen:

 • YouTube – en kobling for deling fra Youtube ser slik ut: https://youtu.be/ZXWgHlnVVEY. Du kan finne ut hvordan du kopierer koblingen for deling for en YouTube-video i denne YouTube-hjelpeartikkelen.
 • Vimeo – en kobling for deling fra Vimeo ser slik ut: https://vimeo.com/123456789. Du kan finne ut hvordan du kopierer koblingen for deling for en Vimeo-video i denne Vimeo-hjelpeartikkelen.

Videodelen inkluderer følgende innstillinger:

 • Overskrift – Legg til en overskrift for videoseksjonen.
 • Videokobling – Legg til koblingen for deling av videoen.

Legg til en video på hjemmesiden din

 1. Klikk på Legg til seksjon.
 2. Klikk på Video og deretter på Velg.
 3. Bruk innstillingene for å tilpasse videoseksjonen.
 4. Klikk på Lagre.

Tilpasset HTML

Du kan opprette tilpasset innhold for hjemmesiden din. Du kan for eksempel bruke HTML til å formatere tekstblokker, opprette tabeller eller legge inn innhold fra et annet nettsted.

Tilpasset HTML-delen inkluderer følgende innstillinger:

 • HTML – Legg til HTML-koden du vil vise på hjemmesiden din.
 • Beholderbredde – Angi bredden til den tilpassede HTML-delen.
 • Vertikal justering – Angi den vertikale posisjonen til innholdet i seksjonen.

Legg til tilpasset HTML på hjemmesiden

 1. Klikk på Legg til seksjon.
 2. Klikk på Egendefinert HTML og klikk deretter på Velg.
 3. Bruk innstillingene for å tilpasse den egendefinerte HTML-seksjonen.
 4. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis