Tilpasninger for Debut

Alle betalte Shopify-kontoer får 60 minutters gratis designtid fra Shopify-brukerstøtte. Denne designtiden kan brukes til å legge til bestemte funksjoner i et tema, som kan hjelpe butikken med å gjøre salg.

Følgende tilpasninger kan gjøres for Debut av Shopify-brukerstøtte. Gå gjennom beskrivelsen for hver støttede tilpasning for å avgjøre hvilke av dem som kan hjelpe din bedrift.

Legg til et sparemerke på produktkortene

Designtid: 15 minutter

Når produkter har en sammenlign med-pris, vises salget som standard for kundene ved å vise prisen og sammenlign med-prisen side om side på produktkortet.

Denne tilpasningen legger til et sparemerke på produktkortene, som kan vises som et dollarbeløp eller en prosentandel. Sparemerket vises på produktkortene når sammenlign med-prisen overstiger salgsprisen for produktet.

Denne tilpasningen fungerer godt for butikker som ønsker å fremheve salgsvarer på samlingssider.

Vis koblinger til sidenumre i paginering med innstillinger

Designtid: 15 minutter

Som standard er ikke sidenumre, som de som vises nederst på samlingssider når alle produkter ikke vises på samme side, klikkbare, og kundene må navigere seg mellom sidene én av gangen ved å klikke på pilene Neste og Forrige.

Denne tilpasningen viser alle sidenumre som klikkbare koblinger, slik at kunden kan navigere til bestemte sider.

Denne tilpasningen fungerer bra for butikker som har store samlinger med mange sider, fordi det lar kundene navigere enklere til siden de leter etter.

Det bør unngås i butikker som har små samlinger eller et begrenset sett med produkter der det er usannsynlig at man har mer enn én eller to samlingssider.

Endre fargen til det spesifikke menyelementet

Designtid: 15 minutter

Som standard vil endringer i fargetemaet for menyen påvirke alle menyelementer.

Denne tilpasningen endrer bare fargen til ett menyelement uten å påvirke de andre.

Denne tilpasningen fungerer bra for butikker som vil trekke oppmerksomheten mot én bestemt kobling i menyen, som en kobling til en salgssamling.

Legg til spart beløp og prosentandel på produktsider

Designtid: 15 minutter

Når produkter har en sammenlign med-pris, vises salget som standard for kundene ved å vise prisen og sammenlign med-prisen side om side på produktkortet.

Denne tilpasningen legger til beløpet og prosentandelen som er lagret for den valgte varianten på en produktside. Besparelsene vises bare hvis sammenlign med-prisen overstiger salgsprisen.

Denne tilpasningen fungerer godt for butikker som ønsker å fremheve de presise rabattene som kundene oppnår gjennom salgsprisen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis