Seksjoner for Debut

Temainnhold bygges med seksjoner. Seksjoner er tilpasningsbare blokker med innhold som avgjør layouten og utseendet på ulike sider i nettbutikken. Du kan legge til, fjerne, redigere og tilpasse seksjoner med det oppdaterte temaredigeringsprogrammet.

Shopifys temaer har følgende seksjonstyper:

 • Statiske seksjoner: Seksjoner som vises på forhåndsbestemte plasseringer i nettbutikken. Disse seksjonene kan ikke fjernes eller flyttes. Statiske seksjoner kan være topptekster, bunntekster, navigasjonsseksjoner eller innholdsseksjoner på sider som produktsider og samlingssider. Produkt-seksjonen bestemmer for eksempel utseendet på hver enkelt produktside i nettbutikken.
 • Dynamiske seksjoner: Valgfrie seksjoner som du kan bruke til å tilpasse layouten på startsiden. På butikkens startside kan du legge til, sortere og fjerne dynamiske seksjoner for å skape sidelayouten. Du kan legge til opptil 25 dynamiske seksjoner på startsiden din.

Du kan lese mer om Debut sine unike utvalg av seksjoner og hvordan du tilpasser dem slik at de passer til virksomeheten din.

Statiske seksjoner

Debut inkluderer følgende statiske deler:

Dynamiske seksjoner

Debut inkluderer følgende dynamiske deler:

Overskrift

I overskriftdelen kan du redigere innholdet som vises øverst på hver side i butikken din. Du kan legge til et logobilde, velge hvilken meny som skal vises, og opprette en kunngjøringside.

Du kan legge til et tilpasset logobilde i butikkens overskrift. Det beste formatet er en .png-fil med gjennomsiktig bakgrunn. Du kan endre størrelsen til bildet ved å øke eller redusere bredden.

Hvis du ikke legger til et logobilde vil butikknavnet vises som tekst. Du kan endre butikknavnet på innstillingssiden Butikkdetaljer i Shopify-administrator.

 • Tilpasset logobredde:Bredden til logoen.

 • Logojustering:Justeringen av logoen i overskriften. Velg Venstre eller Sentrert.

Legg til og konfigurer logoen din

 1. Klikk på Overskrift.
 2. I Logobilde-området klikker du på Velg bilde, og gjør en av følgende handlinger:

  • For å velge et bilde du allerede har lastet opp til Shopify-administrator, må du klikke på Bibliotek-fanen.
  • For å velge et bilde fra den lokale datamaskinen klikker du på Bibliotek > Last opp.
 3. Bruk innstillingene for å tilpasse størrelsen og plasseringen til logoen.

 4. Klikk på Lagre.

Legg til en kunngjøringslinje

Du kan legge til en kunngjøringslinje i overskriften som du kan bruke til å vise meldinger til kundene. Meldingen kan tilpasses og kan inkludere kontaktinformasjon, informasjon om butikkhendelser eller salg eller butikkens slagord.

 1. Klikk på Overskrift.

 2. I Kunngjøringslinje-området merker du av for Vis kunngjøring.

Velg Kun startside for å vise kunngjøringsmeldingen bare på startsiden.

 1. Skriv inn teksten for kunngjøringen.
 2. Valgfritt: Angi en URL-adresse for å legge til en kobling til kunngjøringen.

 3. For å endre fargen til bakgrunnen til kunngjøringslinjen klikker du på Linje-fargekartet og velger en farge.

 4. For å endre fargen til kunngjøringsteksten klikker du på Tekst-fargekartet og velger en farge.

 5. Klikk på Lagre.

Legg til en meny

Du kan legge til en meny i overskriften. Dette viser alle menykoblingene i bunnteksten, som du kan bruke til å fremheve ofte brukte sider som kundene dine vil ha tilgang til. Du kan for eksempel legge til en meny som inneholder koblinger til alle samlingene.

 1. Klikk på Overskrift.

 2. Klikk på Endrefor å velge en meny. Velg en meny fra listen eller klikk på Opprett meny for å opprette en ny.

 3. Klikk på Rediger meny for å redigere menyen.

 4. Klikk på Lagre.

Bunntekst

Temaets bunntekst er delen som vises nederst på hver side av butikken din. Du kan legge til følgende funksjoner i bunnteksten:

 • betalingsikoner
 • hurtigkoblinger
 • registrering for nyhetsbrev
 • en tekstdel som inneholder informasjon om virksomheten din
 • ikoner for sosiale medier
 • en språkvelger
 • en valutavelger

Legg til betalingsikoner

Du kan vise ikoner for betalingsmåtene du godtar i bunnteksten. Dette området viser ikonene som er tilknyttet betalingsleverandøren du har aktivert i seksjonen for betalingsinnstillinger i administrator. Når en kunde besøker butikken din, er disse ikonene filtrert slik at bare betalingsmåtene som støttes i den gjeldende kundens region og valuta vises.

 1. Klikk på Bunntekst.

 2. Merk av for Vis betalingsikoner.

 3. Klikk på Lagre.

Legg til en meny, registrering for nyhetsbrev eller tekst

 1. Klikk på Bunntekst.

 2. For å legge til en innholdsblokk, klikker du Legg til innhold under Innhold-området. Velg blokktypen fra følgende alternativer:

 3. Klikk på Lagre.

Legg til ikoner for sosiale medier

Når du legger til en konto for sosiale medier i temainnstillingene vises den automatisk i bunnteksten.

Legg til en språkvelger

Du bør bare legge til en språkvelger hvis du har aktivert flere butikkspråk.

 1. Klikk på Seksjoner.

 2. Klikk på Bunntekst.

 3. Under Språkvelgervelger du Vis språkvelger.

 4. Klikk på Lagre.

Legg til en valutavelger

Du bør bare legge til en valutavelger hvis du har aktivert flere valutaer.

 1. Klikk på Bunntekst.

 2. Under Valutavelger velger du Vis valutavelger.

 3. Klikk på Lagre.

Produktsider

Produktsider-seksjonen er den viktigste egendefinerbare seksjonen for produktsider. Denne seksjonen støtter også følgende funksjoner hvis de er konfigurert i butikken:

Du kan tilpasse denne seksjonen ved hjelp av følgende alternativer:

 • Vis mengdevelger - La brukere angi et antall som skal legges til i handlekurven.
 • Vis variantetiketter – Vis variantetiketter, som «Størrelse» og «Farge» over rullegardinmenyene for varianter. Variantetikettene som vises, er basert på variantens alternativnavn for produktet.
 • Vis selger – Vis produktmerket eller selgeren. Du må legge til en selger til produktet for å vise en merkevare eller selger.
 • Vis dynamiske knapper for å gå til kassen - La kundene hoppe over handlekurven og gå direkte til kassen fra utvalgt produkt-seksjonen.
 • Vis knapper for sosial deling - Vis knapper som kundene kan bruke til å dele produkter i sosiale medier. Delealternativene som vises kontrolleres av temainnstillingene.

Medier

 • Størrelse - Angi størrelsen på produktmediene.
 • Aktiver bildezoom – La kunder zoome inn ved å føre musen over produktbildet.
 • Aktiver videoloop - Velg dette alternativet for å loope produkt videoer. Hvis dette alternativet ikke er valgt, vises en avspillingsknapp på videoer når de slutter.

Rediger innstillinger for produktsider

 1. Velg Produktsider.
 2. Klikk på Produktsider-seksjonen.
 3. Bruk innstillingene for å tilpasse produktsider-delen.
 4. Klikk på Lagre.

Vis hentetilgjengelighet

Debut lar deg vise kundene hvorvidt et produkt i nettbutikken er tilgjengelig for lokal henting. På hver enkelt produktside viser seksjonen for hentetilgjengelighet hvorvidt produktet er tilgjengelig, og estimert tidsramme for henting.

For å bruke denne funksjonen må du konfigurere lokal henting. Hvis lokal henting er aktivert, er denne funksjonen alltid synlig på produktsidene, og den kan ikke deaktiveres.

Når lokal henting er aktivert viser produktsiden hvorvidt produktet er tilgjengelig for henting ved et lokalt hentested. Denne informasjonen vises bare for produkter som lagerføres på minst ett hentested og har Dette er et fysisk produkt valgt i Levering-seksjonen i detaljene for en produktvariant.

Gjør følgende for å velge Dette er et fysisk produkt for en produktvariant:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Velg et produkt.

 3. Velg en variant under Varianter.

 4. Kryss av for Dette er et fysisk produkt under Levering.

 5. Klikk på Lagre.

Hvis du kun har aktivert lokal henting for én lokalisasjon, vil lokalisasjonen og hentetilgjengeligheten vises for denne lokalisasjonen. Kundene kan klikke på Vis butikkinformasjon for å finne ut mer om hentestedet.

Hvis du har aktivert lokal henting for mer enn én lokalisasjon vil hentetilgjengelighet-seksjonen vise lokalisasjonen og hentetilgjengeligheten for den lokalisasjonen som er nærmest kunden, basert på kundens IP-adresse. Når kunden klikker på Sjekk tilgjengelighet i andre butikker vil listen over hentesteder sorteres etter avstand fra kunden.

Hvis kundens plassering ikke kan bestemmes ut fra IP-adressen, vil seksjonen for hentetilgjengelighet vise lokalisasjoner og hentetilgjengelighet alfabetisk, først etter by og deretter etter lokalisasjonsnavn. La oss for eksempel si at du har tre hentesteder: «Queen Street» i Toronto, «Front Street» i Toronto og «Alberni Street» i Vancouver. Seksjonen for hentetilgjengelighet vil vise detaljene for «Front street» i Toronto.

Vis banner for Shop Pay Avdrag

Versjon 17.12.0+

Hvis du har Shop Pay Avdrag aktivert og befinner deg i USA, vil Shop Pay Avdrag-banneret vises på produktsiden dersom produktet er prissatt mellom 50 USD og 1000 USD. Hvis Shop Pay Avdrag er aktivert, kan ikke banneret deaktiveres.

Banneret vises under produktprisen, og indikerer at kunden har muligheten til å betale for produktet fullt ut eller i fire like avdrag. Brukerne kan klikke på Finn ut mer for å vise tilleggsinformasjon om avdrag og nødvendig informasjon.

Produktanbefalinger

Du kan vise anbefalte produkter på produktsidene for å gjøre det enklere for kunder å oppdage andre produkter de kan ha interesse av.

Aktiver produktanbefalinger

 1. Velg Produktsider.

 2. Klikk på Produktanbefalinger-seksjonen.

 3. Merk av for Vis dynamiske anbefalinger for å vise produktanbefalinger på produktsidene.

 4. Valgfritt: For å endre tittelen som vises over de anbefalte produktene, skriver du inn en ny tittel i overskrift-feltet.

 5. Valgfritt: For å vise eller skjule leverandørene i produktbeskrivelsene, bruker du avmerkingsboksen Vis leverandør.

 6. Klikk på Lagre.

Samlingsider

Samlingsside-delen er den viktigste egendefinerbare delen for samlingssider.

Samlingssider-delen inkluderer følgende innstillinger:

 • Oppsett - Velg hvordan produktene skal sorteres på samlingssiden.
 • Produkter per rad (kun rutenett) - Velg antall produkter du vil vise i hver rad på samlingssiden. Denne delen gjelder bare hvis Oppsett er satt til Rutenett.
 • Rader per side (kun rutenett) - Velg antall rader med produkter som skal vises på Samlingssiden. Denne seksjonen gjelder bare hvis Oppsett er satt til Rutenett.
 • Vis kolleksjonsbilde – Vis kolleksjonsbildet øverst på samlingssiden.
 • Vis produktselgere – Vis selgeren av hvert produkt under produkttittelen.
 • Aktiver sortering – Velg dette alternativet for å la kunder sortere produktene på samlingssidene dine.
 • Aktiver filtrering av tagger – Velg dette alternativet for å la kunder filtrere samlingen etter produkttagg.

Rediger innstillingene for samlingssider

 1. Velg Samlingssider.
 2. Klikk på Samlingsider-delen.
 3. Bruk innstillingene for å tilpasse samlingsider-delen.
 4. Klikk på Lagre.

Samlingsliste-side

Kundene dine kan bruke samlingslistesiden til å finne samlingen de ønsker å bla gjennom. Samlingslistesiden kan vise alle samlingene i butikken, eller den kan vise en gruppe samlinger som du velger.

Samlingslisteside-delen inkluderer følgende innstillinger:

 • Samling – Angi samlingene du vil vise på samlingslistesiden. Listen brukes bare dersom Velg samlinger å vise er satt til Valgte.
 • Velg samlinger som skal vises – Velg hvilke samlinger som skal vises.
 • Sorter samlinger etter – Angi hvordan samlingene skal sorteres. Denne innstillingen brukes kun hvis Velg samlinger som skal vises er angitt som Alle.
 • Samlinger per rad - Angi antall samlinger som skal vises i hver rad på samlingslistesiden.

Tilpass seksjonen Listeside for seksjoner

 1. Velg Samlingsliste.
 2. Klikk på Listeside for seksjoner-seksjonen.
 3. Valgfritt: i Innhold-området klikker du på Legg til samling for å legge til samlinger på listesiden for seksjoner.
 4. Bruk innstillingene for å tilpasse delen med samlingsliste-siden.
 5. Klikk på Lagre.

Bloggsider

Seksjonen Bloggsider er den viktigste tilpasningsbare delen av en bloggside. Bloggsiden viser alle innleggene som er publisert i bloggen. Du kan føre opp blogginnlegg i en liste, eller vise dem i et rutenett. Både liste- og rutenettvisningen viser tittelen på blogginnlegget og et utdrag, hvis det er tilgjengelig. Hvis det ikke finnes et tilgjengelig utdrag, vises de første setningene i blogginnlegget.

Bloggside-delen inkluderer følgende innstillinger:

 • Oppsett - Velg Liste eller Rutenett.
 • Vis forfatter - Vis forfatterens navn under tittelen på blogginnlegget.
 • Vis dato - Vis publiseringsdatoen under tittelen på blogginnlegget.

Tilpass seksjonen Bloggsider

 1. Velg Blogger.
 2. Klikk på Bloggsider-delen.
 3. Bruk innstillingene for å tilpasse innleggsdelen.
 4. Klikk på Lagre.

Innlegg

Blogginnleggsider viser individuelle blogginnlegg. Innleggsdelen inkluderer følgende innstillinger:

 • Vis forfatter - Vis forfatterens navn under tittelen på blogginnlegget.
 • Vis dato - Vis datoen blogginnlegget ble publisert under tittelen på blogginnlegget.
 • Vis knapper for sosial deling – Velg dette alternativet for å vise knapper for sosial deling i blogginnlegg. Du kan velge hvilke plattformer som kan brukes til deling i innstillingene for sosiale medier.

Tilpass Innlegg-seksjonen

 1. Velg Blogginnlegg.
 2. Klikk på Innlegg-seksjonen.
 3. Bruk innstillingene for å tilpasse innleggsdelen.
 4. Klikk på Lagre.

Handlekurvside

Handlekurvside-delen inkluderer følgende innstillinger:

 • Aktiver automatiske handlekurvoppdateringer - Velg dette alternativet for å oppdatere handlekurven så snart kundeendringene er utført. For eksempel kan delsummen oppdateres når kunden endrer antall varer i handlekurven.
 • Aktiver handlekurvmerknader - I noen temaer kalles dette alternativet bestillingsmerknader.

Tilpass Handlekurvside-seksjonen

 1. Velg Handlekurv.
 2. Klikk på Handlekurvside-seksjonen.
 3. Bruk innstillingene for å tilpasse Handlekurvside-seksjonen.
 4. Klikk på Lagre.

Fremhevet samling

Du kan fremheve en samling på hjemmesiden din. Fremheving av samling kan gjøre det enklere å fremme salg og nye samlinger.

Utvalgt samling-seksjonen inkluderer følgende innstillinger:

 • Overskrift – Legg til teksten som vises over produktene i samlingen. Standardtekst er Utvalgt samling.
 • Samling - Velg samlingen du vil vise i seksjonen.
 • Produkter per rad – Angi antallet produkter som skal vises i hver rad av seksjonen.
 • Rader – Angi antallet produktrader som skal vises i seksjonen.
 • Vis produktselger – Vis selgeren av hvert produkt under produkttittelen.
 • Vis «Se alle»-knappen – Velg dette alternativet for å legge til en Se alle-knapp under den siste raden av seksjonen. Kunder kan klikke på denne knappen for å se hele samlingen.

Legg til en fremhevet samling på hjemmesiden din

 1. Klikk på Legg til seksjon.
 2. Klikk på Utvalgte samlinger og deretter på Velg.
 3. Klikk på Velg samling og velg deretter en samling fra Samling-listen. Opptil 50 produkter vises fra samlingen du velger.
 4. Bruk innstillingene for å tilpasse utvalgt samling-seksjonen.
 5. Klikk på Lagre.

Bilde med tekst

Med Debut kan du legge til et bilde med tekst som vises til høyre eller venstre for bildet. Du kan også legge til en knapp som kobler til en annen side.

Du kan for eksempel bruke bilde med tekst-seksjonen til å markedsføre et spesifikt produkt eller samling.

Bilde med tekst-delen inkluderer følgende innstillinger:

 • Bilde ‑ Legg til eller velg bildet som skal inkluderes i delen. Du kan laste opp et bilde, bruke et tidligere opplastet bilde eller velge et gratis arkivbilde fra Burst.
 • Bildejustering – Velg om bildet i seksjonen skal vises på venstre eller høyre side.
 • Overskrift – Hovedteksten som skal kobles til bildet.
 • Tekst - Legg til den sekundære teksten som skal kobles til bildet. Denne teksten vises under overskriftsteksten.
 • Knappetikett – Teksten du vil vise på knappen.
 • Knappekobling - Angi URL-adressen eller siden du vil at knappen skal koble til. Lim inn i URL-adressen eller velg en side fra menyen. Hvis du ikke vil inkludere en knapp i seksjonen, lar du dette feltet stå tomt.

Legg til et bilde med en tekstdel på startsiden:

 1. Klikk på Legg til seksjon.
 2. Klikk på Bilde med tekst og deretter på Velg.
 3. I Bilder-området klikker du på Velg bilde, og gjør en av følgende handlinger:
 • Klikk på Bibliotek-fanen for å velge et bilde du allerede har lastet opp til Shopify-administrator.
 • Klikk på Gratis bilder-fanen for å velge et arkivbilde fra Burst. Herfra kan du skrive inn søkeord eller bla gjennom bildekategoriene.
 • For å velge et bilde fra den lokale datamaskinen klikker du på fanen Bibliotek og deretter på Last opp bilde.
 1. Bruk innstillingene for å tilpasse seksjonen.
 2. Klikk på Lagre.

Bilde med tekstoverlegg

Du kan fremheve et stort bilde med et tilpasset tekstoverlegg på startsiden din.

Bilde med tekstoverlegg-delen inkluderer følgende innstillinger:

 • Bilde – Velg bildet som skal vises i seksjonen. Du kan laste opp et bilde, bruke et tidligere opplastet bilde eller velge et gratis arkivbilde fra Burst.
 • Bildejustering – Velg om bildet i seksjonen skal vises på venstre eller høyre side.
 • Oppsett – angi seksjonens bredde.
 • Del høyde – angi seksjonens høyde. For å forhindre bildebeskjæring, velger du tilpass til bilde, som angir høyden til seksjonen basert på høyden til bildet.
 • Tekststørrelse – angi størrelsen på teksten.
 • Overskrift - Legg til primær tekst som hører til bildet. Bilde med tekstoverlegg-seksjonen blir automatisk omdøpt til overskriften du angir.
 • Tekst - Legg til den sekundære teksten som skal kobles til bildet. Denne teksten vises under overskriftsteksten.
 • Knappetikett – Teksten du vil vise på knappen.
 • Knappekobling - Angi URL-adressen eller siden du vil at knappen skal koble til. Lim inn i URL-adressen eller velg en side fra menyen. Hvis du ikke vil inkludere en knapp i seksjonen, lar du dette feltet stå tomt.

Legg til et bilde med tekstoverlegg på startsiden din

 1. Klikk på Legg til seksjon.
 2. Klikk på Bilde med tekstoverlegg, og klikk deretter på Velg.
 3. I Bilder-området klikker du på Velg bilde, og gjør en av følgende handlinger:
 • Klikk på Bibliotek-fanen for å velge et bilde du allerede har lastet opp til Shopify-administrator.
 • Klikk på Gratis bilder-fanen for å velge et arkivbilde fra Burst. Herfra kan du skrive inn søkeord eller bla gjennom bildekategoriene.
 • For å velge et bilde fra den lokale datamaskinen klikker du på fanen Bibliotek og deretter på Last opp bilde.
 1. Bruk innstillingene for å tilpasse bildet med tekstoverlegg-delen.
 2. Klikk på Lagre.

Utvalgt produkt

Du kan fremheve et produkt på startsiden din. Fremheving av et produkt er en god måte å promotere et nytt produkt på, eller et produkt som er på salg. Kunder kan se flere produktbilder ved å bruke venstre- og høyrepilene under bildet.

Utvalgt produkt-delen inkluderer følgende innstillinger:

 • Produkt – Velg produktet du vil fremheve på startsiden.
 • Vis mengdevelger - La brukere angi et antall som skal legges til i handlekurven.
 • Vis variantetiketter – Vis variantetiketter, som «Størrelse» og «Farge» over rullegardinmenyene for varianter. Variantetikettene som vises, er basert på variantens alternativnavn for produktet.
 • Vis selger – Vis produktmerket eller selgeren. Du må legge til en selger til produktet for å vise en merkevare eller selger.
 • Vis dynamiske knapper for å gå til kassen - La kundene hoppe over handlekurven og gå direkte til kassen fra utvalgt produkt-seksjonen.
 • Vis knapper for deling på sosiale medier – Vis knapper som kundene kan bruke for å dele produktene i sosiale medier.

Medier

 • Størrelse - Angi størrelsen på produktmediene.
 • Aktiver bildezoom – La kunder zoome inn ved å føre musen over produktbildet.
 • Aktiver videoloop – Spill produktvideoer på loop. Hvis du ikke velger dette alternativet, vises en avspillingsknapp på videoene når de er ferdige.

Legg til en utvalgt produkt-seksjon

 1. Klikk på Legg til seksjon.
 2. Klikk på Utvalgt produkt og deretter på Velg.
 3. Bruk innstillingene for å tilpasse utvalgt produkt-delen.
 4. Klikk på Lagre.

Nyhetsbrev

Du kan legge til registrering for nyhetsbrev på hjemmesiden. På den måten kan du samle inn kunders e-postadresser for markedsføringskampanjer via e-post. Du kan lese mer om e-postmarkedsføring på Shopify-bloggen.

Legg til registrering for nyhetsbrev på hjemmesiden

 1. Klikk på Legg til seksjon.

 2. Klikk på Nyhetsbrev og klikk på Velg.

 3. Skriv inn en overskrift for registrering til nyhetsbrevet.

 4. Angi en underoverskrift for registrering for nyhetsbrevet.

 5. Klikk på Lagre.

Kart

Du kan legge til et Google-kart på hjemmesiden din for å vise kunder hvor forretningen din er.

Kartdelen inkluderer følgende innstillinger:

 • Overskrift – Legg til en overskrift for kartdelen.
 • Adresse og åpningstider – Legg til butikkens adresse og åpningstider i kartseksjonen.
 • Kartadresse – Angi at kartet viser butikkens beliggenhet.
 • Koblingsetikett for kart – Legg til en knapp som kobler til posisjonen din i Google Maps.
 • Vis stift – Legg til en stift som viser butikkens spesifikke posisjon på kartet.
 • Google Maps API-nøkkel – Legg til kartets API-nøkkel på kartdelen.
 • Bilde – Legg til et bilde som vises hvis kartet ikke lastes inn.
 • Bildeposisjon – Angi plasseringen til bildet.

Legg til et kart på hjemmesiden din

 1. Klikk på Legg til seksjon.
 2. Klikk på Kart og klikk deretter på Velg.
 3. Bruk innstillingene for å tilpasse kartdelen.
 4. Klikk på Lagre.

Rik tekst

Bruk Rik tekst-delen for å oppgi skriftlig innhold du vil vise på hjemmesiden din, eller for å bygge inn en side som er opprettet i Shopify-administratoren. Du kan for eksempel fremheve kommende hendelser ved å legge inn bloggsiden din eller vise en side med følgende:

Rik tekst-delen inkluderer følgende innstillinger:

 • Bred visning – Reduserer margen på begge sidene av teksten din.

 • Overskrift – Legg til en overskrift for rik tekst-delen.

 • Tekst – Legg til og formater den tilpassede teksten. Hvis du vil fremheve en side fra butikken din, klikker du på Legg til innhold og deretter på Side. Velg en side du vil fremheve som hjemmesiden din, fra rullegardinmenyen.

 • Størrelse – Angi størrelsen til teksten.

Legg til rik tekst på startsiden

 1. Klikk på Legg til del.

 2. Klikk på Rik tekst og klikk deretter på Velg.

 3. Bruk innstillingene for å tilpasse rik tekst-delen.

 4. Klikk på Lagre.

Video

Du kan legge til en YouTube-video på hjemmesiden din. Videoer kan engasjere kunder og skape interesse for forretningen din.

Videodelen inkluderer følgende innstillinger:

 • Forsidebilde – Legg til et forsidebilde for videoen. Forsidebildet skjules når videoen spilles av.
 • Bildeinnretting – Juster forsidebildet ditt, slik at den viktigste delen alltid er synlig.
 • Videokobling – Legg til YouTube-nettadressen for videoen.
 • Vis overlegg – Legg til et fargelag over videoen for å gjøre det enklere å lese tekst. Hvis du angir videostilen til Bilde med spill av-knapp, fjernes overlegget mens videoen spilles av.
 • Stil – Angi videostilen. Bakgrunnsvideo-stilen er bare tilgjengelig på datamaskiner. Hvis kunder besøker butikken din mer et nettbrett eller en mobilenhet, ser de alltid Bilde med spill av-knapp-stilen.
 • Videohøyde – Angi høyden til videoen.
 • Overskrift – Legg til en overskrift for videoen.
 • Tekststørrelse – Legg til tekst i videoen. Hvis du angir videostilen til Bilde med spill av-knapp, fjernes teksten mens videoen spilles av.

Legg til en video på hjemmesiden din

 1. Klikk på Legg til seksjon.
 2. Klikk på Video og deretter på Velg.
 3. Bruk innstillingene for å tilpasse videodelen.
 4. Klikk på Lagre.

Lysbildefremvisning

Du kan legge til en lysbildefremvisning på hjemmesiden. I delen for lysbildefremvisning kan du angi høyden til lysbildene, legge til tekst og knapper, og velge hvorvidt lysbildefremvisningen spilles av automatisk.

Seksjonen for lysbildefremvisninger inkluderer følgende innstillinger:

 • Bildelysbilde – Velg et bilde som skal legges inn i lysbildefremvisningen. Du kan laste opp et bilde, bruke et tidligere opplastet bilde eller velge et gratis arkivbilde fra Burst. Du kan angi følgende innstillinger for hvert lysbilde:

  • Bildeposisjon - Velg bildets justering i lysbildefremvisningen. Du kan finne ut mer om bildeposisjon i retningslinjene nedenfor.
  • Overskrift – Hovedteksten som skal kobles til bildet.
  • Underoverskrift – Legg til sekundærteksten som hører til bildet. Denne teksten vises under overskriftsteksten.
  • Knappetikett – Teksten du vil vise på knappen.
  • Knappekobling - Angi URL-adressen eller siden du vil at knappen skal koble til. Lim inn i URL-adressen eller velg en side fra menyen. Hvis du ikke vil inkludere en knapp i seksjonen, lar du dette feltet stå tomt.
 • Lysbildehøyde – Angi høyden til lysbildefremvisningen. Finn ut mer om hvordan lysbildehøyde påvirker lysbildefremvisningen.

 • Tekststørrelse - Angi størrelsen på overskriftene dine på lysbildefremvisningen.

 • Tekstjustering - Velg posisjonen til teksten på lysbildene dine.

 • Vis overlegg – Legg til et fargelag mellom bildet og teksten som plasseres over bildet. Overlegg kan hjelpe med fargekontrast og lesbarhet. Du kan angi fargen og opasiteten til overlegget i fargeinnstillingene.

 • Automatisk rotering av lysbilder – Angi at lysbildefremvisningen spilles av automatisk.

 • Endre lysbilde hvert – Velg hvor ofte lysbildene endres.

Les retningslinjene for lysbilder for å finne ut mer om beskjæring av lysbilder og anbefalte bildestørrelser.

Legg til en lysbildefremvisning på hjemmesiden din

 1. Klikk på Legg til seksjon.
 2. Klikk på Lysbildefremvisning og klikk så på Velg.
 3. Utfør følgende trinn for å legge til et lysbilde:

 4. Bruk innstillingene for å tilpasse lysbildefremvisningen.

 5. Klikk på Lagre.

Retningslinjer for lysbildefremvisning

Du kan bruke innstillingene og bildeanbefalingene nedenfor for å kontrollere hvordan lysbildefremvisningen ser ut på nettbutikken. Hvordan lysbildene dine ser ut, fastslås av disse faktorene:

På grunn av forskjeller i skjermstørrelse og form, kan lysbildene dine se forskjellige ut på mobilenheter og datamaskiner.

Anbefalinger for bildestørrelse

De anbefalte dimensjonene for bilder i en lysbildefremvisning er avhengig av innstillingene dine for lysbildehøyde. Bruk følgende retningslinjer:

Anbefalinger for bildestørrelse ved innstilling
Innstilling for lysbildehøyde Anbefalt bredde Anbefalt høyde
Tilpass etter første bilde 1200 piksler 600 piksler
Liten 1200 piksler 475 piksler
Medium 1200 piksler 489 piksler
Stor 1200 piksler 775 piksler

Se trinn 5 av bruksanvisningen for å opprette en lysbildefremvisning for å se eller endre innstillingene dine for lysbildehøyde.

Bildebeskjæring

Du kan iverksette tiltak for å kontrollere hvordan bildene dine blir beskjært eller unngå beskjæring av bilder helt.

Kontroller hvordan bildene dine blir beskjært

Du kan forvente beskjæring av bilder på noen skjermstørrelser i følgende situasjoner:

 • Bildene dine har ikke samme bredde-til-høyde-forhold.
 • Lysbildehøyden din er satt til Liten, Medium eller Stor.
 • Lysbildehøyden din er satt til Tilpass etter første bilde, og bildene dine er større enn enhetsskjermen eller nettleservinduet.

Du kan kontrollere hvordan bildene dine blir beskjært ved å bruke Bildeposisjon-innstillingen.

For hvert bilde kan du velge hvilken del du vil holde synlig når beskjæringen gjøres. I dette eksemplet kan du se hvordan samme bilde kan beskjæres for enkelte skjermstørrelser. Lysbildet til venstre har bildeposisjon satt til Midten. Lysbildet til høyre har bildeposisjon satt til Oppe til venstre.

Et eksempel på et lysbilde som er beskjært på en annen måte, avhengig av bildeplasseringsinnstillingen.

Se trinn 10 av bruksanvisningen for å opprette en lysbildefremvisning for å se eller endre innstillingene dine for bildeposisjon.

Unngå beskjæring av bilder

Prøv disse trinnene for å unngå beskjæring av bilder i lysbildefremvisningen:

 • Angi lysbildehøyde til Tilpass etter første bilde.
 • Bruk bilder som er dobbelt så brede som høye. Slike bilder har et bredde-til-høyde-forhold på 2:1. De anbefalte dimensjonene er 1200 ganger 600 piksler.
 • Sørg for at alle lysbildene dine har samme bredde-til-høyde-forhold. Forholdet i lysbildene er viktigere enn dimensjonene i piksler.

I dette eksemplet vises et lysbilde med et 2:1-forhold på en datamaskin og en mobilenhet:

Et lysbilde vises på en datamaskin og en mobilenhet uten beskjæring.

Lysbildehøyde

Bredden til delen med lysbildefremvisning er alltid 100 % av nettleservinduet. Høyden til lysbildene er i forhold til bredden. På grunn av forskjeller i skjermstørrelse varierer bredden og høyden til lysbildene fra enhet til enhet. Høyden til lysbildene påvirkes også av innstillingene dine for lysbildehøyde.

Du kan bruke Tilpass etter første bilde-innstillingen for lysbildehøyde for å basere høyden til lysbildefremvisningen på høyden til det første bildet. Denne innstillingen fungerer best når alle bildene dine er av samme størrelse eller har samme bredde-til-høyde-forhold. Hvis bildene dine har forskjellig størrelser eller forhold, kan du endre rekkefølgen til lysbildene for å se hvordan de ser ut med forskjellige høyder.

I dette eksemplet er det korteste lysbildet plassert først:

Et lysbilde som er kortere, fastslår høyden til de to andre lysbildene. Siden de andre lysbildene er høyere, blir de beskjært øverst og nederst.

I neste eksempel er et høyere lysbilde plassert først:

Et lysbilde med middels størrelse fastslår høyden til de to andre lysbildene. Lysbildet som er høyere, beskjæres øverst og nederst. Lysbildet som er kortere, beskjæres på sidene.

Hvis du bruker høydeinnstillingen Liten, Medium eller Stor i stedet, leser du anbefalingene for bildestørrelse for lysbildene dine.

Bildeforhold

Hvis du vil unngå beskjæring av bilder i lysbildefremvisningen, er det anbefalte bredde-til-høyde-forholdet for bildene dine 2:1.

Hvis du ikke er bekymret over beskjæring på datamaskiner og vil gi et godt inntrykk på mobilenheter, kan du bruke bilder som er kvadratiske, eller bilder som har lengre høyde enn bredde. Det følgende eksemplet på lysbilde er et kvadratisk bilde som har 1:1-høyde-til-bredde-forhold.

Et kvadratisk lysbilde vises på en datamaskin og en mobilenhet. Bildet er beskjært på datamaskinen, men ikke beskjært på mobilenheten.

Det neste eksemplet på lysbilde er et portrettbilde som har 2:3-høyde-til-bredde-forhold.

Et høyt lysbilde vises på en datamaskin og en mobilenhet. Bildet er beskjært på datamaskinen, men ikke beskjært på mobilenheten.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis