Seksjoner for Express

Temainnhold bygges med seksjoner. Seksjoner er tilpasningsbare blokker med innhold som avgjør layouten og utseendet på ulike sider i nettbutikken. Du kan legge til, fjerne, redigere og tilpasse seksjoner med det oppdaterte temaredigeringsprogrammet.

Shopifys temaer har følgende seksjonstyper:

 • Statiske seksjoner: Seksjoner som vises på forhåndsbestemte plasseringer i nettbutikken. Disse seksjonene kan ikke fjernes eller flyttes. Statiske seksjoner kan være topptekster, bunntekster, navigasjonsseksjoner eller innholdsseksjoner på sider som produktsider og samlingssider. Produkt-seksjonen bestemmer for eksempel utseendet på hver enkelt produktside i nettbutikken.
 • Dynamiske seksjoner: Valgfrie seksjoner som du kan bruke til å tilpasse layouten på startsiden. På butikkens startside kan du legge til, sortere og fjerne dynamiske seksjoner for å skape sidelayouten. Du kan legge til opptil 25 dynamiske seksjoner på startsiden din.

Du kan lese mer om Express sine unike utvalg av seksjoner og hvordan du tilpasser dem slik at de passer til virksomeheten din.

Statiske seksjoner

Express inkluderer følgende statiske deler:

Dynamiske seksjoner

Express inkluderer følgende dynamiske deler:

Overskrift

Temaets overskrift er delen som vises øverst på hver side av butikken din.

Du kan tilpasse følgende elementer i overskriften:

 • Logo
 • Kunngjøringslinje
 • Meny
 • Søk
 • Overskriftstiler

Du kan legge til et egendefinert logobilde i nettbutikkens overskrift. Det beste formatet er en .png-fil med transparent bakgrunn. Den maksimale bredden for en logo er 180 piksler. Du kan endre størrelsen på logobildet ved å øke eller senke bredden.

Hvis du ikke legger til et logobilde vil butikknavnet vises som tekst. Du kan endre butikknavnet på innstillingssiden Butikkdetaljer i Shopify-administrator.

 • Tilpasset logobredde:Bredden til logoen.

 • Logojustering:Justeringen av logoen i overskriften. Velg Venstre eller Sentrert.

Legg til og konfigurer logoen din

 1. Klikk på Overskrift.
 2. I Logobilde-området klikker du på Velg bilde, og gjør en av følgende handlinger:

  • For å velge et bilde du allerede har lastet opp til Shopify-administrator, må du klikke på Bibliotek-fanen.
  • For å velge et bilde fra den lokale datamaskinen klikker du på Bibliotek > Last opp.
 3. Bruk innstillingene for å tilpasse størrelsen og plasseringen til logoen.

 4. Klikk på Lagre.

Legg til en kunngjøringslinje

Du kan legge til en kunngjøringslinje i overskriften som du kan bruke til å vise meldinger til kundene. Meldingen kan tilpasses og kan inkludere kontaktinformasjon, informasjon om butikkhendelser eller salg eller butikkens slagord.

 1. Klikk på Overskrift.

 2. I Kunngjøringslinje-området merker du av for Vis kunngjøring.

 3. Skriv inn teksten for kunngjøringen.

 4. Valgfritt: Angi en URL-adresse for å legge til en kobling til kunngjøringen.

(Versjon 1.11.0+)

 1. Valgfritt: Fra Ikon-menyen velger du et ikon som skal vises på kunngjøringslinjen. Ikonet bruker samme farge som kunngjøringsteksten.

 2. For å endre fargen til bakgrunnen til kunngjøringslinjen klikker du på Linje-fargekartet og velger en farge.

 3. For å endre fargen til kunngjøringsteksten klikker du på Tekst-fargekartet og velger en farge.

 4. Klikk på Lagre.

Legg til en meny

Du kan legge til en meny i overskriften. Dette viser alle menykoblingene i bunnteksten, som du kan bruke til å fremheve ofte brukte sider som kundene dine vil ha tilgang til. Du kan for eksempel legge til en meny som inneholder koblinger til alle samlingene.

 1. Klikk på Overskrift.

 2. Klikk på Endrefor å velge en meny. Velg en meny fra listen eller klikk på Opprett meny for å opprette en ny.

 3. Klikk på Rediger meny for å redigere menyen.

 4. Klikk på Lagre.

Aktiver søk

Du kan legge til et søkealternativ i overskriften slik at kunder raskt kan finne varer i butikken din.

 1. Klikk på Overskrift.
 2. Merk av for Vis søk.
 3. Klikk på Lagre.

Bruk sekundærfarger for overskriften din

Du kan velge Aktiver sekundærbakgrunn og tekstfarge for å bruke sekundærbakgrunnen og tekstfargen i overskriften.

Bunntekst

Temaets bunntekst er delen som vises nederst på hver side av butikken din. Du kan legge til følgende funksjoner i bunnteksten:

 • betalingsikoner
 • en meny
 • registrering for nyhetsbrev
 • en tekstdel som inneholder informasjon om virksomheten din
 • ikoner for sosiale medier
 • en språkvelger

Legg til betalingsikoner

Du kan vise ikoner for betalingsmåtene du godtar i bunnteksten. Dette området viser ikonene som er tilknyttet betalingsleverandøren du har aktivert i seksjonen for betalingsinnstillinger i administrator. Når en kunde besøker butikken din, er disse ikonene filtrert slik at bare betalingsmåtene som støttes i den gjeldende kundens region og valuta vises.

 1. Klikk på Bunntekst.

 2. Merk av for Vis betalingsikoner.

 3. Klikk på Lagre.

Legg til en meny, registrering for nyhetsbrev eller tekst

 1. Klikk på Bunntekst.

 2. For å legge til en innholdsblokk, klikker du Legg til innhold under Innhold-området. Velg blokktypen fra følgende alternativer:

 3. Klikk på Lagre.

Legg til ikoner for sosiale medier

 1. Klikk på Temainnstillinger.

 2. Klikk på Sosiale medier.

 3. For å laste opp et bilde for deling på sosiale medier, klikker du på Velg bilde eller Utforsk gratisbilder i Bilde for deling på sosiale medier-området.

 4. For å legge til knapper for deling i sosiale medier til produkter og blogginnlegg krysser du av for noen eller alle følgende alternativer:

 5. For å legge til koblinger til kontoene dine i sosiale medier angir du koblingene til kontoene i feltene under Kontoer. Angi komplette koblinger, som https://instagram.com/shopify eller https://twitter.com/shopify.

 6. For å endre stilen på deleknappene velger du Fullt merket eller Kun logo fra Knappestil-menyen.

 7. Klikk på Lagre.

Legg til en språkvelger

Du bør bare legge til en språkvelger hvis du har aktivert flere butikkspråk.

 1. Klikk på Seksjoner.

 2. Klikk på Bunntekst.

 3. Under Språkvelgervelger du Vis språkvelger.

 4. Klikk på Lagre.

Produkt

Produktsiden vises når en kjøper klikker på et produkt fra en utvalgt samling. Den viser produktets beskrivelse, pris, varianter og bilder. Du kan velge om du vil omdirigere brukere til en ny side eller vise produktsiden i et overlegg på startsiden. Denne innstillingen kontrolleres av temainnstillingene. Når Vis produktsider i et overlegg er aktivert, vises produktsiden som et overlegg når et produkt velges fra en utvalgt samling.

Hvis du har aktivert lokal henting og Vis produktsider i et overlegg er deaktivert, viser denne delen også produktets hentetilgjengelighet.

Produkt-seksjonen inkluderer følgende innstillinger:

 • Vis mengdevelger - La brukere angi et antall som skal legges til i handlekurven.
 • Vis leverandør - Vis merkevaren eller leverandøren av produktet på produktsiden. Du må legge til en selger til produktet for å vise en merkevare eller selger.
 • Vis dynamiske knapper for å gå til kassen - La kundene hoppe over handlekurven og gå direkte til kassen fra utvalgt produkt-seksjonen.
 • Vis produktsider i et overlegg - Velg dette alternativet for å vise produktdetaljer i et overlegg på den gjeldende siden. Dette overlegget vises når det velges et produkt fra en utvalgt samling.
 • Vis knapper for deling på sosiale medier - Vis knapper som kundene kan bruke for å dele produktene i sosiale medier. Disse knappene styres av temainnstillingene.

Rediger produktinnstillingene

 1. Klikk på Produkt.
 2. Bruk innstillingene for å tilpasse produktsiden.
 3. Klikk på Lagre.

Vis hentetilgjengelighet

Versjon 1.11.0+

Express lar deg vise kundene hvorvidt et produkt i nettbutikken er tilgjengelig for lokal henting. På hver enkelt produktside viser seksjonen for hentetilgjengelighet hvorvidt produktet er tilgjengelig, og estimert tidsramme for henting. Denne informasjonen vises bare hvis Vis produktsider i et overlegg er deaktivert.

For å bruke denne funksjonen må du konfigurere lokal henting. Hvis lokal henting er aktivert, er denne funksjonen alltid synlig på produktsidene, og den kan ikke deaktiveres.

Når lokal henting er aktivert viser produktsiden hvorvidt produktet er tilgjengelig for henting ved et lokalt hentested. Denne informasjonen vises bare for produkter som lagerføres på minst ett hentested og har Dette er et fysisk produkt valgt i Levering-seksjonen i detaljene for en produktvariant.

Gjør følgende for å velge Dette er et fysisk produkt for en produktvariant:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Velg et produkt.

 3. Velg en variant under Varianter.

 4. Kryss av for Dette er et fysisk produkt under Levering.

 5. Klikk på Lagre.

Hvis du kun har aktivert lokal henting for én lokalisasjon, vil lokalisasjonen og hentetilgjengeligheten vises for denne lokalisasjonen. Kundene kan klikke på Vis butikkinformasjon for å finne ut mer om hentestedet.

Hvis du har aktivert lokal henting for mer enn én lokalisasjon vil hentetilgjengelighet-seksjonen vise lokalisasjonen og hentetilgjengeligheten for den lokalisasjonen som er nærmest kunden, basert på kundens IP-adresse. Når kunden klikker på Sjekk tilgjengelighet i andre butikker vil listen over hentesteder sorteres etter avstand fra kunden.

Hvis kundens plassering ikke kan bestemmes ut fra IP-adressen, vil seksjonen for hentetilgjengelighet vise lokalisasjoner og hentetilgjengelighet alfabetisk, først etter by og deretter etter lokalisasjonsnavn. La oss for eksempel si at du har tre hentesteder: «Queen Street» i Toronto, «Front Street» i Toronto og «Alberni Street» i Vancouver. Seksjonen for hentetilgjengelighet vil vise detaljene for «Front street» i Toronto.

Produktanbefalinger

Du kan vise anbefalte produkter på produktsidene for å gjøre det enklere for kunder å oppdage andre produkter de kan ha interesse av.

Hvis Vis produktsider i et overlegg er aktivert for produktsiden vises produkter i et overlegg over den gjeldende siden når de åpnes fra denne seksjonen.

Aktiver produktanbefalinger

 1. Velg Produktsider.

 2. Klikk på Produktanbefalinger-seksjonen.

 3. Merk av for Vis dynamiske anbefalinger for å vise produktanbefalinger på produktsidene.

 4. Valgfritt: For å endre tittelen som vises over de anbefalte produktene, skriver du inn en ny tittel i overskrift-feltet.

 5. Valgfritt: Hvis du vil la kundene legge produkter direkte i handlekurven fra Produktanbefalinger-seksjonen velger du Aktiver «Hurtigkjøp»-knappen.

 6. Valgfritt: For å vise eller skjule leverandørene i produktbeskrivelsene, bruker du avmerkingsboksen Vis leverandør.

 7. Klikk på Lagre.

Samlingsmal

Samlingsmal-seksjonen er den viktigste egendefinerbare delen for samlingssider.

Samlingsmal-seksjonen inkluderer følgende innstillinger:

 • Vis kolleksjonsbilde – Vis kolleksjonsbildet øverst på samlingssiden.
 • Vis samlingsbeskrivelse - Vis samlingsbeskrivelsen øverst på samlingssiden. (Versjon 1.11.0+)
 • Vis produktselgere - Vis produktmerket eller leverandøren på produktkortet.

Tilpass samlingsidene

 1. Velg Samling.
 2. Klikk på Samlingsmal-seksjonen.
 3. Bruk innstillingene for å tilpasse samlingsmal-seksjonen.
 4. Klikk på Lagre.

Versjon 1.11.0+

Du kan opprette et banner som inneholder et tilpasset bilde, tekst og en knapp som kobler til et annet sted i butikken. Du kan bruke et banner til å fremheve merkevaren din, fremheve en bestemt samling eller annonsere en kampanje.

Innstillinger

 • Bilde - Legg til et bilde som skal vises i seksjonen. Du kan laste opp et bilde, bruke et tidligere opplastet bilde eller velge et gratis arkivbilde fra Burst.
 • Overskrift - Legg til hovedtekst i banneret.
 • Overskriftsstørrelse - Velg størrelsen til overskriftsteksten.
 • Beskrivelse - Legg til en beskrivelse av banneret.
 • Knappetikett – Teksten du vil vise på knappen.
 • Knappekobling - Angi URL-adressen eller siden du vil at knappen skal koble til. Lim inn i URL-adressen eller velg en side fra menyen. Hvis du ikke ønsker en knapp i banneret, kan du la dette feltet stå tomt.

Alternativer for layout

 • Bannerhøyde - Velg høyden på bannerseksjonen.
 • Bannerbredde - Velg bredden på bannerseksjonen.
 • Bildejustering - Velg justeringen til bildet i seksjonen.
 • Justering av tekstboks - Velg justeringen til tekstboksen i seksjonen.

Hvis tekstboksen er venstre- eller høyrejustert, er teksten venstrejustert. Hvis tekstboksen er midtjustert, er teksten også midtjustert.

Fargeinnstillinger

 • Bakgrunn for tekstboks - Velg fargen på tekstboksen.
 • Tekst – Velg fargen på overskriften og knappen i banneret. Bannerbeskrivelsen bruker brødtekstfargen for temaet, som kan endres i temainnstillingene.

Legg til en banner-seksjon

 1. Klikk på Legg til seksjon.
 2. Klikk på Banner, og klikk deretter på Velg.
 3. Bruk innstillingene til å tilpasse bannerseksjonen.
 4. Klikk på Lagre.

Utvalgte samlinger

Du kan fremheve flere samlinger i én enkelt seksjon på startsiden. Samlinger vises som faner som kundene kan navigere mellom.

Når en kunde legger til ett eller flere produkter fra en utvalgt samling i handlekurven, vises antallet av produktet som er lagt til i handlekurven som et merke på produktet.

En utvalgt samling-seksjon som inneholder flere samlinger. Samlingsnavnene vises som klikkbare faner langs toppen av seksjonen.

Den seksjonen for utvalgte samlinger inkluderer følgende innstillinger:

 • Samling - Velg samlingene du vil inkludere i Utvalgte samlinger-seksjonen.
 • Størrelse på samlingsliste – Velg antall produkter som skal vises som standard. Denne innstillingen gjelder for alle samlinger i Utvalgte samlinger-listen. _ Liten – 6 produkter _ Middels – 18 produkter * Stor – 36 produkter
 • Bildestil - Velg beskjæringsstilen for produktbildene i samlingene. Denne innstillingen gjelder for alle samlingene i seksjonen.
 • Aktiver «Hurtigkjøp»-knapp - Legg til et alternativ for å la kunder legge til produkter i handlekurven direkte fra Utvalgte samlinger-seksjonen.
 • Vis samlingsbilde - Vis samlingsbilde øverst på fanen for utvalgte samlinger. (Versjon 1.11.0+)
 • Vis samlingsbeskrivelse - Vis samlingsbeskrivelsen øverst på fanen for utvalgte samlinger. (Versjon 1.11.0+)

Legg til en seksjon for utvalgte samlinger på startsiden din

 1. Klikk på Legg til seksjon.
 2. Klikk på Utvalgte samlinger og deretter på Velg.
 3. I innholdsområdet velger du en Samling-blokk eller klikker på Legg til samling.
 4. Klikk på Velg samling.
 5. Fra Samling-listen velger du samlingen du ønsker å vise i fanen, og deretter klikker du Velg.

For å legge til en samling klikker du på Legg til samling-koblingen for å åpne Opprett samling-siden i en ny fane.

Du kan legge til eller fjerne produkter fra den valgte samlingen ved å klikke på koblingen Rediger samling for å åpne Samlinger-siden i en ny fane.

 1. Gjenta trinnene over for å legge til flere samlinger i seksjonen.
 2. Klikk på Lagre.

Utvalgt produkt

Du kan fremheve et produkt på startsiden din. Fremheving av et produkt er en god måte å promotere et nytt produkt på, eller et produkt som er på salg. Kunder kan se flere produktbilder ved å bruke venstre- og høyrepilene under bildet.

Utvalgt produkt-delen inkluderer følgende innstillinger:

 • Produkt – Velg produktet du vil fremheve på startsiden.
 • Vis mengdevelger - La brukere angi et antall som skal legges til i handlekurven.
 • Vis selger – Vis produktets merkevare eller selger i seksjonen for det utvalgte produktet. Du må legge til en selger til produktet for å vise en merkevare eller selger.
 • Vis dynamiske knapper for å gå til kassen - La kundene hoppe over handlekurven og gå direkte til kassen fra utvalgt produkt-seksjonen.
 • Vis knapper for deling på sosiale medier - Vis knapper som kundene kan bruke for å dele produktene i sosiale medier. Disse knappene styres av temainnstillingene.
 • Bildestil - Velg hvorvidt du vil legge til et kvadratisk eller sirkelformet bildeutsnitt til de utvalgte produktbildene.

Legg til en utvalgt produkt-seksjon

 1. Klikk på Legg til seksjon.
 2. Klikk på Utvalgt produkt og deretter på Velg.
 3. Bruk innstillingene for å tilpasse utvalgt produkt-delen.
 4. Klikk på Lagre.

Tilpasset innhold

I Tilpasset innhold-seksjonen kan du gruppere flere innholdsblokker sammen. Bredden og justeringen til hver blokk kan justeres for å bygge et tilpasset oppsett.

Tilpasset innhold-seksjonen inkluderer følgende innstillinger:

 • Overskrift – tittelen på seksjonen.

 • Mobil oppsett - Oppsettet til blokkene når butikken din vises fra en mobil enhet. Velg fra følgende alternativer:

  • Rutenett - Blokker opptil 50 % bredde vises i samme rad. Beholdere over 50 % bredde vises i sin egen rad.
  • Stabel - Hver blokk vises i en egen rad.
  • Glidebryter - Blokker slås sammen til en enkelt seksjon for lysbildefremvisninger. Kundene kan klikke på navigasjonspilene for å vise ytterligere blokker.

Du kan velge fra følgende blokktyper.

Egendefinerte innholdsblokktyper
Blokktype Innstillinger
Tekst

Overskrift - Legg til en overskrift for tekstblokken.

Tekst - Legg til og formater den tilpassede teksten.

Knappetikett - Legg til en knapp med en tekstetikett i blokken.

Knappekobling - Legg til teksten du vil vise på knappen.

Tekststørrelse - Angi størrelsen på teksten.

Beholder bredde - Angi bredden til blokken.

Vertikal justering - Angi den vertikale posisjonen til innholdet i seksjonen.

Horisontal justering - Angi den vannrette posisjonen til innholdet i blokken.

Bilde

Bilde - Legg til et bilde som skal vises i blokken. Du kan laste opp et bilde, bruke et tidligere opplastet bilde eller velge et gratis arkivbilde fra Burst.

Beholder bredde - Angi bredden til blokken.

Vertikal justering - Angi den vertikale posisjonen til innholdet i seksjonen.

Produkt

Produkt - Velg et produkt som skal fremheves i blokken. Produktnavn, bilde og pris vil vises. Hvis produktet ikke har et bilde vises produktets tittel i blokken.

Beholder bredde - Angi bredden til blokken.

Vertikal justering - Angi den vertikale posisjonen til innholdet i seksjonen.

Hvis Vis produktsider i et overlegg er aktivert for produktsiden, vises produkter i et overlegg over den gjeldende siden når det åpnes fra denne delen.

Samling

Samling - Velg en samling som skal fremheves i blokken. Samlingens tittel og utvalgte bilde vises. Hvis det ikke er et utvalgt bilde, vil et bilde fra det første produktet i samlingen vises. Hvis produktene i samlingen ikke har bilder, vil samlingens tittel vises i blokken.

Beholder bredde - Angi bredden til blokken.

Vertikal justering - Angi den vertikale posisjonen til innholdet i seksjonen.

Meny

Meny - Velg en meny som skal vises i blokken.

Overskrift - Legg til en overskrift for menyen.

Beholder bredde - Angi bredden til blokken.

Vertikal justering - Angi den vertikale posisjonen til innholdet i seksjonen.

Horisontal justering - Angi den vannrette posisjonen til innholdet i blokken.

Legg til tilpasset innhold på startsiden

 1. Klikk på Legg til del.

 2. Klikk på Egendefinert innhold og deretter på Velg.

 3. Velg og konfigurer innholds blokkene du vil inkludere i seksjonen.

 4. Klikk på Lagre.

Bilde med tekst

Med Express kan du legge til et bilde med tekst som vises til høyre eller venstre for bildet. Du kan også legge til en knapp som kobler til en annen side.

Du kan for eksempel bruke bilde med tekst-seksjonen til å markedsføre et spesifikt produkt eller samling.

Bilde med tekst-delen inkluderer følgende innstillinger:

 • Bilde – Legg til et bilde som skal vises i seksjonen. Du kan laste opp et bilde, bruke et tidligere opplastet bilde eller velge et gratis arkivbilde fra Burst.
 • Overskrift – Legg til hovedtekst som skal kobles til bildet.
 • Tekst – Legg til den sekundære teksten som skal kobles til bildet. Denne teksten vises under overskriftsteksten.
 • Knappetikett – Teksten du vil vise på knappen.
 • Knappekobling - Angi URL-adressen eller siden du vil at knappen skal koble til. Lim inn i URL-adressen eller velg en side fra menyen. Hvis du ikke vil inkludere en knapp i seksjonen, lar du dette feltet stå tomt.

Alternativer for layout

 • Datamaskin - Velg hvorvidt bildet i seksjonen vises til venstre eller høyre når man bruker en datamaskin. For å vise bildet til venstre, velger du Bilde først.
 • Mobil - Velg om bildet i seksjonen vises først eller sist når det vises fra en mobil enhet.
 • Sekundærbakgrunn - Velg hvorvidt du vil legge til en sekundær bakgrunnsfarge i seksjonen. Velg Delvis for å legge til bakgrunnsfargen på de øverste tre femtedelene av seksjonen. Denne fargen kan endres i temainnstillingene.
 • Tekststørrelse - Velg den relative størrelsen til overskriften og teksten i seksjonen.
 • Behold bildeforhold - Velg dette alternativet for å hindre at det valgte bildet blir beskjært. Hvis du lar dette alternativet stå frakrysset, blir bildet beskjært til en firkant.
 • Aktiver sekundær tekstfarge - Velg dette alternativet for å bruke sekundær bakgrunnstekstfarge for overskrift og tekst. Denne fargen kan endres i temainnstillingene.

Legg til et bilde med en tekstdel på startsiden:

 1. Klikk på Legg til seksjon.
 2. Klikk på Bilde med tekst og deretter på Velg.
 3. I Bilder-området klikker du på Velg bilde, og gjør en av følgende handlinger:
 • Klikk på Bibliotek-fanen for å velge et bilde du allerede har lastet opp til Shopify-administrator.
 • Klikk på Gratis bilder-fanen for å velge et arkivbilde fra Burst. Herfra kan du skrive inn søkeord eller bla gjennom bildekategoriene.
 • For å velge et bilde fra den lokale datamaskinen klikker du på fanen Bibliotek og deretter på Last opp bilde.
 1. Bruk innstillingene for å tilpasse seksjonen.
 2. Klikk på Lagre.

Flere kolonner

Versjon 1.11.0+

Med Express kan du legge til en seksjon med flere kolonner med innhold. Du kan legge til opptil fire kolonner for hver seksjon med flere kolonner.

Seksjonen med flere kolonner inkluderer følgende innstillinger:

Kolonneinnstillinger

 • Bilde - Legg til et bilde i kolonnen.
 • Overskrift - Legg til hovedtekst i kolonnen.
 • Tekst - Legg til sekundærtekst i kolonnen.

Seksjonsinnstillinger

 • Overskrift - Legg til hovedtekst for seksjonen.
 • Knappetikett – Teksten du vil vise på knappen.
 • Knappekobling - Angi URL-adressen eller siden du vil at knappen skal koble til. Lim inn i URL-adressen eller velg en side fra menyen. Hvis du ikke vil inkludere en knapp i seksjonen, lar du dette feltet stå tomt.

Alternativer for layout

 • Justering - Velg justeringen for elementene i hver kolonne.
 • Mobillayout - Velg hvorvidt kolonnene i seksjonen vises stablet eller i et rutenett på mobilenheter.
 • Bildestørrelse - Velg størrelsen til bildene i kolonnene.
 • Behold bildeforhold - Velg dette alternativet for å hindre at de valgte bildene beskjæres. Hvis du ikke krysser av for dette alternativet, blir bildene beskjært kvadratisk.
 • Aktiver sekundær bakgrunns- og tekstfarge – Velg dette alternativet for å bruke sekundær bakgrunnstekstfarge for overskrifter og tekst, og sekundær bakgrunnsfarge for seksjonen. Denne fargen kan endres i temainnstillingene.

Legg til en seksjon i flere kolonner på hjemmesiden din

 1. Klikk på Legg til seksjon.
 2. Klikk Multi-kolonne, og klikk deretter Velg.
 3. Klikk på Legg til kolonne for å legge til en kolonne i seksjonen.
 4. Klikk på kolonnen i Innhold-seksjonen for å legge til innhold i kolonnen.
 5. Bruk innstillingene for å tilpasse seksjonen.
 6. Klikk på Lagre.

Side

Versjon 1.10.0+

Du kan fremheve rikt tekstinnhold fra en side på startsiden. Du kan bruke denne seksjonen til å fremheve innhold fra en side med butikkbetingelser eller en om oss-side.

Denne seksjonen bruker alltid standardmalen for sider, selv om det legges til en annen mal. Hvis du for eksempel legger til en kontakt oss-side som bruker malen page.contact i seksjonen, vil de interaktive feltene fra denne malen ikke vises på startsiden. All informasjon du legger til i boksene Tittel og Innhold for siden vises i seksjonen.

Legg til en sideseksjon på startsiden

 1. Klikk på Legg til seksjon.
 2. Klikk på Kart og klikk deretter på Velg.
 3. Klikk på Velg side i Side-området.
 4. Velg siden du ønsker å vise innholdet fra, og klikk på Velg. Du kan bare velge fra sider som er synlige. Hvis du må opprette en ny side, velger du Opprett side.
 5. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis