Seksjoner for Minimal

Temainnhold bygges med seksjoner. Seksjoner er tilpasningsbare blokker med innhold som avgjør layouten og utseendet på ulike sider i nettbutikken. Du kan legge til, fjerne, redigere og tilpasse seksjoner med det oppdaterte temaredigeringsprogrammet.

Shopifys temaer har følgende seksjonstyper:

 • Statiske seksjoner: Seksjoner som vises på forhåndsbestemte plasseringer i nettbutikken. Disse seksjonene kan ikke fjernes eller flyttes. Statiske seksjoner kan være topptekster, bunntekster, navigasjonsseksjoner eller innholdsseksjoner på sider som produktsider og samlingssider. Produkt-seksjonen bestemmer for eksempel utseendet på hver enkelt produktside i nettbutikken.
 • Dynamiske seksjoner: Valgfrie seksjoner som du kan bruke til å tilpasse layouten på startsiden. På butikkens startside kan du legge til, sortere og fjerne dynamiske seksjoner for å skape sidelayouten. Du kan legge til opptil 25 dynamiske seksjoner på startsiden din.

Du kan lese mer om Minimal sine unike utvalg av seksjoner og hvordan du tilpasser dem slik at de passer til virksomeheten din.

Statiske seksjoner

Minimal inkluderer følgende statiske deler:

Dynamiske seksjoner

Minimal inkluderer følgende dynamiske deler:

Overskrift

Temaets overskrift er delen som vises øverst på hver side av butikken din.

Du kan tilpasse følgende elementer i overskriften:

 • Logo
 • Kunngjøringslinje
 • Meny
 • Søk

Du kan legge til et tilpasset logobilde i butikkens overskrift. Det beste formatet er en .png-fil med gjennomsiktig bakgrunn. Logobilder bør være 450 x 200 piksler. Du kan endre størrelsen til logobildet ved å redusere bredden.

Hvis du ikke legger til et logobilde vil butikknavnet vises som tekst. Du kan endre butikknavnet på innstillingssiden Butikkdetaljer i Shopify-administrator.

 • Tilpasset logobredde (i piksler): Bredden til logoen.

 • Venstrejuster logo. Velg dette alternativet for å justere logoen til venstremarginen i butikken din. Når du ikke velger dette alternativet, vil logoen være sentrert.

Legg til og konfigurer logoen din

 1. Klikk på Overskrift.
 2. I Logobilde-området klikker du på Velg bilde, og gjør en av følgende handlinger:

  • For å velge et bilde du allerede har lastet opp til Shopify-administrator, må du klikke på Bibliotek-fanen.
  • For å velge et bilde fra den lokale datamaskinen klikker du på Bibliotek > Last opp.
 3. Bruk innstillingene for å tilpasse størrelsen og plasseringen til logoen.

 4. Klikk på Lagre.

Legg til en kunngjøringslinje

Du kan legge til en kunngjøringslinje i overskriften som du kan bruke til å vise meldinger til kundene. Meldingen kan tilpasses og kan inkludere kontaktinformasjon, informasjon om butikkhendelser eller salg eller butikkens slagord.

 1. Klikk på Overskrift.

 2. I Kunngjøringslinje-området merker du av for Vis kunngjøring.

 3. Skriv inn teksten for kunngjøringen.

 4. Valgfritt: Angi en URL-adresse for å legge til en kobling til kunngjøringen.

 5. Klikk på Lagre.

Legg til en meny

Du kan legge til en meny i overskriften. Dette viser alle menykoblingene i bunnteksten, som du kan bruke til å fremheve ofte brukte sider som kundene dine vil ha tilgang til. Du kan for eksempel legge til en meny som inneholder koblinger til alle samlingene.

 1. Klikk på Overskrift.

 2. Klikk på Endrefor å velge en meny. Velg en meny fra listen eller klikk på Opprett meny for å opprette en ny.

 3. Klikk på Rediger meny for å redigere menyen.

 4. Hvis du vil midtstille menyen og vise den på en separat linje, velger du Sentrer hovedmeny under logoen.

 5. For å legge til en linje over og under menyen for å visuelt dele den fra resten av butikken velger du Vis skillelinjer i overskrift.

 6. Klikk på Lagre.

Aktiver søk

Du kan legge til et søkealternativ i overskriften slik at kunder raskt kan finne varer i butikken din.

 1. Klikk på Overskrift.
 2. Merk av for Vis søkelinje.
 3. Klikk på Lagre.

Bunntekst

Temaets bunntekst er delen som vises nederst på hver side av butikken din. Du kan legge til følgende funksjoner i bunnteksten:

 • betalingsikoner
 • en meny
 • registrering for nyhetsbrev
 • en tekstdel som inneholder informasjon om virksomheten din
 • et utdrag fra det siste blogginnlegget
 • ikoner for sosiale medier

Ikoner for sosiale medier som vises i bunnteksten styres av temainnstillingene.

Legg til betalingsikoner

Du kan vise ikoner for betalingsmåtene du godtar i bunnteksten. Dette området viser ikonene som er tilknyttet betalingsleverandøren du har aktivert i seksjonen for betalingsinnstillinger i administrator. Når en kunde besøker butikken din, er disse ikonene filtrert slik at bare betalingsmåtene som støttes i den gjeldende kundens region og valuta vises.

 1. Klikk på Bunntekst.

 2. Merk av for Vis betalingsikoner.

 3. Klikk på Lagre.

Legg til en meny, registrering for nyhetsbrev, ikoner for sosiale medier eller det seneste blogginnlegget

 1. Klikk på Bunntekst.

 2. For å legge til en innholdsblokk, klikker du Legg til innhold under Innhold-området. Velg blokktypen fra følgende alternativer:

 3. Klikk på Lagre.

Produktsider

Produktsiden viser alle detaljene om et produkt og inkluderer en Legg i handlekurv-knapp. Hvert produkt i butikken din har en egen produktside. Du kan tilpasse utseendet og funksjonaliteten til et produkt på en produktside ved hjelp av Produktsider-delen.

Produktsider-delen inkluderer følgende innstillinger:

Innstillinger

 • Vis produktselger – Vis produktmerke eller -selger. Du må legge til en selger til produktet for å vise en merkevare eller selger.
 • Vis mengdevelger - La brukere angi et antall som skal legges til i handlekurven.
 • Bildezoomtype - Angi zoomstilen for produktbilder. Velg Ingen zoom for å forhindre kundene fra å zoome inn.
 • Plassering av produkt-miniatyrbilde - Angi plasseringen av miniatyrbilder for ekstra produktbilder.

Beskrivelse

 • Vis en fane ved siden av produktbeskrivelsen – Vis innholdet til en side, som en størrelsestabell eller returordningen, i en ny fane. Velg siden som skal vises i Faneinnhold.
 • Aktiver produktdeling - Vis knapper som kundene kan bruke til å dele produkter i sosiale medier. Delealternativene som vises kontrolleres av temainnstillingene.

Skjema for produktalternativer

 • Vis dynamisk knapp for å gå til kassen – Legg til en dynamisk knapp for å gå til kassen.
 • Variantvelger og knappestørrelse - Angi størrelsen på variantvelgeren, Legg i handlekurv-knappen og den dynamiske knappen for å gå til kassen.

Tilpass produktsidene dine

 1. Velg Produktsider.
 2. Klikk på Produktsider-seksjonen.
 3. Bruk innstillingene for å tilpasse produktsider-delen.
 4. Klikk på Lagre.

Produktanbefalinger

Du kan vise anbefalte produkter på produktsidene for å gjøre det enklere for kunder å oppdage andre produkter de kan ha interesse av.

Aktiver produktanbefalinger

 1. Velg Produktsider.

 2. Klikk på Produktanbefalinger-seksjonen.

 3. Merk av for Vis dynamiske anbefalinger for å vise produktanbefalinger på produktsidene.

 4. Valgfritt: For å endre tittelen som vises over de anbefalte produktene, skriver du inn en ny tittel i overskrift-feltet.

 5. Valgfritt: Velg hvordan produktanbefalingene vises ved å merke av ett eller flere av følgende alternativer:

  • Vis produktleverandør
  • Vis 'Salg'-sirkel
  • Sentrer tekst under produktbilder
 6. Klikk på Lagre.

Samlingsider

Samlingsside-delen er den viktigste egendefinerbare delen for samlingssider.

 • Vis produktselger – Vis selgeren av hvert produkt under produkttittelen.
 • Vis sirkel for produktsalg - Viser et merke på produkter som er på salg.
 • Vis sirkel for utsolgt produkt - Legg til et merke og et overlegg hvis produktets lagerbeholdning er 0.
 • Aktiver samlingssortering – La kundene sortere produktene på samlingssidene.
 • Aktiver filtrering etter produkttagg - La kunder filtrere samlingen etter produkttagg.
 • Midtstill tekst under produktbilder - Midtstill navn, pris og leverandør av hvert produkt under bildet.

Rediger innstillingene for samlingssider

 1. Velg Samlingssider.
 2. Klikk på Samlingsider-delen.
 3. Bruk innstillingene for å tilpasse samlingsider-delen.
 4. Klikk på Lagre.

Blogg

Hvis flere personalmedlemmer skriver blogginnlegg, ønsker du kanskje å automatisk vise forfatterens navn for hvert blogginnlegg på Blogger-siden.

Vis forfatteren av et blogginnlegg

 1. Velg Blogger.
 2. Klikk på Blogg-delen.
 3. Merk av for Vis forfatter av blogginnlegg.
 4. Klikk på Lagre.

Artikkel

Artikkel-seksjonen er den viktigste tilpasningsbare seksjonen av butikkens artikkelsider. Artikkel-malen brukes til blogginnlegg.

Artikkeldelen inkluderer følgende innstillinger:

 • Vis forfatter av blogginnlegg - Dersom flere personalmedlemmer skriver blogginnlegg kan du krysse av for dette alternativet for å vise forfatteren under tittelen på blogginnlegget.
 • Aktiver deling av blogginnlegg - Vis knapper for deling i sosiale medier i blogginnleggene. Du kan velge hvilke plattformer som kan brukes til deling i innstillingene for sosiale medier.

Tilpass Artikkel-seksjonen

 1. Velg Blogginnlegg.
 2. Klikk på Artikkel-seksjonen.
 3. Bruk innstillingene for å tilpasse artikkeldelen.
 4. Klikk på Lagre.

Handlekurvside

Seksjonen Handlekurvsider er den viktigste tilpasningsbare seksjonen i nettbutikkens handlekurv. På handlekurvsiden kan du aktivere handlekurvnotater slik at kundene kan legge ved spesielle instruksjoner med bestillingene deres.

Aktiver bestillingsmerknader

 1. Velg Handlekurv.
 2. Klikk på Handlekurvsider-delen.
 3. Velg Aktiver bestillingsmerknader.
 4. Klikk på Lagre.

Fremhevet samling

Du kan fremheve en samling på hjemmesiden din. Fremheving av samling kan gjøre det enklere å fremme salg og nye samlinger.

Utvalgt samling-seksjonen inkluderer følgende innstillinger:

 • Overskrift – Legg til teksten som vises over produktene i samlingen. Standardtekst er Utvalgt samling.
 • Samling – Velg samlingen du vil vise i seksjonen.
 • Produkter per rad – Angi antallet produkter som skal vises i hver rad av seksjonen.
 • Rader – Angi antallet produktrader som skal vises i seksjonen.
 • Vis produktselger – Vis selgeren av hvert produkt under produkttittelen.
 • Vis «Salg»-sirkel - Viser et merke på produkter som er på salg.
 • Vis «Utsolgt»-sirkel - Legg til et badge og overlegg hvis lagernivået til produktet er 0.
 • Midtstill tekst under produktbilder - Midtstill navn, pris og leverandør av hvert produkt under bildet.

Legg til en fremhevet samling på hjemmesiden din

 1. Klikk på Legg til seksjon.
 2. Klikk på Utvalgte samlinger og deretter på Velg.
 3. Klikk på Velg samling og velg deretter en samling fra Samling-listen.
 4. Bruk innstillingene for å tilpasse utvalgt samling-seksjonen.
 5. Klikk på Lagre.

Lysbildefremvisning

Du kan opprette en lysbildefremvisning som roterer opptil seks bilder på hjemmesiden.

Den anbefalte størrelsen for lysbildene er 1280 x 460 piksler.

Lysbildeseksjonen inkluderer følgende innstillinger:

Innhold

 • Bilde – Legg til et lysbilde i lysbildefremvisningen.
 • Bildeposisjon – Velg det viktigste bildeområdet, slik at det blir fokusert på i lysbildefremvisningen.
 • Opasitet for overlegg – Angi skyggen til bildeoverlegget. Et overlegg gjør bildene dine mørkere og kan gjøre det lettere å lese tekst i lysbildefremvisningen.
 • Tekstfarge – Angi fargen til tekst i lysbildefremvisningen.
 • Tekstinnretting – Rett inn teksten i forhold til lysbildene.
 • Overskrift – Legg til en overskrift for lysbildet.
 • Knappetikett – Legg til en knapp med etikett på lysbildet.
 • Knappekobling - Angi URL-adressen eller siden du vil at knappen skal koble til. Lim inn i URL-adressen eller velg en side fra menyen. Hvis du ikke vil inkludere en knapp i seksjonen, lar du dette feltet stå tomt.

Innstillinger

 • Lysbildehøyde – Angi høyden til lysbildefremvisningen. Velg Tilpass etter første bilde for å basere høyden til lysbildefremvisningen på høyden til det første bildet.
 • Automatisk rotering av lysbilder – Angi at lysbildefremvisningen spilles av automatisk.
 • Endre lysbilde hvert – Velg hvor ofte lysbildene endres.
 • Overgangseffekt – Velg om du vil at bildene skal gli inn eller gå bort gradvis.
 • Tekststørrelse – Angi størrelse til teksten i lysbildefremvisningen.

Legg til en lysbildefremvisning på hjemmesiden din

 1. Klikk på Legg til seksjon.
 2. Klikk på Lysbildefremvisning og klikk så på Velg.
 3. Bruk innstillingene for å tilpasse lysbildefremvisningen.
 4. Klikk på Lagre.

Nyhetsbrev

Du kan legge til registrering for nyhetsbrev på hjemmesiden. På den måten kan du samle inn kunders e-postadresser for markedsføringskampanjer via e-post. Du kan lese mer om e-postmarkedsføring på Shopify-bloggen.

Legg til registrering for nyhetsbrev på hjemmesiden

 1. Klikk på Legg til seksjon.

 2. Klikk på Nyhetsbrev og klikk på Velg.

 3. Skriv inn en overskrift for registrering til nyhetsbrevet.

 4. Angi en underoverskrift for registrering for nyhetsbrevet.

 5. Angi bakgrunnsfargen for delen med registrering for nyhetsbrev ved å klikke på Bakgrunnsfarge-kartet og velge en farge.

 6. Klikk på Lagre.

Kart

Du kan legge til et Google-kart på hjemmesiden din for å vise kunder hvor forretningen din er.

Kartdelen inkluderer følgende innstillinger:

 • Overskrift – Legg til en overskrift for kartdelen.
 • Adresse og åpningstider – Legg til butikkens adresse og åpningstider i kartseksjonen.
 • Kartadresse – Angi at kartet viser butikkens beliggenhet.
 • Koblingsetikett for kart – Legg til en knapp som kobler til posisjonen din i Google Maps.
 • Vis stift – Legg til en stift som viser butikkens spesifikke posisjon på kartet.
 • Google Maps API-nøkkel – Legg til kartets API-nøkkel på kartdelen.
 • Bilde – Legg til et bilde som vises hvis kartet ikke lastes inn.
 • Bildeposisjon – Angi plasseringen til bildet.

Legg til et kart på hjemmesiden din

 1. Klikk på Legg til seksjon.
 2. Klikk på Kart og klikk deretter på Velg.
 3. Bruk innstillingene for å tilpasse kartdelen.
 4. Klikk på Lagre.

Rik tekst

Bruk Rik tekst-delen for å oppgi skriftlig innhold du vil vise på hjemmesiden din, eller for å bygge inn en side som er opprettet i Shopify-administratoren. Du kan for eksempel fremheve kommende hendelser ved å legge inn bloggsiden din eller vise en side med følgende:

Rik tekst-delen inkluderer følgende innstillinger:

 • Bred visning – Reduserer margen på begge sidene av teksten din.

 • Overskrift – Legg til en overskrift for rik tekst-delen.

 • Tekst – Legg til og formater den tilpassede teksten. Hvis du vil fremheve en side fra butikken din, klikker du på Legg til innhold og deretter på Side. Velg en side du vil fremheve som hjemmesiden din, fra rullegardinmenyen.

 • Størrelse – Angi størrelsen til teksten.

Legg til rik tekst på startsiden

 1. Klikk på Legg til del.

 2. Klikk på Rik tekst og klikk deretter på Velg.

 3. Bruk innstillingene for å tilpasse rik tekst-delen.

 4. Klikk på Lagre.

Video

Du kan legge til en YouTube- eller Vimeo-video på hjemmesiden din. Videoer kan engasjere kunder og skape interesse for forretningen din.

For å legge til en video må du finne koblingen for deling av videoen:

 • YouTube – en kobling for deling fra Youtube ser slik ut: https://youtu.be/ZXWgHlnVVEY. Du kan finne ut hvordan du kopierer koblingen for deling for en YouTube-video i denne YouTube-hjelpeartikkelen.
 • Vimeo – en kobling for deling fra Vimeo ser slik ut: https://vimeo.com/123456789. Du kan finne ut hvordan du kopierer koblingen for deling for en Vimeo-video i denne Vimeo-hjelpeartikkelen.

Videodelen inkluderer følgende innstillinger:

 • Overskrift – Legg til en overskrift for videoseksjonen.
 • Videokobling – Legg til koblingen for deling av videoen.

Legg til en video på hjemmesiden din

 1. Klikk på Legg til seksjon.
 2. Klikk på Video og deretter på Velg.
 3. Bruk innstillingene for å tilpasse videoseksjonen.
 4. Klikk på Lagre.

Tilpasset HTML

I Tilpasset HTML-seksjonen kan du bruke HTML-kode til å lage tilpasset innhold til hjemmesiden din. Du kan for eksempel bruke HTML til å formatere tekstblokker, opprette tabeller eller legge inn innhold fra et eksternt nettsted.

Legg til en egendefinert HTML-seksjon på startsiden

 1. Klikk på Legg til del.

 2. Klikk på Egendefinert HTML og klikk deretter på Velg.

 3. Klikk på Egendefinert HTML og angi HTML-koden du vil legge til hjemmesiden.

 4. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis