Temaarkitekturversjoner

I juli 2021 lanserte Shopify en ny temaarkitektur, kalt Online Store 2.0. Temaer som bruker den tidligere arkitekturen kalles eldre temaer. Eldre temaer har to typer: seksjonerte og ikke-seksjonerte. Temaarkitekturversjonen bestemmer hvilke filtyper som utgjør temaet, hvilke måter temaet kan tilpasses på, og hvilke måter apper kan integreres med temaet på. Temaarkitekturversjonen kan også gi deg tilgang til nye Shopify-funksjoner.

Shopify tilbyr et gratis Online Store 2.0-tema, kalt Dawn. Finn ut mer om Dawn.

Det er ikke obligatorisk å oppdatere til Online Store 2.0. Du kan fortsette å bruke et eldre tema hvis det oppfyller behovene til din bedrift.

Funksjoner i Nettbutikk 2.0 mot funksjoner i eldre temaer

<table>
<caption>Compare theme features</caption>
 <thead>
  <tr>
   <th style="width:70%;">Feature</th>
   <th style="width:15%;">Vintage</th>
   <th style="width:15%;">OS 2.0</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
  <td scope="row"><strong>Sections on the home page</strong><BR>
  Customize the content on your online store's home page. Add, rearrange, or remove sections to create your page layout.</td>
  <td style='color: #7ab55c'>✓</td>
  <td style='color: #7ab55c'>✓</td>
 </tr>
 <tr>
  <td scope="row"><strong>Sections on every page</strong><BR>
  Customize the content on most of your online store's pages. Add, rearrange, or remove sections and blocks to create unique page layouts.</td>
  <td style='color: #7ab55c'>-</td>
  <td style='color: #7ab55c'>✓</td>
 </tr>
 <tr>
  <td scope="row"><strong>Enhanced app support</strong><BR>
  Install or change apps without touching any code. Add app functionality anywhere in your theme using <a href="/manual/online-store/themes/extend/apps#app-blocks">app blocks</a>.</td>
  <td style='color: #7ab55c'>-</td>
  <td style='color: #7ab55c'>✓</td>
 </tr>
 <tr>
  <td scope="row"><strong>Richer content using dynamic sources</strong><BR>
   Add dynamic, specialized information to any setting in your theme by connecting the setting to a <a href="/manual/online-store/themes/os20/theme-structure/sections#metafields-and-dynamic-sources">dynamic source</a>. A dynamic source can be a resource attribute or a metafield value.</td>
  <td style='color: #7ab55c'>-</td>
  <td style='color: #7ab55c'>✓</td>
 </tr>
 <tr>
  <td scope="row"><strong>Collection filtering</strong><BR>
   Allow customers to <a href="/manual/online-store/themes/os20/customize/filters">filter</a> collections in your store by availability, price, and more.</td>
  <td style='color: #7ab55c'>-</td>
  <td style='color: #7ab55c'>✓</td>
 </tr>
 </tbody>
</table>

Finn temaarkitekturversjonen

Du ønsker kanskje å sjekke hvilken temaarkitekturversjon temaet ditt bruker i følgende tilfeller:

 • du ønsker å undersøke om en app eller appfunksjon er kompatibel med temaet ditt
 • du vil bruke en av funksjonene som bare er tilgjengelig for Nettbutikk 2.0-temaer
 • du vil vite om en bestemt tilpasningsveiledning gjelder for ditt tema

Temaarkitekturversjonen er spesifikk for hvert enkelt tema i temabiblioteket. Du kan ha både Nettbutikk 2.0-temaer og eldre temaer i temabiblioteket samtidig.

Steg:

 1. Velg Produkter > Standardprodukt. Dette åpner standardmalen for produkter. 3. Se i sidefeltet, under produktmalseksjonene. Hvis du har et Online Store 2.0-tema, vises knappen Legg til seksjon under seksjonslisten. 4. Hvis du ikke ser knappen Legg til seksjon, kan det hende du har et eldre seksjonert tema, eller et eldre ikke-seksjonert tema. Følg trinnene i Undersøk arkitekturversjonen for et eldre tema for å finne ut hvilken eldre arkitekturversjon temaet ditt bruker.

Hvis du bruker et Nettbutikk 2.0-tema, kan du legge til seksjoner på produktsiden.

Undersøk arkitekturversjonen for et eldre tema

Når du vet at du bruker et eldre tema, bør du også finne ut om du bruker et kategorisert eller et ukategorisert tema. Dette hjelper deg å forstå hvilke tilpasninger som er tilgjengelige for temaet, og hvilke trinn du må følge i opplæringer for tematilpasning.

En måte å sjekke i temaredigeringsprogrammet er å se om du kan dra og slippe for å justere layouten på startsiden. Hvis du kan dra og slippe elementer, har du et kategorisert tema.

Sjekk Seksjoner-mappen i temakoden for å bestemme hvilken versjon du bruker.

Steg:

 1. Sjekk mappestrukturen i sidefeltet: - Hvis det er filer i Seksjoner-katalogen, bruker du et seksjonert tema.
  • Hvis det ikke ligger noen filer i Seksjoner-katalogen, bruker du et ukategorisert tema.

Finn ut mer om temaversjonen

Når du har funnet temaversjonen kan du utforske dokumentasjon og tilpasningsveiledninger som gjelder for deg:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis