Legge til rabatter i bestillingsutkast

Du kan legge til rabatter i et bestillingsutkast på følgende måter:

Hensyn ved registrering av rabatter i bestillingsutkast

Ta hensyn til følgende adferd når du legger til en rabattkode eller en egendefinert rabatt i et bestillingsutkast:

 • Både egendefinerte bestillingsrabatter og varelinjerabatter gjelder bestillingens totalpris. Vær forsiktig så du ikke dupliserer rabatten.
 • Berettigede rabattkombinasjoner kan legges til i bestillingsutkastet i tillegg til rabatter for tilpassede bestillinger og varelinjer.
 • Du kan velge å la kunder legge til rabattkoder i kassen når de sender fakturaen eller deler koblingen til kassen. Vær oppmerksom på at bestillingsutkast risikerer å bli rabattert mer enn du forventer, når både du og kunden bruker rabattkoder i bestillingen.
 • Hvis en bestilling er i en annen valuta enn butikkens valuta, og du ønsker å rabattere totalprisen for en varelinje eller en bestilling, kan du angi rabatten som en prosentandel i stedet for et bestemt beløp. Du vil for eksempel rabattere hele beløpet for en bestilling der totalsummen er 50 USD. Angi en rabatt på 100 %, i stedet for en rabatt på 50 USD. Ved å bruke en prosentbasert rabatt unngår du å belaste kunden et vekslingsgebyr, som kan oppstå fordi avrundingsregler gjelder for produktpriser, men ikke for rabatter.

Begrensninger

Rabattkoder og automatiske rabatter for bestillingsutkast har følgende begrensninger:

 • Rabattkoder og automatiske rabatter er ikke tilgjengelig i Shopify POS, og kan bare legges til i Shopify-administrator fra nettleseren på en stasjonær datamaskin eller en mobilnettleser.
 • Totalt fem rabattkoder kan brukes på en enkelt bestilling.
 • Som standard kan ikke rabattkoder brukes i kassen for bestillinger som er opprettet som fakturaer eller koblinger til bestillingsutkast. Du kan imidlertid velge å aktivere alternativet for at kunder kan legge til rabatter selv i kassen. Dette alternativet gjelder bare for enkelte bestillingsutkast, så du må aktivere dette alternativet hver gang du vil la kunden legge til rabattkoder i kassen.
 • Rabattkoder for frakt støttes ikke. Du kan legge til en egendefinert fraktpris for å gi en rabattert fraktpris til kundene dine i stedet for en vanlig pris.
 • «Kjøp X, få Y»-rabattkoder støttes ikke.

Bruk en rabattkode

Du kan legge til opptil fem rabattkoder per bestilling. Du kan også velge om du vil tillate at kunden kan legge til kvalifiserte rabattkoder selv når du sender betalingskoblingen.

Trinn:

 1. Gå til Bestillinger > Utkast fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på et eksisterende bestillingsutkast, eller klikk på Opprett bestilling for å opprette et nytt bestillingsutkast.
 3. Klikk på Legg til rabatt i seksjonen Betaling.
 4. I Rabattkoder skriver du inn rabattkoden.
 5. Klikk Bruk.

Bruk alle berettigede automatiske rabatter

Automatiske rabatter gjelder ikke automatisk for bestillinger som opprettes som utkast i administrator. For å tilby kunden den laveste prisen de kunne mottatt som standard, kan du velge å legge til alle kvalifiserte automatiske rabatter i et bestillingsutkast.

Trinn:

 1. Gå til Bestillinger > Utkast fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på et eksisterende bestillingsutkast, eller klikk på Opprett bestilling for å opprette et nytt bestillingsutkast.
 3. Klikk på Legg til rabatt i seksjonen Betaling.
 4. Merk av for Bruk alle berettigede automatiske rabatter.
 5. Klikk Bruk.

Legge til en rabatt for tilpassede bestillinger

Du kan bruke en egendefinert bestillingsrabatt, som gjelder for hele bestillingen.

Trinn:

Legg til en egendefinert varelinjerabatt

Du kan legge til en egendefinert rabatt for én enkelt varelinje i bestillingsutkastet.

Trinn:

Fjern deaktiverte, ikke berettigede eller slettede rabatter

Hvis en rabattkode eller en automatisk rabatt som legges til i et åpent bestillingsutkast blir ugyldig eller ikke berettiget før bestillingen er fullført, vil den deaktiverte rabatten hindre deg og kunden i å fullføre bestillingen. Du må fjerne den ikke-berettigede rabattkoden fra det åpne bestillingsutkastet før du eller kunden din kan fullføre bestillingen.

Trinn:

 1. Gå til Bestillinger > Utkast fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på et eksisterende bestillingsutkast som du ønsker å fjerne en rabatt fra.
 3. Klikk på Rediger rabatt i seksjonen Betaling.
 4. Fjern de ikke-berettigede rabattene på en av følgende måter:

  • For å fjerne rabattkoder, klikker du på papirkurvikonet ved siden av rabattkoden du vil fjerne.
  • For å fjerne automatiske rabatter, fjerner du avmerkingen i Bruk alle berettigede automatiske rabatter.
 5. Klikk Lagre endringer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis