Sende fakturaer for bestillingsutkast

Når du oppretter et bestillingsutkast for en kunde, kan du dele en kobling til betalingssiden for bestillingen, slik at kunden kan oppgi faktureringsinformasjon, velge en leveringsmåte og sende betaling. Når kunden har fullført betalingsprosessen ved hjelp av koblingen, blir bestillingsutkastet omgjort til en bestilling i siden Bestillinger og merkes automatisk som Betalt.

Det er to måter du kan dele kassekoblinger med kundene på:

Hensyn ved sending av fakturaer for bestillingsutkast

Gå gjennom følgende hensyn før du sender en faktura for et bestillingsutkast:

  • Pass på at du ikke merker bestillingsutkastet som Betalt før du har mottatt kundens betaling, ellers vil ikke koblingen i fakturaen fungere, og kunden kan ikke fullføre betalingsprosessen.
  • Hvis du sender en faktura til en kunde, og fakturaen inneholder produkter uten tilgjengelig lagerbeholdning, blir kunder som forsøker å betale, varslet om at varen ikke er på lager, og vedkommende kan ikke fullføre salget. Du kan ta en av følgende handlinger for å fullføre en betaling for et bestillingsutkast uten tilgjengelig lagerbeholdning:

Send en faktura for en bestilling

Du kan sende en faktura til kunden med en kobling til betalingssiden. Kunden din kan bruke koblingen i e-posten til å oppgi faktureringsinformasjon, velge en fraktmetode og utføre betalingen.

Hvis du bruker International til å selge internasjonalt, avgjøres valutaen på fakturaen av markedet som er knyttet til kundens leveringsadresse. Du kan endre valuta ved å endre markedet.

Du kan også sende fakturaer for bestillinger med statusen Betaling venter. I én situasjon kan du ikke sende en faktura når du angir betalingsvilkår: Hvis bestillingsutkastet er i en annen lokal valuta enn butikkens valuta, kan du bare innhente betaling med kredittkort eller ved å merke bestillingen som betalt.

Trinn:

Du kan opprette et bestillingsutkast og deretter dele en kobling til betalingssiden med kunden. Dette alternativet er nyttig for å svare på kundeforespørsler som startes i apper for sosiale medier eller i direktemeldinger.

Trinn:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis