Tilpasninger av pakksedler

Du kan tilpasse malen til pakksedlene. Når du endrer malen kan du legge til en egen merkevare og endre utseende og brukervennligheten til pakkseddelen.

Endre butikkadresse

Hvis du vil redigere eller endre butikkadressen, kan du gå til Innstillinger > Generelt og redigere butikkinformasjonen.

Hvis du bare vil endre adressen på pakkseddelen, må du følge stegene under.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.

 2. I Pakksedler-delen klikker du Rediger.

 3. Finn følgende Liquid-variabler som refererer til butikkadressen:

{{ shop_address.address1 }}, {{ shop_address.city }}, {{ shop_address.province_code }}, {{ shop_address.zip }}, {{ shop_address.country }}
 1. Marker denne koden og slett den. 5. Angi adressen du vil ha på pakkseddelen i dette tomme området. Du kan for eksempel angi adressen slik at den ser slik ut:
  123 Example Street, New York, NY, 10000, United States 6. Klikk Forhåndsvis mal for å se endringene. 7. Klikk Lagre.

Fjerne produktbilder

Du kan fjerne bildene av produktene som vises ved siden av produkttitlene på pakkseddelen.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.

 2. I Pakksedler-delen klikker du Rediger.

 3. Finn følgende Liquid-variabler som refererer til produktbildene:

{% if line_item.image != blank %}
    <div class="flex-line-item-img">
     <div class="aspect-ratio aspect-ratio-square" style="width: {{ desired_image_size }}px; height: {{ desired_image_size }}px;">
      {{ line_item.image | img_url: effective_image_dimensions | img_tag: '', 'aspect-ratio__content' }}
     </div>
    </div>
    {% endif %}
 1. Marker denne koden og slett den.

  1. Klikk Forhåndsvis mal for å se endringene.
  2. Klikk på Lagre.

Før du legger til butikklogoen på pakkseddelen må du laste opp logoen til Shopify-administratoren. Du trenger URL-koblingen som er tilordnet filen som skal brukes på pakkseddelen.

Når du har lastet logoen opp til butikken kan du legge til logo og fjerne butikknavnet, legge til logoen over butikknavnet eller legge til logoen ved siden av butikknavnet.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Filer.

 2. Klikk på Last opp filer.

 3. Velg og last opp butikklogoen fra enheten din.

 4. Kopier filens URL-kobling når opplastingen er fullført.

Legg til logo og fjern butikknavnet

Du kan fjerne butikknavnet og bytte det ut med butikklogoen øverst på pakkseddelen.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.

 2. I Pakksedler-delen klikker du Rediger.

 3. Finn følgende kode som refererer til butikknavnet: <p class="to-uppercase"> {{ shop.name }} </p>

 1. Marker denne koden og slett den.

 2. I området du har opprettet skriver du følgende kode og limer inn den kopierte URL-adressen der det er angitt:

<img src="PASTE FILE URL HERE" style="width: 60px; height: 60px;">
 1. Velg Forhåndsvis mal for å se endringene. 7. Klikk Lagre.

Legge til logo over butikknavnet

Hvis du vil legge til logoen din over butikknavnet øverst på pakkseddelen, må du følge stegene under.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.
  1. I Følgesedler-seksjonen klikker du Rediger. 3. Finn følgende Liquid-variabel som refererer til butikknavnet og legg til et linjeskift mellom de to linjene:
<div class="shop-title">
   |
   <p class="to-uppercase">
 1. I området du har opprettet skriver du følgende kode og limer inn den kopierte URL-adressen der det er angitt:
<img src="PASTE FILE URL HERE" style="width: 60px; height: 60px;">
<br>
 1. Velg Forhåndsvis mal for å se endringene. 6. Klikk Lagre.

Legge til logo ved siden av butikknavnet

Hvis du vil legge til logoen din ved siden av butikknavnet øverst på pakkseddelen, må du følge stegene under.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.
  1. I Følgesedler-delen klikker du Rediger. 3. Finn følgende Liquid-variabel som refererer til butikknavnet:
<p class="to-uppercase">
{{ shop.name }}
</p>
 1. Marker denne koden og slett den. 5. I området du har opprettet skriver du følgende kode og limer inn den kopierte URL-adressen der det er angitt:
<img src="PASTE FILE URL HERE" style="width: 60px; height: 60px;">
<span class="to-uppercase">
 {{ shop.name }}
</span>
 1. Finn følgende Liquid-variabler:
.shop-title {
 -webkit-box-flex: 6;
 -webkit-flex: 6;
 flex: 6;
 font-size: 1.9em;
}
 1. Legg til en ny linje på slutten av variablene oppført over og lim inn følgende kode:
.shop-title img {
 vertical-align: middle;
}

.shop-title span {
 vertical-align: middle;
}
 1. Velg Forhåndsvis mal for å se endringene. 9. Klikk Lagre.

Stilstyre følgesedler med CSS

Du kan tilpasse følgeseddelen ved hjelp av CSS-filene du laster opp til Shopify. CSS-filer som lagres utenfor Shopify vil ikke bli gjengitt som de skal.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Filer.

 2. Klikk på Last opp filer.

 3. Velg og last opp CSS-filen din.

 4. Kopier filens URL-kobling når opplastingen er fullført.

 5. Inkluder følgende kode:

<link
 rel="stylesheet"
 type="text/css"
 href="https://cdn.shopify.com/path_to_file/styles.css"
>

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis