Bekrefte leveringsadresser for bestillinger

Når kundene oppgir potensielt ugyldig leveringsadresseinformasjon når de legger inn bestillingen, vises feilene i bestillingen i Shopify-administrator, sammen med forslag til oppdatering av adresseinformasjonen. Forslag til adressebekreftelser gis når det er en høy grad av sikkerhet rundt adresseopplysningene som er oppgitt av kunden. Dette bidrar til å redusere antall bestillinger med potensielt ugyldige adresser, og minimerer forsinkede eller mislykkede leveranser.

Denne funksjonen bekrefter kundens leveringsadresse etter at bestillingen er lagt inn. Du kan aktivere bekreftelse av leveringsadresser i kassen for å be kunden om å bekrefte leveringsadressen før bestillingen registreres.

Kvalifisering for bekreftelse av leveringsadresse

Godkjenning av leveringsadresser skjer automatisk for alle innkommende nettbestillinger. Bekreftelse av leveringsadresser er tilgjengelig for alle forhandlere og abonnementer.

Adressebekreftelsesfunksjonen er tilgjengelig for leveringsadresser i følgende land:

 • Australia
 • Østerrike
 • Belgia
 • Bermuda
 • Tsjekkia
 • Danmark
 • Færøyene
 • Frankrike
 • Guernsey
 • Italia
 • Liechtenstein
 • Luxembourg
 • Nederland
 • Polen
 • Portugal
 • Slovenia
 • Sør-Korea
 • Sveits
 • USA

Adresser for bestillinger fra land som ikke støttes, inspiseres likevel, men de returnerer kanskje ikke like mange spesifikke forslag til adressebekreftelse som adresser fra støttede land.

Filtrere bestillinger etter status for adressebekreftelse

Du kan filtrere listen Bestillinger slik at den viser bestillinger i henhold til status for bekreftelse av leveringsadresse. Velg Adressebekreftelse som bestillingsfilter, og velg hvilke filtre du vil bruke for bestillingsvisningen:

 • Ikke bekreftet: Viser bestillinger som er ekskludert fra adressebekreftelse. Disse kan inkludere bestillinger uten leveringsadresser.
 • Har feil: Viser bestillinger med advarsler eller feil ved adressebekreftelse.
 • Ingen feil: Viser bestillinger som er bekreftet.

Finn ut mer om filtrering av bestillinger.

Ulike typer problemer med adressebekreftelser

Det finnes to hovedtyper feil ved adressebekreftelser:

 • Advarsler: Disse indikeres av et gult ikon, kan føre til en forsinket eller mislykket leveranse, og bør oppdateres før bestillingen innfris.
 • Feil: Disse indikeres av et rødt ikon, det er svært sannsynlig at en feil vil føre til en forsinket eller mislykket leveranse, og de må oppdateres før bestillingen innfris. Feil forhindrer deg fra å merke adressen som gyldig.

Bruk eget skjønn for å avgjøre når du bør merke en flagget adresse som gyldig. Hvis du innfrir bestillinger uten å løse advarsler eller feil, kan det føre til forsinkede eller mislykkede bestillingsleveranser til kunden.

Løse problemer med leveringsadresser

For å redusere faren for forsinkede eller mislykkede leveranser må du løse eventuelle advarsler eller feil knyttet til bekreftelse av leveringsadresser for bestillinger. Hvis du er usikker på hvordan du bør løse bekreftelsesproblemet, kan du kontakte kunden direkte ved å sende en e-postmelding og be om mer informasjon.

Hvis det er en feil i en leveringsadresse, kan du ikke merke adressen som gyldig.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Klikk på bestillingen som har feilen med bekreftelse av leveringsadresse som du ønsker å løse.

 3. Klikk på Gå gjennom adressefeil under Leveringsadresse i seksjonen Kunde.

 4. Valgfritt: Hvis du ønsker å kontakte kunden for å bekrefte adressen, kan du klikke på Send en e-post til kunden for å åpne dialogboksen Send e-post til kunden. Finn ut mer om å kontakte en kunde angående en bestilling.

 5. Den opprinnelige leveringsadressen med adresseproblemet merket vises i dialogboksen Rediger leveringsadresse, sammen med den foreslåtte, gyldige leveringsadressen. Løs problemet med adressen ved å gjøre én av følgende:

  • Klikk på Merk som gyldig med alternativet Opprinnelig valgt for å godta den eksisterende leveringsadressen uten oppdateringer. Dette er bare mulig når det ikke er noen feil som må løses.
  • Klikk på Bruk forslag med alternativet Forslag valgt for å oppdatere informasjonen om leveringsadressen automatisk.
  • Klikk på Rediger adresse i seksjonen Opprinnelig for å oppdatere informasjonen om leveringsadressen manuelt. Klikk på Lagre når du er ferdig med å oppdatere adressen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis