Søke etter, vise og skrive ut bestillinger

Hvis du har et stort antall bestillinger, må du vite hvordan du sorterer dem for å gjøre listen enklere å søke gjennom og administrere.

Fra Shopify-administratoren kan du bruke filtre til å endre hvilke bestillinger som vises og utføre massehandlinger på flere bestillinger samtidig. Du kan også filtrere bestillingene ved hjelp av et egendefinert søk og lagre det for å få raskere resultater senere.

Fra Shopify-appen kan du bruke søkefeltet til å filtrere bestillingene etter et søkeord eller lagrede søk.

Vis en bestilling

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Klikk på bestillingsnummeret:

  Klikk på bestillingsnummeret

Detaljene til bestillingen vises.

Sorter bestillingslisten

Som standard er bestillingslisten organisert fra nyest til eldst. Du kan endre dette og sortere bestillingslisten etter betalingsstatus, oppfyllelsesstatus eller totalsum ($) for bestillingen. Hvis du bruker flere steder i Shopify-butikken, kan du sortere bestillingene etter oppfyllelsessted. Dette er spesielt nyttig hvis du har mange bestillinger i listen og rskt må finne spesifikke bestillinger.

For eksempel: Hvis du ønsker å selge alle de minst dyre bestillingene, kan du klikke på Total-overskriften for å sortere bestillingslisten etter totalt bestillingsbeløp. Dette fører bestillingene med lavest totalsum til toppen av listen. Hvis du klikker på Totalt-overskriften en gang til, reverseres bestillingen og fører de dyreste bestillingene øverst.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. For å endre hvordan bestillingene sorteres må du klikke på en kolonneoverskrift. For eksempel: For å vise alle bestillinger sortert etter betalingsstatus må du klikke på kolonneoverskriften Betalingsstatus:

  Velg en kolonneoverskrift

 3. For å reversere sorteringsrekkefølgen til listen må du klikke på kolonneoverskriften på nytt.

Filtrere bestillingslisten

Som standard vises alle bestillinger i bestillingslisten fra nyest til eldst. Du kan filtrere ut bestillinger og endre hvilke som vises ved å bruke filtre i listen.

Du kan filtrere bestillingene etter:

 • Status: åpen, arkivert, kansellert
 • Betalingsstatus: autorisert, betalt, delvis refundert, delvis betalt, ventende, refundert, ubetalt, annullert
 • Oppfyllelsesstatus: oppfylt, uoppfylt, uoppfylt og delvis oppfylt, delvis oppfylt
 • Tagget med: filtrer etter en egendefinert tagg opprettet av deg

 • Salgskanal: filtrer etter aktiverte salgskanaler

 • Sted: filtrer etter sted

 • Tilbakebetalingsstatus: må besvares, under gjennomgang, vinn, tap

 • Risikonivå: middels eller høy, høy, middels, lav

 • Dato: siste uke, siste måned, de siste tre månedene, det siste året, på eller før, på eller etter

 • Kunde: filtrer etter kundenavn

 • Kredittkort: de siste fire sifrene til kredittkortet

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Fra Bestillinger-siden klikker du Filtrer bestillinger:

  Filtrer bestillingene

 3. Fra den første rullegardinmenyen velger du filterert du vil bruke. For eksempel: Hvis du kun vil se bestillinger som enda ikke har blitt betalt for, velger du «betalingsstatus».

 4. Fra den andre rullegardinmenyen velger du en verdi for filterstatusen. For eksempel: Hvis du kun vil se bestillinger som enda ikke har blitt betalt for, angir du verdien til «ventende».

 5. Klikk på Legg til filter.

Alle bestillinger som passer beskrivelsen du angir i filteret blir nå vist.

Filtrer etter sted

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Fra Bestillinger-siden klikker du på rullegardinmenyen for steder:

  Filtrer bestillinger etter sted

 3. Velg stedet du vil filtrere bestillingene etter.

Bruke massehandling med et filter

Du kan sortere og filtrere bestillingene ved hjelp av massehandlinger.

La oss si at du vil raskt innhente midler for alle bestillinger som venter på betaling, men du ønsker ikke å følge opp hver enkelt bestilling, åpne dem hver for seg og manuelt innhente midler. I dette tilfellet kan du innhente midler for alle de ventende bestillingene samtidig ved å følge stegene under.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Kikk på rullegardinmenyen Filtrer bestillinger og bruk et filter.

 3. Velg varene du vil redigere.

 4. Klikk Handlinger:

  Bestillingshandlinger

 5. Klikk på ønsket handling.

 6. Avhengig av hva du velger må du kanskje bekrefte valget ditt.

Bruke søkefeltet for filtre

I tillegg til å bruke rullegardinmenyene til å filtrere bestillinger, kan du også bruke søkefeltet som er rett over listen over bestillinger.

Søkefilter

Du kan søke med ethvert ord eller betingelse du ønsker, som for eksempel kundenavn, produktnavn, SKU eller land.

For å bruke søkefeltet for filtre må du angi uttrykket du vil bruke til å filtrere bestillingene.

Alle bestillinger som oppfyller denne betingelsen vil vises.

Lagre et filter eller søk

Du kan også lagre søkene, som er spesielt nyttig for søkespørringer du angir ofte. Ved å lagre søkene får du raskere resultater neste gang du må søke etter samme spørring.

Trinn:

 1. Etter filtrering eller søking klikker du Lagre dette søket:

  Lagre et bestillingssøk

 2. I tekstboksen angir du navnet til det lagrede søket.

 3. Klikk Lagre:

  Lagre som et nytt søk

Søket legges til over søkefeltet:

Lagred bestillingssøk

Lagrede søk oppdateres automatisk. For eksempel: Hvis du har filtrert og lagret et søk som «kunder med over ti bestillinger», legges kunder som gjør deres ellevte bestilling til i den gruppen automatisk.

Skrive ut en bestilling

Du vil kanskje lage en utskrevet kopi av en bestilling for dine egne registre, eller for å legge ved i esken når du sender til en kunde.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Fra Bestillinger-siden klikker du på bestillingsnummeret for bestillingen du vil skrive ut.

 3. Klikk Skriv ut bestilling:

  Skriv ut bestillingen

 4. I vinduet for utskriftsalternativer velger du skriveren og innstillingene og klikker Skriv ut.

Vis en bestilling

 1. Fra Shopify-appen trykker du på Bestillinger.

 2. Trykk på bestillingen for å se bestillingens skjermbilde for detaljer.

Filtrere bestillingslisten

Du kan filtrere bestillingslisten for å se bestillinger som er åpne, uoppfylte eller ubetalte. Du kan også filtrere bestillingene ved hjelp av lagrede søk fra Shopify-administratoren.

Trinn:

 1. Fra Shopify-appen trykker du på Bestillinger.

 2. Trykk på søkefeltet:

  Søkefelt for bestilling – iPhone

 3. Trykk på en av alternativene under Lagrede søk:

  Lagret liste for bestillingssøk – iPhone

Shopify viser alle bestillingene som samsvarer med det filtrerte søket:

Filtrer bestillingssøke – iPhone

Søk etter bestillinger

 1. Fra Shopify-appen trykker du på Bestillinger.

 2. Trykk på søkefeltet:

  Søkefelt for bestilling – iPhone

 3. Shopify viser nylige søk. Hvis du ser søkeordet du vil bruk, trykker du på det:

  Nylige bestillingssøk – iPhone

 4. Hvis du vil bruke et annet søkeord, angir du det i søkefeltet.

 5. Shopify viser bestillinger som samsvarer med søkeordet. Hvis du vil se et skjermbilde for bestillingsinformasjon, kan du trykke på bestillingen:

  Resultater for bestillingssøk – iPhone

Vis en bestilling

 1. Fra Shopify-appen trykker du på Bestillinger.

 2. Trykk på bestillingen for å se bestillingens skjermbilde for detaljer.

Filtrere bestillingslisten

Du kan filtrere bestillingslisten for å se bestillinger som er åpne, uoppfylte eller ubetalte. Du kan også filtrere bestillingene ved hjelp av lagrede søk fra Shopify-administratoren.

Trinn:

 1. Fra Shopify-appen trykker du på Bestillinger.

 2. Trykk på søkeikonet:

  Knapp for bestillingssøk – Android

 3. Trykk på en av alternativene under Lagrede søk:

  Lagrede bestillingssøk – Android

Shopify viser alle bestillingene som samsvarer med det filtrerte søket:

Filtrerte bestillingssøk – Android

Søk etter bestillinger

 1. Fra Shopify-appen trykker du på Bestillinger.

 2. Trykk på søkeikonet:

  Knapp for bestillingssøk – Android

 3. I søkefeltet angir du ordene du vil søke etter i søkefeltet.

 4. Shopify viser bestillinger som samsvarer med søkeordet. Hvis du vil se et skjermbilde for bestillingsinformasjon, kan du trykke på bestillingen:

  Resultater for bestillingssøk – Android

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis