Søke etter, vise og skrive ut bestillinger

Hvis du har et stort antall bestillinger, må du vite hvordan du sorterer dem for å gjøre listen enklere å søke gjennom og administrere.

Vis en bestilling

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Klikk på bestillingsnummeret.

  Klikk på bestillingsnummeret

Detaljene til bestillingen vises.

Sorter bestillingslisten

Som standard organiseres bestillingslisten fra nyest til eldst. Du kan også sortere bestillingene etter:

 • Bestillingsnummer
 • Dato
 • Kundenavn
 • Betalingsstatut
 • Distribusjonsstatus
 • Totalpris

Hvis du for eksempel vil vise alle de billigste bestillingene, sorterer du etter totalpris (lav til høy) for å organisere bestillingslisten etter totalt bestillingsbeløp. Dette legger bestillingene med lavest totalpris til toppen av listen. Hvis du sorterer etter totalpris (høy til lav), reverseres bestillingen, og de dyreste bestillingene legges øverst.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Klikk på Sorter for å endre hvordan bestillingene dine sorteres.

  Klikk på Sorter

 3. Velg et sorteringsalternativ.

Bestillingsfiltrering

Fra Shopify-administratoren kan du bruke filtre til å endre hvilke bestillinger som vises og utføre massehandlinger på flere bestillinger samtidig. Du kan også filtrere bestillingene ved hjelp av et egendefinert søk og lagre det for å få raskere resultater senere.

Du kan gjøre følgende med bestillingsfiltre:

 • Filtrer bestillingene dine
 • Filtrer etter sted
 • Filtrer med et egendefinert vilkår
 • Lagre filtrene dine
 • Bruke massehandling med et filter

Filtrer bestillingene dine

Som standard vises alle bestillingene dine i bestillingslisten din. Du kan endre hvilke bestillinger som vises ved å bruke filtre på listen din.

Du kan for eksempel bruke ikke-behandlet-filteret til å vise en liste over alle de ikke-behandlede bestillingene i butikken. Du kan også kombinere filtre for å se bestillinger som samsvarer med flere kriterier. Du kan for eksempel kombinere lavrisiko- og ubetalte-filtrene for å vise en liste over de av butikkens bestillinger som både er lavrisiko og ubetalte.

Du kan bruke følgende filtre i bestillingslisten:

 • Status: åpen, arkivert, kansellert
 • Betalingsstatus: autorisert, betalt, delvis refundert, delvis betalt, ventende, refundert, ubetalt, annullert
 • Distribusjonsstatus: sluttført, ikke behandlet, delvis sluttført
 • Tagget med: filtrer etter en egendefinert bestillingstagg
 • Salgskanal: filtrer etter aktiverte salgskanaler
 • Tilbakebetaling og etterforskningsstatus: trenger svar, under vurdering, vunnet, tapt
 • Risikonivå: høyt, middels, lavt
 • Dato: den siste uken, den siste måneden, de siste tre månedene, det siste året eller egendefinert
 • Kredittkort: de fire siste sifrene til kredittkortet

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Velg en filterkategori:

- Bestillingsstatus - Betalingsstatut - Distribusjonsstatus

eller klikk Flere filtre.

 1. Velg filtre fra så mange kategorier du vil. Hvis du bruker filtre fra flere filtre, klikker du på Ferdig.

Filtrer etter sted

Hvis butikken din har flere steder, kan du filtrere bestillingene etter sted.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Klikk på rullegardinmenyen for steder.

  Filtrer bestillinger etter sted

 3. Velg stedet du vil filtrere bestillingene etter.

Filtrer med et egendefinert vilkår

Du kan bruke søkefeltet til å filtrere bestillingene dine med et egendefinert vilkår. En egendefinert vilkår kan brukes som et filter på egen hånd eller i kombinasjon med filtre i de eksisterende kategoriene.

Søkefilter

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Angi et egendefinert uttrykk i søkefeltet. Du kan for eksempel filtrere bestillingene ved å søke etter kundenavn, produktnavn, SKU eller land.

Lagre filtrene dine

Du kan lagre kombinasjoner av filtre som en ny fane på bestillinger-siden. Bruk lagrede faner for å se de filtrerte listene over bestillinger igjen i fremtiden.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Når du har filtrert bestillingene, klikker du på Lagre filtre.

  Lagre et sett med bestillingsfiltre

 3. Skriv inn et navn for den nye filtre-fanen, og klikk på Lagre.

 4. Klikk på den nye fanen for å se den lagrede listen over filtrerte bestillinger.

  Lagred bestillingssøk

Bestillingene som vises i lagrede filtre, oppdateres automatisk. Hvis du for eksempel har lagret et filter for «betalte bestillinger», vil alle bestillinger som blir betalt legges til i denne gruppen automatisk.

Bruke massehandling med et filter

Du kan sortere og filtrere bestillinger og gjøre endringer i bestillingene ved hjelp av massehandlinger.

Du vil for eksempel kanskje raskt innhente midler for alle bestillinger som venter på betaling. Du kan bruke massehandlinger, slik at du ikke trenger å åpne hver enkelt bestilling og innhente midler manuelt.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Bruk et filter.

 3. Velg varene du vil redigere.

 4. Klikk på Handlinger.

  Bestillingshandlinger

 5. Klikk på en handling.

 6. Avhengig av hva du velger må du kanskje bekrefte valget ditt.

Skrive ut en bestilling

Du vil kanskje lage en utskrevet kopi av en bestilling for dine egne registre, eller for å legge ved i esken når du sender til en kunde.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Fra Bestillinger-siden klikker du på bestillingsnummeret for bestillingen du vil skrive ut.

 3. Klikk på Skriv ut bestilling.

  Skriv ut bestillingen

 4. I vinduet for utskriftsalternativer velger du skriveren og innstillingene og klikker Skriv ut.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis