Søke etter, vise og skrive ut bestillinger

Som standard vises alle bestillinger på Bestillinger-siden. Du kan tilpasse bestillingsvisningen eller opprette nye visninger som inkluderer filtre, sortering og kolonneoppsett som gir deg rask tilgang og hjelper deg å prioritere grupper av bestillinger i fremtiden.

Vise detaljer fra bestillingslisten

Når du beveger musepekeren over deler av ordrelisten, kan du raskt se bestillingsdetaljer i popup-vinduer.

Popup-vinduer er tilgjengelige for følgende kolonner:

 • Kunde
 • Varer
 • Tagger

Du kan for eksempel klikke på en kundes navn for å se informasjon som kundens plassering, antall bestillinger og kontaktinformasjon.

Ikonene ved siden av ordrenummerne gir deg også ekstra informasjon. Du kan for eksempel se om det er merknader eller kommentarer i bestillingen, eller om bestillingen har en høy svindelrisiko. Hold musepekeren over et ikon for å åpne popup-vinduet.

Filtrere bestillinger

Fra Shopify-administrator kan du bruke ulike typer filtre for å endre hvilke bestillinger som vises, og til å utføre massehandlinger på flere bestillinger. Du kan også filtrere bestillingene med et egendefinert søk. For å bruke filtre eller filterkombinasjoner på nytt, kan du lagre dem som bestillingsvisninger.

Du kan gjøre følgende med bestillingsfiltre:

Filtrer bestillingene dine

Filtre avgjør rekkefølgen bestillingene vises i på en bestillingsvisning. Alle-visningen har for eksempel ingen filtre. Standardvisningen Ikke-behandlet bruker filteret Oppfyllingsstatus med verdien ikke-behandlet for å vise deg alle ikke-behandlede bestillinger i butikken.

Når du velger filtre kan du også kombinere dem for å se bestillinger som samsvarer med flere kriterier. Du kan for eksempel kombinere Lav risiko og Ubetalt-filterne for å se en liste over bestillinger i butikken som både har lav risiko og er ubetalt.

Du kan bruke følgende filtre i bestillingslisten:

 • Leveringsmetode: lokal levering, lokal henting, levering til kunde
 • Destinasjon: kontinentet eller landet bestillingen sendes til
 • Status: åpen, arkivert, kansellert
 • Betalingsstatus: autorisert, betalt, delbetalt, delvis refundert, ventende, refundert, ubetalt, annullert
 • Oppfyllingsstatus: sluttført, ikke-behandlet, delvis sluttført, planlagt, på vent
 • Returstatus: retur pågår, returnert
 • Tagget med: filtrer etter en egendefinert bestillingstagg
 • Ikke tagget med: filtrer bestillinger som ikke er tagget med en egendefinert bestillingstagg
 • App: filtrer etter aktiverte salgskanaler
 • Status for tilbakebetaling og etterforskning: åpen, innsendt, vunnet, tapt, alle
 • Risikonivå: høyt, middels, lavt
 • Dato: den siste uken, den siste måneden, de siste tre månedene, det siste året eller egendefinert
 • Kredittkort: de fire siste sifrene til kredittkortet
 • Etikettstatus: status for Shopify Shipping-etiketter i oppfyllelsesprosessen: utkast, ventende kjøp, kjøpt, ventende kansellering, kansellert
 • B2B: filtrerer bedriftsbestillinger (B2B), som er bestillinger lagt inn på vegne av en bedrift

Filtrer bestillinger med egendefinerte vilkår

Du kan bruke søkefeltet til å filtrere bestillingene dine med et egendefinert vilkår. Et egendefinert vilkår kan brukes som et filter på egen hånd, eller i kombinasjon med filtre i de eksisterende kategoriene. Du kan for eksempel filtrere bestillingene ved å søke etter kundenavn, produktnavn, SKU, ordrenummer eller land.

Hvis du forventer å bruke det tilpassede søket på nytt for seg selv eller kombinert med andre filtre, kan du lagre det til en visning.

Filtrer bestillinger etter lokalisasjon

Hvis butikken har flere lokalisasjoner, kan du filtrere bestillinger etter lokalisasjon. Lokalisasjon angis separat fra andre filtre som du kan lagre i bestillingsvisninger. Når du endrer lokalisasjonen, brukes den nye lokalisasjonen for alle visninger.

Match tredjeparts betalingsinformasjon med Shopify-bestillinger

Når en belastning, refusjon eller innhenting oppstår i Shopify-butikken sendes en betalings-ID til betalingsleverandøren. Hvis betalingsleverandøren registrerer og bruker denne betalings-ID-en kan du bruke denne betalings-ID-en til å søke etter bestillingen i Shopify-kontoen. Hvis betalingsleverandøren ikke registrerer eller bruker denne betalings-ID-en må du kontakte betalingsleverandøren for å finne den beste måten å matche bestillinger på Shopify mot bestillingsoppføringene deres på.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.
  1. Søk med et egendefinert begrep payment_id: og betalings-ID-verdien. For eksempel payment_id:xxx. Alternativt kan du søke med payment_id direkte, uten egendefinerte begreper. 3. Klikk på bestillingen.

Vis, skjul og endre rekkefølge på kolonner

For å optimalisere hver av bestillingsvisningene kan du vise, skjule og sortere kolonner. Du kan endre rekkefølge på alle kolonner, unntatt Bestilling-kolonnen. Bestilling-kolonnen vises alltid først i tabellen.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.
  1. Klikk på fanen med visningen du ønsker å gjøre endringer i. 3. Klikk på Rediger visning fra rullegardinmenyen. 4. Klikk på ikonene for å skjule eller vise i hver kolonne for å vise eller skjule dem, eller klikk og dra i kolonnene for å sortere dem. 5. Klikk på Oppdater.

Bestillingsvisninger

En bestillingsvisning er en tilpasset visning av bestillinger basert på kriterier du konfigurerer for å hjelpe deg å fullføre en oppgave mer effektivt. Bestillingsvisninger opprettes med lagrede filtre, kolonnevalg, kolonnerekkefølge og sorteringsrekkefølge. Bestillingsvisninger vises som faner øverst på siden Bestillinger. Du kan tilpasse bestillingsvisninger og opprette, omdøpe eller slette visninger. Hvis du oppretter en ny bestillingsvisning legges den til som en ny fane på siden Bestillinger.

Følgende bestillingsvisninger er standardvisninger:

 • Alle
 • Ikke-behandlet
 • Ubetalt
 • Åpen
 • Lukket
 • Lokal Levering vises også hvis Lokalisasjoner er aktivert for butikken.

I alle bestillingsvisninger bortsett fra Alle kan du gjøre følgende endringer, og lagre dem til den gjeldende visningen eller som en ny visning:

 • velg filtre
 • vis eller skjul kolonner
 • endre rekkefølge på kolonner
 • velg sorteringskriterier og sorteringsrekkefølge
 • filtrere med et egendefinert søkeord
 • gi nytt navn til visningen
 • slette visningen

Selv om du ikke kan endre eller slette Alle-visningen, kan du opprette en ny visning basert på Alle-visningen.

Bestillingene som vises i lagrede visninger oppdateres automatisk. Hvis du for eksempel har lagret et filter for Betalte bestillinger, legges bestillinger som betales til denne bestillingsvisningen automatisk.

Opprett en ny bestillingsvisning

Du oppretter nye bestillingsvisninger basert på eksisterende bestillingsvisninger.

Du kan endre filtre og sorteringsrekkefølge før eller etter du lagrer til en ny visning. Du kan også redigere kolonnene ved å redigere en lagret visning.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Filtrer bestillingene, eller endre sorteringsrekkefølgen ved å klikke på kolonneoverskriften du vil filtrere etter.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du har filtrert bestillingene kan du klikke på Lagre som, skrive inn et visningsnavn og deretter klikke på Lagre visning.
  • Hvis du har endret en sorteringsrekkefølge klikker du på +, skriver inn et visningsnavn og klikker deretter på Opprett visning.

Gjøre endringer i en bestillingsvisning

Du kan lagre endringer i alle visninger bortsett fra Alle-visningen.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.
  1. Klikk på fanen for den lagrede visningen du vil gjøre endringer i. 3. Klikk på Rediger visning fra rullegardinmenyen. 3. Endre filtre, sorteringsrekkefølge eller klikk og dra i kolonnene for å sortere dem. 4. Klikk på Oppdater.

Slette en bestillingsvisning

Du kan slette bestillingsvisninger du ikke trenger lenger, med unntak av bestillingsvisningen Alle.

Hvis du oppdager at du trenger en standardbestillingsvisning du har slettet må du opprette den på nytt. For informasjon om innstillinger kan du se Standardinnstillinger for bestillingsvisninger.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.
  1. Klikk på fanen for den lagrede visningen du vil slette. 3. Klikk på Slett visning fra rullegardinmenyen. 4. Klikk på Slett visning for å bekrefte slettingen.

Bruk massehandlinger med en bestillingsvisning eller et filter

I alle bestillingsvisninger kan du velge noen eller alle bestillinger og utføre massehandlinger med dem.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.
  1. Klikk på en bestillingsvisning. 3. Velg elementene du vil redigere. 4. Klikk på en handling eller klikk på Flere handlinger, og velg deretter en handling fra listen. 5. Bekreft valget hvis du blir bedt om det.

Skrive ut en bestilling

Du vil kanskje lage en utskrevet kopi av en bestilling for dine egne registre, eller for å legge ved i esken når du sender til en kunde.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Fra Bestillinger-siden klikker du på ordrenummeret for bestillingen du vil skrive ut.

 3. Klikk på Skriv ut > Skriv ut bestillingsside.

 4. I vinduet for utskriftsalternativer velger du skriveren og innstillingene og klikker Skriv ut.

Standardinnstillinger for bestillingsvisninger

Den følgende tabellen gir en beskrivelse av standard bestillingsvisninger. Hvis du sletter en standard bestillingsvisning, kan du bruke denne beskrivelsen for å hjelpe deg med å gjenskape visningen.

For hver standard bestillingsvisning oppgir denne tabellen visningsnavnet, filterne som er valgt for visningene, og kolonnene som vises i visningen.
Visningsnavn Filternavn og -verdi Kolonner
Ikke-behandlet
 • Status: åpen
 • Oppfyllelsesstatus: Ikke-behandlet og Delvis innfridd
 • Ordrenummer
 • Bestillingsdato
 • Kundenavn
 • Totalpris
 • Finansiell status
 • Distribusjonsstatus
 • Antall varer
 • Leveringsmåte
 • Bestillingstagger
Ubetalt
 • Status: åpen
 • Økonomisk status: ubetalt
 • Ordrenummer
 • Bestillingsdato
 • Kundenavn
 • Totalpris
 • Finansiell status
 • Distribusjonsstatus
 • Antall varer
 • Bestillingstagger
Åpen
 • Status: åpen
 • Ordrenummer
 • Bestillingsdato
 • Kundenavn
 • Totalpris
 • Finansiell status
 • Distribusjonsstatus
 • Returstatus
 • Antall varer
 • Leveringsmåte
 • Bestillingstagger
Lukket
 • Status: Arkivert
 • Ordrenummer
 • Bestillingsdato
 • Kundenavn
 • Totalpris
 • Finansiell status
 • Distribusjonsstatus
 • Antall varer
 • Leveringsmåte
 • Bestillingstagger
Lokal leveranse
 • Leveringsmetode: lokal
 • Ordrenummer
 • Bestillingsdato
 • Kundenavn
 • Totalpris
 • Finansiell status
 • Distribusjonsstatus
 • Antall varer
 • Leveringsmåte
 • Bestillingstagger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis