Søke etter, vise og skrive ut bestillinger

Som standard vises alle bestillinger på Bestillinger-siden. Du kan tilpasse bestillingsvisningen eller opprette nye visninger som inkluderer filtre, sortering og kolonneoppsett som gir deg rask tilgang og hjelper deg å prioritere grupper av bestillinger i fremtiden.

Vise detaljer fra bestillingslisten

Når du beveger musepekeren over deler av ordrelisten, kan du raskt se bestillingsdetaljer i popup-vinduer.

Popup-vinduer er tilgjengelige for følgende kolonner:

 • Kunde
 • Varer
 • Tagger

Du kan for eksempel klikke på en kundes navn for å se informasjon som kundens plassering, antall bestillinger og kontaktinformasjon.

Ikonene ved siden av ordrenummerne gir deg også ekstra informasjon. Du kan for eksempel se om det er merknader eller kommentarer i bestillingen, eller om bestillingen har en høy svindelrisiko. Hold musepekeren over et ikon for å åpne popup-vinduet.

Bestillingsvisninger

Bestillingsvisninger opprettes med lagrede filtre, kolonnevalg, kolonnerekkefølge og sorteringsrekkefølge. Bestillingsvisninger vises som faner øverst på Bestillinger-siden. Du kan tilpasse bestillingsvisninger, og opprette, omdøpe eller slette visninger. Hvis du oppretter en ny bestillingsvisning, legges den til som en ny fane på Bestillinger-siden.

Følgende bestillingsvisninger er standardvisninger:

 • Alle
 • Ikke-behandlet
 • Ubetalt
 • Lukket
 • Åpen
 • Lokal Levering vises også hvis Lokalisasjoner er aktivert for butikken.

I alle bestillingsvisninger bortsett fra Alle kan du gjøre følgende endringer, og lagre dem til den gjeldende visningen eller som en ny visning:

 • velg filtre
 • vis eller skjul kolonner
 • endre rekkefølge på kolonner
 • velg sorteringskriterier og sorteringsrekkefølge
 • filtrere med et egendefinert søkeord
 • gi nytt navn til visningen
 • slette visningen

Selv om du ikke kan endre eller slette Alle-visningen, kan du opprette en ny visning basert på Alle-visningen.

Bestillingene som vises i lagrede visninger oppdateres automatisk. Hvis du for eksempel har lagret et filter for Betalte bestillinger, legges bestillinger som betales til denne bestillingsvisningen automatisk.

Lagre endringene i den gjeldende bestillingsvisningen

Du kan lagre endringer i alle visninger bortsett fra Alle-visningen.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Endre filtre, kolonner eller sorteringsrekkefølge.

 3. Klikk på Lagre.

Opprett en ny bestillingsvisning

Du oppretter nye bestillingsvisninger basert på eksisterende bestillingsvisninger.

Du kan endre filtre, kolonner og sortere rekkefølge før eller etter du lagrer til en ny visning.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. I en hvilken som helst bestillingsvisning kan du klikke på , og gjøre en av følgende:

 • Klikk på Lagre som for å opprette en ny bestillingsvisning basert på gjeldende bestillingsvisning.
 • Klikk på Opprett visning for å opprette en ny bestillingsvisning basert på Alle-bestillingsvisningen.
 1. Angi et visningsnavn og klikk på Lagre visning eller Opprett visning.

Slette en bestillingsvisning

Du kan ikke slette Alle-bestillingsvisningen, men du kan slette alle andre visninger du ikke bruker.

Hvis du sletter en standardvisning og senere finner ut at du har bruk for den, kan du gjenskape den på samme måte som du oppretter andre visninger. For innstillingsinformasjon kan du se Standardinnstillinger for bestillingsvisninger.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Klikk på fanen for bestillingsvisningen du vil slette.

 3. Klikk på , og klikk deretter på Slett visning.

 4. Klikk på Slett visning for å bekrefte slettingen.

Filtrere bestillinger

Fra Shopify-administrator kan du bruke ulike typer filtre for å endre hvilke bestillinger som vises, og til å utføre massehandlinger på flere bestillinger. Du kan også filtrere bestillingene med et egendefinert søk. For å bruke filtre eller filterkombinasjoner på nytt, kan du lagre dem som bestillingsvisninger.

Du kan gjøre følgende med bestillingsfiltre:

Filtrer bestillingene dine

Filtre avgjør rekkefølgen bestillingene vises i på en bestillingsvisning. Alle-visningen har for eksempel ingen filtre. Standardvisningen Ikke-behandlet bruker filteret Oppfyllingsstatus med verdien ikke-behandlet for å vise deg alle ikke-behandlede bestillinger i butikken.

Når du velger filtre kan du også kombinere dem for å se bestillinger som samsvarer med flere kriterier. Du kan for eksempel kombinere Lav risiko og Ubetalt-filterne for å se en liste over bestillinger i butikken som både har lav risiko og er ubetalt.

Du kan bruke følgende filtre i bestillingslisten:

 • Leveringsmetode: lokal levering, lokal henting, levering til kunde
 • Status: åpen, arkivert, kansellert
 • Betalingsstatus: autorisert, betalt, delbetalt, delvis refundert, ventende, refundert, ubetalt, annullert
 • Oppfyllingsstatus: sluttført, ikke-behandlet, delvis sluttført, planlagt, på vent
 • Returstatus: retur pågår, returnert
 • Tagget med: filtrer etter en egendefinert bestillingstagg
 • App: filtrer etter aktiverte salgskanaler
 • Status for tilbakebetaling og etterforskning: åpen, innsendt, vunnet, tapt, alle
 • Risikonivå: høyt, middels, lavt
 • Dato: den siste uken, den siste måneden, de siste tre månedene, det siste året eller egendefinert
 • Kredittkort: de fire siste sifrene til kredittkortet

Filtrer bestillinger med egendefinerte vilkår

Du kan bruke søkefeltet til å filtrere bestillingene dine med et egendefinert vilkår. Et egendefinert vilkår kan brukes som et filter på egen hånd, eller i kombinasjon med filtre i de eksisterende kategoriene. Du kan for eksempel filtrere bestillingene ved å søke etter kundenavn, produktnavn, SKU, bestillingsnummer eller land.

Hvis du forventer å bruke det tilpassede søket på nytt for seg selv eller kombinert med andre filtre, kan du lagre det til en visning.

Lagre bestillingsfiltre i visninger

Se Lagre endringer i gjeldende visning eller Opprette en ny visning.

Filtrer bestillinger etter lokalisasjon

Hvis butikken har flere lokalisasjoner, kan du filtrere bestillinger etter lokalisasjon. Lokalisasjon angis separat fra andre filtre som du kan lagre i bestillingsvisninger. Når du endrer lokalisasjonen, brukes den nye lokalisasjonen for alle visninger.

Match tredjeparts betalingsinformasjon med Shopify-bestillinger

Når en belastning, refusjon eller innhenting oppstår i Shopify-butikken sendes en betalings-ID til betalingsleverandøren. Hvis betalingsleverandøren registrerer og bruker denne betalings-ID-en kan du bruke denne betalings-ID-en til å søke etter bestillingen i Shopify-kontoen. Hvis betalingsleverandøren ikke registrerer eller bruker denne betalings-ID-en må du kontakte betalingsleverandøren for å finne den beste måten å matche bestillinger på Shopify mot bestillingsoppføringene deres på.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Søk med det egendefinerte begrepet payment_id: og betalings-ID-verdien. For eksempel payment_id:xxx. Alternativt kan du søke med payment_id direkte, uten egendefinerte begreper.

 3. Klikk på bestillingen.

Vis, skjul og endre rekkefølge på kolonner

For å optimalisere hver av bestillingsvisningene, kan du vise, skjule og sortere kolonner. Den eneste kolonnen du ikke kan sortere på nytt er Bestilling, som alltid er først.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Klikk på Kolonner.

 3. Merk av for kolonner for å vise dem, eller fjern avmerkingen for å skjule dem.

 4. Klikk på elementhåndtaket i Kolonnelisten, og dra den opp for å flytte kolonnen til venstre, eller ned for å flytte kolonnen til høyre. Når du gjør endringer oppdateres bestillingslisten.

 5. Lagre endringer i visningen eller lagre endringene som en ny visning.

Bruk massehandlinger med en bestillingsvisning eller et filter

I alle bestillingsvisninger kan du velge noen eller alle bestillinger og utføre massehandlinger på bestillingene. Du kan utføre massehandlinger på en hvilken som helst bestillingsvisning med eller uten lagring av filterne. Hvis du utfører massehandlinger ofte, bør du imidlertid lagre filterne slik at du kan jobbe raskere.

Du vil for eksempel kanskje raskt innhente midler for alle bestillinger som venter på betaling. Du kan bruke massehandlinger, slik at du ikke trenger å åpne hver enkelt bestilling og innhente midler manuelt.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Klikk på en bestillingsvisning.

 3. Velg varene du vil redigere.

 4. Klikk på en handling eller klikk på Flere handlinger, og velg en handling fra listen.

 5. Bekreft valget hvis du blir bedt om det.

Skrive ut en bestilling

Du vil kanskje lage en utskrevet kopi av en bestilling for dine egne registre, eller for å legge ved i esken når du sender til en kunde.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Fra Bestillinger-siden klikker du på bestillingsnummeret for bestillingen du vil skrive ut.

 3. Klikk på Skriv ut > Skriv ut bestillingsside.

 4. I vinduet for utskriftsalternativer velger du skriveren og innstillingene og klikker Skriv ut.

Standardinnstillinger for bestillingsvisninger

Den følgende tabellen gir en beskrivelse av standard bestillingsvisninger. Hvis du sletter en standard bestillingsvisning, kan du bruke denne beskrivelsen for å hjelpe deg med å gjenskape visningen.

For hver standard bestillingsvisning oppgir denne tabellen visningsnavnet, filterne som er valgt for visningene, og kolonnene som vises i visningen.
Visningsnavn Filternavn og -verdi Kolonner
Ikke-behandlet
 • Status: åpen
 • Oppfyllelsesstatus: Ikke-behandlet og Delvis innfridd
 • Bestillingsnummer
 • Bestillingsdato
 • Kundenavn
 • Totalpris
 • Finansiell status
 • Distribusjonsstatus
 • Antall varer
 • Leveringsmåte
 • Bestillingstagger
Ubetalt
 • Status: åpen
 • Økonomisk status: ubetalt
 • Bestillingsnummer
 • Bestillingsdato
 • Kundenavn
 • Totalpris
 • Finansiell status
 • Distribusjonsstatus
 • Antall varer
 • Bestillingstagger
Åpen
 • Status: åpen
 • Bestillingsnummer
 • Bestillingsdato
 • Kundenavn
 • Totalpris
 • Finansiell status
 • Distribusjonsstatus
 • Returstatus
 • Antall varer
 • Leveringsmåte
 • Bestillingstagger
Lukket
 • Status: Arkivert
 • Bestillingsnummer
 • Bestillingsdato
 • Kundenavn
 • Totalpris
 • Finansiell status
 • Distribusjonsstatus
 • Antall varer
 • Leveringsmåte
 • Bestillingstagger
Lokal leveranse
 • Leveringsmetode: lokal
 • Bestillingsnummer
 • Bestillingsdato
 • Kundenavn
 • Totalpris
 • Finansiell status
 • Distribusjonsstatus
 • Antall varer
 • Leveringsmåte
 • Bestillingstagger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis