Søke etter, vise og skrive ut bestillinger

Hvis du har et stort antall bestillinger, kan du sortere dem for å gjøre listen enklere å søke gjennom og administrere.

Vis detaljer fra ordrelisten

Når du beveger musepekeren over deler av ordrelisten, kan du raskt se bestillingsdetaljer i popup-vinduer.

Popup-vinduer er tilgjengelige for følgende kolonner:

 • Kunde
 • Varer
 • Tagger

Du kan for eksempel klikke på en kundes navn for å se informasjon som kundens plassering, antall bestillinger og kontaktinformasjon.

Ikonene ved siden av ordrenummerne gir deg også ekstra informasjon. Du kan for eksempel se om det er merknader eller kommentarer i bestillingen, eller om bestillingen har en høy svindelrisiko. Hold musepekeren over et ikon for å åpne popup-vinduet.

Sorter bestillingslisten

Som standard sorteres bestillingene fra nyeste til eldste. Du kan også sortere bestillinger etter:

 • Bestillingsnummer
 • Dato
 • Kundenavn
 • Betalingsstatut
 • Distribusjonsstatus
 • Totalpris

Hvis du for eksempel sorterer bestillingene etter Totalpris (lav til høy) vil bestillingen med den laveste totalprisen ligge øverst på listen. Hvis du sorterer bestillingene etter Totalpris (høy til lav) vil bestillingen med den høyeste totalprisen ligge øverst på listen.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Klikk på Sorter for å endre hvordan bestillingene dine sorteres.

 3. Velg et sorteringsalternativ.

Bestillingsfiltrering

Fra Shopify-administratoren kan du bruke filtre til å endre hvilke bestillinger som vises og utføre massehandlinger på flere bestillinger samtidig. Du kan også filtrere bestillingene ved hjelp av et egendefinert søk og lagre det for å få raskere resultater senere.

Du kan gjøre følgende med bestillingsfiltre:

 • Filtrer bestillingene dine
 • Filtrer etter sted
 • Filtrer med et egendefinert vilkår
 • Lagre filtrene dine
 • Bruke massehandling med et filter

Filtrer bestillingene dine

Som standard vises alle bestillingene dine i ordrelisten. Du kan endre hvilke bestillinger som vises ved å legge til filtre på listen.

Du kan for eksempel bruke Ikke-behandlet-filteret for å se en liste over alle ikke-behandlede bestillinger i butikken. Du kan også kombinere filtre for å se bestillinger som samsvarer med flere kriterier. Du kan for eksempel kombinere Lav risiko og Ubetalt-filterne for å se en liste over bestillinger i butikken som både har lav risiko og er ubetalt.

Du kan bruke følgende filtre i bestillingslisten:

 • Leveringsmetode: lokal levering, lokal henting, levering til kunde
 • Status: åpen, arkivert, kansellert
 • Betalingsstatus: autorisert, betalt, delvis refundert, delvis betalt, ventende, refundert, ubetalt, annullert
 • Oppfyllingsstatus: sluttført, ikke-behandlet, delvis sluttført, planlagt, på vent
 • Tagget med: filtrer etter en egendefinert bestillingstagg
 • Salgskanal: filtrer etter aktiverte salgskanaler
 • Status for tilbakebetaling og etterforskning: åpen, innsendt, vunnet, tapt, alle
 • Risikonivå: høyt, middels, lavt
 • Dato: den siste uken, den siste måneden, de siste tre månedene, det siste året eller egendefinert
 • Kredittkort: de fire siste sifrene til kredittkortet

Bruk standard- og lagrede filtre over bestillingslisten din for å raskt klikke og filtrere bestillingene dine.

Filtrer bestillinger etter lokalisasjon

Hvis butikken din har flere steder, kan du filtrere bestillingene etter sted.

Filtrer bestillinger med egendefinerte vilkår

Du kan bruke søkefeltet til å filtrere bestillingene dine med et egendefinert vilkår. Et egendefinert vilkår kan brukes som et filter på egen hånd, eller i kombinasjon med filtre i de eksisterende kategoriene. Du kan for eksempel filtrere bestillingene ved å søke etter kundenavn, produktnavn, SKU, bestillingsnummer eller land.

Lagre bestillingsfiltrene dine

Du kan lagre kombinasjoner av filtre som en ny fane på bestillinger-siden. Bruk lagrede faner for å se de filtrerte listene over bestillinger igjen i fremtiden.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Når du har filtrert bestillingene, klikker du på Lagre filtre.

 3. Skriv inn et navn for den nye filtre-fanen, og klikk på Lagre.

 4. Klikk på navnet til filteret du opprettet for å se den lagrede listen over filtrerte bestillinger.

Bestillingene som vises i lagrede filtre, oppdateres automatisk. Hvis du for eksempel har lagret et filter for «betalte bestillinger», vil alle bestillinger som blir betalt legges til i denne gruppen automatisk.

Bruke massehandling med et filter

Du kan sortere og filtrere bestillinger og gjøre endringer i bestillingene ved hjelp av massehandlinger.

Du vil for eksempel kanskje raskt innhente midler for alle bestillinger som venter på betaling. Du kan bruke massehandlinger, slik at du ikke trenger å åpne hver enkelt bestilling og innhente midler manuelt.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Bruk et filter.

 3. Velg varene du vil redigere.

 4. Klikk på Flere handlinger.

 5. Klikk på en handling.

 6. Avhengig av hva du velger må du kanskje bekrefte valget ditt.

Skrive ut en bestilling

Du vil kanskje lage en utskrevet kopi av en bestilling for dine egne registre, eller for å legge ved i esken når du sender til en kunde.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Fra Bestillinger-siden klikker du på bestillingsnummeret for bestillingen du vil skrive ut.

 3. Klikk på Skriv ut > Skriv ut bestillingsside.

 4. I vinduet for utskriftsalternativer velger du skriveren og innstillingene og klikker Skriv ut.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis