Tilpasse siden for bestillingsstatus

Uansett om du oppfyller bestillinger gjennom et støttet budfirma eller ikke, bør du fremdeles utføre noen handlinger for å sikre at butikkens kasseopplevelse er slik du forventer.

Oversikt

Når du oppfyller eller oppdaterer bestillinger og inkluderer et sporingsnummer, kan kundene få en kobling til siden for bestillingsstatus per e-post. Som standard inkluderer følgende e-postmaler URL-koblingen til kundens side for bestillingsstatus:

 • Bestillingsbekreftelse
 • Fraktbekreftelse
 • Fraktoppdatering

Du kan vise statusen til en kundes bestilling fra Bestillinger-siden i Shopify-administratoren.

Trinn:

 1. Fra Bestillinger åpner du bestillingen du vil spore.
 2. Klikk på Handlinger-knappen og deretter Vis siden for bestillingsstatus.

Siden for bestillingsstatus oppdateres i sanntid etter hvert som statusen til forsendelsen endres. Følgende er mulige statuser:

 • Bekreftet – En kunde har opprettet en bestilling, men du har ikke sendt eller oppfylt bestillingen enda. Dette er et bra tidspunkt å sende beløp til godkjenning på.
 • På vei – Du har merket bestillingen som oppfylt eller delvis oppfylt i Shopify-administratoren og forsendelsen har blitt sendt.
 • Ute til levering – Forsendelsen har ankommet kundens område og leveres snart til kunden.
 • Levert – Kunden har mottatt forsendelsen.
 • Forsøkt levert – Budfirmaet har forsøkt å levere forsendelsen til destinasjonsadressen, men mislyktes.

Kunden mottar en kobling til bestillingsstatusen per e-post. For å sikre at dette skjer automatisk, må du gjøre følgende:

 1. Sette opp e-postmaler

 2. Legge til et sporingsnummer for bestillingene.

 3. Teste funksjonaliteten

Sette opp e-postmaler

E-postmalene dine kontrollerer Bestillingsbekreftelse og E-poster om frakt som sendes til kundene når du oppfyller og oppdaterer bestillinger. Du må påse at du er klar til å automatisk sende nettadressen for bestillingens status til kundene. Nettadressen henviser kunden til siden for bestillingsstatus. Standard SMS-mal inneholder allerede nettadressen for bestillingsstatus.

Velg alternativet som beskriver deg best:

 • Jeg har ikke tilpasset e-postmalene.
 • Jeg har tilpasset e-postmalene.
 • Jeg er usikker på om e-postmalene mine har blitt tilpasset.

Jeg har ikke tilpasset bestillingsbekreftelsen eller e-postmalene for forsendelser.

Hvis du ikke har tilpasset malene for Bestillingsbekreftelse eller Varsel om forsendelse og fremdeles bruker standardmalene, kan du hoppe over dette steget. Shopify har allerede oppdatert e-postmalene dine slik at de inkluderer en kobling som fører kundene til siden for bestillingsstatus.

De neste stegene er følgende:

 • Legg til et sporingsnummer for bestillingene – Koblingen for bestillingsstatus sendes automatisk til kundene per e-post.
 • Teste funksjonaliteten

Jeg har tilpasset e-postmalene for bestillingsbekreftelse eller forsendelse

Siden du har tilpasset en eller flere av malene for Bestillingsbekreftelse eller Varsel om forsendelse, kan ikke Shopify automatisk oppdatere malene for deg uten å overskrive tilpasningene dine.

For å sikre at e-postmalene inkluderer order status URL, som gir kundene koblingen de trenger, kan du enten:

 • klikke Tilbakestill til standard (dette sletter eventuelle tilpasninger du har gjort)
 • manuelt legge til URL-koblingen for bestillingsstatus i malene

Obs: Det er ikke mulig å angre etter at du har trykket Tilbakestill til standard, og dette vil fjerne alle eventuelle tilpasninger du har gjort på e-postmaler.

Jeg er ikke sikker på om e-postmalene har blitt tilpasset.

Hvis du ikke er sikker på om du eller et medlem av personalet har tilpasset e-postmalene, kan du sjekke det på denne måten:

 1. I E-postmaler-delen finner du e-postmalene Bestillingsbekreftelse og Fraktbekreftelse.

 2. Hvis du har tilpasset en e-postmal, vises knappen Tilbakestill til standard nederst på malens side:

Knapp for tilbakestilling til standard

Hvis du ser en Tilbakestill til standard-knapp på malsidene Bestillingsbekreftelse eller Fraktbekreftelse, må du følge stegene over.

Manuelt legge til nettadressen for bestillingen i e-postmalene

For å sikre at malene Bestillingsbekreftelse og E-post for forsendelse inneholder order status URL-koblingene for kundene, må du legge til noe Liquid-kode i malene.

Trinn:

 1. Klikk Fraktbekreftelse for å åpne den i redigeringsprogrammet på nett.

 2. Finn følgende del hvis den er til stede:

For shipping status on these items:
{% for tracking_url in fulfillment.tracking_urls %}
 {{ tracking_url }}
{% endfor %}

Hvis koden ikke er til stede, legger du til koden i steg fire der du vil at koblingen skal vises i e-postene.

 1. Erstatt den med følgende:
Track the status of your order: {{ order_status_url }}.

Du kan endre denne meldingen slik at den passer merkevaren din. Du trenger bare å kopiere (ctrl + C på PC eller command + C på Mac) og lime inn (ctrl + V på PC eller command + V på Mac) koden {{ order_status_url }} nøyaktig slik den vises her.

 1. Gjenta steg 1–5 for e-postene for Fraktoppdatering og Bestillingsbekreftelse.

Legge til et sporingsnummer for en bestilling

Når e-postmalene er satt opp til å sende order_status_url, må du legge til et sporingsnummer for bestillingene. Deretter sender e-postene automatisk URL-koblingen for bestillingsstatus til kundene.

Følg disse retningslinjene hvis du er usikker på hvordan du legger til et sporingsnummer:

Test funksjonaliteten til kassen, spesielt hvis du har lagt til ytterligere skript, for å kontrollere at den fungerer på riktig måte.

Legge til en påmelding for bestillingsoppdateringer

Kundene mottar bestillingsoppdateringer per e-post eller telefon avhengig av hvilken informasjon de angir i kassen. Du kan aktivere en knapp for å gi kundene muligheten til å melde seg på bestillingsoppdateringer når en bestilling er lagt inn. Etter aktivering kan kundene legge til et telefonnummer eller en e-postadresse på siden for bestillingsstatus.

Trinn:

Påmelding til bestillingsoppdateringer

 1. Fra Shopify-administratoren klikker du Innstillinger og deretter Kasse.
 2. Finn Kundekontakt-delen og merk av alternativet under Ytterligere kontaktmetode:
  Innstillinger for påmelding til bestillingsoppdateringer
 3. Klikk på Lagre.

Test funksjonaliteten

Hvis du legger til noen koder i Ytterligere skript-boksen, som for eksempel sporingspiksler eller egendefinert kode fra en tredjepartsapp, kan du teste kasseopplevelsen ved å legge inn en testbestilling.

Trinn:

 1. Bruk din egen e-post når du går gjennom kassen, velg et støttet budfirma og følge instruksjonene for hvordan du legger inn en testbestilling.
 2. I Shopify-administratoren oppfyller du bestillingen og legger til et sporingsnummer.

Hvis du merker noe uvanlig, kan det være en konflikt i den egendefinerte koden fra en tredjepartsapp. Kontakt apputvikleren for å løse problemet. Du finner informasjonen deres ved å søke etter appens navn i Shopify App Store.

Legg til ytterligere skript

Ytterligere skript-boksen brukes til å angi koden i malen for siden for bestillingsstatus. Du kan legge til hvilke som helst av følgende:

 • HTML – Du kan bruke en gyldig HTML5-kode, for eksempel skript-, stil-, iframe- og objektelementer.

 • Liquid-kode – Du har tilgang til kassens og butikkens Liquid-objekter.

 • ROI / skript for konverteringssporing

 • Skript for henvisningssporing

Obs: Shopify validerer (ser etter syntaksfeil) kun Liquid-kode i Ytterligere skript-boksen. Vi validerer ikke HTML eller JavaScript. Vær forsiktig med koden du legger til her, og vær oppmerksom på at dette endrer måten butikkens kasse reagerer.

Eksempeltilpasninger ved bruk av ytterligere skript

Her er noen eksempeltilpasninger som bruker Ytterligere skript-feltet:

Tilgang til ytterligere skript

 1. Finn Bestillingsbehandling-delen. Nesten helt nederst i denne delen finner du Ytterligere skript.

Tekstboks for ytterligere skript

Tilleggsinformasjon

Siden for bestillingsstatus er en ny funksjon og er fremdeles under utvikling. Under finner du noe informasjon om tilstanden til funksjonen og planene våre om å snart øke funksjonens muligheter.

 • Støttede budfirmaer
 • Ikke-støttede budfirmaer
 • Bestillinger med flere forsendelser eller budfirmaer (delvis oppfyllelse)
 • Legg til en merknad eller melding på siden for bestillingsstatus
 • Kundens personvern

Støttede budfirmaer

Foreløpig er det kun budfirmaene USPS, UPS, FedEx og Canada Post som støtter den nye siden for bestillingsstatus i sin helhet.

Siden for bestillingsstatus for forsendelser som gjøres gjennom støttede budfirmaer inkluderer forsendelseskartet, som oppdateres i sanntid.

Ikke-støttede budfirmaer

Siden for bestillingsstatus støtter enda ikke noen andre budfirmaer enn USPS, UPS, FedEx, DHL Express og Canada Post. Men du bør fremdeles oppdatere e-postmalene og fortsette å legge til sporingsnumre for bestillingsoppfyllelsene slik at kundene mottar en order status URL.

På siden for bestillingsstatus viser bestillinger som gjøres gjennom ikke-støttede budfirmaer fremdeles et sporingsnummer som er koblet til budfirmaets nettsted, der kundene kan få mer informasjon om statusen til bestillingen.

I motsetning til støttede budfirmaer vises ikke bestillingsstatusen, og knappenålen på kartet oppdateres ikke i sanntid.

Bestillinger med flere forsendelser eller budfirmaer (delvis oppfyllelse)

Siden for bestillingsstatus støtter delvise oppfyllelser eller bestillinger som du oppfyller med flere forsendelser. Shopify oppretter en ny blokk for bestillingsstatus med sporingsnummeret og innholdet på siden for bestillingsstatus.

Vi støtter delvise oppfyllelser selv om de gjøres gjennom ulike budfirmaer.

Legge til en merknad eller melding

Som en del av endringene i funksjonaliteten til Flere skript-boksen, kan du legge til innholdsbokser på kassens side for bestillingsstatus ved hjelp av et JavaScript-objekt.

Hvis du følger veiledningen vår, trenger du bare å kunne litt HTML for å legge til innhold på siden for bestillingsstatus, som for eksempel en merknad eller en melding.

Kundens personvern

Selv om koblingen til siden for bestillingsstatus ser ut til å være en offentlig tilgjengelig URL-kobling, er kundenes leveringsadresser sikre og ikke synlig for noen andre.

Når noen åpner en side for bestillingsstatus fra en annen enhet enn den som brukes til å gå gjennom kassen, kreves det pålogging for å sikre kundens informasjon. For å få tilgang til siden trenger kunden to typer påloggingsinformasjon:

 • bestillingens nummer (som vedkommende finner i e-postinnboksen) og
 • e-postadressen som ble brukt til å gå gjennom kassen.

Oversette siden for bestillingsstatus

Du har samme kontroll over språket som brukes på siden for bestillingsstatus som du har over resten av Shopify-butikken. Hvis du har oversatt hele temaspråket, er siden for bestillingsstatus allerede i det valgte språket.

Du kan også oversette meldingen linje for linje dersom standardteksten ikke passer til merkevaren din. For eksempel: Første linje på siden for bestillingsstatus, som er «Tusen takk, John», kan oversettes til «Takk, John!»

Trinn:

 1. Finn temaet du vil redigere og klikk på Handlinger > Redigere språk.

 2. Bla ned til overskriften Kassens takk:

Overskrift for kassens takk

Feltene fra Kassens takk-overskrift til overskriften Kassens retningslinjer for handling inneholder meldingen som kan oversettes på siden for bestillingsstatus.

 1. Angi den oversatte teksten i feltene.

 2. Klikk på Lagre.

Avanserte tilpasninger

Hvis du har et Shopify Plus-abonnent, får du tilgang til checkout.liquid-utformingen og checkout.scss.liquid-eiendelsfilen som gir deg full kontroll slik at du kan gjøre avanserte tilpasninger til kasseopplevelsen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis