Kjør kun skript ved første besøk

Siden for bestillingsstatus gir kunden muligheten til å sjekke statusen på forsendelsene. Det er vanlig å inkludere sporing av salgskonvertering på denne siden, fordi det er den siste siden i kassen. Dette betyr at en kunde som går tilbake for å sjekke bestillingsstatusen kan telle som enda et salg i analysene.

Du kan hindre at analysene teller samme kunde flere ganger ved å legge til egenskapen first_time_accessed rundt noen eller alle ytterligere skript. Når koden first_time_accessed er på plass kjører Shopify kun de ytterligere skriptene første gang kundene ser siden for bestillingsstatus.

Bruke first_time_accessed

Du vil trolig bruke egenskapen first_time_accessed hvis du bruker konverteringssporing på siden for bestillingsstatus, men du kan også bruke den med enhver kode som du kun vil kjøre en gang på siden for bestillingsstatus. Dette kan gjøres ved å bruke en if-setning i Liquid og plassere hvilket som helst skript som du kun vil kjøre en gang mellom taggene {% if first_time_accessed %} og {% endif %}.

Trinn:

  1. I delen Bestillingsbehandling finner du tekstboksen Ytterligere skript:

  2. Lim inn følgende kode i Ytterligere skript-boksen:

{% if first_time_accessed %}
  <!-- Conversion scripts you want to run only once -->
{% endif %}

  <!-- Scripts you want to run on every visit -->
  1. Hvis du vil at et skript kun skal kjøres første gang siden for bestillingsstatus åpnes, kan du lime det inn mellom taggene {% if first_time_accessed %} og {% endif %}. Hvis du vil kjøre et skript hver gang siden for bestillingsstatus åpnes, kan du lime det inn under taggen {% endif %}

  2. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis