Vis innhold basert på en bestilling for et bestemt produkt

Dette viser deg hvordan du itererer via checkout.line_items for å se om det bestemte produktet er i bestillingen.

For eksempel: Anne selger et produkt som kan lastes ned og vil legge til en kobling for nedlasting på siden for bestillingsstatus, men hun vil kun vise koblingen hvis det digitale produktet er med i bestillingen.

Trinn:

 1. Bla ned til Ytterligere skript-delen.

 2. Kopier følgende kode til utklippstavlen (command + c på Mac, ctrl + c på PC).

<script>
 {% for line in checkout.line_items %}
  <!-- DEBUG looking at {{ line.title }} -->
  {% if line.title == 'Our special downloadable product' %}
   Shopify.Checkout.OrderStatus.addContentBox(
    '<p>Download your special downloadable product! <a href="#">Here!</a></p>'
   )
  {% endif %}
 {% endfor %}
</script>
 1. Lim koden inn i Ytterligere skript-boksen. (trykk ctrl + V på PC eller command + V på Mac)

 2. Utfør en testbestilling for å vise siden for bestillingsstatus:

Shopify – side for bestillingsstatus

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis