Krever telefonnumre for PayPal Express Checkout-bestillinger

Hvis du er avhengig av kundenes kontaktinformasjon og bruker PayPal Express, har du kanskje lagt merke til at Shopifys bestillingsinformasjonsside ikke inneholder telefonnummeret.

Steg:

  1. Logg på PayPal-kontoen på paypal.com.

  2. Klikk på Min konto.

  3. Klikk på Profil.

  4. Klikk på Mine salgsverktøy:

  5. I Selg på nettet > Nettstedsinnstillinger klikker du på Oppdater.

  6. I Kontakttelefonnummer velger du et alternativ for Kontakttelefon:

- På (Valgfritt felt) – legger til telefonnummerfeltet i kassen, men det er ikke nødvendig for gå til kassen. - På (Oblegatorisk felt) – kunden må skrive inn telefonnummeret deres når de går til kassen.

Ved å kreve telefonnummer i kassen faller vanligvis konverteringer og salg. Det er mange som ikke liker å gi ut kontaktinformasjon. Med mindre det absolutt er nødvendig med telefonnummer, bør du velge På (Valgfritt felt).

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis