Shop Cash-kampanjer

Med Shop Cash-kampanjer kan du øke verdien for kundens Shop Cash i butikken din. Disse kampanjene kan hjelpe deg med å øke salget til førstegangskunder i Shop-appen.

Når du oppretter en Shop Cash-kampanje vises tilbudet til potensielle nye kunder i seksjonen Shop Cash-tilbud i Shop-appen, og du betaler bare for vellykkede salg. Kunder som har handlet i butikken din tidligere kan ikke se Shop Cash-tilbudet.

Kvalifikasjon

Shop Cash-kampanjer er bare tilgjengelig for butikker som oppfyller alle følgende krav:

Betale for Shop Cash-kampanje

Når du oppretter en Shop Cash-kampanje må du angi et budsjett. Ditt daglige budsjett er det totale beløpet du ønsker å bruke hver dag Shop Cash-kampanjen kjører. Maksimumskostnad per anskaffelse er maksimumsbeløpet du er villig til å betale for å anskaffe en ny kunde i én transaksjon. Shop Cash-verdien og anskaffelseskostnaden til sammen vil ikke overstige dette beløpet for noen transaksjon.

Hver gang en bestilling legges inn med et Shop Cash-tilbud, trekkes belastninger fra utbetalingssaldoen for Shopify Payments. Dette fortsetter til det totale kampanjebudsjettet er nådd. Hvis dagsbudsjettet nås stanses kampanjen midlertidig resten av dagen, og budsjettet oppdateres påfølgende dag.

Det kreves ingen forhåndsbetaling for å opprette en Shop Cash-kampanje. Hvis utbetalingssaldoen i Shopify Payments ikke har tilstrekkelige midler til å dekke kampanjekostnadene forsøkes belastningen på nytt inntil den lykkes. I denne perioden vil Shop Cash-delen av bestillingsutbetalingen holdes tilbake inntil kampanjekostnadene er belastet.

Opprette en Shop Cash-kampanje

Alle personalmedlemmer i butikken med tilgang til Shop-kanalen og markedsføringstillatelser kan opprette og administrere Shop Cash-kampanjer. Du kan ha én aktiv kampanje av gangen.

Steg

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shop fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Markedsføring og klikk deretter på Opprett kampanje øverst til høyre.

 5. Angi navnet på kampanjen.

 6. Angi startdato og -tid for når du ønsker kampanjen skal starte i seksjonen Planlegg.

 7. Valgfritt: Hvis du ønsker å angi en sluttid for kampanjen merker du av i avmerkingsboksen Angi sluttid.

 8. Fyll ut feltene Daglige budsjett og Maksimal kostnad per anskaffelse i seksjonen Budsjett.

 9. Valgfritt: hvis du ønsker å angi et minstebeløp kundene må bruke for å kunne bruke et Shop Cash-tilbud velger du Angi minste bestillingsverdi.

 10. Godta vilkårene og klikk på Publiser.

Redigere en Shop Cash-kampanje

Når du har opprettet en Shop Cash-kampanje kan du gjøre endringer i dagligebudsjettet og kampanjens sluttdato. Du kan ikke endre maksimumskostnaden per anskaffelse etter at en kampanje er aktiv. Du kan imidlertid når som helst avslutte en kampanje og opprette en ny.

Steg

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shop fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Markedsføring, og klikk deretter på kampanjen.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Juster feltene Sluttdato eller Sluttid og klikk på Lagre for å endre når kampanjen skal avsluttes.
  • For å endre dagsbudsjettet angir du det nye beløpet i feltet Dagsbudsjett og klikker på Lagre.
  • Klikk på Sett kampanjen på pause for å sette kampanjen på pause.
  • Klikk på Avslutt kampanje for å avslutte kampanjen umiddelbart.
 6. Oppdater feltene du ønsker å redigere.

 7. Klikk på Lagre.

Kampanjeanalyse for Shop Cash

Du kan måle suksessen for Shop Cash-kampanjer i Shopify-administrator.

Steg

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shop fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Markedsføring

 5. Velg kampanjen du vil gå gjennom.

Bruk tabellen nedenfor til å finne ut mer om hva hver enkelt kampanjeberegning betyr.

Feilmeldinger for samlingsstatus
Metrisk Definisjon
Visninger Antall ganger brukere av Shop-appen har sett et Shop Cash-tilbud noe sted i Shop-appen, inkludert på butikk- og produktdetaljsider.
Nye kunder innhentet Antall nye kunder som la inn sin første bestilling med et Shop Cash-tilbud.
Salg fra kampanjen Bruttosalgsbeløpet delt på antall bestillinger fra en Shop Cash-kampanje.
Gjennomsnittlig bestillingsverdi Bruttosalgsbeløpet delt på antall bestillinger fra en Shop Cash-kampanje.
Avkastning på annonsebetaling Bruttosalgsbeløpet delt på totalkostnaden for Shop Cash-kampanjer.
Annonsekostnader for salg Den totale annonsekostnaden delt på totalt bruttosalg fra Shop Cash-kampanjer, vist som en prosentandel.
Kostnad per kunde Den totale annonseringskostnaden delt på totalt antall kunder anskaffet fra Shop Cash-kampanjer.

Hvis du har spørsmål om Shop Cash-kampanjer kan du kontakte Shop-brukerstøtte for hjelp på engelsk. For støtte på andre språk kan du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis