Retningslinjer for samsvar og forskrifter for Shop Pay Avdrag

Markedsføringsmateriellet ditt må følge ulike statlige og føderale retningslinjer, som Equal Credit Opportunity Act, Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography And Marketing (CAN-SPAM) Act, og Federal Trade Commissions (FTC) regler for annonsering og markedsføring, noe som inkluderer retningslinjer for tilslutning og krav til fullstendig offentliggjøring.

Når du skaper markedsføringsmaterialer for å markedsføre Shop Pay Avdrag, må du bruke godkjent informasjon og retningslinjer.

Retningslinjer for rimelige utlån

Retningslinjer for rimelige utlån reguleres av Equal Credit Opportunity Act (ECOA). For å markedsføre Shop Pay Avdrag, må du:

 • Ikke legge til krav i søknadsprosessen.
 • Gjøre Shop Pay Avdrag tilgjengelig for alle kunder ved å oppfordre alle om å søke.
 • Målrette mot en bred målgruppe.
 • Behandle lignende personer på samme måte.

Ikke bruk markedsføringsmaterialer for Shop Pay Avdrag til å målrette mot bestemte målgrupper basert på en eller flere av følgende:

 • alder (forutsatt at søkeren er gammel nok til å inngå avtalen)
 • hudfarge
 • kjønn
 • inntektsavhengighet i et offentlig hjelpeprogram
 • sivilstand
 • nasjonal opprinnelse
 • rase
 • religion
 • seksuell legning

Hvis markedsføringsmaterialene for Shop Pay Avdrag er målrettet mot bestemte grupper, gir du ikke alle personer like muligheter til å bruke Shop Pay Avdrag. Avhengig av hvor mye av markedsføringsmaterialene som handler om finansiering, øker du sjansen for at du bryter lovgivningen om rimelig finansiering dersom du målretter mot bestemte grupper. Dette kan føre til søksmål eller bøter.

Selv om produktene dine kanskje er attraktive for en bestemt målgruppe, må markedsføringsmaterialet være rettet mot en bred målgruppe dersom det inneholder informasjon om finansiering.

Finn ut mer om Federal Trade Commissions grunnleggende bestemmelser i ECOA.

Uredelige, villedende eller misbrukende handlinger eller praksis (UDAAP)

For å redusere risikoen for å villede brukerne dine, må markedsføringsmaterialet:

 • unngå bruk av feilinformasjon, utelatelser eller andre villedende uttalelser
 • unngå en falsk følelse av hastverk
 • vær ærlig
 • vær tydelig og enkel å forstå
 • inkluder all relevant informasjon
 • støtt opp påstander med fakta om produktet

Hvis du tilbyr en kampanje eller en rabatt, som en risikofri prøveperiode eller pengene tilbake-garanti, må du alltid levere kampanjen som lovet.

Finn ut mer om UDAAP.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis