Shopify Payments' behandling- og konverteringsgebyrer

Når du selger med flere valutaer blir du belastet med det vanlige Shopify Payments-behandlingsgebyret og et valutakonverteringsgebyr.

Du kan finne gebyrverdiene under Vilkår for bruk.

Shopify Payments-gebyr

Når du godkjenner betalingen for en bestilling, blir du belastet med et Shopify Payments-avgift for å dekke behandlingskostnadene for betalingen. Gebyret avhenger av kredittkorttypen som blir brukt (for eksempel kan gebyret for et VISA-kort være ulikt gebyret for et American Express-kort) og stedet kredittkortet ble registrert på:

  • Behandlingsgebyrer for betalinger (Innenlands) - Kostnaden for å behandle kredittkort som er registrert i samme land som butikken.

  • Behandlingsgebyrer for betalinger (Utenlands) - Kostnaden for å behandle kredittkort som er registrert i et annet land enn butikklandet.

Transaksjonsgebyr

For butikker som befinner seg i de fleste land belastes du ikke transaksjonsgebyrer for bestillinger hvis du bruker Shopify Payments. Hvis du deaktiverer Shopify Payments og aktiverer en ekstern betalingsleverandør, blir du belastet et transaksjonsgebyr for bestillingene dine heretter. Dette transaksjonsgebyret avgjøres av butikkens Shopify-abonnement.

Konverteringsrate og -gebyr

Når du godtar en betaling i en annen valuta enn utbetalingsvalutaen, vil det oppstå en valutakonvertering. Beløpet du mottar i kundens lokale valuta (også omtalt som presentasjonsvalutaen) konverteres til utbetalingsvalutaen, og du blir belastet med et valutakonverteringsgebyr:

  • Valutakonverteringsrate – markedsraten for veksling av valuta. Konverteringsraten er ikke en avgift (det er en mellommarkedsrate uten prispåslag). For eksempel betyr en konvertingsrate på USD/EUR 0.8788 at USD 1 veksles med EUR 0,87.

  • Valutavekslingsgebyr - Gebyret Shopify belaster for å veksle valutaer når du innhenter en betaling. Valutavekslingsgebyrer og kredittkortgebyrer returneres ikke til deg når du utsteder en refusjon, men du blir ikke belastet ytterligere veklingsgebyrer når du utsteder en refusjon eller mottar en tilbakebetaling. Vekslingsgebyret er basert på butikkens primærland:

    • 1,5 % i USA
    • 2 % i alle andre land og regioner med Shopify Payments

Vekslingskursen og gebyret vises i utbetalingsdetaljene. Når vekslingsgebyret er beregnet inkluderes det i kundens pris. Hvis du angir vekslingskursen manuelt inkluderes ikke vekslingsgebyrer i kundeprisen som standard, og du må betale vekslingsgebyrene. Du kan sette den manuelle vekslingskursen høyere slik at kunden absorberer kostnaden for vekslingsgebyrer i stedet for deg.

Les mer

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis