Valutakonverteringer og risiko

Valutakonvertering finner sted ved transaksjonstidspunktet, altså når du godkjenner en betaling, utsteder en refusjon eller det er en tilbakebetaling. Valutasatsen som brukes er alltid satsen ved transaksjonstidspunktet.

Du kan se en oversikt over en transaksjon i bestillingens tidslinje:

bestillingens tidslinje

Valutadefinisjoner og konverteringer

Butikken din har tre valutatyper:

  • Butikkvaluta – valutaen til Shopify-administrator. Dette er valutaen du bruker til å sette priser for produktene og produktvariantene, og er valutaen som vises i rapportene.
  • Presentasjonsvaluta (også omtalt som kunders eller lokal valuta) – valutaen som kundene ser i butikken og valutaen som de bruker når de betaler for bestillingene i kassen.
  • Utbetalingsvaluta – valutaen som Shopify bruker når de setter inn penger på bankkontoen.

Risikoer med valutakonvertering

Valutakursene varierer alltid. Hver gang det er en tidsforsinkelse mellom behandling av betalinger eller refusjoner, risikerer du å tape eller tjene penger som følge av valutakonverteringen.

Du kan tape eller tjene penger i følgende situasjoner:

Automatiske valutakonverteringer

Når du gjør salg med flere valutaer blir prisene i nettbutikken automatisk konvertert til kundens valuta. Prisene i butikken din endrer seg automatisk etter markedets vekslingskurser. Du kan ikke angi priser for produkter manuelt i ulike valutaer.

Prisene konverteres ved å gange opp butikkprisen med valutakonverteringsraten, legge til konverteringsavgiften og legge på avrundingsregler for valutaen hvis det er aktuelt. De konverterte prisene inkluderer valutakonverteringskostnadene. For eksempel når et produkt til $ 10 USD konverteres til euro, inkluderer den konverterte prisen på € 8,90 valutakonvertingsraten og konverteringsavgiften:

<br>(**Product price** x **currency conversion rate**) x (**1** + **currency conversion fee**)</br>
  <br>($10.00 USD x 0.867519) x (1 + .015) = &euro;8.81</br>

Hvis du har aktivert avrundingsregler , blir totalsummen rundet opp til € 8,90.

Manuelle valutakonverteringer

På abonnementene Shopify, Shopify Advanced og Shopify Plus kan du sette vekslingskursen manuelt. Dette lar deg låse inn en gitt pris for hver av valutaene du har aktivert, og du trenger ikke tenke på endringer i valutakursene. Prisene dine vil ikke endres etter markedsprisene.

Når du bruker manuelle vekslingskurser kan du tjene eller tape penger, avhengig av forholdet mellom de gjeldende markedskursene for veksling.

Det belastes et vekslingsgebyr på valutavekslingen. Hvis du ønsker å inkludere dette gebyret i den manuelle kursen, må du multiplisere kursen med konverteringsgebyret for butikkens land. En vekslingskurs mellom USD og EUR med et konverteringsgebyr på 1,5 % kan for eksempel se slik ut: 0,90867 x 1,015 = 0,9223.

Du kan aktivere manuelle vekslingsgebyrer fra innstillingene for Shopify Payments.

Steg:

  1. I Shopify Payments-seksjonen klikker du på Administrer. 3. I Valutaer-seksjonen klikker du på Rediger ved siden av valutaen du vil redigere. 4. Velg Bruk en manuell sats. 5. Klikk på Lagre.

Avrundingsregler

Under konverteringsprosessen blir prisene dine avrundet for å gjøre dem mer konsekvente. De konverterte prisene endres ut fra valutamarkedet, men avrundingsreglene bidrar til at prisene dine holder seg stabile.

Avrundingsregler gjelder ikke for fraktpriser eller gavekort.

Du kan forhåndsvise hvordan prisene ser ut etter konvertering fra Shopify Payments-instillingene.

Steg:

  1. I Shopify Payments-seksjonen klikker du på Rediger. 3. I Valutaer-seksjonen klikker du på den valutaen du vil forhåndsvise.

Du kan når som helst slå på avrundingsregler ved å klikke på Aktiver.

Egendefinerte avrundingsregler

Egendefinerte avrundingsregler gir deg mer kontroll over avslutningen på de konverterte prisene. For eksempel kan du velge at alle USD-prisene dine skal slutte med $ 0,99 og alle EUR-prisene med € 0,90. De konverterte prisene varierer basert på valutmarkedet, men avrundingsreglene hjelper deg med å holde stabile priser.

Du kan redigere avrundingsreglene fra Shopify Payments-innstillingene.

Steg:

  1. I Shopify Payments-seksjonen klikker du på Rediger. 3. I Valutaer-seksjonen klikker du Rediger ved siden av valutaen du vil redigere. 4. Sett den nye avrundingsregelen og prisavslutningen for den konverterte prisen. 5. Klikk Lagre.

Manuelt godkjente betalinger

Når du selger i flere valutaer, er beløpet du mottar basert på valutakursen på tidspunktet hvor du belaster kundens kredittkort. Hvis du manuelt innhenter betalinger vil kundens kredittkort bli belastet når du behandler bestillingen, altså når du innhenter betalingen, og ikke når de sender bestillingen. Vekslingskursen kan endre seg mellom tidspunktet for autoriseringen og tidspunktet når du innhenter beløpet manuelt. Dette kan resultere i et lite avvik.

I Shopify-administrator blir bestillinger i ulike valutaer konvertert til butikkvalutaen slik at det er enklere for deg å rapportere salget. Frem til du belaster kunden for bestillingen, blir de konverterte verdiene beregnet.

For eksempel butikkens valuta er i USD og du selger i USD og i EUR. Gislaine legger inn en bestilling på en bokhylle til 90 EUR. Når hun sender inn bestillingen tilsvarer 1 USD 0,90 EUR.

Eksempel på bestilling
Butikkvalutapris Kundens valutapris Beregnet bestillingsbeløp
100 USD 90 EUR 100 USD

Et par dager senere endrer valutakursen seg, og 1 USD tilsvarer nå 0,85 EUR. Du belaster Gislaines kredittkort med 90 EUR. Fordi valutakursen endret seg (og 1 USD nå er 0,85 EUR), blir 90 EUR vekslet til 103,5 USD, som er et høyere beløp enn da bestillingen ble mottatt.

Eksempel på registrering av betaling for en bestilling etter en valutaendring
Butikkvalutapris Kundens valutapris Godkjent beløp konvertert til butikkvaluta
100 USD 90 EUR 98 USD

Tilbakebetalinger

Det er ofte et tidsrom mellom kunden oppretter en bestilling og når de ber om refusjon. Et resultat av dette er at det konverterte beløpet du mottar fra bestillingen vanligvis ikke tilsvarer det konverterte beløpet som du gir tilbake som refusjon. Du kan tape eller tjene penger som følge av valutakonverteringer. Du kan finne ut mer om refusjon av bestillinger når du gjør salg med flere valutaer.

Tilbakebetalinger

Når en kortholder starter en tilbakebetaling:

  1. Kortholderens bank krever at det omstridte beløpet returneres til kortholderen, og de utsteder et tilbakebetalingsgebyr.

  2. Shopify krediterer det omstridte beløpet til kortholderen og betaler gebyret til kortholderens bank på dine vegne. Deretter trekker det fra beløpet fra utbetalingen din. Når den originale bestillingens valuta er ulik valutaen fra utbetalingen, konverterer Shopify beløpet som det betaler på dine vegne fra utbetalingen. Det bruker den gjeldende valutakursen (og ikke valutakonverteringsraten på bestillingstidspunktet) til å konvertere dette beløpet. Du blir ikke pålagt konverteringsavgifter for denne valutakonverteringen.

  3. Hvis du krever tilbakebetaling og vinner (saken blir løst i din favør), blir det omstridte beløpet returnert til deg og du får tilbakebetalingsgebyret tilbake som refusjon. Det returnerte beløpet er i valutaen til den originale bestillingen. Shopify konverterer disse beløpene til utbetalingen din med de gjeldende konverteringsratene (og ikke raten ved bestillingstidspunktet eller raten ved kravtidspunktet).

Shopify Payments og andre betalingsleverandører

Bare Shopify Payments kan behandle betalinger i en kundes lokale (presentasjons-) valuta. Hvis kunden velger et betalingsalternativ fra en annen betalingsleverandør, vil betalingen deres gjøres i valutaen til butikken.

Når kunden velger en annen betalingsleverandør enn Shopify Payments, vil prisene (i kundens lokale valuta) bli konvertert til butikkens valuta. Som et resultat vil prisen som kunden betaler være mer enn produktprisen i butikkvalutaen.

la oss si at butikkens valuta er USD, og du selger en t-skjorte for 10 USD. En kunde velger å se butikken din i EUR (8,90 EUR), men i kassen velger de å betale med en annen betalingsleverandør enn Shopify Payments. Prisen på t-skjorten blir konvertert fra EUR til USD, så kunden betaler 10,08 USD for t-skjorten.

Kunden betaler med Shopify-betalinger:
(Produktpris x valutavekslingsgebyr) + valutavekslingsgebyr
(10,00 USD x 0.867519) + 1,5 % = 8,81 EUR
Hvis du har aktivert avrundingsregler, vil Shopify øke totalsummen til 8,90 Euro.

Kunders betaling gjennom en annen betalingsleverandør:
EUR konverteres til USD (for eksempel 0,132481): $10,08 USD

Salg og avregninger i ulike valutaer og salg med flere valutaer

De fleste valutakonverteringer oppstår mellom kundens lokale (presentasjons-) valuta og valutaen til butikken. Unntaket er når butikkvalutaen er ulik utbetalingsvalutaen. I dette tilfellet vil valutakonverteringer oppstå mellom kundens lokale valuta og utbetalingsvalutaen din. Resultatet blir at pengene bare konverteres én gang (ikke to ganger).

Les mer

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis