Valutakonverteringer og risiko

Valutakonvertering finner sted ved transaksjonstidspunktet, altså når du godkjenner en betaling, utsteder en refusjon eller det er en tilbakebetaling. Valutasatsen som brukes er alltid satsen ved transaksjonstidspunktet.

Du kan se en oversikt over en transaksjon i bestillingens tidslinje:

bestillingens tidslinje

Valutadefinisjoner og konverteringer

Butikken din har tre valutatyper:

  • Butikkvaluta – valutaen til Shopify-administrator. Dette er valutaen du bruker til å sette priser for produktene og produktvariantene, og er valutaen som vises i rapportene.
  • Lokal valuta (også kalt kundens eller presentert valuta) - Valutaen som kunden ser i butikken, og valutaen kunden bruker til å betale for bestillinger i kassen.
  • Utbetalingsvaluta - Valutaen som Shopify bruker når de setter inn penger på bankkontoen.

Risikoer med valutakonvertering

Valutakursene varierer alltid. Hver gang det er en tidsforsinkelse mellom behandling av betalinger eller refusjoner, risikerer du å tape eller tjene penger som følge av valutakonverteringen.

Du kan tape eller tjene penger i følgende situasjoner:

Automatiske valutakonverteringer

Når du gjør salg med flere valutaer blir prisene i nettbutikken automatisk konvertert til kundens valuta. Prisene i butikken din endrer seg automatisk etter markedets vekslingskurser. Du kan ikke angi priser for produkter manuelt i ulike valutaer.

Prisene konverteres ved å gange opp butikkprisen med valutakonverteringsraten, legge til konverteringsavgiften og legge på avrundingsregler for valutaen hvis det er aktuelt. De konverterte prisene inkluderer valutakonverteringskostnadene. For eksempel når et produkt til $ 10 USD konverteres til euro, inkluderer den konverterte prisen på € 8,90 valutakonvertingsraten og konverteringsavgiften:

<br>(**Product price** x **currency conversion rate**) x (**1** + **currency conversion fee**)</br>
  <br>($10.00 USD x 0.867519) x (1 + .015) = &euro;8.81</br>

Hvis du har aktivert avrundingsregler , blir totalsummen rundet opp til € 8,90.

Manuelle valutakonverteringer

På abonnementene Shopify, Advanced Shopify og Shopify Plus kan du angi vekslingskursen manuelt. Dette lar deg låse inn en gitt pris for hver av valutaene du har aktivert, og du trenger ikke tenke på endringer i valutakursene. Prisene dine vil ikke endres etter markedsprisene.

Når du bruker manuelle vekslingskurser kan du tjene eller tape penger, avhengig av forholdet mellom de gjeldende markedskursene for veksling.

Det belastes et vekslingsgebyr på valutavekslingen. Hvis du ønsker å inkludere dette gebyret i den manuelle kursen, må du multiplisere kursen med konverteringsgebyret for butikkens land. En vekslingskurs mellom USD og EUR med et konverteringsgebyr på 1,5 % kan for eksempel se slik ut: 0,90867 x 1,015 = 0,9223.

Du kan aktivere manuelle vekslingsgebyrer fra innstillingene for Shopify Payments.

Steg:

  1. I Shopify Payments-seksjonen klikker du på Administrer. 3. I Valutaer-seksjonen klikker du på Rediger ved siden av valutaen du vil redigere. 4. Velg Bruk en manuell kurs. 5. Klikk på Lagre

Avrundingsregler

Under konverteringsprosessen blir prisene dine avrundet for å gjøre dem mer konsekvente. De konverterte prisene endres ut fra valutamarkedet, men avrundingsreglene bidrar til at prisene dine holder seg stabile.

Avrundingsregler gjelder ikke for fraktpriser eller gavekort.

Du kan aktivere avrundingsregler og forhåndsvise konverterte priser i Shopify Payment-innstillingene.

Steg:

  1. I Shopify Payments-seksjonen klikker du på Administrer. 3. I Valutaer-seksjonen klikker du på Aktiver for Prisavrunding. I Aktiverte valutaer-delen klikker du på den valutaen du vil forhåndsvise.

Egendefinerte avrundingsregler

Egendefinerte avrundingsregler gir deg mer kontroll over avslutningen på de konverterte prisene. For eksempel kan du velge at alle USD-prisene dine skal slutte med 0,99 USD og alle EUR-prisene med 0,90 EUR. De konverterte prisene varierer basert på valutmarkedet, men avrundingsreglene hjelper deg med å holde stabile priser.

Du kan velge fra en liste med egendefinerte avrundingsregler i Shopify Payments-innstillingene. Du må ha aktivert avrundingsregler før du kan legge til egendefinerte avrundingsregler.

Steg:

  1. I Shopify Payments-seksjonen klikker du på Administrer. 3. I Valutaer-seksjonen klikker du Rediger ved siden av valutaen du vil redigere. 4. Sett den nye avrundingsregelen og prisavslutningen for den konverterte prisen. 5. Klikk Lagre.

Manuelt godkjente betalinger

Når du selger med flere valutaer vil beløpet du mottar som betaling være basert på vekslingskursen på det tidspunktet du belaster kundens kredittkort. Hvis du innhenter betalinger manuelt vil kundens kredittkort bli belastet når du behandler bestillingen, og ikke når kunden legger inn bestillingen. Valutavekslingskursen kan endre seg mellom tidspunktet for autorisering og tidspunktet du innhenter midlene manuelt, og dette kan føre til en liten differanse.

I Shopify-administrator blir bestillinger i ulike valutaer konvertert til butikkvalutaen slik at det er enklere for deg å rapportere salget. Frem til du belaster kunden for bestillingen, blir de konverterte verdiene beregnet.

Butikkvalutaen din er for eksempel USD, og du selger i USD og EUR. Kunden din gjør en bestilling for en bokhylle til 90 EUR. Når de sender bestillingen tilsvarer 1 USD 0,90 EUR.

Eksempel på bestilling
Butikkvalutapris Kundens valutapris Beregnet bestillingsbeløp
100 USD 90 EUR 100 USD

Noen dager senere endrer valutakursen seg, og 1 USD er nå 0,85 EUR. Du belaster kundens kredittkort 90 EUR. Fordi valutakursen endret seg og 1 USD = 0,85 EUR, blir 90 EUR konvertert til 98 USD. Du mottar 98 USD.

Eksempel på registrering av betaling for en bestilling etter en valutaendring
Butikkvalutapris Kundens valutapris Godkjent beløp konvertert til butikkvaluta
100 USD 90 EUR 98 USD

Tilbakebetalinger

Det er ofte et tidsrom mellom kunden oppretter en bestilling og når de ber om refusjon. Et resultat av dette er at det konverterte beløpet du mottar fra bestillingen vanligvis ikke tilsvarer det konverterte beløpet som du gir tilbake som refusjon. Vi anbefaler at du refunderer hele beløpet kunden betalte i deres lokale valuta. Dette betyr at du kan tape eller tjene penger på grunn av valutaveksling. Du kan finne ut mer om refusjon av bestillinger når du gjør salg med flere valutaer.

Tilbakebetalinger

Når en kortholder initierer en tilbakebetaling, vil valutavekslingen gjøres med vekslingskursen på tidspunktet for overføringen av midlene, og ikke vekslingskursen på tidspunktet for bestilling.

Shopify konverterer beløpet som refunderes, krediterer tvistebeløpet til kortholderen, og betaler deretter gebyret til kortholderens bank på dine vegne, mens beløpet som refunderes trekkes fra din neste utbetaling. Du blir ikke pålagt konverteringsavgifter for denne valutakonverteringen.

Hvis du bestrider tilbakebetalingen og den løses i din favør, vil tvistebeløpet i tilbakebetalingen bli refundert til deg, og du får refundert tilbakebetalingsgebyret basert på den gjeldende vekslingskursen.

Finn ut mer om hvordan tilbakebetalinger behandles.

Shopify Payments og andre betalingsleverandører

Bare Shopify Payments kan behandle betalinger i kundens lokale valuta. Hvis kunden din velger en lokal valuta, og deretter velger et betalingsalternativ fra en annen betalingsleverandør, vil prisen kunden betaler bli konvertert til butikkens valuta. Som et resultat vil prisen som kunden betaler være mer enn produktprisen i butikkvalutaen.

La oss si at butikkens valuta er USD, og du selger en t-skjorte for 10 USD. Kunden velger å se butikken med EUR, og prisen på t-skjorten er oppført som 8,90 EUR. Hvis kunden betaler med en annen betalingsleverandør enn Shopify Payments, vil prisen på t-skjorten bli konvertert fra EUR til USD (for eksempel 0,132481), og kunden betaler 10,08 USD for t-skjorten.

Hvis kunden din betaler med Shopify Payments, blir betalingen behandlet i deres lokale valuta. For eksempel:
(Produktpris x valutavekslingssats) + valutavekslingsgebyr
(10,00 USD x 0,867519) + 1,5 % = 8,81 EUR
Hvis du har aktivert avrundingsregler, vil Shopify runde totalbeløpet opp, og kunden betaler 8,90 EUR.

Salg og avregninger i ulike valutaer og salg med flere valutaer

De fleste valutakonverteringer skjer mellom kundens lokale valuta og butikkens valuta. Hvis butikkens valuta er en annen enn utbetalingsvalutaen din, vil valutavekslinger skje mellom kundens lokale valuta og din utbetalingsvaluta.

Les mer

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis