Shopify Payments' behandling- og konverteringsgebyrer

Når du selger med flere valutaer blir du belastet med det vanlige Shopify Payments-behandlingsgebyret og et valutakonverteringsgebyr.

Du kan finne gebyrverdiene under Vilkår for bruk.

Shopify Payments-gebyr

Når du godkjenner betalingen for en bestilling, blir du belastet med et Shopify Payments-avgift for å dekke behandlingskostnadene for betalingen. Gebyret avhenger av kredittkorttypen som blir brukt (for eksempel kan gebyret for et VISA-kort være ulikt gebyret for et American Express-kort) og stedet kredittkortet ble registrert på:

  • Behandlingsgebyrer for betalinger (innenlands) – kostnaden for å behandle kredittkort som er registrert i samme land som butikken.

  • Behandlingsgebyrer for betalinger (utenlands) – kostnaden for å behandle kredittkort som er registrert i et annet land enn butikklandet.

Transaksjonsgebyr

Når du bruker Shopify Payments blir du ikke belastet med et transaksjonsgebyr. Hvis du velger å deaktivere Shopify Payments og aktivere en ekstern betalingsleverandør, blir du belastet med et transaksjonsgebyr for bestillingene dine som sendes videre. Transaksjonsgebyret er fastsatt av Shopify-abonnementet ditt.

Konverteringsrate og -gebyr

Når du godtar en betaling i en annen valuta enn utbetalingsvalutaen, vil det oppstå en valutakonvertering. Beløpet du mottar i kundens lokale valuta (også omtalt som presentasjonsvalutaen) konverteres til utbetalingsvalutaen, og du blir belastet med et valutakonverteringsgebyr:

  • Valutakonverteringsrate – markedsraten for veksling av valuta. Konverteringsraten er ikke en avgift (det er en mellommarkedsrate uten prispåslag). For eksempel betyr en konvertingsrate på USD/EUR 0.8788 at USD 1 veksles med EUR 0,87.

  • Valutavekslingsgebyr - Gebyret som Shopify belaster for å veksle valuta. Dette gebyret belastes når du innhenter en betaling. Det belastes ikke når du utsteder en refusjon, eller når du mottar en tilbakebetaling. I USA og Sverige blir imidlertid ikke vekslingsgebyrer (og kredittkortgebyrer) refundert til forhandleren. Vekslingsgebyret er basert på butikkens primære land:

    • 2 % i Japan
    • 1,75 % i Storbritannia, Irland, Spania og Tyskland
    • 1,5 % i alle andre land og regioner (med Shopify Payments)

Merk deg valutakursen og gebyret som vises i utbetalingsdetaljene. Etter at valutakonverteringsgebyret er beregnet, inkluderes den i kundens pris som premium.

Les mer

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis