Gavekort ved salg med flere valutaer

Gavekortverdier og -saldoer følger butikkvalutaen, men kundene kan kjøpe dem og bruke dem i lokal valuta.

Avrundingsregler gjelder ikke for gavekort

Kundene kjøper gavekort i sin lokale valuta. Prisene på gavekort konverteres ved å multiplisere gavekortbeløpet med vekslingskursen for valutaen. Vekslingsgebyrer for valuta legges også til når kortet kjøpes. Fordi avgiftene allerede er lagt til, påløper det ingen vekslingsgebyrer på kjøp som gjøres med et gavekort. Avrundingsregelen gjelder ikke for gavekort.

Innløsing av gavekort

Når kundens lokale valuta er ulik butikkens valuta, skjer en valutakonvertering når gavekortet løses inn i kassen. Denne konverteringen bruker valutakursen på det tidspunktet gavekortet løses inn (og ikke valutakursen som gjaldt da gavekortet ble kjøpt). Ved innfrielse av bestillinger med flere valutaer med et gavekort, er prisen på linjevarene omtrentlige konverteringer fra kundens valuta, og kan variere basert på valutamarkedet. Du vil kunne se et avvik mellom den estimerte prisen på linjevarene i din lokale butikkvaluta og det nøyaktig beløpet som innhentes fra kunden.

Saldo på gavekort

Saldoen på gavekortene vises alltid i butikkvalutaen. Så når kunden sjekker saldoen på gavekortet, vises den i butikkvalutaen.

Eksempler

La oss si at butikkvalutaen er amerikanske dollar (USD) og du selger et gavekort på 100 USD. En europeisk kunde med euro som lokal valuta, kjøper et gavekort og betaler for det i euro. Senere oppretter samme kunde en bestilling og betaler for den med gavekortet. I kassen blir saldoen på gavekortet konvertert til euro, og dette beløpet brukes til å betale for bestillingen. Pengene som forblir på gavekortet etter å ha betalt for bestillingen konverteres tilbake til amerikanske dollar.

Les mer

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis