Gavekort ved salg med flere valutaer

Gavekortverdier og -saldoer følger butikkvalutaen, men kundene kan kjøpe dem og bruke dem i lokal valuta.

Prisene på gavekort konverteres ved å multiplisere gavekortbeløpet med vekslingskursen for valutaen. Fordi gebyrene allerede er lagt til, vil det ikke påløpe noen vekslingsgebyrer på kjøp som gjøres med et gavekort. Avrundingsregler legges heller ikke til for gavekort.

Innløsing av gavekort

Hvis kundens lokale valuta ikke er den samme som butikkens valuta, vil valutavekslingen finne sted når gavekortet innløses i kassen. Denne konverteringen bruker vekslingskursen på det tidspunktet gavekortet innløses, og ikke vekslingskursen som gjaldt da gavekortet ble kjøpt.

Gavekort og manuelle vekslingskurser

Hvis du angir manuelle vekslingskurser, brukes den manuelle vekslingskursen på prisen kundene betaler for multivaluta-gavekort, men du får betalt etter den gjeldende markedskursen.

Hvis butikkvalutaen din for eksempel er USD og du angir en manuell vekslingskurs på 1,3 for konverteringer fra USD til CAD, vil et gavekort på 100 USD koste 130 CAD for canadiske kunder.

Som forhandler får du betalt i henhold til gjeldende markedsvekslingskurs. Hvis den gjeldende kursen er 1,24, får du betalt 104,84 USD for dette gavekortet.

Når kunden bruker gavekortet på en bestilling på 130 CAD, reduseres betalingen for bestillingen til 0,00 CAD, og saldoen på gavekortet endrer seg fra 100 USD til 0,00 USD. Du får ikke betalt for denne transaksjonen fordi det dekkes av gavekortet.

Hvis du endrer den manuelle vekslingskursen mellom tidspunktet for gavekortkjøpet og tidspunktet det brukes, justeres gavekortets verdi i kundens valuta, men verdien på gavekortet i butikkens valuta forblir uendret. Dette gjør at verdien på gavekortet i kundens valuta kan endre seg i henhold til produktprisene. Hvis du for eksempel endrer den manuelle vekslingskursen fra USD til CAD fra 1,3 til 1,25, vil verdien på et gavekort på 100 USD endre seg fra 130 CAD til 125 CAD, og prisen på et produkt til 100 USD endrer seg samtidig fra 130 CAD til 125 CAD. I praksis vil gavekortet på 100 USD fortsatt dekke et produkt på 100 USD i CAD i butikken.

Saldo på gavekort

Saldoen på gavekortene vises alltid i butikkvalutaen. Når kunden sjekker saldoen på gavekortet, vises den i butikkvalutaen.

Internasjonal prissetting

Hvis du bruker internasjonal prissetting for å angi spesifikke produktpriser for ulike land og regioner må du ikke angi spesifikke priser for gavekort. Gavekortsaldoer er alltid i butikkens standardvaluta, og hvis du angir en spesifikk gavekortpris kan det føre til at du taper penger.

Eksempler

La oss si at butikkvalutaen er amerikanske dollar (USD) og du selger et gavekort på 100 USD. En europeisk kunde med euro som lokal valuta, kjøper et gavekort og betaler for det i euro. Senere oppretter samme kunde en bestilling og betaler for den med gavekortet. I kassen blir saldoen på gavekortet konvertert til euro, og dette beløpet brukes til å betale for bestillingen. Pengene som forblir på gavekortet etter å ha betalt for bestillingen konverteres tilbake til amerikanske dollar.

Les mer

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis