Shopify Payments-krav

Shopify Payments er bare tilgjengelig for butikker i bestemte land og regioner. Med Shopify Payments får du automatisk satt opp alle velkjente betalingsmåter så snart du oppretter Shopify-butikken.

Støttede land og regioner

Bruk følgende liste for å finne ut om Shopify Payments er tilgjengelig i landet der bedriften din opererer:

Hvis landet der forretningen din opererer ikke støttes av Shopify Payments, kan du gå gjennom listen over andre betalingsgatewayer som Shopify støtter.

Forbudte forretninger

Noen typer forretninger og tjenester har ikke rett til å bruke Shopify Payments. Du kan se om du kan bruke Shopify Payments ved å sjekke listen over forbudte forretningstyper for landet der forretningen sin opererer:

Du kan finne mer informasjon i Shopify Payments sine Vilkår for bruk og i Vanlige spørsmål om Shopify Payments.

Hvis bedriftstypen du driver ikke støttes av Shopify Payments, kan du gå gjennom listen over andre betalingsgatewayer som Shopify støtter.

Bankkontokrav for Shopify Payments

Pass på at bankkontoen oppfyller følgende krav før du kobler den til Shopify Payments:

 • Kontoen er en fullverdig sjekkonto, eller en brukskonto i Storbritannia og Irland.
 • Kontoen bruker utbetalingsvalutaen for området ditt.
 • Kontoen kan godta elektroniske bankoverføringer.

Hvert område har også lokale krav som bankkontoen må overholde:

 • Australia – bankkontoen må være en fysisk bank i Australia, med AUD-valuta, og kvalifisert for BECS-overføringer.
 • Østerrike – Bankkontoen må bruke EUR-valuta, være kvalifisert for SEPA-overføringer og ha et IBAN som starter med følgende bokstaver: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI eller SK.
 • Belgia – Bankkontoen må være en standard bankkonto som bruker EUR-valuta, være kvalifisert for SEPA-overføringer og ha et IBAN som starter med AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI eller SK. Andre typer bankkontoer og kontoer med virtuelle leverandører støttes, men kan føre til økt antall utbetalingsfeil.
 • Canada – Hvis utbetalingsvalutaen er CAD, må bankkontoen være en fysisk bank i Canada, med CAD-valuta, og kvalifisert for ACH-overføringer.
  Hvis utbetalingsvalutaen er USD, må bankkontoen være en fysisk bank i Canada eller USA, med USD-valuta, og kvalifisert for ACH-overføringer.
 • Danmark – Hvis utbetalingsvalutaen er EUR, må bankkontoen bruke EUR-valuta, være kvalifisert for SEPA-overføringer og ha et IBAN som starter med følgende bokstaver: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI eller SK. Hvis utbetalingsvalutaen din er DKK, må bankkontoen bruke DKK-valuta, være kvalifisert for SEPA-overføringer, og ha et IBAN som starter med DK.
 • Tyskland – Bankkontoen må bruke EUR-valuta, være kvalifisert for SEPA-overføringer og ha et IBAN som starter med følgende bokstaver: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI eller SK.
 • Hong-Kong SAR - Bankkontoen må være hos en fysisk bank i Hong-Kong SAR, og i valutaen HKD.
 • Irland – bankkontoen må være en fysisk bank i Irland, med EUR-valuta, og kvalifisert for FPS-overføringer.
 • Italia – Bankkontoen må være en forretningsbankkonto som bruker EUR-valuta, være kvalifisert for SEPA-overføringer og ha et IBAN som starter med AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI eller SK.
 • Japan – bankkontoen må være en fysisk bank i Japan, en Futsu-konto og med JPY-valuta.
 • Nederland – Bankkontoen må være en forretningsbankkonto som bruker EUR-valuta, være kvalifisert for SEPA-overføringer og ha et IBAN som starter med AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI eller SK.
 • New Zealand – bankkontoen må være en fysisk bank i New Zealand, med NZD-valuta, og kvalifisert for BECS-overføringer.
 • Singapore – bankkontoen må være en fysisk bank i Singapore, og med SGD-valuta.
 • Spania – Bankkontoen må bruke EUR-valuta, være kvalifisert for SEPA-overføringer og ha et IBAN som starter med følgende bokstaver: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI eller SK.
 • Sverige – Hvis utbetalingsvalutaen er EUR, må bankkontoen bruke EUR-valuta, være kvalifisert for SEPA-overføringer og ha et IBAN som begynner med følgende bokstaver: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI or SK. Hvis utbetalingsvalutaen din er SEK, må bankkontoen bruke SEK-valuta, være kvalifisert for SEPA-overføringer, og ha et IBAN som starter med SE.
 • Storbritannia – bankkontoen må være en fysisk bank i Storbritannia, med GBP-valuta, og kvalifisert for FPS-overføringer.
 • USA – bankkontoen må være en fysisk bank i USA, med USD-valuta, og kvalifisert for ACH-overføringer.

De fleste sjekkontoer kan godta de elektroniske bankoverføringstypene som er oppført ovenfor. Sjekkontoer som er satt opp for å bare godta telegrafiske overføringer virker ikke med Shopify Payments. Bekreft at kontoen din kan godta overføringstypen oppført for området ditt ved å kontakte banken.

Krav til personinformasjon for Shopify Payments

Som et resultat av lovmessige krav i ulike land, er du pålagt å oppgi informasjon om deg og bedriften din. Informasjonen innhentes for å bidra til å identifisere forhandlere som bruker Shopify Payments, inkludert majoritetseiere i en bestemt bedriftsenhet. Formålet med innhenting av denne informasjonen er etterfølgelse av lovmessige krav utviklet for å forhindre hvitvasking av penger, terrorfinansiering og annen økonomisk kriminalitet.

Når lokale regler og forskrifter endrer seg, kan det hende Shopify og våre partnere tar kontakt for å innhente tilleggsinformasjon om deg og bedriften din. Disse standardgjennomgangene kan oppstå når som helst så lenge du har en Shopify-konto.

Informasjonen Shopify må innhente varierer fra land til land, men inkluderer vanligvis dokumentasjon av følgende:

 • enkeltpersonen som oppretter Shopify Payments-kontoen
 • bedriften som er tilknyttet Shopify Payments-kontoen.
 • enkeltpersoner som i siste ende eier eller kontrollerer bedriften, som inkluderer bedriftseieren eller en leder med juridisk signeringsmyndighet for bedriften

Dokumentasjon for bekreftelse av identitet og bostedsadresse

Hvis identiteten din ikke kan bekreftes med informasjonen du oppga da du registrerte deg for Shopify Payments, kan du bli bedt om å oppgi tilleggsdokumentasjon. For å bekrefte en enkeltperson på en Shopify Payments-konto, kreves to separate dokumenter:

 • et dokument som fungerer som identitetsbevis
 • et dokument som fungerer som dokumentasjon på hjemmeadressen

Du kan ikke bruke det samme dokumentet til å fungere som både identitetsbevis og dokumentasjon på hjemmeadressen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den fullstendige listen over aksepterte dokumenttyper for hvert land.

Krav til dokumentasjon av identitet:

Dokumentasjon på identitet har følgende krav:

 • Dokumenter må lastes opp i fullfarge. Skanninger i svart/hvitt aksepteres for eksempel ikke.
 • Dokumenter må være gyldige og ikke utløpt.
 • Dokumenter må være tydelige og store nok til å leses.
 • Kopier av identitetsdokumenter aksepteres ikke.
 • Fullstendige dokumenter må lastes opp. Et fullstendig dokument inneholder følgende:

  • både for- og baksiden av et førerkort eller identitetskort
  • hele siden med personopplysninger i et pass
 • Dokumenter kan lastes opp i .png- eller .jpg-format. Bilder og fargeskanninger er godkjent.

Krav til dokumentasjon av hjemmeadresse:

Dokumentasjon av hjemmeadresse har følgende krav:

 • Dokumenter må være tydelige og store nok til å leses.
 • Dokumenter må være datert i løpet av de siste seks månedene.
 • Dokumenter må være fullstendige. Et fullstendig dokument inneholder følgende:

  • hele dokumentsiden
  • personens fulle navn og adresse, som er tydelig og lesbar
 • Dokumenter kan lastes opp i .png, .jpg eller .pdf-format.

Dokumenter for bedriftsbekreftelse

Hvis bedriften din ikke kan bekreftes med informasjonen du oppgav da du opprettet Shopify Payments-kontoen, kan det hende du blir bedt om tilleggsdokumentasjon. Dokumentene du oppgir må inkludere bedriftens navn, forretningsadresse og bedriftens registreringsnummer eller MVA-nummer.

For bedriftsbekreftelse må du laste opp det offisielle nasjonale registreringsdokumentet for bedriften, hvis det er tilgjengelig, som inneholder det nasjonale skatteregistreringsnummeret.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den fullstendige listen over aksepterte dokumenttyper for hvert land.

Krav til bedriftsdokumentasjon:

Bedriftsdokumentasjon har følgende krav:

 • Dokumenter må være tydelige og store nok til å leses.
 • Dokumentene må være gyldig og representere en oppdatert registrering.
 • Fullstendige dokumenter må lastes opp. Et fullstendig dokument inneholder følgende:

  • det fullstendige bedriftsnavnet, forretningsadresse og enten MVA-nummer ELLER bedriftsregistreringsnummer for den registrerte enheten må være tydelig og lesbart
  • alle sidene av et dokument på flere sider. Last opp en PDF-fil som inneholder alle relevante sider
 • Dokumenter kan lastes opp i .pdf-format.

Laste opp bekreftelsesdokumentene dine

På grunn av den sensitive naturen til personopplysninger i de forespurte bekreftelsesdokumentene, godtas bare dokumenter som lastes opp gjennom de sikre bannerne i Shopify-administrator. Dokumentasjon som sendes på e-post eller chat sensureres av sikkerhets- og personvernårsaker, og kan ikke brukes.

Prosess for dokumentgjennomgang

Din identitet, adresse og dokumentasjon på juridisk enhet må gjennomgås og samsvare med informasjonen i Shopify Payments-kontoen før bedriften din kan godkjennes.

Det kan ta opptil tre virkedager før gjennomgangen er fullført. Under vurderingsprosessen kan utbetalingene dine bli satt på vent til informasjonen din er bekreftet, men vanligvis forblir butikken åpen og kundene kan fortsatt kjøpe produktene dine. Når informasjonen din er bekreftet vil alle utbetalings- eller behandlingsholdninger som legges til kontoen din fjernes automatisk.

Aksepterte dokumenttyper

Følgende tabell viser godkjente dokumenttyper for enkeltpersoner og bedrifter i hvert land:

Aksepterte dokumenttyper
Land Dokumenttype Godkjente dokumenter
Australia Identitetsdokumenter
 • Pass
 • Førerkort: Krever innskannet for- og bakside

 • Identitetskort: Krever innskannet for- og bakside

 • Identitetskort for utlendinger: Krever innskannet for- og bakside

 • Oppholdstillatelse

Adressedokumenter
 • Førerkort: Krever innskannet for- og bakside
 • Bildelegitimasjon: Krever innskannet for- og bakside

 • Personopplysningskort fra tasmanske myndigheter: Krever innskannet for- og bakside

 • ImmiCard: Krever innskannet for- og bakside

 • Medicare-dokument (dokument om offentlig helseforsikring)

 • Centrelink-dokument (dokument om offentlig pensjon)

 • Brev eller vurdering fra det australske skattekontoret

 • Varsel om lokale satser eller landtaksering

Bedrifts-/enhetsdokumenter
 • Australian Business Number-bekreftelse (registreringssertifikat)

 • Registreringsdokumentasjon fra Australian Securities and Investments Commission (ASIC) (registreringssertifikat)

 • Utskrift fra Australian Business Register

 • Sertifikat for registrering av navneendring

 • Utskrift fra Australian Charities and Not-for-profits Commission

 • Utskrift fra Consumer Affairs Association

Østerrike Identitetsdokumenter
 • Pass

 • Førerkort: Krever innskannet for- og bakside

 • Identitetskort: Krever innskannet for- og bakside

 • Oppholdstillatelse

 • Identitetskort for utlendinger: Krever innskannet for- og bakside

 • Utlendingspass

 • Pass for asylsøkere

 • Midlertidig bostedsattest: Krever innskannet for- og bakside

Adressedokumenter
 • Bostedsattest

 • Strømregning

 • Bankkontoutdrag

 • Regnskapsutskrifter

Bedrifts-/enhetsdokumenter
 • Utskrift fra handelsregisteret

 • Mva-registrering

Belgia Identitetsdokumenter
 • Pass

 • Førerkort: Krever innskannet for- og bakside

 • Bildelegitimasjon: Krever innskannet for- og bakside

Adressedokumenter
 • Bostedsattest

 • Strømregning

 • Bankkontoutdrag

 • Oppholdstillatelse

 • Boliglånsutskrift

 • Et brev som bekrefter registrering ved lokalt rådhus

 • Pensjonsutskrift

Bedrifts-/enhetsdokumenter
 • Mva-registrering

 • Utskrift fra handelsregisteret

 • Stiftelsesdokumentasjon

 • Kopi av vedlegg publisert i det offisielle belgiske registeret

 • Regnskapsutskrifter

Canada Identitetsdokumenter
 • Pass

 • Førerkort: Krever innskannet for- og bakside

 • Sertifikatkort for indisk status

 • Permanent bostedskort

 • Identitetskort: Krever innskannet for- og bakside

 • Bildelegitimasjon som ikke er førerkort

 • Bildelegitimasjon

Danmark Identitetsdokumenter
 • Pass

 • Førerkort: Krever innskannet for- og bakside

 • Identitetskort fra København by: Krever innskannet for- og bakside

 • Bostedsattest: Krever innskannet for- og bakside

 • Militært identitetskort

 • Politiidentitetskort

Adressedokumenter
 • Strømregning

 • Bankkontoutdrag

 • Boliglånsutskrift

 • Leiekontrakt

 • Helseforsikringskort

 • Skatteutskrift

Bedrifts-/enhetsdokumenter
 • Mva-registrering

 • Utskrift fra handelsregisteret

 • Vedtekter

 • Registreringssertifikat

 • Regnskapsutskrifter

Tyskland Identitetsdokumenter
 • Pass

 • Førerkort: Krever innskannet for- og bakside

 • Identitetskort: Krever innskannet for- og bakside

 • Bostedsattest: Krever innskannet for- og bakside

Adressedokumenter
 • Bostedsdokumentasjon

 • Huseierbrev

 • Strømregning

 • Bankkontoutdrag

 • Boliglånsutskrift

 • Myndighetsutsendt dokument

Bedrifts-/enhetsdokumenter
 • Mva-registrering

 • Handelsregistrering

 • Handelslisens

 • Utskrift fra handelsregisteret

 • Regnskapsutskrifter

Hong-Kong SAR Identitetsdokumenter
 • Pass

 • Identitetskort: Krever innskannet for- og bakside

 • Sertifikat for registrerte opplysninger

 • Unntakssertifikat

 • Vietnamesisk flyktningkort

Adressedokumenter
 • Identitetskort: Krever innskannet for- og bakside

 • Sertifikat for registrerte opplysninger

 • Strømregning

 • Bankkontoutdrag

 • Telefon- eller mobiltelefonregning

 • Kontoutskrift for forsikringsselskap

 • Offentlig eller juridisk utstedt dokument

 • Leieavtale

 • Kontrakt for salg av eiendom

 • Universitetsfaktura eller -brev

Bedrifts-/enhetsdokumenter
 • Utskrift fra handelsregisteret

 • Stiftelsessertifikat

 • Bedriftsregistreringssertifikat
Irland Identitetsdokumenter
 • Pass

 • Førerkort: Krever innskannet for- og bakside

 • Nasjonalt alderskort: Krever innskannet for- og bakside

Adressedokumenter
 • Førerkort: Krever innskannet for- og bakside

 • Bankkontoutdrag

 • Strømregning

 • Bilforsikringspolise

 • Hjemforsikringspolise

 • Sosialt forsikringsdokument

 • Myndighetsutsendt dokument

 • Skattekredittsertifikat (TCC)

 • Ansvarserklæring fra skattemyndigheter

Bedrifts-/enhetsdokumenter
 • Mva-registrering

 • Registreringssertifikat

 • Partnerskapsavtale

 • Stiftelsessertifikat

 • Vedtekter

 • Utskrift fra kontoret for selskapsregistrerings kommersielle register

Italia Identitetsdokumenter
 • Pass

 • Førerkort: Krever innskannet for- og bakside

 • Identitetskort: Krever innskannet for- og bakside

 • Båtlisens

 • Våpenlisens

 • Pensjonsbok

Adressedokumenter
 • Identitetskort: Krever innskannet for- og bakside

 • Bostedssertifikat

 • Strømregning

 • Bankkontoutdrag

Bedrifts-/enhetsdokumenter
 • Mva-registrering

 • Bedriftsregistreringssertifikat

 • Stiftelsesdokumenter

 • Vedtekter

 • Registre og lister over godkjente enheter

 • Regnskapsutdrag eller tilsvarende dokumenter

Japan Identitetsdokumenter
 • Pass

 • Førerkort: Krever innskannet for- og bakside

 • Bostedskort

 • My Number-kort med bilde

 • Juki-kort med bilde

Bedrifts-/enhetsdokumenter
 • Touki
 • Attestert registreringssertifikat
Nederland Identitetsdokumenter
 • Pass

 • Førerkort: Krever innskannet for- og bakside

 • Nasjonalt ID-kort: krever innskannet for- og bakside

 • Bosteds-ID

 • Dokument for nederlandske utlendinger

Adressedokumenter
 • Strømregning

 • Kontoutskrift fra en finansinstitusjon

 • Myndighetsutsendt brev

 • Dokumentasjon på boligforsikring

Bedrifts-/enhetsdokumenter
 • Mva-registrering

 • Bedriftsregistreringssertifikat

 • Vedtekter

New Zealand Identitetsdokumenter
 • Pass

 • Førerkort: Krever innskannet for- og bakside

 • New Zealands reisedokument for nødstilfeller

 • New Zealands reisedokument for flyktninger

 • New Zealandsk identitetssertifikat

Adressedokumenter
 • Pass

 • Førerkort: Krever innskannet for- og bakside

 • Strømregning

 • Dokument fra sentral myndighet

 • Brev fra lokale myndigheter

 • Signert leieavtale

 • Utskrift fra valgregisteret

 • Dokumentasjon på forsikringspolise

 • Bilregistreringsvarsel/-krav

 • Finansrapport

Bedrifts-/enhetsdokumenter
 • Kontoutskrift fra en finansinstitusjon

 • Myndighetsutsendt brev

 • Mva-registrering

 • Registerutskrift med New Zealandsk bedriftsnummer

 • Utskrift fra New Zealand Companies Office

 • New Zealandsk sertifikat på stiftelse

 • New Zealandsk sertifikat for god stand

 • Stiftelsesdokumenter

 • Finansrapport

Singapore Identitetsdokumenter
 • Pass

 • Førerkort: Krever innskannet for- og bakside

 • ID-kort: Krever innskannet for- og bakside

 • Nasjonal ID

 • Singaporsk arbeidstillatelse eller pass

 • Kort fra Singapore Armed Forces

 • Identitetskort fra Singapore National Service

Bedrifts-/enhetsdokumenter
 • Bedriftsstiftelse
 • Registrering av bedriftsnavn
 • Registrering av aksjeselskap
 • Registrering av begrenset partnerskap
 • Registrering av utenlandsk selskap
 • Enhetsregistreringssertifikat
Spania Identitetsdokumenter
 • Pass

 • Førerkort

 • DNI nasjonalt ID-kort: krever innskannet for- og bakside

 • Bosteds-ID

Adressedokumenter
 • Strømregning

 • Bankkontoutdrag eller telefonfaktura

 • Myndighetsutsendt brev

 • Bostedssertifikat

Bedrifts-/enhetsdokumenter
 • Mva-registrering

 • NIF-dokument

 • Bedriftsregistreringssertifikat

Sverige Identitetsdokumenter
 • Pass

 • Førerkort

 • Nasjonalt ID-kort: krever innskannet for- og bakside

 • Fødselsattest

 • Godkjente ID-kort fra det svenske standardinstituttet (SIS)

Adressedokumenter
 • Nasjonalt ID-kort: krever innskannet for- og bakside

 • Strømregning

 • Kontoutskrift fra en finansinstitusjon

 • Myndighetsutsendt brev

 • Bostedskort

Bedrifts-/enhetsdokumenter
 • Mva-registrering

 • Registreringssertifikat

 • Dokument utstedt av myndighetsorgan som viser organisasjonens identitetsnummer

 • Stiftelsesdokumenter

 • Regnskapsutskrifter

 • Varsel fra registreringskontoret i den offisielle publikasjonen

Storbritannia Identitetsdokumenter
 • Pass

 • Førerkort

 • Bostedsattest

 • Borgerkort

 • Valg-ID

 • Validate UK

Adressedokumenter
 • Førerkort

 • Strømregning

 • Kontoutskrift fra en finansinstitusjon

 • Myndighetsutsendt brev

 • Brev fra advokat

 • Dokumentasjon fra fylke eller bostedsorganisasjon

 • Dokumentasjon fra Benefits Agency

 • Oppføring i valgregisteret

 • NHS Medical-kort

 • GP-registreringsbrev med operasjon

Bedrifts-/enhetsdokumenter
 • Mva-registrering

 • Stiftelsessertifikat

 • Dokument fra Companies House

 • HM Revenue and Customs: MVA-sertifikat

 • HM Revenue and Customs: kontoutdrag

 • Dokument fra Charity Commission

 • Dokument fra OSCR Scottish Charity Regulator

USA Identitetsdokumenter
 • Pass

 • Pass

 • Førerkort

 • Statsutstedt ID-kort

 • Bostedslegitimasjon / amerikansk grønt kort

 • Grensekryssingskort

 • NYC-kort

 • Amerikansk visumkort

 • Fødselsattest

Bedrifts-/enhetsdokumenter
 • IRS-brev 147C

 • IRS SS-4 bekreftelsesbrev

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis