Krav til bankkonto- og personopplysninger for Shopify Payments i Frankrike

Før du kan begynne å bruke Shopify Payments i Frankrike, er det viktig at du forstår kravene til personopplysninger. Disse kravene finnes for å overholde forskrifter og forhindre økonomisk kriminalitet. I denne artikkelen finner du formålet ved innhenting av personopplysninger, hva slags type dokumentasjon som godtas og veiledning for å sikre at dokumentasjonen din oppfyller de nødvendige kravene.

Tilgjengelighet for Shopify Payments i Frankrike

Shopify Payments er tilgjengelig for forhandlere som er basert i fastlands-Frankrike og enkelte franske oversjøiske territorier. Hvis du er basert i et av følgende franske oversjøiske territorier, kan du bruke Shopify Payments:

 • Fransk Guyana
 • Fransk Polynesia
 • Guadeloupe
 • Martinique
 • Mayotte
 • Ny-Kaledonia
 • Réunion
 • Saint-Barthélemy
 • Saint Martin
 • Saint-Pierre og Miquelon
 • Wallis- og Futunaøyene

Oversikt over krav for Shopify Payments i Frankrike

Før du kan begynne å bruke Shopify Payments i Frankrike, er det viktig at du sørger for at du overholder følgende krav:

 1. Kvalifiserte bedriftstyper: Enkelte typer bedrifter og tjenester har ikke anledning til å bruke Shopify Payments. For å finne ut om din bedrift er kvalifisert kan du se listen over forbudte bedriftstyper for Frankrike, som du også finner i vilkår for bruk (TOS) for Shopify Payments.
 2. Krav til bankkonto: Bankkontoen din må oppfylle bestemte krav før den kan kobles til Shopify Payments. Kontroller at følgende krav er oppfylt:

  • Bankkontoen er i valutaen EUR.
  • Bankkontoen er berettiget til SEPA-overføringer.
  • Bankkontoen har et IBAN-nummer som starter med en av følgende bokstavkombinasjoner: AT, BE, CY, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PT, SI, SK eller SM.
  • Det er ingen begrensninger på bankkontotype. Du kan bruke en bruks-, spare- eller virtuell konto.
 3. Krav til personopplysninger: For å overholde regulatoriske krav og forhindre økonomisk kriminalitet må du oppgi informasjon om deg og virksomheten. Dette inkluderer detaljer om personen som oppretter Shopify Payments-kontoen, den tilhørende virksomheten og enkeltpersonene som eier eller kontrollerer virksomheten. Sørg for at dokumentasjonen er tydelig, korrekt, oppdatert og fri for feil eller skrivefeil.

Formål med innhenting av personopplysninger

Innhenting av personopplysninger er nødvendig for å identifisere forhandlere som bruker Shopify Payments, og for å overholde regulatoriske krav. Dette bidrar til å forhindre hvitvasking av penger, terrorfinansiering og annen økonomisk kriminalitet. Etter hvert som forskriftene utvikler seg, kan Shopify og våre partnere be om tilleggsinformasjon fra deg for å overholde disse forskriftene. Disse gjennomgangene kan skje når som helst så lenge Shopify Payments-kontoen din er aktiv.

Nødvendig informasjon

Personopplysningene Shopify er forpliktet til å innhente varierer fra land til land. Når det gjelder Frankrike, er følgende detaljer vanligvis påkrevd:

 • Enkeltpersonen som oppretter Shopify Payments-kontoen.
 • Bedriften som er tilknyttet Shopify Payments-kontoen.
 • Personene som i siste ende eier eller kontrollerer virksomheten, inkludert bedriftseieren eller en leder med juridisk signeringsmyndighet.

Godkjente dokumenttyper

For å bistå i bekreftelsesprosessen må du levere visse typer dokumentasjon. Følgende typer dokumenter godtas for enkeltpersoner og virksomheter i Frankrike.

Identitetsdokumenter:

 • Pass
 • Førerkort: Krever innskannet for- og bakside
 • Nasjonalt identitetskort: innskanninger av for- og bakside kreves
 • Offisiell myndighetsutstedt legitimasjon med bilde (militær, politi, diplomat, skattekontor)
 • Bostedsattest: Krever innskannet for- og bakside

Adressedokumenter:

 • Førerkort
 • Strømregning eller mobiltelefonregning
 • Nasjonalt ID-kort
 • Økonomisammendrag (bankkontoutdrag, kontoutskrift for kredittkort eller boliglånsutdrag)
 • Myndighetsutsendte dokumenter, for eksempel en skatteregning
 • Forsikringsregning
 • Bostedsdokumentasjon

Bedrifts-/enhetsdokumenter:

 • Firmaattest
 • Vedtekter

Sikre overholdelse av dokumentasjon

Når du sender inn dokumenter, er det viktig at du sikrer at de oppfyller de nødvendige kriteriene. Følg disse retningslinjene for å sikre samsvar:

 • Nøyaktighet og gyldighet: Kontroller at informasjonen i dokumentene er korrekt og gyldig.
 • Tydelighet og lesbarhet: Kontroller at dokumentene er tydelige, og store nok til at de er lesbare.
 • Fullstendighet: Oppgi alle nødvendige detaljer og kontroller at all informasjon er synlig.
 • Konsekvent:: Kontroller at informasjonen i dokumentene samsvarer med den informasjonen du oppga da du konfigurerte kontoen.
 • Nylige: Hold dokumentene oppdatert med den seneste mulige datoen.
 • Feilfrie: Dobbeltsjekk dokumentene for eventuelle feil eller skrivefeil.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis