Klargjøre til å kjøre annonser

Før du begynner å kjøre annonser med kit er det lurt å planlegge hvilke produkter du vil promotere og sette opp et annonsebudsjett. Kit er gratis å bruke, men eventuelle annonser du kjører koster penger og faktureres direkte til deg fra Facebook.

Annonsemaler

Ved å tilpasse annonsemalene kan du velge hvilken type tekst som brukes når Kit oppretter annonser for deg.

Steg:

  1. Fra Kit-kontrollpanelet går du til justeringer > annonser og innlegg.

  2. Klikk på bryteren for å aktivere/deaktivere maler for annonsetekst. Malene grupperes i henhold til innholdet som er omtalt i annonsen. Du kan administrere maler for følgende annonsetyper:

- Nyeste produkter - Bestselgende produkter - Minst populære produkter - Butikkpresentasjon - Sendt bilde

  1. Valgfritt: For å opprette en egendefinert forhåndsinnstilling for en annonsetype, skriver du inn annonsetekst i feltet ny mal og klikker på Send inn. Du kan inkludere {title} i en egendefinert forhåndsinnstilling, og denne koden erstattes i annonseteksten med tittelen på det aktuelle produktet.

Oversette annonsetekster

For å sende annonsering på andre språk, må du deaktivere de engelske forhåndsinnstilte malene og skrive inn teksten for en egendefinert annonsemal på språket du vil bruke.

Velge produktene du vil annonsere

Kit kobler seg til Shopify-butikken og holdes oppdatert på butikkens nyeste og bestselgende produkter og produktene med lengst omsetningstid. Kit tilbyr deg alltid disse tre kategoriene som alternativer til å annonsere i Facebook- eller Instagram-annonsene dine.

Hvis du vil ha litt mer kontroll over produktene du annonserer, kan du sette opp prioriterte produkter.

Annonsebudsjetter og -varighet

Kits annonsebudsjetter er forhåndsinnstilt til å hjelpe annonsen med å lykkes Du kan ikke endre budsjettene.

Varigheten til en annonsekampanje avhenger av budsjettet du velger når du starter kampanjen.

Annonser med et budsjett på 30 dollar eller mindre, kjører i to dager. Annonser med et budsjett på 30 dollar eller mer, kjører i syv dager. Dynamiske annonser kjører i 14 dager.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis