Sette opp Shopify Ping

Når du har installet Shopify Ping på din iOS- eller Android-enhet, eller åpner den på en datamaskin, kan du koble Shopify Ping til en meldingsapp for Shopify-butikken din. Kundene kan starte en samtale fra nettbutikken, og du kan lese og svare på meldinger med Shopify Ping. Du kan også angi hvilke tider du er tilgjengelig for å svare på meldinger, og tilpasse en velkomstmelding som kundene mottar når de starter en samtale.

Hvis du bruker Shopify Ping for iOS kan du også starte samtaler med Kit.

Krav til tillatelser

Tillatelsene som gis til personalmedlemmene dine avgjør hvilke funksjoner de kan bruke i Shopify Ping. Personalmedlemmer med alle tillatelser, inkludert Shopify-kontoeieren, kan bruke alle Shopify Ping-funksjoner. Detaljhandelspersonale har ikke tilgang til Shopify Ping.

Personalmedlemmer må ha personalkontoer i Shopify-butikken for å kunne bruke teamsamtaler, men ingen ytterligere personaltillatelser er nødvendig.

Hvis du vil gi personale med begrensede tillatelser tilgang til alle Shopify Ping-funksjoner, trenger de følgende tillatelser:

 • Kunder
 • Apper
 • Rabatter
 • Bestillingsutkast
 • Produkter
Tillatelser for bruk av Shopify Ping
Oppgave Nødvendig tillatelse
Administrer chat-tilgjengelighet Kundetillatelser
Svar til kunder og administrer lagrede svar Kundetillatelser
Del produktene Kunde- og produkttillatelser
Dele rabattkoder eller vise rabattkoder som er delt av andre personalmedlemmer Kunde- og rabattillatelser
Opprette et bestillingsutkast eller vise bestillingsutkast opprettet av andre personalmedlemmer Kunde- og bestillingsutkasttillatelser
Administrer chatteapper som er koblet til Shopify Ping (ikke inkludert Kit) Apptillatelse
Del rabattkoder eller se rabattkoder som er delt av andre personalmedlemmer Kunde- og rabattillatelser
Administrer eller bruk Kit i Shopify Ping Fulle tillatelser (Personalmedlemmer med begrensede tillatelser kan fortsatt bruke Kit på SMS)

Finn ut mer om personaltillatelser.

Tillatelseskrav for iOS 14

Hvis du har oppdatert enheten din til iOS 14 eller høyere og bruker tredjepartsapper i Shopify, kan det være at du må aktivere Sporing på tvers av nettsteder i iOS-innstillingene. Sporing på tvers av nettsteder lar tredjepartsapper i Shopify, som du har installert i Shopify-administrator, forbli tilkoblet i Shopify Ping, Shopify POS og Shopify-mobilappen.

Følg disse stegene for å aktivere sporing på tvers av nettsteder:

 1. Åpne Innstillinger-appen på enheten din
 2. Trykk på Shopify, Shopify POS eller Shopify Ping.
 3. Aktiver Tillat sporing på tvers av nettsteder.

Konfigurer Shopify Ping på en mobil enhet

Steg:

 1. Installer Shopify Ping på en av følgende mobilenheter: - iPhone eller iPad

 2. Åpne Shopify Ping og logg på Shopify-kontoen din.

Konfigurere Shopify Ping på en datamaskin

 1. Gå til shopifyping.com fra en datamaskin eller en iPad.
 2. Logg på Shopify-kontoen din.

Bruke Shopify Ping for iOS eller iPadOS med Kit

Kit er en digital markedsføringsassistent som kan kjøre e-postkampanjer og kampanjer på sosiale medier. Kit kan også opprette Facebook- og Instagram-annonser for nettbutikken. Når du laster ned Shopify Ping for iOS kan du også installere Kit for Shopify-butikken slik at du kan kommunisere ved hjelp av Shopify Ping.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kit.

Du kan bruke Shopify Ping til å vise og redigere annonsene og innleggene på sosiale medier som Kit oppretter før de publiseres. Du kan også bruke Shopify Ping til å vise og svare på anbefalinger for markedsføring fra Kit.

Hvis du ikke allerede bruker Kit, kan du sette det opp fra Shopify Ping. Hvis du allerede bruker Kit, vil det å installere Shopify Ping endre kommunikasjonsinnstillingene slik at Shopify Ping automatisk velges som foretrukket kommunikasjonsmetode for Kit.

Konfigurere Kit fra Shopify Ping

Når du setter opp Kit må du koble Kit til Facebook-forretningssiden til butikken. Du kan også koble Kit til Facebook-annonsekontoen og opprette en målgruppe for Facebook-annonsene som Kit anbefaler.

Steg:

 1. Trykk på Kit fra Shopify Ping-hjem-skjermen.
 2. Velg Kom i gang med Kit.
 3. Hvis Facebook-forretningssiden til butikken er oppført, velger du den. Hvis ikke velger du Søk på nytt for å logge på Facebook slik at du kan koble kontoen til Kit, og trykker deretter på Facebook-forretningssiden til butikken.
 4. Velg Bekreft Facebook-side.
 5. Velg Koble til Facebook-annonsekontoen din og velg Facebook-annonsekontoen din.
 6. Godta Facebooks vilkår og betingelser.
 7. Velg et målland for å opprette en målgruppe for Facebook-annonsene.

Koble til Shopify Ping til en chat-app

Når du integrerer en chat-app med Shopify Ping kan du lese og svare på meldinger fra besøkende i nettbutikken med Shopify Ping på din iOS-, iPadOS- eller Android-enhet, eller ved å gå til shopifyping.com fra en datamaskin. Før du integrerer Shopify Ping med en chat-app må du installere chat-appen i Shopify.

Du kan bruke Shopify Ping med én eller fler av følgende chatteapper:

 • Shopify Chat - Kundene kan starte en samtale fra en hvilken som helst side når de surfer på nettbutikken din, og du kan lese og svare på meldinger i Shopify Ping.
 • Apple Business Chat - Kunder kan starte en samtale fra nettbutikken ved hjelp av meldingsappen når de surfer på en iPhone, iPad eller Mac. Du kan lese og svare på meldingene i Shopify Ping.
 • Facebook Messenger-kanal – Du kan bruke Facebook Messenger-kanalen til å gi kundene muligheten til å handle direkte fra meldinger og for å besvare kundenes spørsmål.

Når du har installert en app som støtter Shopify Ping, kan du koble den til Shopify Ping.

Steg:

 1. Velg apper-ikonet fra Hjem-skjermen i Shopify Ping på mobiltelefonen eller datamaskinen.

 2. Velg Legg til ved siden av appen du vil koble til. Du kan bare legge til en app når Shopify-butikken din oppfyller appens spesifikke krav.

Angi chat-tilgjengelighet

Når du setter opp Shopify Ping med en chatteapp, er det ingen begrensninger i butikkens tilgjengelighet for chat som standard. I Shopify Ping for iOS kan du angi butikkens tilgjengelighet fra innstillingene, slik at kunder som starter en samtale med butikken din vet når de kan forvente et svar.

Denne funksjonen er for øyeblikket ikke tilgjengelig i Shopify Ping for Android eller på datamaskiner.

Steg:

 1. I Ping for iOS trykker du på tannhjul-ikonet for å åpne innstillinger.

 2. Trykk på Tilgjengelighet i chat.

 3. Trykk på Alltid tilgjengelig-veksleknappen for å slå den av.

 4. For de dagene du vil endre tilgjengeligheten din, trykker du på dagen og angir tilgjengeligheten:

- Trykk på Tilgjengelig-veksleknappen for å aktivere eller deaktivere tilgjengeligheten for den dagen. Når veksleknappen er slått av, vises butikken din som utilgjengelig når som helst den dagene - Hvis butikken din er tilgjengelig den dagen, må du slå på veksleknappen Tilgjengelig hele dagen eller angi de tidene som butikken er tilgjengelig for samtaler. Trykk Fra for å velge et starttidspunkt for butikkens tilgjengelighet, og trykk på Til for å velge et sluttidspunkt.

Oppretting av automatiske velkomstmeldinger

Du kan tilpasse velkomstmeldinger som sendes automatisk når en kunde oppretter en samtale i butikken din, slik at kundene vet når de kan forvente et svar. Du kan angi velkomstmeldinger for samtaler som opprettes i løpet av timene du er tilgjengelig så vel som for de som er blitt opprettet utenfor disse tidene.

Steg:

 1. I Ping for iOS trykker du på tannhjul-ikonet for å åpne innstillinger.

 2. Trykk på Tilgjengelighet i chat.

 3. Legg til automatiske hilsener:

- Trykk på Tilgjengelig melding for å legge til en automatisk hilsen som sendes når en kunde starter en samtale i løpet av tiden som butikken er tilgjengelig. - Trykk på Borte-melding for å legge til en automatisk hilsen som sendes når en kunde starter en samtale utenfor butikkens åpningstider.

 1. Trykk på veksleknappen, og skriv inn meldingsteksten.

 2. Hvis du vil gå tilbake til innstillingene for Chatte-tilgjengelighet, trykker du på tilbakepilen.

Opprett lagrede svar

I Shopify Ping for iOS kan du opprette lagrede svar som kan brukes til meldinger du ofte sender til kunder. Hvis kundene for eksempel ofte spør om du godtar returer eller bytter, kan du opprette et lagret svar som inkluderer en kobling til butikkens retningslinjer. Når du oppretter et lagret svar, gir du det et navn du bruker som en snarvei til det lagrede svaret når du sender melding til en kunde.

Denne funksjonen er for øyeblikket ikke tilgjengelig i Shopify Ping for Android eller på datamaskiner.

Steg:

 1. Velg innstillinger-ikonet i Shopify Ping for iOS.
 2. Velg Lagrede svar.
 3. Velg Opprett nytt lagret svar.
 4. Under snarveien skriver du inn navnet på det lagrede svaret. Dette er snarveien som du vil angi når du vil bruke det lagrede svaret i en samtale med en kunde. Du kan bare angi ett ord for en snarvei.
 5. Under melding skriver du inn den lagrede svarteksten. Dette er meldingen kundene får se når du bruker det lagrede svaret.
 6. Velg Lagre.

For å bruke et lagret svar skriver du inn snarveien i meldingsfeltet under en samtale, og trykker så på svaret som vises. Du kan redigere eller legge til i meldingen som nødvendig, og deretter velge Send.

Rediger eller slett et lagret svar

 1. Velg innstillinger-ikonet i Shopify Ping for iOS.
 2. Velg Lagrede svar.
 3. Velg Administrer lagrede svar.
 4. Rediger eller slett et svar: - For å redigere velger du svaret, gjør de nødvendige endringene og velger Lagre.
  • For å slette et svar sveiper du til venstre på svaret og velger Slett.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis