Samtykke og avregistrering

Selv om informasjonskapsler og andre sporingsdata bidrar til å drive analyse, personalisering og markedsføring, krever noen steder at kundene gir sitt samtykke før det innhentes data. Data som kreves til å drifte butikkfronten og kassen innhentes alltid, og påvirkes ikke av samtykker eller fravalg av salg av data. Hvis du vil ha mer informasjon om informasjonskapsler, kan du se retningslinjene for informasjonskapsler.

Du finner to funksjoner i Shopify-administrator under Nettbutikk > Innstillinger > Kundepersonvern: samtykke og avregistrering fra salg av data.

Samtykke

Følgende to alternativer kontrollerer hvordan kundesamtykker brukes til å kontrollere datainnsamling og brukes for kunder fra følgende land:

  • Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS): Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Lichtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike
  • Storbritannia

Innhentes før samtykke

Data innhentes før en kunde gir sitt samtykke. Dette oppfyller kanskje ikke gjeldende lovgivning for databeskyttelse og personvern, og er det maksimalt tillatte nivået av datainnsamling.

Innhentes etter samtykke

Data innhentes ikke før en kunde gir samtykke, som påkrevd av lover for databeskyttelse og personvern. Dette alternativet fører til færre tilgjengelige data for analyse og markedsføringskampanjer. Samtykket gis og anerkjennes for bestemte formål: analyse, personalisering og markedsføring.

Avmelding for salg av data

Under visse amerikanske personvernlover har kundene rett til å trekke seg fra deling eller salg av deres data. Når en kunde ønsker å trekke seg eller bruker Global Privacy Control (GPC), blokkeres eller oppdateres markedsføringspiksler for å respektere avregistreringen. Finn ut mer om amerikansk statlig personvernlovgivning.

Avregistrering fra salg av data støttes i følgende amerikanske stater:

  • California
  • Virginia
  • Connecticut
  • Colorado

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis