Konfigurere Oberlo-innstillinger

Du kan konfigurere Oberlo-innstillingene direkte i Oberlo.

Generelle innstillinger

Fra Oberlo-instrumentbordet klikker du på Innstillinger for å få tilgang til butikken og innstillinger for automatisk oppdatering.

Butikkinnstillinger

 • Butikknavn – angi butikknavnet som skal brukes i Oberlo. Kunder ser ikke dette butikknavnet.
 • Angi nye produkter som publisert – Velg om du vil at produkter skal vises automatisk for kundene dine når du importerer dem fra importlisten til butikken din.
 • Angi produkter som skattepliktige - Velg hvorvidt du vil belaste avgifter på produktene dine. For mer informasjon om hvordan dette gjelder for deg, kan du se Skatter.
 • Angi måleenhet for produktvekt – angi vektmålingen som brukes når du angir vekt for hvert produkt eller variant i importlisten.
 • Deaktiver Shopify-pålogging - Deaktiver muligheten for å logge inn på Oberlo fra Apper-siden i Shopify-administrator. Denne funksjonen er bare tilgjengelig på Boss-abonnementet.

 • Varsle kundene om sendte bestillinger – Velg om du vil sende en e-post til kundene når bestillingen er oppfylt i Oberlo eller hvis sporingsnummeret oppdateres. Du kan også legge til en egendefinert sporings-URL-adresse som legges til i e-postvarselet for distribusjon.

Innstillinger for automatisk oppdatering

Angi Når produktet ikke lenger er tilgjengelig for å velge hva du vil at Oberlo skal gjøre når en leverandør går tom for et produkt:

 • Ikke gjør noe – produktet er fremdeles tilgjengelig for salg i Shopify-butikken din.
 • Opphev publisering av produktet – produktet er skjult i Shopify-butikken din. Hvis produktet tilbakeføres på lager igjen av leverandøren, vil ikke Oberlo publisere produktet i butikken på nytt. Du må publisere produktet manuelt i Shopify-administratoren og bruke overstyringsfunksjonen til å synkronisere lagerbeholdningen på nytt. Du finner mer informasjon under Synkronisering og overstyring av produkter.
 • Angi antall til null – produktet vises som Utsolgt i Shopify-butikken. Hvis du vil at Oberlo skal oppdatere lagerbeholdningen automatisk etter at et produkt er fylt på lager, angir du Når lager beholdningen endres for å oppdatere automatisk.

Angi Når varianten ikke lenger er tilgjengelig for å velge hva du vil at Oberlo skal gjøre når en leverandør går tom for en produktvariant:

 • Ikke gjør noe – produktvarianten er fremdeles tilgjengelig for kjøp i Shopify-butikken din.
 • Fjern variant – fjerner varianten fra produktsiden i butikken din. Den er ikke lenger synlig for kundene dine og de vil ikke kunne bestille den. Hvis produktvarianten fylles på igjen av leverandøren, vil ikke Oberlo legge til varianten i butikken. Hvis du vil ha den varianten i butikken igjen, må du overstyre produktet. Du finner mer informasjon under synkronisering og overstyring av produkter.
 • Angi antall til null – produktvarianten vises som utsolgt i Shopify-butikken.

Angi Når kostnaden endres-alternativet for å velge hva du vil at Oberlo skal gjøre når en leverandør endrer kostnaden til et produkt:

 • Ikke gjør noe - Produktprisen og sammenlign med-prisen forblir den samme i Shopify-butikken.
 • Oppdater pris og Sammenlign med pris - Produktprisen og sammenlign med-prisen oppdateres i henhold til Prisreglene.
 • Bare oppdater prisen - Produktprisen oppdateres i henhold til Prisreglene, mens sammenlign med-prisen forblir den samme.

Sammenlign med-prisen må være høyere enn prisen. Hvis sammenlign med-prisen ikke er høyere enn prisen, forblir sammenlign med-prisen tom og har ingen verdi.

Angi Når lagerbeholdningen endres-alternativet for å velge hva du vil at Oberlo skal gjøre når lagerbeholdningsnivået til et produkt endres:

 • Ikke gjør noe – det gjøres ingen lagerbeholdingsendringer i Shopify-butikken.
 • Oppdater automatisk – lagerbeholdningsnivået oppdateres automatisk i Shopify-butikken din.

Leverandører-innstillinger

Du kan justere innstillingene for bestilling fra aliexpress.com-leverandører.

Personaliserte leveringsmetoder

Du kan spesifisere leveringsmetoden som Oberlo Chrome-utvidelsen bruker til å sende produktet til bestemte land. Du kan for eksempel angi utvidelsen for å bruke ePacket-frakt for et bestemt produkt som sendes til USA.

Som standard velger Oberlo Chrome-utvidelsen de foretrukne leveringsmetodene for produktene dine i aliexpress.com-kassen. Hvis leverandøren din ikke tilbyr den foretrukne leveringsmetoden, velger utvidelsen din standard leveringsmetode i stedet.

Hvis standard leveringsmetode også ikke er tilgjengelig, velger utvidelsen den billigste leveringsmetoden.

Steg:

 1. Fra Oberlo-instrumentbordet går du til Innstillinger > Leverandører.
 2. I Tilpassede leveringsmetoder klikker du på Legg til produkt.
 3. Søk etter produktet du vil angi en leveringsmetode for.
 4. Velg land og leveringsmetode og klikk deretter på Lagre innstillinger.

Generelle fraktinnstillinger

Fra Oberlo-instrumentpanalet går du til Innstillinger, velger Leverandører og blar til AliExpress.

 • Standard leveringsmetode – velg leveringsmetoden du vil bruke når du bestiller produkter fra aliexpress.com. Hvis den valgte leveringsmetoden ikke er tilgjengelig for en bestilling, blir den billigste tilgjengelige leveringsmetoden valgt i stedet.
 • Overstyr telefonnummer – aktiver dette alternativet hvis du vil at Oberlo Chrome-utvidelsen skal fylle ut AliExpress-kassen med et bestemt telefonnummer når du legger inn bestillinger på aliexpress.com. Hvis du ikke registrerer kundens telefonnumre i Shopify-kassen, kan du aktivere dette alternativet og legge til nummeret ditt i dette feltet for å sikre at budfirmaet får tak i deg dersom det skulle oppstå et problem.
 • Tilpasset merknad – dette feltet brukes til å informere AliExpress-leverandørene dine om ekstra informasjon de bør være oppmerksom på. De fleste bedrifter bruker dette feltet til å fortelle leverandører at de direktefrakter, og at leverandører ikke bør inkludere noe av deres eget kampanjemateriell i bestillingen.

  Som standard er den egendefinerte merknaden: I'm dropshipping. Please DO NOT put any invoices, QR codes, promotions or your brand name logo in the shipments. Please ship as soon as possible for repeat business. Thank you!.

Innstillinger for samarbeidsprogram

Hvis du innfrir bestillingene dine gjennom AliExpress og har en samarbeidskonto med Admitad, kan du koble til Admitad-kontoen din med Oberlo.

Admitad er en gratistjeneste som gir belønning for å bestille bestemte produkter fra spesifikke leverandører eller plattformer. AliExpress er en av plattformene som Admitad gir tilbakebetalingsbelønninger for. Hvis du har en Admitad-konto og bestiller produkter fra AliExpress, returnerer Admitad en prosentandel av bestillingskostnaden til deg.

Ved å koble sammen Oberlo- og Admitad-kontoer kan du få penger tilbake fra Admitad på Oberlo-bestillingene du legger inn gjennom AliExpress-kassen.

Hvis du ikke har en Admitad-konto, kan du registrere deg for en ved å fylle ut et registreringsskjema for utgiver. I løpet av registreringsprosessen velger du Direktefrakting i Annonseplasstype-feltet og Oberlo i feltet Direktefraktingsapp.

En samarbeidspartner-ID kan bare kobles til én Shopify-butikk. Hvis du har flere Shopify-kontoer, må du generere en Admitad samarbeidspartner-ID for hver konto.

Ikke alle produkter fra aliexpress.com er tilgjengelig for å få penger tilbake. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du sjekke Admitad-kontodetaljene dine.

Du kan se summen av pengebeløp som du samler inn på Admitad-kontoen din.

Når du har konfigurert Admitad-kontoen din, kan du legge til din Admitad-samarbeidspartner-ID på Oberlo-kontoen din.

Steg:

 1. Fra Oberlo-instrumentpanelet går du til Innstillinger og klikker deretter på Leverandører.
 2. I Samarbeidsprogram velger du Admitad.
 3. Angi din Admitad-samarbeidspartner-ID i samarbeidspartner-ID-feltet og klikk på Lagre innstillinger.

E-postinnstillinger

Du kan endre Oberlo-e-postadressen din på Kontoinnstillinger-siden.

Steg:

 1. Fra Oberlo-instrumentbordet klikker du på navnet ditt, og deretter på Kontoinnstillinger.
 2. I Profildetaljer-seksjonen angir du navn og e-postadresse.
 3. Klikk på Lagre.

Passordinnstillinger

Du kan endre Oberlo-passordet ditt på Kontoinnstillinger-siden.

Steg:

 1. Fra Oberlo-instrumentbordet klikker du på navnet ditt, og deretter på Kontoinnstillinger.
 2. I Passord-seksjonen klikker du på Endre passord.
 3. Angi det nåværende passordet.
 4. Angi et nytt passord, bekreft det nye passordet og klikk på Endre.

Andre innstillinger

 1. Fra Oberlo-instrumentbordet klikker du på Innstillinger > Annet.
 2. Velg tidssonen du vil bruke for datasporing og butikkinformasjon.
 3. Klikk på Lagre innstillinger.

Innstillinger for personaltillatelser

Du kan se personalkontoene dine og deres kontoprivilegier på siden med innstillinger for Personaltillatelser. Du kan også legge til nye kontoer, fjerne eksisterende kontoer og redigere kontoenes tilgangsprivilegier på denne siden.

Legg til en ny personalkonto

 1. Fra Oberlo-instrumentbordet klikker du på Innstillinger > Personaltillatelser.
 2. Klikk på Legg til.
 3. Angi e-postadressen til den nye personalkontoen.
 4. Velg et tilgangsprivilegium.
 5. Klikk på Inviter.

Rediger de eksisterende personalkontoene dine

 1. Fra Oberlo-instrumentbordet klikker du på Innstillinger > Personaltillatelser.
 2. Klikk på personalmedlemmet.
 3. Velg hvilken type tilgang du vil gi til personalkontoen, og klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis