Overstyre og slette Oberlo-produkter

Leverandører kan endre produktene de selger når som helst eller gå tom for lagerbeholdning i en tidsperiode. Når slike situasjoner skjer, kan du overstyre produktet for å oppfylle det gjennom en ny leverandør, eller slette produktet fra butikken din. Når du overstyrer et produkt, kan du endre leverandøren for dine nåværende bestillinger eller endre leverandør- og produktdetaljer for nåværende og fremtidige bestillinger.

Overstyr et produkt for gjeldende bestillinger

Du kan endre leverandøren av produkter i eksisterende bestillinger, samtidig som du beholder den opprinnelige leverandøren for fremtidige bestillinger. Bare bestillinger som har To order-statusen kan overstyres.

Anta for eksempel at en ny leverandør driver et salg på et produkt som du vanligvis kjøper fra en annen leverandør. Du kan overstyre de eksisterende bestillingene for å bruke denne nye leverandøren og dra nytte av salget, men beholde den opprinnelige leverandøren for fremtidige bestillinger etter salget avsluttes. Hvis en ny leverandør kommer inn med en lavere ordinær pris, bør du vurdere å overstyre produktet for nåværende og fremtidige bestillinger.

Overstyring av produkter for nåværende bestillinger påvirker ikke det opprinnelige produktet ditt. Produktets URL, tittel, beskrivelse og bilder er fortsatt det samme. Eventuelle fremtidige bestillinger som du mottar vil bruke den opprinnelige leverandøren.

Steg:

 1. Finn et produkt for å erstatte det eksisterende produktet og legge det til i butikken din. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til og importere produkter.
 2. Fra Oberlo-instrumentpanalet går du til Bestillinger.
 3. Klikk på Overstyr ved siden av produktet du vil overstyre.
 4. I Overstyr med angir du tittelen på det nye produktet.
 5. Velg den tilsvarende varianten.
 6. Velg om du vil bruke denne endringen på alle ikke-behandlede bestillinger.
 7. Klikk på Overstyr produkt.

Overstyr et produkt for nåværende og fremtidige bestillinger

Du kan bruke overstyringsfunksjonen i Oberlo til å erstatte gamle produkter med nye, samtidig som du beholder samme produkt-URL og -statistikk. Under overstyringen kan du oppdatere detaljene, prissetting og bilder for produktet. Det er flere ulike grunner til at du kanskje må overstyre et produkt, for eksempel:

 • Du vil koble de eksisterende AliExpress-produktene dine til Oberlo-kontoen din.
 • Du vil synkronisere et produkt på nytt i Shopify hvis synkronisering har blitt opphevet med Oberlo.
 • Du vil endre leverandøren for produktet.

Steg:

 1. Finn et produkt for å erstatte det eksisterende produktet og legg det til i importlisten din.

 2. I sidefeltet klikker du på Importer liste.

 3. Klikk på Flere handlinger > Velg produkt som skal overstyres for produktet du vil oppdatere.

 4. Søk etter produktet du vil overstyre i Eksisterende produkt-delen, og velg produktet.

 5. Merk av hvis du vil overstyre tittelen, beskrivelsen og bildene.

 6. Klikk på Overstyr.

 7. Klikk på Importer og overstyr

 8. Hvis du har åpne bestillinger som ikke har blitt sendt til en leverandør, velger du den nye varianten som samsvarer med produktet.

 9. Klikk på Overstyr.

De eksisterende produktvariantene dine gjenopprettes til standardene for hvert produkt du overstyrer. Hvis du må gjøre noen endringer, kan du tilpasse variantene i importlisten før du bekrefter overstyringen.

Hvis noen bestillinger ble lagt inn da produktet ikke var synkronisert, vises ikke disse bestillingene i Oberlo. Du må opprette denne bestillingen ved å legge til et bestillingsutkast i Shopify.

Slette produkter

Du kan fjerne Oberlo-produkter fra butikken din ved å slette dem fra enten Shopify-administratoren eller Oberlo-instrumentpanalet.

Slette produkter i Shopify

Hvis du sletter et produkt i Shopify-administrator, vil produktet også bli slettet fra Oberlo-kontoen din. For å slette et produkt fra Shopify-administrator, se Slett et produkt.

Slett et produkt i Oberlo

Når du sletter et produkt i Oberlo, har du muligheten til å også fjerne det fra Shopify-administratoren.

Steg:

 1. Fra Oberlo-instrumentbordet går du til Produkter.
 2. Ved siden av produktet du vil slette klikker du på Handlinger-rullegardinmenyen og klikker på Slett dette produktet.
 3. Valgfritt: Hvis du også vil slette produktet fra Shopify-administratoren, merker du av Slett dette produktet fra Shopify-butikken min også.
 4. Klikk på Slett produkt.

Massesletting av produkter i Oberlo

Du kan slette flere produkter samtidig ved å bruke masseslettingsfunksjonen. Hvis du velger et høyt antall produkter, kan det ta flere minutter før alle produktene blir slettet.

Steg:

 1. Fra Oberlo-instrumentbordet går du til Produkter.
 2. Velg produktene du ønsker å slette, eller klikk Viser X produkter for å velge alle produktene på den gjeldende siden.
 3. Klikk på Slett valgte.
 4. Valgfritt: Hvis du også vil slette produktet fra Shopify-administratoren, merker du av Slett dette produktet fra Shopify-butikken min også.
 5. Klikk på Slett produkter.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis