Prising av produkter i Oberlo

Når du importerer produkter fra leverandører, blir de opprinnelige prisene også importert til Shopify-administrator. For å tjene penger på salget av disse produktene må du øke prisene i Shopify-butikken. Du kan angi produktpriser manuelt, eller angi prissettingsregler for å øke produktprisene automatisk.

Den opprinnelige prisen på produktene du direktefrakter kalles produktkostnaden. Dette er hvor mye du må betale leverandøren når du legger inn en bestilling.

For å drive en lønnsom virksomhet, må du avgjøre hva som er totalkostnadene for produktene dine, og deretter angi priser basert på denne informasjonen. Fortjenesten er differansen mellom prisen kunden betaler og kostnaden for produktet. For å finne ut mer om strategier for produktprissetting, kan du se siden Prissette produktene dine.

Angi produktpriser manuelt

Du kan angi produktpriser manuelt i både Shopify og Oberlo. Du kan angi produktpriser i Oberlo før du importerer produkter til Shopify. Hvis du allerede har importert produktene til Shopify, kan du angi produktprisene i Shopify.

Angi produktpriser i Oberlo

Hvis du legger til produkter i Importlisten, kan du angi produktprisene manuelt i Oberlo.

Steg:

 1. Klikk på Importer liste fra Oberlo-instrumentbordet.

 2. Ved siden av produktet du vil importere, klikker du på Varianter-fanen.

 3. Angi prisene for produktvariantene dine:

 • Hvis du vil endre prisen for hver produktvariant manuelt, må du endre prisen for hver produktvariant i Pris-kolonnen.

 • Hvis du vil angi samme pris for alle varianter, klikker du Endre alle > Angi ny verdi i Pris-kolonnen. Angi den nye prisen, og klikk på Bruk.

Endringene lagres automatisk.

Angi produktpriser i Shopify

Angi produktpriser manuelt i Shopify etter at du har importert produktene dine fra Oberlo.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Alle produkter.

 2. Klikk på navnet til produktet du vil oppdatere.

 3. I Varianter-seksjonen angir du prisen for hver produktvariant i Pris-kolonnen, og klikker på Lagre.

Angi produktpriser ved hjelp av prisregler

Du kan bruke prissettingsregler for å angi priser for produktene dine i omganger. Du kan angi prissettingsregler i Prissettingsregler-seksjonen i Oberlo-innstillingene.

Legg til en prisregel

Du kan angi priser for alle produktene dine med en prisregel. Det er to ulike typer prisregler du kan bruke.

 • Multiplikator - multipliserer produktkostnaden med tallet du angir. Et produkt som koster 2,00 USD med en multiplikator på 3 prissettes for eksempel til 6,00 USD i Shopify-butikken.
 • Fast - legger til et fast beløp til produktkostnaden. Et produkt som for eksempel koster 2,00 USD med en fast økning på 3 prissettes til 5,00 USD i Shopify-butikken.

Steg:

 1. Fra Oberlo-instrumentbordet klikker du på Innstillinger > Prisregler.

 2. I Produktpris-seksjonen velger du prisregelen Multiplikator eller Fast.

 3. Legg til et beløp i prisregelen.

 4. Klikk på Lagre innstillinger.

Prisregler gjelder bare for produkter som legges til etter at du oppretter regelen. Hvis du ønsker å legge til prisreglene på produkter i Importlisten, eller som du allerede har i butikken, må du klikke på Bruk på eksisterende produkter.

Legg til en sammenlign med pris-regel

Du kan angi en Sammenlign med pris for å stimulere til produktsalg i Shopify-butikken. Hvis en produktkostnad for eksempel er 10,00 USD og du angir Produktpris-multiplikatoren til 3, føres produktet opp til 30 USD i nettbutikken. Hvis du angir Sammenlign med pris-multiplikatoren til 6, vil produktet vises i Shopify-butikken med en prisreduksjon fra 60 USD.

Steg:

 1. Fra Oberlo-instrumentbordet klikker du på Innstillinger > Prisregler.

 2. Aktiver Angi dine regler for sammenligningspris ved å klikke på veksleknappen.

 3. I Sammenlign med pris-seksjonen velger du prissettingsregel Multiplikator eller Fast.

 4. Legg til et beløp i prisregelen.

 5. Klikk på Lagre innstillinger.

Prisregler gjelder bare for produkter som legges til etter at du oppretter regelen. Hvis du ønsker å legge til prisreglene på produkter i Importlisten, eller som du allerede har i butikken, må du klikke på Bruk på eksisterende produkter.

Sett opp avanserte prisregler

Du kan bruke avanserte prisregler for å angi produktpriser for ulike produktkostnadsområder. Du kan bruke dette regelsettet dersom du har flere ulike produkter med ulike produktkostnader.

Steg:

 1. Fra Oberlo-instrumentbordet klikker du på Innstillinger > Prisregler.

 2. Aktiver Avanserte prisregler ved å klikke på veksleknappen.

 3. Angi et kostnadsintervall og klikk på Lagre innstillinger. Alle kostnader som ligger utenfor kostnadsintervallet bruker prisregelen du angir i Resten av prisintervallene-seksjonen.

 4. I Påslag-seksjonen velger du prisregelen Multiplikator eller Fast.

 5. Legg til et beløp i prisregelen.

 6. Valgfritt: Kryss av i Sammenlign med pris-påslag-avmerkingsboksen for å angi en simulert salgspris.

 7. Klikk på Lagre innstillinger.

Prisregler gjelder bare for produkter som legges til etter at du oppretter regelen. Hvis du ønsker å legge til prisreglene på produkter i Importlisten, eller som du allerede har i butikken, må du klikke på Bruk på eksisterende produkter.

Formater produktprisene dine

Du kan bruke Tildel cent-funksjonen for å standardisere hvordan produktprisene dine formateres, Du kan for eksempel formatere alle produktene dine til å slutte på ,99 USD.

Dette gjelder bare for produktpriser som angis basert på prisregler. Hvis produktkostnaden for eksempel er 2,00 USD, produktprismultiplikatoren er 3, og du angir tildel cent til 99, angis produktprisen til 6,99 USD i Shopify-butikken.

Steg:

 1. Fra Oberlo-instrumentbordet klikker du på Innstillinger > Prisregler.

 2. Merk av i Tildel cent-avmerkingsboksen.

 3. Angi beløpet i cent, fra 0 til 99, og klikk på Lagre innstillinger.

Deaktiver automatiske oppdateringer av pris

Hvis du har angitt priser for produktene dine manuelt, må du deaktivere automatiske oppdateringer av pris for å sikre at globale prissettingsregler ikke brukes automatisk på produktene.

Steg:

 1. Klikk på Produkter fra Oberlo-instrumentbordet.

 2. Klikk på produktet du ønsker å oppdatere.

 3. Deaktiver Oppdater prisen automatisk når kostnaden endrer seg ved å klikke på veksleboksen.

Slik deaktiverer du automatiske oppdateringer for alle produkter:

 1. Klikk på Innstillinger fra Oberlo-instrumentbordet.

 2. I Generelt-fanen går du til Automatiske oppdateringer-seksjonen.

 3. I seksjonen Når kostnaden endres velger du Gjør ingenting.

 4. Klikk på Lagre innstillinger.

Selg i andre valutaer

Hvis du vil selge produkter i en annen valuta, må du endre valutaen i Shopify-administrator. Oberlos standardvaluta er USD. Alle produkt- og fraktkostnader i Oberlo vises og importeres i USD. Hvis du endrer valuta i Shopify-administrator endres valutaen også i Oberlo. Oberlo bruker internasjonale vekslingskurser i sanntid for å veksle valuta.

Hvis du for eksempel endrer butikkvalutaen til EUR og importerer et produkt fra AliExpress som koster 10,00 USD, vil Oberlo konvertere produktprisen fra USD til EUR og vise verdien som 8,24 EUR i Oberlo.

Hvis du bruker Shopify Payments kan du selge i flere valutaer. Kundene dine kan kjøpe og betale i sine valgte valutaer. For mer informasjon, kan du se sidenSelge i flere valutaer med Shopify Payments.

Steg:

 1. Klikk på Generelt.

 2. I seksjonen Standarder og formater klikker du på Valuta og velger en ny valuta.

 3. Klikk på Lagre.

Etter at du har endret valuta i butikken, vil ikke de eksisterende produktprisene i Importliste og Produkter-sidene bli konvertert automatisk. 10,00 USD blir for eksempel 10,00 EUR. For å oppdatere og konvertere eksisterende produktpriser i henhold til prisreglene, må du klikke på Bruk på eksisterende produkterPrisregler-siden.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis