Vareopptelling

Du kan bruke vareopptellinger til å telle lagerbeholdningen og gjøre justeringer i lagernivåene for å sikre at de stemmer. Du kan gjøre en manuell vareopptelling, eller bruke en strekkodeskanner. Hvis du gjør endringer i lagernivåene, vil Stocky gjøre de samme justeringene i Shopify.

Utfør en manuell vareopptelling

 1. I Stocky klikker du på Lager > Vareopptellinger.
 2. Klikk på + Vareopptelling.
 3. Gi navn til vareopptellingen. I Vareopptellingstype-feltet velger du manuell.
 4. Angi resten av detaljene i vareopptellingen og klikk Opprett vareopptelling.
 5. For hvert produkt gjør du ett av følgende: - Hvis et produkt har riktig lagerbeholdning, klikker du på tommelen opp-knappen.
  • Hvis produktets lagerbeholdning må justeres, klikker du på tommelen ned-knappen, angir riktig lagerbeholdning og klikker deretter på Oppdater lagernivå.

Når du har vurdert alle produktene, kan du forlate siden.

Utfør en vareopptelling med en strekkode-skanner

 1. I Stocky klikker du på Lager > Vareopptellinger.
 2. Klikk på +Vareopptelling.
 3. Gi navn til vareopptellingen, og i Vareopptellingstypefeltet velger du Strekkode.
 4. Angi et sted for vareopptellingen, og klikk Opprett vareopptelling.
 5. Skann strekkoden til hvert produkt.
 6. Etter at alle strekkodene er skannet, klikker du på Opprett lagerjustering og bekrefter justeringen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis