Importere og eksportere omtaler med produktomtaler

Du kan bruke Product Reviews-appen til å importere og eksportere produktomtaler fra andre omtaletjenester.

Hvis du bruker et Online Store 2.0-tema, lagrer appen Product Reviews vurderingsdata i standard-metafeltene Product Rating og Product Rating Count. Det betyr at omtaleopplysningene lagres som tilleggsopplysninger med produktet. Fordi disse opplysningene lagres i standardmetafelter, kan de være kompatible med andre apper. Andre apper kan også bidra til opplysningene om produktomtaler ved å skrive til disse metafeltene.

CSV-filer for produktgjennomgang

Importerte og eksporterte produktomtaler formateres i en CSV-regnearkfil. Tabellen nedenfor beskriver overskriftene i regnearket (den øverste raden) og hvilke typer informasjon som hører hjemme i hver kolonne:

Sideoverskrifter for produktgjennomgang
Overskriftsnavn Informasjon om produktgjennomgang
product_handle Dette er enden av produktets URL-adresse. Hvis for eksempel produktet ditt vises i nettbutikken på https://johns-apparel.com/products/blue-t-shirt, så er product_handle den blue-t-shirt.
state Statusen til omtalen, for eksempel godkjent eller publisert.
vurdering En poengsum fra 0 til 5, der 5 representerer den mest positive produktomtalen.
tittel En kort tittel i fet skrift som sammenfatter kundens opplevelse. For eksempel: «Kjempebra!»
forfatter Det første og siste navnet som er koblet til kundekontoen som sendte inn omtalen.
e-post Kundens e-postadresse.
sted Kundens adresse, for eksempel by og land.
brødtekst En lengre beskrivelse av kundens opplevelse. De kan utdype hva de likte eller ikke likte med produktet ditt.
svar Et valgfritt svar på omtalen.
created_at Dato og klokkeslett da produktomtalen ble opprettet av kunden.
replied_at Dato og klokkeslett da svaret ble opprettet.

Importer omtaler

Før du begynner må du laste ned en CSV-fil med omtalen fra gjennomgangstjenesten du vil overføre fra. De fleste gjennomgangstjenestene lar deg eksportere dataene dine til en CSV-fil.

CSV-importøren skal fungere automatisk for populære gjennomgangstjenester, men det kan være at du må formatere CSV-filen til å matche formatet til denne eksempel-CSV-filen. Sørg for at du fjerner eksempelproduktet fra CSV-malen – hvis ikke får du en feil når du importerer CSV-filen.

Slik importerer du vurderinger til produktomtaler-appen:

 1. Sørg for at du har en CSV-fil med omtalene du vil importere, og at den er formatert på riktig måte.

 2. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 3. Klikk Product Reviews fra siden Apper og salgskanaler.

 4. Klikk Åpne app.

 5. Klikk Innstillinger.

 6. Klikk på Import.

 7. Klikk på Velg fil og velg CSV-filen din.

 8. Klikk på Import.

Eksporter omtaler

Slik eksporterer du eksisterende omtaler fra Produktomtaler-appen:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Product Reviews fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk Innstillinger.

 5. Klikk på Eksporter.

En CSV-fil for regneark lastes ned i nettleseren.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis