Facebook-datadeling

Innstillingene for Datadeling i Facebook-kanalen lar deg velge hvordan kundeopplysninger og -aktivitet innhentes i nettbutikken. Datadelingsverktøy, som Facebook-pikselen, lar deg spore bestillinger og andre hendelser, som kan hjelpe deg med å analysere butikktrafikken og forbedre annonsemålretting gjennom dynamiske annonser.

Datadeling er et valg. Selv om kundeopplysninger forbedrer kampanjeytelser og salgssporing, er det ikke alle som ønsker at opplysningene deres deles. Derfor er det viktig at du forteller kundene hvordan du deler opplysninger, og at du avgjør hva slags opplysninger, og hvor mange opplysninger, du ønsker å spore og dele. Sørg for at personvernerklæringen er oppdatert for å gi denne informasjonen til kundene dine.

Hvis du vil ha mer informasjon om datadeling, kan du se Informasjonskapsler og kundesporing.

Før du setter i gang

For å legge til en Facebook-piksel i nettbutikken med Facebook-kanalen må du ha en Facebook-annonsekonto med et tilknyttet annonseforbruk. For å opprette en Facebook-annonsekonto må du gå til Facebook. Du kan konfigurere Facebook-pikselen med Facebooks annonseadministrator, eller opprette en gjennom Facebook-kanalen.

Hvis du allerede har lagt til en Faecbook-piksel i nettbutikkens temakode kan du fjerne Facebook-pikselkoden fra nettbutikken etter at du har satt opp den nye pikselen gjennom Facebook-kanalen.

Endre eller fjern en Facebook-pikselkode fra nettbutikken

Hvis du allerede har en eksisterende Facebook-piksel-ID i Facebook-kanalen kan du erstatte den i Datadelingsinnstillinger i Facebook-kanalen ved å klikke på Koble fra.

Hvis du har redigert temafilkoden og lagt til en Facebook-piksel, må du fjerne pikselkoden før du kan legge til en Facebook-piksel-ID med Facebook-kanalen. Hvis du ikke fjerner pikselkoden vil butikken ha mer enn én piksel, som kan resultere i doble eller feil opplysninger i rapportene.

Fjerne pikselkoden fra temafilen

 1. I Gjeldende tema-delen klikker du Handlinger og velger Rediger kode.
 2. Klikk på theme.liquid-filen for å åpne koderedigeringsprogrammet.
 3. Slett Facebook-pikselkoden. Du finner den mellom taggene <head> og </head>.
 4. Klikk på Lagre.

Fjern Facebook-pikselen i nettbutikkinnstillingene

 1. I Shopify-administrator klikker du Nettbutikk > Innstillinger.
 2. Under Facebook-piksel-seksjonen klikker du på Endre.
 3. Slett Facebook-pikselen og klikk på Lagre.

Opprette en Facebook-piksel

Du kan opprette en ny Facebook-piksel direkte i Facebook-kanalen ved å klikke på Opprett ny i konfigurasjonsboksen for pikselen, eller du kan opprette en Facebook-piksel i Facebooks annonseadministrator. For å opprette en piksel i Facebooks annonseadministrator kan du se Facebook Hjelpesenter.

Legg til en Facebook-piksel i Facebook-kanalen

Når du legger til en Facebook-piksel i Facebook-kanalen vil pikselen integreres i nettbutikken. En Facebook-piksel kan legges til når du konfigurerer Instagram, Shops eller Facebook Marketing, men er bare påkrevd for Facebook Marketing-funksjonen. Før du kan legge til en Facebook-piksel må du aktivere sporing i Kundesporingsseksjonen.

Du kan administrere Facebook-pikselen din i Datadelingsinnstillinger under Innstillinger-seksjonen i Facebook-kanalen.

I Kundesporing-seksjonen under Innstillinger for datadeling i Facebook-kanalen er det oppført en liste med piksler du har opprettet. Klikk på Koble til for å koble til en allerede eksisterende Facebook-piksel, eller klikk på Opprett ny for å opprette en ny Facebook-piksel.

Når du har lagt til en Facebook-piksel i nettbutikken, må du sjekke at den fungerer ved å bruke Facebooks annonseadministrasjon. Finn ut hvordan du kan vite at Facebook-pikselen fungerer fra Facebooks hjelpesenter.

Før du legger til en Facebook-piksel

Før du kan legge til en Facebook-piksel i nettbutikken må du konfigurere en Facebook-konto og en Facebook Business Manager. Hvis du allerede har dette kan du fullføre stegene i Legg til en Facebook-piksel. Hvis du ikke har konfigurert disse, må du gjennomføre følgende.

Steg:

 1. Klikk på Kom i gang i Kom i gang med Facebook-seksjonen.
 2. Klikk på Start oppsett i Markedsfør produktene dine på Facebook-seksjonen.
 3. Koble til Facebook-konto, Business Manager, Facebook-side og annonsekonto.

Legg til en Facebook-piksel

 1. I Shopify-administrator klikker du på Facebook i Salgskanaler-seksjonen.
 2. Klikk Innstillinger, og klikk deretter Innstillinger for datadeling.
 3. I Kundesporingsseksjonen klikker du på vekslebryteren Aktiver sporing.
 4. I Velg sporingsnivå-seksjonen velger du Standard, Utvideteller Maksimum.
 5. Velg pikselen din fra listen.
 6. Klikk på Bekreft.

Velge Facebooks kundesporingsnivå

Med Facebok-kanalen kan du velge hvordan du ønsker at opplysninger skal innhentes og deles mellom nettbutikken og Facebook. I kundesporingsinnstillingene kan du velge mellom tre alternativer: Standard, Forbedret eller Maksimalt. For mer informasjon om kundesporing kan du se Dokumentasjonen for informasjonskapsler og kundesporing.

Hvis du velger Standard vil en Facebook-piksel spore kundenes nettleseradferd i nettbutikken. Et nettleserbasert annonseblokkeringsprogram kan forhindre at Facebook-pikselen samler opplysninger.

Hvis du velger Forbedret vil en Facebook-piksel spore personopplysningene til kundene dine med Avansert Samsvar. Avansert Samsvar lar Facebook-pikselen hente ut kundens navn, plassering, e-postadresse og telefonnummer, i tillegg til nettleseradferden i nettbutikken for å forbedre kundesporing. Nettleserbaserte annonseblokkeringsprogrammer kan forhindre at Facebook-pikselen samler opplysninger. For mer informasjon om Avansert Samsvar kan du se Facebooks dokumentasjon om Avansert Samsvar for nett.

Hvis du velger Maksimalt bruker butikken Facebooks konverterings-API i tillegg til Facebook-pikselen. Opplysninger deles gjennom kundens nettleser og fra Shopifys servere, og sendes direkte til Facebooks servere. Opplysninger som sendes fra server til server kan ikke blokkeres av nettleserbaserte annonseblokkeringsprogrammer. Maksimalt-innstillingen deler kundenes personopplysninger for å matche med brukere i Facebooks nettverk. Informasjonen som innhentes med denne innstillingen omfatter kundens navn, plassering, e-postadresse og telefonnummer, samt nettleseradferden i nettbutikken. For mer informasjon kan du se Facebooks dokumentasjon om konverterings-API.

Standardhendelser for kundesporing

Når du har lagt til en Facebook-piksel i Shopify vil pikselen spore bestemte hendelser i nettbutikken, som når en kunde ser på en bestemt side. Hendelsene som spores av Facebook som standard kalles standardhendelser, og du kan bruke opplysningene fra disse hendelsene for å lære mer om hvordan kundene samhandler med butikken din. Finn ut mer om å bruke Facebook-pikselens standardhendelser for å opprette kampanjer og spore konverteringer i Facebooks hjelpesenter.

Hendelser som sporer en bestillingsverdi bruker bestillingens delsum, som ikke omfatter avgifter eller fraktomkostninger.

Når du har integrert en Facebook-piksel i nettbutikken vil pikselen autoatisk spore følgende standardhendelser.

Beskrivelser av standardhendelser i Facebook-pikselen
Hendelsesnavn Hendelsesbeskrivelse
Vis innhold Når en besøkende ser på en side, som en produktside
Søk Når en besøkende gjør et søk
Legg til i handlekurv Når en besøkende legger til et produkt i handlekurven
Initier kasse Når en besøkende klikker på kasseknappen
Legg til betalingsinformasjon Når en besøkende angir betalingsinformasjon i kassen
Kjøp Når en kunde utfører et kjøp og viser takkesiden i kassen

Spore kundedata med Facebooks CAPI

Facebooks konverterings-API (CAPI) er en måte å dele kundenes nettleseradferd med Facebook fra Shopifys servere direkte til Facebooks servere. Facebook-piksler sender opplysninger gjennom kundenes nettleser. CAPI fungerer sammen med Facebook-pikselen for å hjelpe deg med å måle, optimalisere og bygge annonsekampanjer på Facebook.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis