Opprette Google Smart Shopping-kampanjer

Når du har koblet Google Ads-kontoen din til Shopifys Google-kanal, kan du opprette automatiseringer i Shopify for Google Smart Shopping-kampanjer.

Google Smart Shopping-kampanjer er betalt markedsføring som kan hjelpe deg med å promotere produktene dine og øke trafikken til nettbutikken. De kan hjelpe deg å markedsføre på nytt til eksisterende kunder, introdusere produktene dine for nye kunder og få kontakt med nye kunder på tvers av en rekke Google-eide plattformer og annonseformater. Smart Shopping-kampanjer bruker maskinlæring basert på salg i butikken din, så de fungerer best for butikker med et jevnt salg. Finn ut mer om Google Smart Shopping-kampanjer fra Google Ads Hjelp.

Du kan administrere og overvåke Smart Shopping-kampanjene dine fra siden Markedsføring > Automasjoner i Shopify. For å redigere innstillingene for Google Shopping eller synkronisere nye produkter, må du imidlertid gå til Google-kanalen.

Opprett en Google Smart Shopping-kampanje

Etter at du har konfigurert Google-kanalen er en av markedsføringsautomatiseringene som du kan konfigurere i Shopify en Google Smart Shopping-kampanje.

Når du oppretter en markedsføringsaktivitet i Shopify, har du muligheten til å lagre den som et utkast og publisere den når den er klar, slik at du kan klargjøre markedsføringsaktivitetene på forhånd.

Trinn:

Aktivitetsinformasjon om Google Smart Shopping-kampanjer

Kampanjebudsjett (daglig) - Gjennomsnittlig daglig budsjett i USD. Budsjettet ditt avhenger av produktkategoriene dine (høyere prisede varer har en tendens til å ha høyere kostnad per konvertering).

Administrere Google Shopping-kampanjen din

Du kan se gjennom virkningen av Google Shopping-kampanjen din fra Markedsføring > Automatisering-siden i Shopify. Du kan gå gjennom følgende informasjon:

 • Totalt antall salg – antall salg fra Google Shopping-kampanjen
 • Totalt antall visninger – totalt antall ganger en Google Shopping-annonse vises på Google
 • Totalt antall klikk – totalt antall klikk annonsen får
 • Totalt antall bestillinger – totalt antall bestillinger fra Google Shopping-kampanjen
 • Kostnad per klikk – det gjennomsnittlige beløpet som betales for ett enkelt klikk på annonsen
 • Kostnad per anskaffelse – totalkostnaden for annonser delt på totalt antall bestillinger

Du kan redigere beløpet du har bevilget til det gjennomsnittlige, daglige budsjettet eller sette kampanjen på pause ved å klikke Administrer kampanje.

Du kan også beregne avkastningen på annonsekostnadene manuelt (ROAS) ved å dele totalomsetningen fra annonsekampanjen med totale annonseutgifter. Hvis ROAS er høyere enn null, viser annonsekampanjen positive resultater.

Kampanjer bruker maskinlæring, noe som tar tid å optimalisere for et bestemt budsjett, produkter og publikum. For å sikre at du har nok data, bør du kjøre en kampanje i minst 14 dager uten å gjøre endringer på den før du begynner å evaluere ytelsene. Finn ut mer om hvordan du måler suksess for kampanjen din fra Google Ads-hjelp.

Redigere, sette på pause eller fjerne Google Smart Shopping-kampanjer

Du kan redigere, sette på pause eller slette utkast og publiserte automatiseringer, slik at du kan administrere Google Smart Shopping-kampanjene dine fra Shopify.

Når du redigerer et utkast til en markedsføringsaktivitet eller automasjon, kan du lagre endringene eller publisere den. Utkast til markedsføringsaktiviteter er oppført på Markedsføring-siden og automasjoner av utkastene er oppført på siden Markedsføring > Automasjoner.

For å slette en markedsføringsaktivitet som er opprettet i Shopify, går du til Markedsføring-seksjonen i Shopify-administrator og klikker på Kampanjer. Velg markedsføringsaktiviteten du ønsker å slette, klikk på Slett aktivitet og klikk deretter Slett aktivitet igjen for å bekrefte valget.

Når du sletter en markedsføringsaktivitet eller automasjon i Shopify, vil du ikke bli fakturert for den lenger. Shopify synkroniserer til den relaterte tjenesten for å oppdatere kontoen din med endringer du gjør. Mens aktiviteten eller automasjonen er under sletting utenfor Shopify, vil den ha en Slettes-status i Shopify. Etter at aktiviteten er fullt ut slettet utenfor Shopify, fjernes den fra listen i Shopify. Sletting av en markedsføringsaktivitet eller automasjon er permanent.

Markedsføringsaktiviteter opprettet utenfor Shopify må slettes fra tjenesten de ble opprettet i.

Få hjelp med Google-annonser

Kontakt Google Ads hjelpesenter for å få hjelp med følgende emner:

 • fakturering og fakturering for Google-annonser
 • retningslinjer, annonsegjennomganger og kampanjeoptimalisering
 • sette opp annonsetyper som Google-kanalen ikke støtter, for eksempel videokampanjer
 • Google Merchant Center
 • Google Analytics

Du kan kontakte Shopify-brukerstøtte for å få hjelp til å konfigurere eller bruke Google-kanalen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis