Fikse advarsler og utestengelser for Google Merchant Center

For å vise produktene dine på Google må butikken og produktene dine følge Googles retningslinjer. Hvis du mottar en beskjed om kontoadvarsler eller utestengelse, er det noen handlinger du kan gjøre for å løse problemet.

Vanlige grunner til kontoadvarsler og utestengelser

For foreslåtte løsninger på kontoadvarsler eller utestengelser, kan du se de vanligste grunnene som er oppført under.

Manglende refusjonspolicy

Hvis du ikke har informasjon om refusjon i Shopify-butikken må du opprette en.

Du kan legge til informasjon om refusjoner inne i Shopify-administrator.

Hvis du vil ha mer informasjon om Googles krav til refusjonspolicyer, kan du se hjelp for Google Merchant Center.

Utilstrekkelig kontaktinformasjon

Du må sørge for at kontaktinformasjonen i butikken din oppfyller Googles krav.

For å sikre at du viser riktig kontaktinformasjon, må du legge til kontaktinformasjonen din i Shopify-administrator.

Hvis du vil ha mer informasjon om Googles krav til kontaktinformasjon, kan du se hjelp for Google Merchant Center.

Gi en uriktig fremstilling av seg selv eller produkter

For å løse brudd på retningslinjene for uriktig fremstilling, kan du se hjelp for Google Merchant Center.

Be om en ny vurdering etter et varsel om utestengelse

Hvis Google oppdager et brudd på retningslinjer eller data, kan du motta en e-post som beskriver problemet og gir deg en tidsfrist for å løse det. Du kan be om en kontogjennomgang når som helst før tidsfristen du blir gitt.

Hvis alle problene løses ved vurdering av kontoen din, blir advarselen fjernet, og oppføringene og annonsene dine fortsetter.

Hvis alle problemene ikke er løst etter den første forespørselen om en vurdering, kan du sende en andre forespørsel om en vurdering. Hvis problemene ikke er løst etter den andre forespørselen, deaktiveres vurderingsknappen, og du må vente i syv dager før du ber om en ny vurdering. Alle vurderingsforespørsler som sendes etter to mislykkede vurderinger må gjøres etter en forsinkelse på syv dager. Kontoen din forblir utestengt i denne perioden, og du kan ikke be om en ny vurdering. Nedkjølingsperioden på én uke gjelder for alle forespørsler om vurdering etter den andre forespørselen. Du kan se sluttdatoen for en nedkjølingsperiode i fanen KontoproblemerDiagnose-siden i Merchant Center-kontoen din.

Steg:

Når du ber om en ny vurdering, vil statusen for Google Merchant Center-kontoen din endres til Under vurdering. Vurderingsforespørsler kan ta inntil syv dager. Når en vurdering er fullført, får du et varsel på e-post.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis