Synkronisering av produktene dine

Google Shopping-appen synkroniserer produkter som er tilgjengelige for nettbutikken din med Google Merchant Center. For å publisere produktene dine på Google og bruke dem i Smart Shopping-kampanjer må du legge til nødvendige produktdata. Du kan også optimalisere produkttitlene og -beskrivelsene dine for Google ved å bruke Google Shopping-appen.

For å se statusen til produktene dine eller endre kontoinnstillingene gå til Google Shopping-appen i Shopify.

Gjør produkter tilgjengelig for Google Shopping

Når du setter opp Google Shopping-appen for første gang, blir alle produktene som er tilgjengelig for nettbutikken automatisk synkronisert med Google Merchant Center. Hvis du foretrekker å velge hvilke produkter du vil synkronisere, kan du endre tilgjengeligheten til et enkelt produkt manuelt eller utføre en Massehandling for å endre tilgjengeligheten for flere produkter.

Når du legger til et produkt i Shopify etter at Google Shopping-appen er konfigurert, må du gjøre det tilgjengelig for Google Shopping-appen før den synkroniseres med Google Merchant Center. Du kan også bruke en massehandling til å gjøre flere produkter tilgjengelige for Google Shopping. Finn ut mer om hvordan du gjør produkter tilgjengelige for kanaler og apper.

Legg til produktdata

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Apper > Google Shopping.

 2. Gå til Produkter.

 3. Klikk på Rediger Google Shopping-felt.

 4. Hvis produktet ditt ikke har en GTIN eller MPN fordi det er et tilpasset produkt, merker du av Dette er et egendefinert produkt.

 5. I delen Produktkategorisering kan du foreta endringer i produktdataene slik at de passer til produktkravene i Google Shopping.

 6. Valgfritt: Legg til egendefinerte etiketter.

 7. Klikk på Lagre.

Du kan også bruke en massehandling til å endre produktdataene for flere produkter samtidig.

Optimalisere produkt titler og beskrivelser for Google Smart shopping-kampanjer

Nøkkelordene du bruker i produkttitlene og beskrivelsene kan hjelpe kundene med å finne produktene dine på Google Shopping.

Når du synkroniserer produkter til Google shopping, kan du enten synkronisere produkt titlene og-beskrivelsene dine, eller bruke tittel taggen og metabeskrivelsen fra søkemotor oppføringen. Det kan være lurt å bruke søkemotor oppføringen tittel tagg og Metabeskrivelse slik at du kan inkludere flere nøkkelord for søkemotoroptimalisering på Google shopping uten å endre produktinformasjonen i nettbutikken. Finn ut mer om optimalisering av produkt titler og beskrivelser fra Google Merchant Center-hjelp.

For å bruke titteletiketter og metabeskrivelser for produktene dine på Google Shopping, må du først velge innstillingen fra Google Shopping-appen.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Apper > Google Shopping.
 2. Gå til Merchant Center-kontoen din.
 3. I delen INNSTILLINGER FOR PRODUKTTITTEL velger du SEO-optimaliserings for å bruke den optimaliserte produktetiketten for produkter på Google Shopping.
 4. I delen INNSTILLINGER FOR PRODUKTBESKRIVELSE velger du SEO-produktbeskrivelsen for å bruke søkemotorens optimaliserte metabeskrivelse for produktene dine på Google Shopping.

Du kan vise og redigere søkemotorens optimaliserte titteletikett og metabeskrivelse fra en produktinformasjonsside. Finn ut mer om hvordan du legger til nøkkelord for søkemotoroptimalisering her.

Produktstatus

Google Shopping-appen viser statusen til produktene dine på siden Google Shopping > Produkter -siden. Det er tre mulige produktstatuser:

 • Ikke godkjent – produkter med statusen Ikke godkjent er ikke synkronisert med Google Merchant Center på grunn av en eller flere feil eller manglende produktdata.
 • Ventende – produkter med Ventene status har endringer i Shopify som ennå ikke har blitt synkronisert til Google Merchant Center.
 • Godkjent – produkter med Godkjent-status er synkronisert til Google Merchant Center.

For å løse produktfeil må du klikke på produktnavnet for å gjøre endringer på Produktdetaljer-siden for å dekke kravene fra Google Shopping. Når du foretar endringer på et produkt, blir de automatisk synkronisert med Google Merchant Center.

Endringer i produktinformasjonen i Shopify kan føre til at synkroniserte produkter har feil og advarsler. Sjekk Google Shopping-appen med jevne mellomrom for å sikre at produktene fortsetter å synkroniseres.

Produktkrav

Google krever spesifikk informasjon om produktene dine før du kan publisere dem på Google. Google-kanalen importerer de eksisterende produktdataene fra Shopify, men det kan være du må legge til ekstrainformasjon før du kan synkronisere produkter med Google Merchant Center.

For de fleste produkter trenger du kun å legge til følgende opplysninger:

 • Produktkategori i Google
 • Unike produkt-ID-er

Google har også spesifikke krav for følgende produktkategorier:

 • Klær & tilbehør
 • Medier
 • Bøker

Produktalternativene, inkludert varianter, må være skrevet på engelsk for å kunne synkroniseres med Google.

Produktkategori i Google

For å sikre at produktene kategoriseres nøyaktig på Google, bør du legge en Google-produktkategori til produktene. Hvis du ikke legger til en produktkategori, vil Google automatisk tilordne produktet en kategori, men det kan forekomme feil. Les Googles veiledning om produktkategorier for å finne ut mer.

Unike produkt-ID-er

Google krever at du har en unik produkt-ID for hvert produkt du selger. Disse identifikatorene lar Google matche produktet med lignende produkter på Google Shopping. Hvis disse identifikatorene ikke er riktige, vil ikke Google publisere produktene dine, og kontoen din kan bli suspendert. Finn ut mer om unike produktidentifikatorer fra hjelpefunksjonen i Google Merchant Center.

Hvis et produkt har et GTIN (globalt handelsvarenummer), må du legge det til før du kan publisere produktet. Du kan legge til et GTIN i detaljene for en produktvariant.

For produkter uten GTIN må du legge til et MPN (produsentens delnummer) og merkenavn under produktdataer i Google-kanalen.

Googles spesifikke krav til produktkategorier

Google har spesifikke krav til produkter som er i produktkategoriene Klær og tilbehør, Medier eller Bøker. Når du velger kategori for et produkt i Google-kanalen, må du legge til denne ekstrainformasjonen for produktet.

Produktkrav for klær og tilbehør

Produkter i kategorien klær og tilbehør kan kreve spesifikke produktdata før de kan publiseres. For å finne ut om du må inkludere produktdataene, kan du gå til hjelpeveiledningene i Google Merchant Center og se på følgende:

Produktkrav for medier

Produkter i kategoriene musikk, filmer eller videospill må ha UPC, EAN eller JAN som unik produkt-ID. Finn ut mer om Google unike produktidentifikatorer fra hjelpefunksjonen i Google Merchant Center.

Produktkrav for bøker

Produkter i kategorien bøker er pålagt å ha et ISBN som unik produkt-identifikator. Finn ut mer om Googles unike produktidentifikatorer fra hjelpefunksjonen i Google Merchant Center.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis