Opprette markedsføringsautomasjoner i Shopify

Du kan opprette og administrere markedsføringsautomasjoner fra Shopify-administrator på følgende måter:

Hvis du oppretter en arbeidsflyt med Shopify Flow som inkluderer en handling for en markedsføringsaktivitet, vises den også i Shopify-administrator som en markedsføringsautomasjon, og kan redigeres fra siden Automasjoner eller i Flow-appen.

Krav for oppretting av markedsføringsautomasjoner

For å opprette og redigere markedsføringsautomasjoner må butikken oppfylle følgende krav:

Opprett en markedsføringsautomasjon

Når du oppretter en markedsføringsautomasjon, kan du konfigurere bestemte innstillinger for hvordan automasjonen skal fungere. Du kan for eksempel justere ventetiden fra kunden forlater handlekurven og til e-posten om forlatt handlekurv sendes ut.

Trinn:

Når du har aktivert en automasjon, kan du se beregninger og rapportering av markedsføringsautomasjoner for å finne ut hvor godt automasjonen din fungerer.

Rediger en markedsføringsautomasjon eller mal

Du kan redigere arbeidsflyten for en markedsføringsautomasjon for å endre når en melding sendes til en kunde. Du kan også redigere malen som brukes i automasjonen.

Trinn:

  1. Gå til Markedsføring > Automasjoner fra Shopify-administrator.
  2. I seksjonen Automasjoner redigerer du arbeidsflyten eller malen:

    • For å redigere arbeidsflyten klikker du på automasjonen du vil redigere, og klikker deretter på Rediger arbeidsflyt. Gjør eventuelle endringer, og klikk deretter på Bruk endringer.
    • For å redigere malen klikker du på knappen på automasjonen, og deretter på Rediger. Gjør eventuelle endringer, og klikk deretter på Lagre.
  3. Klikk på Avslutt.

Deaktivere en markedsføringsautomasjon

Du kan slå av en markedsføringsautomasjon. Arbeidsflyter i vente-trinn kanselleres, slik at det ikke sendes noen ytterligere meldinger som en del av automasjonen.

Trinn:

Beregninger og rapportering av markedsføringsautomasjoner

Du kan se nøkkelberegninger og rapporter for automasjoner du aktiverer, slik at det blir enklere å forstå effekten markedsføringsautomasjoner har på virksomheten. Du kan bruke denne informasjonen til å forbedre automasjoner og eksperimentere med ulike konfigurasjoner.

Nøkkelberegninger

Du kan se nøkkelberegninger for alle markedsføringsautomasjoner på siden Automasjoner i Shopify-administrator, i seksjonen Resultater fra markedsføringsautomasjoner. Klikk på tittelen til markedsføringsautomasjonen du vil se nærmere på for å se beregninger for en bestemt automasjon.

Følgende beregninger er oppgitt om markedsføringsautomasjoner:

Metrisk Beskrivelse
Rekkevidde Totalt antall visninger for alle markedsføringsaktiviteter som brukes i markedsføringsautomasjoner. For en e-postautomasjon er dette for eksempel antall e-poster som er sendt.
Økter Det totale antallet økter i nettbutikken som er tilskrevet markedsføringsautomasjoner.
Bestillinger Det totale antallet bestillinger som er tilskrevet markedsføringsautomasjoner.
Salg Nettosalg (bruttosalg minus rabatter og returer), pluss avgifter og frakt, som er tilskrevet markedsføringsaktiviteter i markedsføringsautomasjonen.

Se rapportering for markedsføringsautomasjoner

Du kan se en rapport for markedsføringsaktiviteter for hver av markedsføringsautomasjonene dine. Denne rapporten inneholder detaljert informasjon om markedsføringsaktiviteter i automasjonene, som for eksempel konverteringsrater og mest populære bestillinger målt i salg.

Trinn:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis