Risikoer

Piksler er JavaScript-kodebiter som kjører i nettbutikken eller kassen for å innhente og sende adferdsbaserte kundedata videre for markedsføring, annonsering og rapportering. Selv om piksler og andre skript kan være essensielle for bedriften, kan ytelsen, personvernet og sikkerheten i nettbutikken bli påvirket når tredjepartsskript legges til. Gå alltid gjennom skriptene du legger til i butikken for å minimere den potensielle innvirkningen.

Potensielle risikoer

Det er to måter å legge til piksler i nettbutikken på: App-piksler og Egendefinerte piksler. App-piksler legges automatisk til når en app som bruker piksler installeres. App-piksler bruker Shopifys API-er for å samle inn kundeopplysninger fra butikken, og gir økt sikkerhet grunnet isoleringen av de innsamlede opplysningene.

Egendefinerte piksler er JavaScript-kodebiter som manuelt legges til i butikken gjennom pikselbehandleren. Oppretting av egendefinerte piksler er en avansert funksjon som krever forståelse for JavaScript, markedsanalyse og hendelsesskjemaer. Se utviklerdokumentasjonen om piksler for mer informasjon.

Dette er ikke en fullstendig liste over mulige risikoer ved piksler. Sørg alltid for at du forstår koden du legger til i nettbutikken eller i kassen, eller lei inn en Shopify-ekspert for å få hjelp med egendefinerte piksler.

Ytelsesrisikoer

Piksler er skript som kjører i bakgrunnen i nettbutikken for å spore kundehendelser. Jo flere skript du har, jo tregere kjører butikken. Hvis skriptet som legges til i tillegg er ødelagt på noen måte kan aktiviteten kjøre uendelig, noe som vil forsinke nettbutikken eller gjøre at innhold ikke kan lastes inn.

Personvernrisikoer

Brukernes personvern er strengt regulert for å sikre at kundeopplysninger er beskyttet på nett. Kodebiter kan brukes til å omgå krav til kundesamtykke, noe som bryter med Shopifys vilkår for bruk og kan føre til juridisk ansvar for deg. Dette gjelder spesielt hvis du bor i eller leverer til kunder på steder med strengere personvernreguleringer, som California eller EØS. Husk at du er ansvarlig for å følge gjeldende lovgivning og innhente alle nødvendige samtykker når du bruker piksler til å samle inn kundeopplysninger. Rådfør deg med en advokat hvis du er usikker på hvilke krav som gjelder for deg.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis