Opprett og bruk publikum fra Shopify Audiences

Når du har konfigurert Shopify Audiences-appen, kan du opprette og bruke publikum i annonsekampanjene dine. Når du oppretter et publikum, velger du først et bestemt produkt som du vil bygge publikum rundt. Attributtene til produktet du velger brukes til å generere et publikum med kunder som har vist interesse for disse attributtene. Publikummet eksporteres deretter direkte til den tredjeparts annonseplattformen du ønsker.

Opprette og eksportere publikum

Publikum du eksporterer fra Shopify-administrator til en tredjeparts annonseplattform, som Facebook, krypteres og overføres sikkert. Eksporterte publikum kan ikke lastes ned fra Facebook. Facebook bruker de overførte opplysningene til å sammenligne mot sine egne opplysninger, og sletter deretter opplysningene.

Du kan bare eksportere et bestemt antall publikum innenfor en 7-dagers periode, som vises når du eksporterer det første publikummet ditt. 7-dagersperioden starter når du eksporterer det første publikummet, og tilbakestilles etter 7 dager. Lookalikepublikum teller ikke mot eksportgrensen.

Før du setter i gang

Kontroller at du har konfigurert Audiences-appen.

Legg til og vis en personvernerklæring i nettbutikken som tydelig oppsummerer din bruk og deling av personopplysninger, og retten til å trekke seg fra datadeling. Hvis du har spesifikke juridiske spørsmål må du rådføre deg med en juridisk rådgiver eller en ekspert på personvernlovgivning. Shopify kan ikke gi juridisk rådgivning.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
 2. Klikk Shopify Audiences fra siden Apper og salgskanaler.
 3. Klikk Åpne app.
 4. Klikk på Opprett publikum.
 5. Klikk Velg et produkt, og velg produktet du vil basere målgruppen på.
 6. I Publikum-seksjonen velger du hvilke publikumstyper du vil opprette:

  • Et kjernepublikum er alltid inkludert.
  • Et lookalikepublikum er valgfritt.
 7. Angi et navn for målgruppen og klikk Eksporter målgruppe.

Avhengig av størrelsen på publikumslisten kan det ta flere timer å gjennomføre eksportprosessen. Eksporten er fullført når publikumsstatusen endres til Klart. Publikumsstørrelsen i Shopify-administrator er et estimat, og kan skille seg fra publikumsstørrelsen som vises på tredjeparts annonseplattformer.

Publikumstyper

Det er to publikumstyper tilgjengelig når du oppretter et publikum med Shopify Audiences: Kjernepublikum og lookalikepublikum.

Kjernepublikum

Kjernepublikum bruker Shopify Audiences-algoritmen for å opprette en liste over potensielle kjøpere som blir eksportert til tredjeparts annonseplattformer. Algoritmen velger enkeltpersoner ved å matche kjøperens hensikt til de unike egenskapene til butikkens produkter.

Hver gang du oppretter et publikum, eksporteres et kjernepublikum med følgende egenskaper:

 • Bare kjøpere i USA og Canada blir inkludert.
 • Eksisterende kunder og kjøpere som har trukket seg fra datadeling blir ekskludert.
 • En estimert størrelse på opp til 2 millioner.

Når du kjører kampanjer, kan du målrette mot kjernepublikummet direkte, eller bruke et lookalikepublikum for å utvide rekkevidden din.

Tvillingpublikum

Et lookalikepublikum bygger seg ut av kjernepublikummet for å finne flere personer som har lignende egenskaper. Det må eksistere en kjernepublikum for å kunne opprette et lookalikepublikum. Facebook utnytter demografi, interesser og atferd fra kjernepublikummet for å bygge et nytt publikum for å utvide rekkevidden din. Shopify har ikke tilgang til identitetene i lookalikepublikummet fordi publikummet bestemmes av Facebook.

Du kan opprette et lookalikepublikum direkte fra Shopify Audiences-appen. Lookalikes velges som standard når du oppretter et publikum og har følgende egenskaper:

 • Mål 3 % av USA og Canada.
 • En estimert størrelse på opptil 9,1 millioner.

Du kan også opprette en lookalike fra Facebooks annonseadministrator når som helst etter at du eksporterer et kjernepublikum. For å finne ut mer om lookalike publikum på Facebook kan du se Facebooks hjelpesenter.

Beste praksis for bruk av Shopify-publikum

For å bidra til å minimere overlapp av bestillingsattribusjon og sikre at rapportene er nøyaktige, bør du bare målrette mot én målgruppe for hvert annonsesett du oppretter. Ikke målrett mot samme målgruppe med flere annonsesett samtidig.

Et publikum oppdateres ikke etter at det er eksportert. For å bidra til at annonsene yter bedre ved hjelp av de nyeste dataene bør du starte annonsekampanjer 24 til 48 timer etter å ha eksportert publikummet fra Shopify-administrator.

Hvis du vil A/B-teste en målgruppe på Facebook må du sikre at annonsekampanjen du bruker som sammenligning har følgende egenskaper:

 • Målgruppen for sammenligningskampanjen inneholder bare kjøpere i USA og Canada.
 • Målgruppen for sammenligningskampanjen ekskluderer eksisterende kunder.
 • Annonsebudsjettet for hver annonsekampanje er proporsjonalt med størrelsen på målgruppen til hver annonsekampanje. Hvis målgruppe A er dobbelt så stor som målgruppe B, bør budsjettet for målgruppe A være det dobbelte av budsjettet for målgruppe B.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis